Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – február 2023

6. februára 2023

Počas februára neplánujeme v Rafinérii žiadne odstávky ani nábehy výrobných jednotiek, pri ktorých by sme očakávali negatívny vplyv na komfort života obyvateľov okolitých mestských častí.

Plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 10. februára a 20. februára 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.       

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – február 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 7. februára 2023