Oficálna stránka obce

Detský folklórny súbor “Červené jabĺčko”, o.z.

Súbor vznikol v roku 2000 pod záštitou obce, na podnet a v spolupráci so všestranným umelcom inštrumentalistom, spevákom, tanečníkom a rezbárom Vilom Meškom. Umelecky ho vedie dlhoročná sólistka SĽUK-u Tatiana Mincová a jej asistentkou je tiež dlhoročná sólistka SĽUK-u Bežka Hrčková. Krojové vybavenie realizuje Janette Mešková.

Cieľom súboru je udržať ľudové tradície v srdciach tých najmenších ale aj detskou hravosťou a tanečnosťou rozvíjať a šíriť krásy slovenských ľudových piesní a tancov ako aj reprezentovať obec na rôznych kultúrnych podujatiach.

Súbor združuje 50 detí vo veku od 4 do 18 rokov. Námety na svoje programové vystúpenia čerpajú z regionálnej ľudovej kultúry Liptova, Šariša, Trenčína, Goralu a Terchovej. Za svojej existencie súbor absolvoval množstvo vystúpení na slávnostných podujatiach, festivaloch a tiež benefičných akciách na celom Slovensku ale najmä na obecných oslavách v obciach regiónu Podunajsko a mestských častiach Bratislavy, kde získali aj niekoľko ocenení. Zúčastnili sa aj vystúpení v Juhoslovanskej Vojvodine, Rakúsku, Chorvátsku, Maďarsku a Taliansku.

S podporou Nadácie Slovenskej Sporiteľne v roku 2008 realizovali projekt výchovných koncertov pre deti materských a základných škôl v Bratislave a v jej bezprostrednom okolí na podporu zachovania ľudových zvykov a tradícií.