Oficálna stránka obce

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – apríl 2023

2. apríla 2023

Počas apríla bude prebiehať jarný cyklus generálnych revízií, v rámci ktorých očakávame postupné odstavovanie a nábeh 10 výrobných jednotiek. Odstávky začnú 17. apríla a môžu byť sprevádzané zvýšeným hlukom, zápachom v závislosti od klimatických podmienok a miernym horením na poľných horákoch. Všetky práce sú plánované, riadené a nie sú nebezpečné pre život obyvateľov okolitých mestských častí. Plánujeme tiež štandardné odstávky výrobnej jednotky v petrochemickej časti rafinérie z dôvodu surovinovej bilancie a energetickej efektívnosti v dňoch 10. apríla a 23. apríla 2023. Počas týchto dní očakávame nárazové zvýšenie hluku a spaľovanie na poľnom horáku. Počas mesiaca apríl nemáme hlásené žiadne otváranie a čistenie nádrží, čo by spôsobilo šírenie nepríjemného zápachu.

Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.       

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – apríl 2023

Mesačné informácie o činnostiach v rafinérii Slovnaft nájdete na stránke: https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/ alebo v aplikácií Sused Slovnaft.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. apríla 2023