Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2021

4. mája 2021

V úvode mesiaca máj pokračuje v rafinérii Slovnaft odstávka jednej výrobnej jednotky a v priebehu mesiaca je naplánovaná odstávka ďalšej výrobnej jednotky za účelom údržby a opráv. Práce sa týkajú zariadenia na čistenie odpadových vôd a výrobnej jednotky na produkciu palív. Po ukončení prác je naplánovaný opätovný nábeh výrobnej jednotky na produkciu palív.

Počas jej odstavovania a nábehu je možné očakávať krátkodobú zvýšenú hladinu hluku, vznik mierneho zápachu a riadené menej intenzívne spaľovanie na poľných horákoch.
V mesiaci máj sa tiež uskutoční plánovaná údržba skladovacích nádrží. Počas týchto prác je možné očakávať zvýšenú úroveň zápachu v závislosti od prúdenia vzduchu.

V polovici a v závere mesiaca (17.5. a 29.5.) je naplánovaná ešte jedna odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Odstavenie tejto výrobnej jednotky bude sprevádzať mierne spaľovanie na poľných horákoch.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – máj 2021

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

  •  
  •  
  •  

Last modified: 4. mája 2021