Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – december 2021

30. novembra 2021

Počas mesiaca nie sú v rafinérii plánované žiadne odstávky ani nábehy výrobných jednotiek. Nie sú naplánované ani údržbové či kontrolné práce na nádržiach.

V decembri plánujeme štandardne odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie (8. a 20. decembra 2021) z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti. Počas týchto dní očakávame krátkodobé zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Tieto činnosti sú naplánované na popoludňajšie hodiny.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – december 2021

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. novembra 2021