Oficálna stránka obce

Hovorme spolu o ovzduší v Rovinke

13. marca 2019

Pozývame Vás na verejnú diskusiu medzi pozvanými zástupcami MŽP SR, SHMÚ, SIŽP, rafinérie Slovnaft, poslankyne NR SR, Úradu verejného zdravotníctva a aktivistami, ochranármi a predstaviteľmi samosprávy, občanmi obce Rovinka a blízkeho okolia, ktorá sa bude konať dňa 23. marca o 10.00 hod. v spoločenskej sále Domu kultúry v Rovinke (vchod je v zadnej časti budovy, I. poschodie).
 
Hlavným dôvodom usporiadania tohto verejného stretnutia je priniesť tzv. Dialóg o (čistom) ovzduší z európskej a ministerskej úrovne medzi občanov – na úroveň komunálnu. Diskusia bude súčasťou podujatí organizovaných ku Dňu Zeme. Mojou snahou je umožniť širokej verejnosti zúčastniť sa diskusie o životnom prostredí, ktoré nás bezprostredne obklopuje.
 
Diskusia bude zameraná na súčasný stav kvality ovzdušia v regióne, monitoring kvality ovzdušia a opatrenia, ktorými možno zmierniť následky zmeny klímy. Po 25. rokoch máme konečne schválenú novú Envirostratégiu 2030, ktorej základnou víziou je dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia, a súčasne ochrana životného prostredia, ktorá bude súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík.  
 
Medzi pozvanými hosťami, ktorí potvrdili svoju účasť, je aj poslankyňa NR SR pani Anna Zemanová, bývalá starostka Vajnor. 
 
S úctou
 
Veronika Basta
poslankyňa OZ v Rovinke
  •  
  •  
  •  

Last modified: 13. marca 2019