Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2023

1. júna 2023

V mesiaci jún plánujeme odstaviť 3 výrobné jednotky. Odstavenie 2 výrobných jednotiek bude na prelome mája a júna. V prvej polovici mesiaca budú prebiehať aj údržbárske práce.

Od 22.júnaplánujeme odstaviť 1 výrobnú jednotku, pričom údržbárske práce budú pokračovať až do prvej polovice júla. Odstavovanie a nábehy môžu byť sprevádzané hlukom, zvýšeným zápachom v závislosti od klimatických podmienok a miernym horením na poľných horákoch. Všetky práce sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov okolitých mestských častí.

Plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 5. júna,13.júna, 23. júna a30. júna 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Od polovice júna máme hlásené otváranie a čistenie benzínových nádrží, čo môže spôsobiť šírenie mierneho benzínového zápachu v závislosti od smeru vetra a klimatických podmienok.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 1. júna 2023