Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – december 2023

30. novembra 2023

V mesiaci december neplánujeme odstaviť žiadne výrobné jednotky. V prípade neplánovaných odstávok, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí, vás budeme operatívne informovať. V petrochemickej časti rafinérie plánujeme štandardné odstávky výrobnej jednotky z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti dňa 18. decembra 2023. Počas tohto dňa očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. V decembri neplánujeme údržbu žiadnej z naftových nádrží.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – december 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. novembra 2023