Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2022

10. júna 2022

Počas mesiaca jún v rafinérii pokračuje letný cyklus odstávok a generálnych revízii. V rámci nich sú naplánované údržbárske práce a po ich úspešnej realizácii bude nasledovať postupné nabiehanie 15 výrobných jednotiek a zvyšovanie ich výkonu. Zároveň plánujeme počas júna odstaviť ďalšie výrobné jednotky, medzi nimi aj etylénovú jednotku (od 18. júna do 26. júna 2022). Činnosti bude sprevádzať zvýšená miera horenia na poľných horákoch, možná zvýšená úroveň zápachu, prípadne hluku. Všetky činnosti sú štandardné, riadené a bezpečné.

V júni plánujeme štandardnú odstávku výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti (8. júna 2022 v podvečerných hodinách). V súvislosti s odstávkou očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

V júni plánujeme aj kontrolu a údržbu nádrží (od 6. do 13. júna), ktorú môže sprevádzať mierne zvýšená úroveň zápachu.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2022

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 10. júna 2022