Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – júl 2024

28. júna 2024

V prvej dekáde júla 2024 budú pokračovať nábehy niektorých jednotiek. Veríme, že všetky činnosti budú v tomto časovom horizonte dokončené a zariadenia odovzdané prevádzkam. To znamená, že ešte v prvej dekáde júla je potrebné počítať s prípadnými negatívnymi vplyvmi na obyvateľov okolitých mestských častí. Môže sa vyskytnúť zápach, zvýšená hladina hluku a prípadné horenie na poľných horákoch. V prípade ďalších neplánovaných odstávok, aktualizácie termínov, respektíve posunu nábehov do ďalšieho obdobia, vás budeme včas operatívne informovať.
Štandardne bude prebiehať pravidelná odstávka a nábeh výrobnej jednotky v petrochemickej časti 7. 7. 2024, kedy môžeme očakávať nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. 

Všetky činnosti sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov.

V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí vás budeme operatívne informovať. Vzhľadom na rôzne práce, bude v kalendári na našej webstránke uverejnená servisná činnosť –znak prilby. Aplikácia Sused Slovnaft, bude aktualizovaná priebežne.

Ďakujeme za vašu trpezlivosť, modernizujeme pre väčšiu flexibilitu a nižšiu záťaž prostredia.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – júl 2024

  •  
  •  
  •  

Last modified: 28. júna 2024