Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2024

31. mája 2024

Mesiac jún 2024 bude takmer celý v znamení ukončova nia jarného cyklu Generálnych revízií a postupným prechodom na štandardný chod. Postupne od 7. 6. 2024 budú odstavené prevádzky nabiehať na riadny technologický režim a tieto činnosti môžu byť ešte sprevádzané zvýšenou úrovňou zápachu, hluku a spaľovaním na poľných horákoch. Počas júna by tieto nábehy mali byť v zmysle plánu ukončené dňom 28. 6. 2024. Veríme, že nábehy nebudú sprevádzať žiadne problémy a všetky činnosti budú zrealizované včas a podľa plánu. V prípade neplánovaných odstávok, aktualizácie termínov, respektíve posunu nábehov do ďalšieho obdobia, vás budeme včas operatívne informovať. Štandardne bude prebiehať pravidelná odstávka a nábeh výrobnej jednotky LDPE4 a to 20. 6. 2024, kedy môžeme očakávať nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Všetky činnosti sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov.

V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí vás budeme operatívne informovať. Vzhľadom na rôzne práce, bude v kalendári na našej webstránke uverejnená servisná činnosť –znak prilby. Aplikácia Sused Slovnaft, bude aktualizovaná priebežne.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť, modernizujeme pre väčšiu flexibilitu a nižšiu záťaž prostredia.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2024

  •  
  •  
  •  

Last modified: 31. mája 2024