Oficálna stránka obce

Hovorme spolu o (čistej) vode

30. mája 2022

Vážení obyvatelia obce Rovinka, 

dovoľte mi pozvať Vás na verejnú diskusiu Hovorme spolu o (čistej) vode – ochrana vody ako verejný záujem, ktorá sa bude konať v spoločenskej sále Domu kultúry v Rovinke (vchod je v zadnej časti budovy, I. poschodie) v sobotu 4. júna 2022 o 10.00 hod.

Kvalita vody, ktorú pijeme je existenčná téma. Zásobovanie pitnou vodou v SR je až na 80% zabezpečené práve zo zdrojov podzemných vôd. Ochrana zdrojov podzemných vôd by aj preto mala byť našim prvoradým záujmom. Ako je to v skutočnosti? Ako “karty zamiešalo” vodné dielo Gabčíkovo? Ako sa monitoruje voda a je jej monitoring dostatočný? Diskusia bude zameraná na súčasný stav kvality povrchovej a podzemnej vody v CHVO Žitný ostrov, monitoring kvality podzemných vôd a opatrenia, ktorými možno zmierniť následky environmentálnych záťaží.

Diskusia bude (za ideálnych okolností) prebiehať medzi zástupcami MŽP SR, OÚ Senec, SHMÚ, SIŽP, BVS, RÚVZ BA a starostami, ochranármi, novinármi, politikmi, predstaviteľmi okolitých samospráv a v neposlednom rade s Vami – s obyvateľmi obce Rovinka a susedných samospráv. 

Hlavným dôvodom usporiadania tohto verejného stretnutia je neistota a nedostatok informácií o VODE. Diskusia sa bude realizovať pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Chceme umožniť širšej verejnosti zúčastniť sa diskusie o životnom prostredí, a o vode, ktorú pijeme, v ktorej sa kúpame, a ktorú využívame na polievanie svojich záhrad.

Informácie o rozboroch studňovej vody a vody z jazier vrátane odporúčania RÚVZ BA nájdete tu: https://obecrovinka.sk/voda/

Tešíme sa na stretnutie a na spoločný dialóg k téme kvalita vody na Žitnom ostrove.

S úctou

Ing. Veronika Basta

predsedníčka Komisie ochrany životného prostredia a verejného poriadku,
Obecné zastupiteľstvo v Rovinke

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. mája 2022