Oficálna stránka obce

Informácia k organizovaniu pohrebov

20. marca 2020

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

Prehľad obmedzení:

1) zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach,

2) dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali,

3) dezinfikovať obradnú sieň.

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú nasledovné:  zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená, obrad sa bude vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom. príp. v exteriéri cintorína pred obradnou sieňou.

V prípade ostatných úmrtí  správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad. V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na e-mail sapaks@sapaka.sk

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. marca 2020