Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2021

1. júna 2021

V úvode mesiaca jún v rafinérii Slovnaft vykonáme údržbu jednotky na výrobu motorových palív, nasledovať bude plánovaný jarný cyklus odstávok do údržby. Odstavovať budeme sedem výrobných jednotiek na produkciu palív a tiež jednotku na spracovanie síry. Začiatok odstávok je naplánovaný na 17.júna 2021. V mesiac jún ukončíme práce na dvoch z týchto jednotiek, a preto plánujeme aj ich nábeh – od 29. júna. Nábeh zvyšných výrobných jednotiek uskutočníme v júli, o aktivitách vás budeme vopred informovať.

Počas odstavovania a nábehu je možné očakávať zvýšenú hladinu hluku, vznik zápachu a riadené spaľovanie na poľných horákoch. Výraznejšie horenie a zvýšenie hluku očakávame 19. – 23. júna. Zvyšné dni odstávok a nábehov očakávame mierne vplyvy.

V mesiaci jún sa tiež uskutočnia opravné práce na zariadení na čistenie odpadových vôd a na jednej z nádrží. Počas týchto prác je možné očakávať zvýšenú úroveň zápachu v závislosti od vplyvov počasia ako prúdenie vzduchu, teplota či tlak.

V polovici mesiaca (18.6.) je naplánovaná ešte jedna odstávka výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie, a to z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Sprevádzať ju bude mierne spaľovanie na poľných horákoch.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2021

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

  •  
  •  
  •  

Last modified: 1. júna 2021