Oficálna stránka obce

Hodový hudobný podvečer

24. mája 2021

V sobotu 29. mája 2021 od 18.00 h sa za Obecným úradom v Rovinke uskutoční Hodový hudobný podvečer. Účinkovať bude hudobník Dušan Čaplák, zabezpečené bude aj občerstvenie. Podujatie sa uskutoční len za priaznivého počasia.

Pre vstup na podujatie platia podmienky určené vyhláškou č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí:

  • vstup a pobyt na mieste hromadného podujatia bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  • účastník podujatia poskytne organizátorovi telefonický alebo e-mailový kontakt na účely epidemiologického vyšetrovania.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 25. mája 2021