Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2023

28. apríla 2023

Na začiatku mesiaca budú prebiehať nábehové činnosti po jarnom cykle generálnych revízií, v rámci ktorých plánujeme postupne prevziať po údržbe 7 výrobných jednotiek a postupne ich nabehnúť na riadny prevádzkový režim. Nábehy budú prebiehať už od konca apríla do 7. mája 2023 a môžu byť sprevádzané hlukom, zvýšeným zápachom v závislosti od klimatických podmienok a miernym horením na poľných horákoch. Všetky práce sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov okolitých mestských častí. Plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 9. mája, 18. mája a 29. mája 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Od polovice mája máme hlásené otváranie a čistenie benzínových nádrží, čo môže spôsobiť šírenie mierneho benzínového zápachu v závislosti od smeru vetra a klimatických podmienok.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 28. apríla 2023