Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – január 2023

30. decembra 2022

Počas januára 2023 plánujeme v rafinérii odstávky troch výrobných jednotiek: jednu v dňoch od 7. januára a dve v dňoch od 20. januára. V tejto súvislosti očakávame spaľovanie na poľných horákoch, je možný aj zvýšený zápach, prípadne hluk, ktorý môže pretrvávať až do konca januára 2023. Po realizácii plánovaných prác, počas januára, plánujeme výrobné jednotky aj nabehnúť. Všetky činnosti sú štandardné, riadené a nie je ohrozená bezpečnosť obyvateľov okolitých mestských častí.
Plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 9. a 24. januára 2023 v popoludňajších hodinách. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.       

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – január 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. decembra 2022