Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – apríl 2024

30. marca 2024

Začiatkom mesiaca budú pokračovať činnosti v petrochemickej časti rafinérie a to nábeh už odstavených výrobných jednotiek. Nábeh Etylénovej jednotky, bude sprevádzaný výrazným horením na poľných horákoch so zvýšenou hladinou hluku a vzhľadom na poveternostné podmienky, bude možné cítiť aj zápach. Plánujeme odstaviť jednu výrobnú jednotku . V druhej polovici apríla plánujeme nabehnúť jednu výrobnú jednotku a koncom mesiaca, by mali byť odstavené ešte dve výrobné jednotky. V apríli nemáme plánovaný výkon údržby nádrží. V prípade neplánovaných činností, ktoré budú mať vplyv na život obyvateľov okolitých mestských častí Vás budeme operatívne informovať.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – apríl 2024

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. marca 2024