Oficálna stránka obce

Futbal – TJ Rovinka

História

Futbal má v obci dlhoročnú tradíciu. Zakladateľom prvého futbalového klubu bol Árpád Kubík a klub získal v roku 1934 majstrovstvo s 18 bodmi. Neskôr v roku 1947 bolo za hrádzou upravené ihrisko a bol založený nový futbalový klub. Jeho prvým predsedom bol Florián Koleno. V roku 1952 bolo upravené ihrisko za horným cintorínom, (nachádza sa tam dodnes) a mužstvo hrávalo krajskú súťaž. Po období rozbehu nastúpili hráči – bratia Gajdošovci Štefan prezývaný Pelé a Jaroslav, Jozef a Vendelín Kanisovci, Dušan Bartoš, Milan Kováč, František Meliš…

Po premenovaní obce v roku 1960 sa premenoval aj klub na Družstevník Rovinka. Futbalisti boli aktívni a tak v roku 1966 postúpilo mužstvo do 2. triedy.

V roku 1967 sa začalo na ihrisku s výstavbou kabín. Predsedom TJ bol Alexander Pytel a mužstvo bojovalo o postup z druhej do prvej triedy. V roku 1970 mala telovýchovná jednota pod vedením Štefana Mittúcha 120 členov a mužstvo sa umiestnilo na 5. mieste v I.B. triede. O rok neskôr bojovali o záchranu v I.B. triede avšak príkladnou hrou, disciplínou a aktivitou hráča (36-ročného) Jozefa Kanisa vyhrali. V osemdesiatych rokoch hrali tri mužstvá, A-mužstvo, dorast a žiaci. V roku 1988 telovýchovnú jednotu viedol 9 členný výbor s predsedom Františkom Haviarom. TJ vlastnila 2 autobusy, ktorými si zarábala na činnosť a bola hospodársky nezávislá. Futbal sa hral v okresnej súťaži so štyrmi mužstvami – seniori, dorast, mladší a starší žiaci. V tomto roku bol založený aj turistický a stolnotenisový oddiel.

Súčasnosť

V súčasnosti je futbal zastrešený neziskovou organizáciou Telovýchovná jednota Rovinka, ktorá vznikla 01. 02. 1992. TJ Rovinka má ? členov, ktorí sú zatriedení do ? oddielov: dospelí, dorast (U-19), starší žiaci (U-15), mladší žiaci (U-13), prípravka (U-11), predpríprava (U-7 a U-9). Viac informácií na webstránke TJ Rovinka www.tjrovinka.sk.

Realizačný tím

Prezident: Ladislav Mittuch
Generálny manažér: Marián Kanis
Viceprezident: Jaroslav Omaník

Členovia:
Jaroslav Ručkay
Miroslav Zajíček
Ivan Riznič
Marek Gehry
Roman Kanis