Oficálna stránka obce

Faktúry 2017 – 2021

Číslo
faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
DodávateľAdresa
dodávateľ
IČOSuma v €DPHPredmetDátum
doručenia
Rok
1427/202139/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín34074694617,70ánolikvidácia dreveného odpadu28.01.20222021
1426/202139/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín34074694759,00ánolikvidácia dreveného odpadu28.01.20222021
1425/20215/2100197NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319492,00ánostoličky - MŠ25.01.20222021
1424/20215/2100197NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319886,50ánolavičky, hračky, vešiaky - MŠ25.01.20222021
1423/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675526,23ánonedoplatok - plyn zberná faktúra 01-12/202120.01.20222021
1422/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,21ánopreplatok - el. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 10/2021 -12/2021
20.01.20222021
1421/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,21ánonedoplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 10/2021-12/2021
20.01.20222021
1420/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467587,24ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 15.11.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1419/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546712,16ánonedoplatok - el. energia - VO Trhové polia12/202121.01.20222021
1418/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546717,33ánonedoplatok - el. energia - VO Zásihlie
vyúčt. 12/2021
20.01.20222021
1417/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,22ánopreplatok - el. energia - lekáreň
vyúčt. 01.10.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1416/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467340,28ánonedoplatok - el. energia - KD
vyúčt. 01.10.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1415/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546748,04ánonedoplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01.10.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1414/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,18ánopreplatok - el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01.10.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1413/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,74ánopreplatok - el. energia - Centrum obce - T. Bambini
vyúčt. 15.11.2021-31.12.2021
20.01.20222021
1412/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546758,22ánonedoplatok - el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 10-12/2021
20.01.20222021
1411/2021Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976432,00ánovedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 202120.01.20222021
1410/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača31322859641,27ánoslužby spojené s prenájom budovy Cieľová Rovinka 12/202120.01.20222021
1409/202128/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín34115901128,40ánovývoz odpadu zo ŠJ 12/202120.01.20222021
1408/20215/2100231Printmania s. r. o.Bojnická cesta 24, 97101 Prievidza46046453136,25ánotonery - MŠ19.01.20222021
1407/20215/2100311PNC s.r.o.Harmincova 1 B, 84101 Bratislava-Dúbravka45641145473,47ánonálepky na komunálny odpad na rok 202219.01.20222021
1406/202164/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370100,00ánoprenájom budovy - čerpacej stanice s. č. 349 za rok 202119.01.20222021
1405/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671,05ánonedoplatok - el. energia - Dom smútku
vyúčt. 01-12/2021
17.01.20222021
1404/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546713,89ánopreplatok - el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 01-12/2021
17.01.20222021
1403/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546717,28ánopreplatok - el. enegia - VO Agátová ul. vyúčt. 01-12/202117.01.20222021
1402/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546796,74ánonedoplatok - el. energia - cyklotrasa za hrádzou
vyúčt. 01-12/2021
17.01.20222021
1401/2021Asociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310, 97271 Nováky3792219049,00nieškolenie - Moderná správa registratúry II.17.01.20222021
1400/20215/2100237L+L BUS, s.r.o.Jána Smreka 13, 90301 Senec468590711460,00ánopreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Tatrankej Lomnice a späť, v dňoch 3.10. - 9.10.202114.01.20222021
1399/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124656,60ánopoštovné 12/202114.01.20222021
1398/20215/2100325exe, a.s.Plynárenská 1, 82109 Bratislava-Ružinov1732145092,16ánoOffice 365 - MŠ14.01.20222021
1397/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546717,16ánopreplatok - el. energia - VO Repková ul.
vyúčt. 01-12/2021
13.01.20222021
1396/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546712,90ánopreplatok - el. energia - zdr. stredisko - ambulancie, 01.10.2021-31.12.202113.01.20222021
1395/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546729,09ánonedoplatok - el. energia - VO Veterná ul.
vyúčt. 01-12/2021
13.01.20222021
1394/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546771,49ánoel. energia OÚ 12/202113.01.20222021
1393/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546722,43ánoel. energia VO Školská ul. 12/202113.01.20222021
1392/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546721,47ánopreplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 530, vyúčt. 01-12/202113.01.20222021
1391/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,35ánopreplatok - el. energia - cintorín dolný
vyúčt. 01-12/2021
13.01.20222021
1390/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467127,09ánopreplatok - el. energia - VO pri Výskum. ústave
vyúčt. 01-12/202
13.01.20222021
1389/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546749,05ánoel. energia VO Hlavná ul. 12/202013.01.20222021
1388/2021113/2018SALESIANER MIETTEX s. r. o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní13.01.20222021
1387/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 12/202112.01.20222021
1386/20215/2100310HÖGNER s.r.o.Veverkova 1343/1, 00000 Hradec Králové27503542834,00ánočističky vzduchu - MŠ12.01.20222021
1385/20215/2100307DaRya, s.r.o.Vajnorská 10595/98 J, 83104 Bratislava-Nové Mesto47849592336,94ánohračky - MŠ12.01.20222021
1384/20215/2100308DRÁČIK - DIVI s.r.o.Gajova 13, 81109 Bratislava-Staré Mesto4611898564,46ánohračky - MŠ12.01.20222021
1383/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto36677281858,06ánopreplatok - el. energia - VO Slnečnicová ul.
11.1.2021 - 31.12.2021
12.01.20222021
1382/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto366772811043,72ánopreplatok - el. energia - VO Žitná ul.
11.1.2021 - 31.12.2021
12.01.20222021
1381/2021ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113113,48ánotlačivá - MŠ12.01.20222021
1380/20215/2100306Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 727082440185,38ánohračky - MŠ11.01.20222021
1379/202186/2021CRIF - Slovak Credit Bueau, s.r.o.Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Ružinov35886013122,40ánoelektronická komunikácia s bankami - 4. Q/202111.01.20222021
1378/2021113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto46113177727,33ánonedoplatok Dom služieb plyn 01.01.-31.12.202111.01.20222021
1377/202120/2021CMT Group s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411623,60ánovývoz bioodpadu 12/202110.01.20222021
1376/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 12/202110.01.20222021
1375/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,32ánopreplatok - el. energia - VO Brezová ul.
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1374/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467313,98ánonedoplatok - el. energia - VO Ľanová, Pšeničná ul. vyúčt. 12/202107.01.20222021
1373/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546766,07ánonedoplatok - el. energia - VO Platanová ul. vyúčt. 12/202107.01.20222021
1372/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546791,72ánonedoplatok - el. energia - VO Lipová ul. vyúčt. 12/202107.01.20222021
1371/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546710,93ánopreplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 184
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1370/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546765,96ánopreplatok - el. energia - VO Astrová ul.
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1369/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,62ánopreplatok - el. energia - VO Predium
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1368/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,79ánopreplatok - el. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1367/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546794,82ánopreplatok - el. energia - objekt VPS
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1366/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,14ánopreplatok - el. energia - VO Krásna ul.
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1365/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546741,03ánopreplatok - el. energia - MŠ Včielka
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1364/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546771,51ánonedoplatok - el. energia - hangár (za cintorínom)
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1363/2021114/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467280,12ánonedoplatok - el. energia - MŠ
vyúčt. 01-12/2021
07.01.20222021
1362/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346986,70ánointernet pre verejné wifi 12/202107.01.20222021
1361/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469116,56ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 12/202107.01.20222021
1360/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469116,12ánomobil - OÚ 12/202107.01.20222021
1359/2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,56ánotelefón, internet - OÚ 12/202107.01.20222021
1358/202151/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734874,30ánopodpora programu Korwin, 10-12/202107.01.20222021
1357/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159018068,01ánovývoz KO 12/202107.01.20222021
1356/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 12/202105.01.20222021
1355/2021113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317735,74ánoel. energia - Dom služieb
vyúčt. 12/2021
05.01.20222021
1354/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948391,42ánouloženie KO 12/202104.01.20222021
1353/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342184,80ánopohonné hmoty 12/202104.01.20222021
1352/2021146/2021StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612223700,70niezimná údržba chodníkov obce 12/202104.01.20222021
1351/202109/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314811,86nieposkytovanie opatrovateľskej služby 12/202104.01.20222021
1350/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 12/202104.01.20222021
1349/20215/2000302ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 12/202103.01.20222021
1348/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349318,96ánostavebný dozor - Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. 12/202103.01.20222021
1347/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349306,00ánostavebný dozor - Rekonštrukcia komunikácie Sadová ul. 12/202103.01.20222021
1346/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349277,20ánostavebný dozor - Garáž hasičskej techniky 12/202103.01.20222021
1345/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349969,60ánostavebný dozor - Futbalový štadión TJ Rovinka 12/202103.01.20222021
1344/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313079,20ánopredložka OÚ, ZS, KD 12/202103.01.20222021
1343/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350203,97ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 12/202103.01.20222021
1342/2021101/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093346,00ánododávka stravy pre MŠ, ZŠ 12/202103.01.20222021
1341/2021101/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093050,05ánododávka stravy pre ZŠ, MŠ 12/202103.01.20222021
1340/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616205,44ánovývoz KO29.12.20212021
1339/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616110,88ánovývoz KO29.12.20212021
1338/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342169,60ánopohonné hmoty 12/202129.12.20212021
1337/20215/2100330NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743193152,50ánonábytok do jedálne - ŠJ28.12.20212021
1336/20215/2100329Pro Solutions, s.r.o.Hroznová 3 A, 83101 Bratislava-Nové Mesto3584826092,30ánohračky - MŠ28.12.20212021
1335/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037098,99ánovodné, stočné KD 17.11.2021 - 16.12.202127.12.20212021
1334/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370357,34ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.11.2021 - 16.12.202127.12.20212021
1333/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
12/2021
27.12.20212021
1332/20215/2100301IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308888,00ánotlakové čistenie kanalizačného potrubia, monitoring - MŠ Cieľová Rovinka27.12.20212021
1331/2021116/2021CLEAN s. r. o.Šoporňa 1070, 92552 Šoporňa46539671400,75ánopranie a žehlenie posteľnej bielizne - MŠ23.12.20212021
1330/20215/2100328B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto4441346737,20ánostojan na odpadkové vrecia - ŠJ23.12.20212021
1329/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné TJ 13.11.2021 - 12.12.202122.12.20212021
1328/20215/2100291JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo444506991267,00nieprojektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Parkovisko pri Železničnej ulici22.12.20212021
1327/20215/2100327Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto36361518281,45ánoodstávka elektriny pre stavbu: "Garáž hasičksej techniky"22.12.20212021
1326/2021132/2021littlefinger, s.r.o.Staré Mesto 0, 82106 Bratislava-Staré Mesto4476857533657,43ánoRekonštrukcia cesty Sadová21.12.20212021
1325/2021132/2021littlefinger, s.r.o.Staré Mesto 0, 82106 Bratislava-Staré Mesto4476857522577,02ánoRekonštrukcia cesty Sadová21.12.20212021
1324/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411472,30ánovšeob. materiál21.12.20212021
1323/2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346913,90ánostanovisko k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia pre stavbu Chodník Hlavná21.12.20212021
1322/20215/2100309ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199652400,00ánorolky vreciek na psie exkrementy bez potlače21.12.20212021
1321/20215/2100216JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka505309502384,04ánokompostéry21.12.20212021
1320/20215/2100324NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319121,70ánohračky - MŠ21.12.20212021
1319/20215/2100314Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov47062436508,41ánoprenájom dopravného značenia pre potreby uzavretia časti ulice Železničná v rámci stavby: Garáž hasičskej techniky21.12.20212021
1318/20215/2100326AKZ mont s.r.o.Alžbety Gwerkovej 1513/31, 85104 Bratislava-Petržalka362877502090,70nierevízia plynových, tlakových zariadení v objektoch v správe obce Rovinka21.12.20212021
1317/20215/2100261Fagus SK, s.r.o.Hliník nad Váhom 428, 01401 Bytča363889802208,00ánoprístrešok na prístavbu jedálne20.12.20212021
1316/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616350,16ánovývoz KO20.12.20212021
1315/20215/2100323PROGRES-TS, s. r. o.Kosodrevinová 42, 82107 Bratislava-Vrakuňa3569177880,00ánostanovisko k existencii sietí pre stavbu Rekonštrukcia komunikácie Školská20.12.20212021
1314/202156/2021EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398827495,46ánostavebné práce "ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu"20.12.20212021
1313/20215/2100289Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903646,06ánomateriál - MŠ - predškoláci20.12.20212021
1312/20215/2100289Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903698,89ánomateriál - MŠ20.12.20212021
1311/2021Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262161,00ánopredplatné MŠ+DIREKTOR ročník 202220.12.20212021
1310/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871835,00ánopublikácia - Prehľad zmien v školskej legislatíve MŠ - dec. 202120.12.20212021
1309/20215/2100288Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252499,99ánokancelárske potreby - MŠ20.12.20212021
1308/20215/2100288Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252153,74ánokancelárske potreby - MŠ - predškoláci20.12.20212021
1307/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.11.2021 -12.12.202117.12.20212021
1306/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.11.2021 - 12.12.202117.12.20212021
1305/20215/2100126Yunex, s. r. o.Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves53684141972,00ánovýmena žiaroviek za LED na svetelne riadenom priechode pre chodcov pri kostole17.12.20212021
1304/20215/2100292JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo44450699691,00nieprojektová dokumentácia pre realizáciu stavby - Priechod pre chodcov na križovatke ulíc Železničná, Krásna, Záhradná17.12.20212021
1303/202128/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín34115901128,40ánovývoz odpadu zo ŠJ 11/202117.12.20212021
1302/2021113/2018SALESIANER MIETTEX s. r. o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní17.12.20212021
1301/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača31322859534,50ánoslužby spojené s prenájom budovy Cieľová Rovinka 11/202117.12.20212021
1300/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109334,12ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 242/2021
16.12.20212021
1299/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010471,38ánonákup potravín
fa ŠJ 241/2021
16.12.20212021
1298/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104232,92ánonákup potravín
fa ŠJ 240/2021
16.12.20212021
1297/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104571,16ánonákup potravín
fa ŠJ 239/2021
16.12.20212021
1296/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344192,20ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 238/2021
16.12.20212021
1295/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344261,56ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 237/2021
16.12.20212021
1294/20215/2100312ACCESS, spol. s r.o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto31331386427,20ánovýmena HDD v PC, výmena akumulátorov v UPS16.12.20212021
1293/20215/2100320PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714108,00ánopolep vozidla Peugeot Boxer grafikou "OBEC ROVINKA"16.12.20212021
1292/20215/2100319Exciter, s.r.o.Hany Meličkovej 2984/17, 84105 Bratislava-Karlova Ves46842616155,30ánoknihy15.12.20212021
1291/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124753,75ánopoštovné 11/202115.12.20212021
1290/20215/2100318Jedálne.sk, s. r. o.Pod Bránou 1820/8, 05801 Poprad5306427579,49ánopublikácia Materiálno-spotrebné normy15.12.20212021
1289/20215/2100317Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691110,14ánokancelárske a hygienické potreby, občerstvenie - OÚ15.12.20212021
1288/2021Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov4649021394,80ánoPoradca riaditeľky MŠ - publikácia15.12.20212021
1287/20215/2100300NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319158,85ánohračky - MŠ15.12.20212021
1286/20215/2100316AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034130,60nieprezutie pneumatík na vozidlách15.12.20212021
1285/20215/2100262CEIT Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o.Biskupická 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31318851127,00niehosting on-line katalógu knižnice14.12.20212021
1284/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ14.12.20212021
1283/20215/2100315FIRN elektro s.r.o.Višňové 703, 01323 Višňové4455885652,02áno3-fázový elektromer14.12.20212021
1282/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147138,34ánonákup potravín
fa ŠJ 236/2021
14.12.20212021
1281/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532181,32ánonákup potravín
fa ŠJ 235/2021
14.12.20212021
1280/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182158,51ánonákup potravín fa
ŠJ 234/2021
14.12.20212021
1279/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498283,05ánonákup potravín
fa ŠJ 233/2021
14.12.20212021
1278/2021113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317745,76ánoel. energia - Dom služieb
vyúčt. 11/2021
13.12.20212021
1277/20215/2100295Modific s.r.o.Farebná 711/6, 90041 Rovinka5143718036,00niezazimovanie závlahy - Slnečnicová ulica13.12.20212021
1276/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546738,00ánoel. energia - VO Zásihlie
vyúčt. 01-11/2021
10.12.20212021
1275/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-155,16ánoel. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01.01.2021.-30.11.2021
10.12.20212021
1274/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-7,33ánoel. energia OÚ 11/202110.12.20212021
1273/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,29ánoel. energia VO Školská ul. 11/202110.12.20212021
1272/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671,09ánoel. energia VO Hlavná ul. 11/202010.12.20212021
1271/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 10/202110.12.20212021
1270/20215/2100303Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča449847401139,90ánonábytok - MŠ10.12.20212021
1269/20215/2100304Kobukrav občianske združenieTrhovisko 444/6, 92901 Dunajská Streda51285312144,00nierespirátory - OÚ10.12.20212021
1268/20215/2100305Kálmán kominár s.r.o.Sokolská 1623 13, 90301 Senec52365760180,00niekontrola a čistenie komínov v objektoch KD, MŠ10.12.20212021
1267/20215/2100296ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113173,25ánotlačivá pre obecný úrad09.12.20212021
1266/202120/2021CMT Group s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411970,10ánovývoz bioodpadu 11/202109.12.20212021
1265/20215/2100294Donoci s. r. o.Pražská 4, 67801 Blansko47539569274,06ánorespirátory - MŠ09.12.20212021
1264/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690284,00ánoelektronické stravné lístky 11/202109.12.20212021
1263/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590110231,73ánovývoz KO 11/202108.12.20212021
1262/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469113,75ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 11/202108.12.20212021
1261/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469133,01ánotelefón, internet - OÚ 11/202108.12.20212021
1260/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469128,88ánomobil - OÚ 11/202108.12.20212021
1259/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346996,22ánointernet pre verejné wifi 11/202108.12.20212021
1258/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616186,24ánovývoz KO08.12.20212021
1257/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616384,72ánovývoz KO08.12.20212021
1256/2021153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065575,35ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu08.12.20212021
1255/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949476,33ánouloženie KO 11/202108.12.20212021
1254/202122/2021PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885400,00nieoverenie konsolidovanej účt. závierky za rok 202008.12.20212021
1253/20215/2100275JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš47168862750,00niePD pre projekt: "Oplotenie areálu s hasičskou technikou"07.12.20212021
1252/20215/2100253Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov37185187105,00niezazimovanie závlahy07.12.20212021
1251/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
11/2021
07.12.20212021
1250/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 11/202107.12.20212021
1249/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344238,08ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 232/2021
06.12.20212021
1248/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314774,86ánonákup potravín
fa ŠJ 231/2021
06.12.20212021
1247/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498491,71ánonákup potravín
fa ŠJ 230/2021
06.12.20212021
1246/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104248,82ánonákup potravín
fa ŠJ 229/2021
06.12.20212021
1245/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109614,84ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 228/2021
06.12.20212021
1244/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná357669810,00ánonákup potravín
fa ŠJ 227/2021
06.12.20212021
1243/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532192,45ánonákup potravín
fa ŠJ 226/2021
06.12.20212021
1242/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344242,66ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 225/2021
06.12.20212021
1241/20215/2100299DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847465,82ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ06.12.20212021
1240/202155/2017PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228593600,00ánoprenájom budovy Cieľová Rovinka 12/202106.12.20212021
1239/20215/2100178IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ06.12.20212021
1238/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 11/202106.12.20212021
1237/2021101/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428098420,93ánododávka stravy pre ZŠ, MŠ 11/202106.12.20212021
1236/2021101/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093346,00ánododávka stravy pre MŠ, ZŠ 11/202106.12.20212021
1235/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 11/202106.12.20212021
1234/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ06.12.20212021
1233/20215/2100279Ing. Vladimír Priechodský, CSc. - PROCONSmolenická 2, 85105 Bratislava-Petržalka14016320380,00nieprojekt železobetónového stropu pre stavbu Garáž hasičskej techniky06.12.20212021
1232/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349969,60ánostavebný dozor - Futbalový štadión TJ Rovinka 11/202106.12.20212021
1231/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349318,96ánostavebný dozor - Rekonštrukcia komunikácie Sadová ul. 11/202106.12.20212021
1230/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349318,96ánostavebný dozor - Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. 11/202106.12.20212021
1229/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349277,20ánostavebný dozor - Garáž hasičskej techniky 11/202106.12.20212021
1228/202140/20213MP ateliér, s.r.o.Hlohovec 0, 92001 Hlohovec3684802618000,00ánoprojektová dokumentácia pre územné rozhodnutie "Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka"06.12.20212021
1227/202109/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663316898,69nieposkytovanie opatrovateľskej služby 11/202103.12.20212021
1226/20215/2100298ProlZS SK s.r.o.Stred 487, 02354 Turzovka522874911074,00ánohasičské vybavenie - DHZO03.12.20212021
1225/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 11/202103.12.20212021
1224/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 11/202102.12.20212021
1223/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616150,24ánovývoz KO02.12.20212021
1222/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616439,68ánovývoz KO02.12.20212021
1221/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342165,34ánopohonné hmoty 11/202102.12.20212021
1220/20215/2100278FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 03601 Martin36427969126,49ánohasičské vybavenie - DHZO02.12.20212021
1219/20215/2100297Miroslav Šimon - AUTOKOMFORTBrestová 426/8, 90043 Hamuliakovo3376617754,00ánoservis zabezpečovacieho systému - ZS02.12.20212021
1218/20215/2100284EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398813187,12ánostojisko na kontajnery a odstavná plocha pri zbernom dvore01.12.20212021
1217/20215/2100255EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039882604,48ánooprava stavebných spomaľovacích prahov - Pivonková01.12.20212021
1216/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 11/202101.12.20212021
1215/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339336,96ánovývoz dreva01.12.20212021
1214/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350264,16ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 11/202101.12.20212021
1213/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/202101.12.20212021
1212/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871835,00ánopublikácia - Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA akt. nov. 202101.12.20212021
1211/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - nov. 2101.12.20212021
1210/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114123,31ánovšeob. materiál01.12.20212021
1209/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ30.11.20212021
1208/20215/2100103E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751183120,00ánoverejné obstarávanie pre zákazku: Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace30.11.20212021
1207/2021115/2021Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-141,27ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 01.01.2021-14.11.2021
30.11.20212021
1206/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370241,44ánovodné, stočné KD 17.06.2021 - 16.07.202130.11.20212021
1205/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370475,63ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.10.2021 - 16.11.202130.11.20212021
1204/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2630.11.20212021
1203/2021105/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311317,63ánosystémová podpora mzdového programu W MZDY na r. 202229.11.20212021
1202/20215/2100285FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946294,12ánokontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, navijakov, tlakové skúšky, doplnenie chýbajúceho príslušenstva29.11.20212021
1201/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147114,49ánonákup potravín
fa ŠJ 224/2021
29.11.20212021
1200/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498268,04ánonákup potravín
fa ŠJ 223/2021
29.11.20212021
1199/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488253,18ánonákup mäsa
fa ŠJ 222/2021
29.11.20212021
1198/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344287,05ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 221/2021
29.11.20212021
1197/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053272,06ánonákup potravín
fa ŠJ 220/2021
29.11.20212021
1196/20215/2100287SEDIHA s.r.o.Školská 294/74, 90041 Rovinka45843678604,62ánoklampiarske a lakovacie práce - VW Caddy25.11.20212021
1195/20215/2100287SEDIHA s.r.o.Školská 294/74, 90041 Rovinka45843678120,00ánotechnická a emisná kontrola - VW Caddy25.11.20212021
1194/20215/2100276SITEL, s.r.o.Zemplínska 6, 04001 Košice-Vyšné Opátske3166830530,00ánostanovisko k vytýčeniu sietí pre stavbu Rekonštrukcia komunikácie Školská24.11.20212021
1193/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-520,61ánoel. energia - Centrum obce - T. Bambini
vyúčt. 01-11/2021
24.11.20212021
1192/20215/2100210JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000984,00ánoškolenie zamestnancov - obsluha ramenového nakladača24.11.20212021
1191/20215/2100248Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631818,00ánorealizácia projektu: "Realizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka"24.11.20212021
1190/2021PosAm, spol. s r.o.Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov31365078151,20ánoYubiKey 4 s predprogramovaním23.11.20212021
1189/20215/2100282ProfiWash s.r.o.Gorkého 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto52583449200,00ánoumývanie vozidiel - predplatné karty23.11.20212021
1188/20215/2100286PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.Moravská 13, 02001 Púchov5304644730,83ánočistiace a hygienické potreby - MŠ23.11.20212021
1187/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné TJ 13.10.2021 - 12.11.202123.11.20212021
1186/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339326,40ánovývoz dreva23.11.20212021
1185/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910005754,40ánostravné lístky, poukážky pre jubilantov22.11.20212021
1184/2021116/2021CLEAN s. r. o.Šoporňa 1070, 92552 Šoporňa46539671115,15ánopranie a žehlenie posteľnej bielizne - MŠ22.11.20212021
1183/20215/2100280Igor Vojtek - GRIFJasovská 49, 85107 Bratislava-Petržalka11785217572,40ánooprava vchodových dverí - OÚ22.11.20212021
1182/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314771,04ánonákup potravín
fa ŠJ 219/2021
22.11.20212021
1181/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182221,08ánonákup potravín fa
ŠJ 218/2021
22.11.20212021
1180/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498225,51ánonákup potravín
fa ŠJ 217/2021
22.11.20212021
1179/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104291,92ánonákup potravín
fa ŠJ 216/2021
22.11.20212021
1178/2021ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa 215/2021 ŠJ
22.11.20212021
1177/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344213,78ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 214/2021
22.11.20212021
1176/2021134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 3158/25, 92401 Galanta3663852869,30ánonákup potravín
fa ŠJ 213/2021
22.11.20212021
1175/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147138,29ánonákup potravín
fa ŠJ 212/2021
22.11.20212021
1174/20215/2100283Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691101,23ánočistiace a kancelárske potreby - OÚ22.11.20212021
1173/2021006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto3569294448,48ánoservis na zariadení EZS v KD22.11.20212021
1172/2021146/2020Ján Győri - Kamenárstvo ArabonaLipová 428/18, 94614 Zemianska Olča3242245814400,00niekolumbárium na cintorínoch v Rovinke22.11.20212021
1171/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690156,00ánoelektronické stravné lístky 10/202122.11.20212021
1170/202135/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné cintorín dolný 13.08.2021 - 12.11.202119.11.20212021
1169/2021119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné, stočné Dom služieb 13.08.2021 - 12.11.202119.11.20212021
1168/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.10.2021 - 12.11.202119.11.20212021
1167/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.10.2021 -12.11.202119.11.20212021
1166/202132/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné Dom smútku 13.8.2021 - 12.11.202119.11.20212021
1165/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača31322859475,88ánoslužby spojené s prenájom budovy Cieľová Rovinka 10/202119.11.20212021
1164/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871840,36áno"Evaluácia v materskej škole - č.2"19.11.20212021
1163/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánopublikácia - Riadenie a rozvoj MŠ19.11.20212021
1162/2021Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.Železničiarska 13, 81104 Bratislava-Staré Mesto3573012999,60ánoškolenie - Povinnosti a práva hlavného kontrolóra z pohľadu novej legislatívy19.11.20212021
1161/20215/2100239LEMAX s. r. o.Hlavná 925/66, 90041 Rovinka528877913200,00nieúprava oplotenie, posuvné brány - ZŠ18.11.20212021
1160/20215/2100277FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97405 Banská Bystrica45279276295,08ánodekoračné predmety pre jubilantov18.11.20212021
1159/2021113/2018SALESIANER MIETTEX s. r. o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní18.11.20212021
1158/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690228,00ánoelektronické stravné lístky 10/202116.11.20212021
1157/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393106,92ánovývoz plastov a dreva16.11.20212021
1156/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342153,58ánopohonné hmoty 07/202116.11.20212021
1155/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546711,26ánoel. energia VO Školská ul. 10/202115.11.20212021
1154/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672,37ánoel. energia VO Hlavná ul. 10/202115.11.20212021
1153/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-0,72ánoel. energia OÚ 10/202115.11.20212021
1152/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616351,72ánovývoz KO15.11.20212021
1151/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616211,20ánovývoz KO15.11.20212021
1150/2021006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944416,16ánovýmena základnej dosky ústredne EZS15.11.20212021
1149/2021006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD15.11.20212021
1148/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124979,65ánopoštovné 10/202115.11.20212021
1147/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,94ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 10/202115.11.20212021
1146/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649846,08ánonákup potravín
fa ŠJ 211/2021
15.11.20212021
1145/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498302,99ánonákup potravín
fa ŠJ 210/2021
15.11.20212021
1144/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488287,26ánonákup mäsa
fa ŠJ 209/2021
15.11.20212021
1143/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104357,64ánonákup potravín
fa ŠJ 208/2021
15.11.20212021
1142/2021134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 3158/25, 92401 Galanta3663852888,17ánonákup potravín
fa ŠJ 207/2021
15.11.20212021
1141/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344304,76ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 206/2021
15.11.20212021
1140/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - nov. 21 ŠJ15.11.20212021
1139/2021DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847487,36ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ15.11.20212021
1138/20215/2100230Vianocne osvetlenie s.r.o.Štefánikova trieda 52, 94901 Nitra538742934652,21nievianočné dekorácie15.11.20212021
1137/202120/2021CMT Group s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411465,20ánovývoz bioodpadu 10/202115.11.20212021
1136/20215/2100259Genus Pharma s.r.o.Bystrická 901, 96681 Žarnovica4724129285,70ánoochranné rukavice, respirátory, rúška12.11.20212021
1135/20215/2100248Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976635724,00ánorealizácia projektu: "Realizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka"12.11.20212021
1134/20215/2100268AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568802600,00nierealizácia projektu: "Realizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka"12.11.20212021
1133/20215/2100176František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806144,00ánooprava pohonu na bráne11.11.20212021
1132/20215/2100176František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806456,00ánoprístrešok nad vchod na stavebný úrad11.11.20212021
1131/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ11.11.20212021
1130/20215/2100272BORTEX, s.r.o.Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo4771167148,70ánorespirátory, rukavice10.11.20212021
1129/20215/2100269Martinus, s.r.o.Gorkého 4, 03601 Martin45503249121,40ánoknihy - MŠ10.11.20212021
1128/20215/2100271Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691120,43ánočistiace potreby - OÚ10.11.20212021
1127/20215/2100270GRAPP CZ, s.r.o.V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha2680541324,00ánolikvidácia pečiatok10.11.20212021
1126/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469115,03ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 10/202109.11.20212021
1125/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,37ánotelefón, internet - OÚ 10/202109.11.20212021
1124/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469114,18ánomobil - OÚ 10/202109.11.20212021
1123/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi09.11.20212021
1122/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616144,96ánovývoz KO09.11.20212021
1121/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto470796905,40ánopoplatok za vydanie stravovacej karty09.11.20212021
1120/20219/2021Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017800,96ánovývoz KO 10/202109.11.20212021
1119/20215/2100273ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113155,72ánokancelárske potreby - OÚ09.11.20212021
1118/20215/2100273ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131151,06ánokancelárske potreby - ŠJ09.11.20212021
1117/2021113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317729,22ánoel. energia - Dom služieb
vyúčt. 10/2021
08.11.20212021
1116/2021116/2021CLEAN s. r. o.Šoporňa 1070, 92552 Šoporňa46539671415,60ánopranie a žehlenie posteľnej bielizne - MŠ08.11.20212021
1115/20215/2100252PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka357307141105,80ánozabezpečenie stanov a príslušenstva na podujatie Rovinčanské jesenné podujatie dňa 23.10.2021.08.11.20212021
1114/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Biskupická 36 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339342,24ánovývoz dreva08.11.20212021
1113/20215/2100219AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570653896,83ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu08.11.20212021
1112/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616463,68ánovývoz KO08.11.20212021
1111/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147153,43ánonákup potravín
fa ŠJ 205/2021
08.11.20212021
1110/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498144,98ánonákup potravín
fa ŠJ 204/2021
08.11.20212021
1109/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104465,59ánonákup potravín
fa ŠJ 203/2021
08.11.20212021
1108/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147113,47ánonákup potravín
fa ŠJ 202/2021
08.11.20212021
1107/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344320,93ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 201/2021
08.11.20212021
1106/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
11/2021
05.11.20212021
1105/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 81647 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
11/2021
05.11.20212021
1104/202155/2017PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228593600,00ánoprenájom budovy Cieľová Rovinka 11/202105.11.20212021
1103/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
10/2021
05.11.20212021
1102/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 10/202105.11.20212021
1101/2021102/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093346,00ánododávka stravy pre MŠ 10/202105.11.20212021
1100/2021102/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093346,00ánododávka stravy pre MŠ 09/202105.11.20212021
1099/2021101/2021Compass Group Slovakia s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428098283,46ánododávka stravy pre ZŠ, MŠ 10/202105.11.20212021
1098/20215/2100244DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000165520,00ánodoplnenie osvetlenia na ul. Sadová - zemné práce05.11.20212021
1097/20215/2100267Ing. František Wagner PhD. - GartenHlavná 197/124, 90041 Rovinka41467647360,00niepráca s vysokozdvižnou plošinou - príprava stĺpov na vianočné osvetlenie04.11.20212021
1096/20215/2100247Ing. František Wagner PhD. - GartenHlavná 197/124, 90041 Rovinka414676474540,00nieorezy stromov, frézovanie pňov, revitalizácia vetrolamu Železničná04.11.20212021
1095/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109629,04ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 200/2021
04.11.20212021
1094/20215/2100264Záhradná architektúra, s. r. o.Hlavná 60/46, 90042 Dunajská Lužná4387793148,00ánodendrologický posudok na stromy v areáli ZŠ04.11.20212021
1093/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949409,75ánouloženie KO 10/202103.11.20212021
1092/202109/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663315368,73nieposkytovanie opatrovateľskej služby 10/202103.11.20212021
1091/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342508,90ánopohonné hmoty 10/202103.11.20212021
1090/20215/2100260Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov470624361326,60ánoosadenie orientačného systému a osadenie uličných tabúľ03.11.20212021
1089/20215/2100162JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš47168862630,00niePD pre projekt: "Adaptácia priestorov prevádzkovej budovy na priestory pre MŠ"03.11.20212021
1088/20215/2100156JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621250,00nierealizačná PD pre prístrešok v rámci stavby: "ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu"03.11.20212021
1087/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349318,96ánostavebný dozor - Rekonštrukcia komunikácie Školská ul. 10/202103.11.20212021
1086/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349255,60ánostavebný dozor - Garáž hasičskej techniky 10/202103.11.20212021
1085/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349495,60ánostavebný dozor - spevnené plochy areálu ZŠ 10/202103.11.20212021
1084/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350301,77ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 10/202103.11.20212021
1083/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 10/202103.11.20212021
1082/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 10/202103.11.20212021
1081/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Biskupická 36 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339356,16ánovývoz dreva02.11.20212021
1080/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034262,50ánopohonné hmoty 10/202102.11.20212021
1079/20215/2100248Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976633600,00ánorealizácia projektu: "Realizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka"02.11.20212021
1078/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/202102.11.20212021
1077/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114163,63ánovšeob. materiál02.11.20212021
1076/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498104,76ánonákup potravín
fa ŠJ 199/2021
02.11.20212021
1075/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532238,72ánonákup potravín
fa ŠJ 198/2021
02.11.20212021
1074/2021103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247182,00ánonákup potravín
fa ŠJ 197/2021
02.11.20212021
1073/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344319,76ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 196/2021
02.11.20212021
1072/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 10/202102.11.20212021
1071/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 10/202102.11.20212021
1070/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616217,20ánovývoz KO02.11.20212021
1069/20215/2100232Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740506,40ánorevízia elektrospotrebičov v objekte MŠ - Cieľová Rovinka29.10.20212021
1068/20215/2100266KEMA SK, s.r.o.Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka31350658129,40ánoservis kávovaru - MŠ29.10.20212021
1067/20215/2100254Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691129,91ánominerálna voda, čistiace potreby - OÚ28.10.20212021
1066/20215/2100229BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482720,00ánoservis plynových kotlov28.10.20212021
1065/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690204,00ánoelektronické stravné lístky 9/202128.10.20212021
1064/2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346920,00ánostanovisko k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia pre stavbu Rekonštrukcia Školskej ul.28.10.20212021
1063/2021SPP - distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov3591073918,00ánostanovisko k existencii plynárenských zariadení pre stavbu Rekonštrukcia Školskej ul.26.10.20212021
1062/20215/2100251Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939190,88ánomobil - MŠ, kanvica - VZ28.10.20212021
1061/20215/2100251Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939101,60ánotablet + držiak - ŠJ28.10.20212021
1060/20215/2100258VEL SYSTEM, s.r.o.Černochov vrch 1254, 91601 Stará Turá36341487392,00ánoznámky pre psov27.10.20212021
1059/2021MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.Letná 796/9, 92101 Piešťany3623053717,00ánovyjadrenie o existencii sietí Orange na stavebnú akciu Rozšírenie areálu ZŠ27.10.20212021
1058/20215/2100257RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004217,75ánočistiace a umývacie prostriedky - ŠJ27.10.20212021
1057/20215/2100236Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín461671459266,40ánopružinové hojdačky - MŠ, šplhacia zostava, zatrávňovacie rohože - areál ZŠ27.10.20212021
1056/20215/2100256Alena Vaculová SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko37170040151,20ánopracovný odev, obuv - VZ26.10.20212021
1055/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Biskupická 36 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339366,72ánovývoz dreva26.10.20212021
1054/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147186,61ánonákup potravín
fa ŠJ 195/2021
26.10.20212021
1053/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498287,70ánonákup potravín
fa ŠJ 194/2021
26.10.20212021
1052/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104256,97ánonákup potravín
fa ŠJ 193/2021
26.10.20212021
1051/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná357669810,00ánonákup potravín
fa ŠJ 192/2021
26.10.20212021
1050/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344232,06ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 191/2021
26.10.20212021
1049/20215/2100214B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto4441346757,60ánolekárnička26.10.20212021
1048/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370270,41ánovodné, stočné KD 17.09.2021 - 16.10.202126.10.20212021
1047/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370417,70ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.09.2021 - 16.10.202126.10.20212021
1046/20215/2100250Ing. Zsolt Marczibál - CONNECTKráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod1764442986,20niedaňové tlačivá25.10.20212021
1045/20215/2100249FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka4551094627,12ánooprava a kontrola hasiaceho prístroja - DHZO25.10.20212021
1044/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616671,76ánovývoz KO22.10.20212021
1043/202124/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616207,60ánovývoz KO22.10.20212021
1042/20215/2100246SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418180,00ánokancelársky papier - OÚ21.10.20212021
1041/20215/2100245Igor Vojtek - GRIFJasovská 49, 85107 Bratislava-Petržalka11785217624,00ánožalúzie - SÚ, sieťky proti hmyzu - MŠ Cieľová Rovinka21.10.20212021
1040/2021116/2021CLEAN s. r. o.Šoporňa 1070, 92552 Šoporňa46539671116,70ánopranie a žehlenie posteľnej bielizne - MŠ21.10.20212021
1039/20215/2100086fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167072760,00ánogeometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“20.10.20212021
1038/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača31322859718,19ánoslužby spojené s prenájom budovy Cieľová Rovinka 8-9/202119.10.20212021
1037/20215/2100243PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.Moravská 13, 02001 Púchov53046447225,77ánočistiace a hygienické potreby - MŠ19.10.20212021
1036/20215/2100242DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474255,64ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ19.10.20212021
1035/2021113/2018SALESIANER MIETTEX s. r. o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní19.10.20212021
1034/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147138,68ánonákup potravín
fa ŠJ 190/2021
18.10.20212021
1033/202181/2017Pavol Kováčik ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498229,99ánonákup potravín
fa ŠJ 189/2021
18.10.20212021
1032/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104225,56ánonákup potravín
fa ŠJ 188/2021
18.10.20212021
1031/2021ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa 187/2021 ŠJ
18.10.20212021
1030/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488246,01ánonákup mäsa
fa ŠJ 186/2021
18.10.20212021
1029/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344375,92ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 185/2021
18.10.20212021
1028/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Biskupická 36 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339395,04ánovývoz dreva18.10.20212021
1027/2021006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto3569294448,48ánoservis na zariadení EZS v KD18.10.20212021
1026/2021126/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné TJ 25.09.2021 - 12.10.202118.10.20212021
1025/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.09.2021 -12.10.202118.10.20212021
1024/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.09.2021 - 12.10.202118.10.20212021
1023/202187/2018ALAM s.r.o.Mlynské luhy 17198/88, 82105 Bratislava-Ružinov35839465827,63ánoročná kontrola cestnej dopravnej signalizácie na ceste I/6315.10.20212021
1022/20215/2100233SITEL, s.r.o.Zemplínska 6, 04001 Košice-Vyšné Opátske3166830530,00ánostanovisko pre územné konanie k objektu - Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka15.10.20212021
1021/20215/2100221DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162808,00ánodemontáž a montáž multifunkčného ihriska na parkovisku nad jazerom15.10.20212021
1020/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-17,09ánopreplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
14.10.20212021
1019/20215/2100034Milan JamriškaNa vyhliadke 6029/10, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves52934993780,00nievytýčenie vedenia verejného osvetlenia14.10.20212021
1018/20215/2100242DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474125,64ánoutierky - MŠ14.10.20212021
1017/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124852,45ánopoštovné 09/202114.10.20212021
1016/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228593600,00ánoprenájom budovy Cieľová Rovinka 10/202113.10.20212021
1015/20215/2100235ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131254,26ánokancelárske potreby (kalendáre, tlačivá, obálky, euroobaly) - OÚ13.10.20212021
1014/20215/2100199Peter HrádelaTrenčianska 686/20, 82109 Bratislava-Ružinov52086721124,75nietepovanie koberca - MŠ13.10.20212021
1013/202156/2021EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398864227,85ánostavebné práce "ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu"13.10.20212021
1012/20215/2100210JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009102,00ánozákladný kurz na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly13.10.20212021
1011/202120/2021CMT Group s. r. o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411465,20ánovývoz bioodpadu 09/202113.10.20212021
1010/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Biskupická 36 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339395,04ánovývoz dreva12.10.20212021
1009/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ12.10.20212021
1008/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-44,63ánopreplatok - el. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1007/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-38,45ánopreplatok - el. energia - lekáreň
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1006/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467136,57ánonedoplatok - el. energia - KD
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1005/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-34,94ánopreplatok - el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1004/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-177,67ánopreplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1003/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-39,48ánopreplatok - el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1002/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-174,98ánopreplatok - el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 01.01.2021-30.09.2021
12.10.20212021
1001/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671,62ánoel. energia VO Školská ul. 09/202012.10.20212021
1000/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-30,12ánoel. energia VO Hlavná ul. 09/202112.10.20212021
999/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-16,60ánoel. energia OÚ 09/202112.10.20212021
998/20215/2100168SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč508288431036,50nievýroba domových smaltovaných tabúľ so súpisným a orientačným číslom12.10.20212021
997/20215/2100160ELKO sound s. r. o.Hollého 678/4, 90301 Senec507469791000,00nieozvučenie podujatia Deň obce dňa 11.09.202112.10.20212021
996/20215/2100240E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta36241008382,03ánoelektroinštalačný materiál, astro hodiny12.10.20212021
995/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ12.10.20212021
994/20215/2100186B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467288,00niepolicové dosky - stavebný úrad11.10.20212021
993/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu zo ŠJ 09/202111.10.20212021
992/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159018064,67ánovývoz KO 09/202111.10.20212021
991/20215/2100210JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000942,00ánoškolenie vodičov motor. vozidiel, školenie zamestnancov pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou11.10.20212021
990/20215/2100238D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka44555377110,00niederatizácia objektov - OÚ, MŠ, KD, ZS, CR11.10.20212021
989/2021Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262185,00ánopredplatné OÚ - ÚČTO, ROPO A OBCÍ štandard ročník 202208.10.20212021
988/20215/2100227KEMA SK, s.r.o.Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka3135065888,07ánoservis konvektomatu - CR08.10.20212021
987/20215/2100227KEMA SK, s.r.o.Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka3135065898,57ánoservis umývačky - CR08.10.20212021
986/20215/2100234Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691183,88ánominerálna voda, čistiace a hygienické potreby - OÚ08.10.20212021
985/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469122,12ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 09/202108.10.20212021
984/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469143,36ánomobil - OÚ 09/202108.10.20212021
983/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,93ánotelefón - OÚ 09/202108.10.20212021
982/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 09/202108.10.20212021
981/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498386,27ánonákup potravín
fa ŠJ 184/2021
08.10.20212021
980/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147131,94ánonákup potravín
fa ŠJ 183/2021
08.10.20212021
979/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182287,78ánonákup potravín fa
ŠJ 182/2021
08.10.20212021
978/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104285,26ánonákup potravín
fa ŠJ 181/2021
08.10.20212021
977/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344460,97ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 180/2021
08.10.20212021
976/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147141,30ánonákup potravín
fa ŠJ 179/2021
08.10.20212021
975/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616963,84ánovývoz KO08.10.20212021
974/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 09/202108.10.20212021
973/20215/2100178IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ08.10.20212021
972/202151/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734582,86ánopodpora programu Korwin 08-09/202108.10.20212021
971/20215/2100227KEMA SK, s.r.o.Kopčianska 37, 85101 Bratislava-Petržalka3135065877,28ánoservis konvektomatu - CR08.10.20212021
970/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342418,88ánopohonné hmoty 9/202006.10.20212021
969/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109658,14ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 178/2021
06.10.20212021
968/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 09/202106.10.20212021
967/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
10/2021
06.10.20212021
966/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
10/2021
06.10.20212021
965/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 09/202106.10.20212021
964/20215/2100210JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009504,00ánozákladný kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení06.10.20212021
963/20215/2100225Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná3111007073,50nievýmena skla - ZS06.10.20212021
962/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 09/202106.10.20212021
961/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 09/202106.10.20212021
960/2021PROGRES-TS s.r.o.Kosodrevinová 42, 82107 Bratislava-Vrakuňa3569177885,00ánostanovisko k existencii sietí pre stavbu - Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka05.10.20212021
959/202186/2021CRIF - Slovak Credit Bueau, s.r.o.Mlynské nivy 14, 82109 Bratislava-Ružinov3588601318,00ánoelektronická komunikácia s bankami - 3. Q/202105.10.20212021
958/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
09/2021
05.10.20212021
957/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339351,36ánovývoz dreva05.10.20212021
956/2021101/2021Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428098610,53ánododávka stravy pre ZŠ, MŠ 09/202104.10.20212021
955/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411458,17ánovšeob. materiál04.10.20212021
954/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949745,97ánouloženie KO 09/202104.10.20212021
953/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663315358,15nieposkytovanie opatrovateľskej služby 09/202104.10.20212021
952/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349706,80ánostavebný dozor - spevnené plochy areálu ZŠ 09/202104.10.20212021
951/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 9/202104.10.20212021
950/20215/2100210JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000936,00ánoškolenie zamestnancov - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou01.10.20212021
949/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 09/202101.10.20212021
948/202111/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 09 - 12/2021 - T. Bambini01.10.20212021
947/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350211,89ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 09/202101.10.20212021
946/20215/2100169Hana s.r.o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo501333222230,00nieprojekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - rekonštrukcia chodníka popri ulici Hlavná01.10.20212021
945/2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346920,00ánovyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia01.10.20212021
944/20215/2100228AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034147,56nieservis vozidla Peugeot 20601.10.20212021
943/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498242,61ánonákup potravín
fa ŠJ 177/2021
01.10.20212021
942/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488192,19ánonákup mäsa
fa ŠJ 176/2021
01.10.20212021
941/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104272,22ánonákup potravín
fa ŠJ 175/2021
01.10.20212021
940/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná357669810,00ánonákup potravín
fa ŠJ 174/2021
01.10.20212021
939/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344391,11ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 173/2021
01.10.20212021
938/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147102,64ánonákup potravín
fa ŠJ 172/2021
01.10.20212021
937/20215/2100161ERAWA s.r.o.Jeséniova 2312/37, 83101 Bratislava-Nové Mesto47070731250,00niekoncert pre deti SuriKati na Deň obce dňa 11.09.202101.10.20212021
936/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/202101.10.20212021
935/2021SPP - distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov3591073918,00niežiadosť o vydanie stanoviska k exstencii a priebehu plyn. zariadení30.09.20212021
934/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné TJ 02.08.2021 - 24.09.202130.09.20212021
933/20215/2100186B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467126,00ánopolicová vložka do skriniek30.09.20212021
932/2021116/2021CLEAN, s.r.o.Šoporňa 1070, 92552 Šoporňa46539671456,35ánopranie a žehlenie - MŠ30.09.20212021
931/20215/2100149MORAM CZ, s.r.o.U Elektrárny 4171 4G, 69501 Hodonín277120791005,27ánokefa na čistenie chodníkov + príslušenstvo28.09.20212021
930/2021Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497977,50niestanovisko pre vydanie stavebného povolenia na stavbu "MŠ prestavba prepojovacej chody, Sadová, Rovinka"28.09.20212021
929/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370268,00ánovodné, stočné KD 17.08.2021 - 16.09.202128.09.20212021
928/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370374,23ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.08.2021 - 16.09.202128.09.20212021
927/20215/2100224AUTO - IMPEX spol. s r.o.Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov17329477771,42ánooprava vozidla - DHZO28.09.20212021
926/2021118/2021Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634690,00ánomobil - MŠ27.09.20212021
925/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339344,16ánovývoz dreva27.09.20212021
924/20215/2100226Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell422619039,60ánomateriál - MŠ27.09.20212021
923/20215/2100207Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903711,47ánomateriál - MŠ27.09.20212021
922/20215/2100207Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903665,86ánomateriál - MŠ27.09.20212021
921/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2527.09.20212021
920/20215/2100186B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467141,60ánoknižnica - stavebný úrad27.09.20212021
919/20215/2100218INSGRAF s.r.o.P. Pázmaňa 51 19, 92701 Šaľa47078839206,60ánotabule - MŠ27.09.20212021
918/20215/2100206Advil s.r.o.Veľká okružná 1040 39, 95801 Partizánske51709392250,00nieprenájom dreveného kolotoča27.09.20212021
917/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - febr. 2124.09.20212021
916/2021Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3636151829,58ánoobnovenie prevádzkovej plomby odberných hodín - MŠ24.09.20212021
915/20215/2100201ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131220,00ánokomplexná školská agenda - MŠ24.09.20212021
914/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147183,27ánonákup potravín
fa ŠJ 166/2021
24.09.20212021
913/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498153,23ánonákup potravín
fa ŠJ 165/2021
24.09.20212021
912/2021103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247130,00ánonákup potravín
fa ŠJ 164/2021
24.09.20212021
911/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532227,41ánonákup potravín
fa ŠJ 163/2021
24.09.20212021
910/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634423,54ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 162/2021
24.09.20212021
909/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104257,45ánonákup potravín
fa ŠJ 161/2021
24.09.20212021
908/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488166,45ánonákup mäsa
fa ŠJ 160/2021
24.09.20212021
907/20215/2100217AQUASECO s.r.o.Bernolákovská 18 A, 90028 Ivanka pri Dunaji17335264222,00ánoodber a rozbor pitnej vody24.09.20212021
906/20215/2100223František Majtán - EURONICS TPDPalmova 61, 85110 Bratislava-Jarovce11790547225,80ánovysávače - MŠ24.09.20212021
905/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 08/202124.09.20212021
904/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498306,72ánonákup potravín
fa ŠJ 171/2021
23.09.20212021
903/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634428,38ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 170/2021
23.09.20212021
902/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104117,86ánonákup potravín
fa ŠJ 169/2021
23.09.20212021
901/2021ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa 168/2021 ŠJ
23.09.20212021
900/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344257,84ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 167/2021
23.09.20212021
899/20215/2100222DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474125,64ánočistiace potreby - MŠ23.09.20212021
898/2021Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín34074694625,35ánolikvidácia dreveného odpadu23.09.20212021
897/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616377,76ánovývoz KO23.09.20212021
896/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616388,80ánovývoz KO23.09.20212021
895/20215/2100205Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves415322521133,16ánokancelárske potreby - MŠ22.09.20212021
894/20215/2100205Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252872,77ánokancelárske potreby - MŠ22.09.20212021
893/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní22.09.20212021
892/20215/2100220Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691140,28ánokancelárske potreby, občerstvenie - OÚ22.09.20212021
891/20215/2100215SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov5066141891,20ánotonery - OÚ21.09.20212021
890/20215/2100125Karol, s.r.o.Potočná 1314/13 C, 90041 Rovinka522314532400,00nievystúpenie skupiny S hudbou vesmírnou na Deň obce Rovinka 11.09.202121.09.20212021
889/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910004000,00ánostravné lístky20.09.20212021
888/20215/2100213Sprinton, s.r.o.Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto4439636877,00ánostavebný zákon - komentár20.09.20212021
887/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - sept. 21 ŠJ20.09.20212021
886/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339373,58ánovývoz plastov a dreva20.09.20212021
885/20215/21001894forYou s.r.o.Farebná 1848/7, 90041 Rovinka46933026915,00nieúprava pozemku pre výse trávnika pre zriadenie školského dvora pri KD17.09.20212021
884/20215/2100190Modific s.r.o.Farebná 711/6, 90041 Rovinka51437180174,70ánotrávne osivo, herbicíd17.09.20212021
883/20215/2100195DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 E, 90041 Rovinka367439091837,28ánoelektromontážne práce pre stavbu: "ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu"17.09.20212021
882/20215/2100158FUN AGENCY s. r. o.Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince519271101700,00nievystúpenie hudobnej skupiny Ludo Kuruc band, zostava septet na Deň obce 11.09.2021 od 17.30 - 18.3017.09.20212021
881/20215/2100177BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644828544,71ánorealizácia stavby: "Adaptácia priestorov prevádzkovej budovy na priestory pre MŠ"17.09.20212021
880/20215/2100177BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644823797,40ánorealizácia stavby: "Adaptácia priestorov prevádzkovej budovy na priestory pre MŠ"17.09.20212021
879/20215/2100181Mgr. Božena Marienková BM-AGENCYŠportová 419/6, 90041 Rovinka32072902250,00niezabezpečenie programu na podujatie Deň obce Rovinka dňa 11.09.202117.09.20212021
878/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.08.2021 - 12.09.202117.09.20212021
877/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.08.2021 -12.09.202117.09.20212021
876/20215/2100193Alena Vaculová SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko37170040208,00ánopracovná obuv a odev - OÚ16.09.20212021
875/20215/2100212ASC Applied Software Consultants, s.r.o.Svoradova 7, 81103 Bratislava-Staré Mesto31361161348,00ánoterminál pre výdaj stravy, portál EduPage - ŠJ16.09.20212021
874/20215/2100211ACCESS, spol. s r.o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto31331386336,00ánozáložný zdroj16.09.20212021
873/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393128,02ánovývoz plastov a dreva14.09.20212021
872/20215/2100197NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743191231,20ánostoličky, stoly - MŠ14.09.20212021
871/20215/2100176František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888061056,00ánobrána do areálu ZŠ14.09.20212021
870/20215/2100185JF FENCE, s.r.o.Nezábudková 735/28, 90043 Hamuliakovo36658464901,20ánokúpu mobilného oplotenia v zmysle cenovej ponuky14.09.20212021
869/20215/2100187MOB Interier s.r.o.Opatovská 651/33, 91101 Trenčín44948271425,90ánokontajner na kolieskach - stavebný úrad v KD14.09.20212021
868/20215/2100200Z + M servis a. s.Martinčekova 17, 82101 Bratislava-Ružinov44195591175,68ánodávkovač na dezinfekciu, dezinfekia - MŠ14.09.20212021
867/20215/2100196GOTANA, s. r. o.Nedanovce 301, 95843 Nedanovce462794911810,00ánointeraktívna tabuľa s príslušenstvom - MŠ14.09.20212021
866/20215/2100208GRAPP CZ, s.r.o.V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha26805413308,47ánopečiatky14.09.20212021
865/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349706,80ánostavebný dozor - spevnené plochy areálu ZŠ 08/202114.09.20212021
864/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344275,63ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 159/2021
14.09.20212021
863/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147257,63ánonákup potravín
fa ŠJ 158/2021
14.09.20212021
862/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498235,04ánonákup potravín
fa ŠJ 157/2021
14.09.20212021
861/20215/2100203DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847446,68ánočistiace potreby - ŠJ14.09.20212021
860/20215/2100159Amore Sui, občianske združenieKlincová 16637/37, 82108 Bratislava-Ružinov527471311000,00nievystúpenie LADY COLORS na Deň obce 11.09.2021 o 19.00 h14.09.20212021
859/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241505,75niepoštovné 08/202114.09.20212021
858/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ14.09.20212021
857/20215/2100209ELEKTROSPED, a.s.Pestovateľská 13, 82104 Bratislava-Ružinov35765038218,60ánovysávače - MŠ13.09.20212021
856/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ13.09.20212021
855/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690212,00ánoelektronické stravné lístky 8/202113.09.20212021
854/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-50,72ánoel. energia VO Hlavná ul. 08/202113.09.20212021
853/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-4,30ánoel. energia VO Školská ul. 08/202110.09.20212021
852/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-14,12ánoel. energia OÚ 08/202110.09.20212021
851/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634478,10ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 156/2021
10.09.20212021
850/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532220,02ánonákup potravín
fa ŠJ 155/2021
10.09.20212021
849/2021134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta3663852869,30ánonákup potravín
fa ŠJ 154/2021
10.09.20212021
848/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010489,88ánonákup potravín
fa ŠJ 153/2021
10.09.20212021
847/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498159,95ánonákup potravín
fa ŠJ 152/2021
10.09.20212021
846/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344280,78ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 151/2021
10.09.20212021
845/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147457,76ánonákup potravín
fa ŠJ 150/2021
10.09.20212021
844/20215/2100204ESET spol. s.r.o.Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka31333532633,60ánoantivírusový program ESET Endpoint Protection Standard pre 20 zariadaní na 2 roky09.09.20212021
843/202192/2021PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228592040,00ánoprenájom budovy Cieľová Rovinka 9/202109.09.20212021
842/202120/2021CMT Group, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411801,80ánovývoz bioodpadu 08/202109.09.20212021
841/20215/2100198EMI-Sabinov s.r.o.Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov467266082789,60ánoobliečky, plachty, paplóny, uteráky - MŠ09.09.20212021
840/20215/2100166NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743193114,50ánopostieľky, matrace - MŠ09.09.20212021
839/20215/2100203DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474277,22ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ09.09.20212021
838/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616329,04ánovývoz KO09.09.20212021
837/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616353,04ánovývoz KO09.09.20212021
836/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159018050,12ánovývoz KO 08/202109.09.20212021
835/202156/2021EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398849421,05ánostavebné práce "ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu"08.09.20212021
834/20215/2100056PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto44544219548,52ánoNovostavba telocvične - zriadenie wifi siete08.09.20212021
833/20215/2100186B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467488,40ánopolicové skrinky - stavebný úrad08.09.20212021
832/20215/2100202Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939127,60ánoskartovačka - OÚ08.09.20212021
831/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,94ánotelefón - OÚ 08/202108.09.20212021
830/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346998,11ánomobil - OÚ 08/202108.09.20212021
829/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469113,08ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 08/202108.09.20212021
828/202164/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 08/202108.09.20212021
827/20215/2100194Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691167,50ánočistiace, hygienické a kancelárske potreby, pramenitá voda - OÚ08.09.20212021
826/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 08/202008.09.20212021
825/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488114,12ánonákup mäsa
fa ŠJ 149/2021
07.09.20212021
824/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344206,08ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 148/2021
07.09.20212021
823/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634493,22ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 147/2021
07.09.20212021
822/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104349,24ánonákup potravín
fa ŠJ 146/2021
07.09.20212021
821/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182179,28ánonákup potravín fa
ŠJ 145/2021
07.09.20212021
820/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532193,66ánonákup potravín
fa ŠJ 144/2021
07.09.20212021
819/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánopublikácia - Riadenie a Rozvoj MŠ07.09.20212021
818/20215/2100113Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory479707401728,00ánorevízia elektrospotrebičov v objektoch OÚ, KD, MŠ, ŠJ07.09.20212021
817/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 08/202107.09.20212021
816/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
09/2021
07.09.20212021
815/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
09/2021
07.09.20212021
814/20215/2100191TOMDUS, s.r.o.Kráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci53795024572,06ánoriady - ŠJ06.09.20212021
813/20215/2100174ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113188,82ánotlačivá - MŠ06.09.20212021
812/20215/2100182MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno36316881600,16ánopracovné zošity - MŠ06.09.20212021
811/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,46áno"Evaluácia v materskej škole - č.1" - MŠ06.09.20212021
810/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 08/202106.09.20212021
809/20215/2100163PROGRES-TS s.r.o.Kosodrevinová 42, 82107 Bratislava-Vrakuňa356917782257,26ánoprekládka optiky pred areálom ZŠ06.09.20212021
808/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 08/202106.09.20212021
807/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342355,15ánopohonné hmoty 8/202003.09.20212021
806/2021Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387610,00ánostanovisko pre územné konanie k objektu - Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka03.09.20212021
805/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín3407469412896,01ánouloženie KO 08/202103.09.20212021
804/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314897,07nieposkytovanie opatrovateľskej služby 08/202103.09.20212021
803/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 04/202103.09.20212021
802/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
08/2021
03.09.20212021
801/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393185,42ánovývoz plastov a dreva02.09.20212021
800/20215/2000302ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 8/202102.09.20212021
799/20215/2100188Auto RecyclingLamačská cesta 6353/3 C, 84104 Bratislava-Karlova Ves4574376224,00ánorecyklačný poplatok za motorové vozidlo Peugeot Boxer02.09.20212021
798/20215/2100178IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308168,00ánotlakové čistenie kanalizácie - KD02.09.20212021
797/20215/2100178IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ02.09.20212021
796/20215/2100178IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308720,00ánotlakové čistenie dažďovej kanalizácie02.09.20212021
795/2021100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971663,00nieročná kontrola detských ihrísk02.09.20212021
794/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/202102.09.20212021
793/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350152,47ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 08/202102.09.20212021
792/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114101,94ánovšeob. materiál02.09.20212021
791/20215/2100192Alena Vaculová SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko37170040618,80ánopracovná obuv a odevy - VZ, ZD31.08.20212021
790/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370296,98ánovodné, stočné KD 17.07.2021 - 16.08.202130.08.20212021
789/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370248,69ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.07.2021 - 16.08.202130.08.20212021
788/20215/2100180Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka3722065960,00niedezinsekcia - MŠ27.08.20212021
787/20215/2100079Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921269,76ánozhodnotenie bioodpadu - konáre27.08.20212021
786/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616201,12ánovývoz KO27.08.20212021
785/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370151,20ánovyjadrenie k proj. dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia27.08.20212021
784/20215/2100103E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751181320,00ánoverejné obstarávanie zákazky: Rekonštrukcia cesty Sadová27.08.20212021
783/20215/2100103E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751181320,00ánoverejné obstarávanie zákazky: Výstavba garáže hasičskej techniky27.08.20212021
782/20215/2100157DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka367439091199,10ánoosvetlenie Sadová, opravy VO27.08.20212021
781/20215/2100184Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 72708244097,80ánopodstavce pod monitor26.08.20212021
780/2021EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944285,12ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD26.08.20212021
779/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009180,00ánoškolenie zamestnancov - obsluha strojov, vozidiel26.08.20212021
778/20215/2100153FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 03601 Martin36427969119,00ánoprevádzkové knihy, batoh - DHZO25.08.20212021
777/20215/2100179BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 3056/20, 83101 Bratislava-Nové Mesto31388442932,92ánopolicové regály25.08.20212021
776/20215/2100183Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691349,58ánočistiace, hygienické a kancelárske potreby, pramenitá voda - OÚ25.08.20212021
775/20215/2100169Hana s.r.o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo501333221493,00nieprojekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - spomaľovacie prahy na Železničnej ulici24.08.20212021
774/20215/2100164MEVA-SK s.r.o. RožňavaKrátka 574, 04951 Brzotín31681051291,00ánosmetný kôš24.08.20212021
773/20215/2100175B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto444134671485,60ánonábytok24.08.20212021
772/20215/2100171PROGRES-TS s.r.o.Kosodrevinová 42, 82107 Bratislava-Vrakuňa35691778335,65ánonáhrada škody za opravu poškodeného kábla24.08.20212021
771/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393104,98ánovývoz plastov a dreva23.08.20212021
770/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní23.08.20212021
769/20215/2100154Yunex, s. r. o.Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves536841415969,77ánooprava semafóru po havárií na križovatke Hlavná - Školská20.08.20212021
768/20215/2100121Yunex, s. r. o.Lamačská cesta 3 A, 84104 Bratislava-Karlova Ves53684141132,00ánooprava vypálenej žiarovky na semafóre pri kostole20.08.20212021
767/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616793,20ánovývoz KO20.08.20212021
766/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370410,64ánomontáž vodomeru pre tribúnu20.08.20212021
765/20215/2100173ACCESS, spol. s r.o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto31331386117,60ánooprava 2 PC - OÚ20.08.20212021
764/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339355,46ánovývoz plastov a dreva19.08.20212021
763/20215/2100172JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava-Ružinov36250643402,58ánokoberec - MŠ19.08.20212021
762/20215/2100167ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131269,76ánokancelárske potreby (rýchloviazače, tlačivá, osvedčovacie knihy, spisové dosky, obálky) - OÚ18.08.20212021
761/202135/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné cintorín dolný 13.05.2021 - 12.08.202118.08.20212021
760/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.02.2021 - 12.08.202118.08.20212021
759/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.07.2021 -12.08.202118.08.20212021
758/202132/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné Dom smútku 13.05.2021 - 12.08.202118.08.20212021
757/2021119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné, stočné Dom služieb 13.05.2021 - 12.08.202118.08.20212021
756/20215/2100069Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466694,50ánovývoz zeleného odpadu18.08.20212021
755/2021ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.Fraňa Mojtu 18, 94901 Nitra3654996717,57ánospínače16.08.20212021
754/20215/2100155Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov371851871568,60niezhotovenie polievacieho rozvodu studňovej vody v areáli ZŠ16.08.20212021
753/20215/21001704forYou s.r.o.Farebná 1848/7, 90041 Rovinka4693302629,00nieoprava závlahy - Slnečnicová16.08.20212021
752/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690212,00ánoelektronické stravné lístky 7/202113.08.20212021
751/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ13.08.20212021
750/2021Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497917,50ánostanovisko pre vydanie územného rozhodnutia na stavbu "Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka"13.08.20212021
749/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241058,65ánopoštovné 07/202113.08.20212021
748/20215/2100165Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691359,77ánočistiace a hygienické potreby, obálky, pramenitá voda - OÚ12.08.20212021
747/20215/2100086fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167071800,00ánopredrealizačné geodetické zameranie Poľnej ulice a okolia vrátane zákresu inžinierskych sietí pre stavbu "Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka"12.08.20212021
746/20215/2100150DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162040,00ánooprava chodníkov - Hlavná ul., rozšírenie stojiska Brezová12.08.20212021
745/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-0,42ánoel. energia OÚ 7/202111.08.20212021
744/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-10,26ánoel. energia VO Školská ul. 7/202011.08.20212021
743/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-69,80ánoel. energia VO Hlavná ul. 7/202011.08.20212021
742/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 07/202110.08.20212021
741/20215/2100118B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto4441346754,06ánonástenný popolník10.08.20212021
740/202194/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.08.20212021
739/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393116,06ánovývoz plastov a dreva10.08.20212021
738/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu zo ŠJ 07/202109.08.20212021
737/20215/2100143Branislav BednárikKomenského 853/6, 90001 Modra369491752159,00nievyspravenie a vymaľovanie priestorov v KD - prerábka priestorov na stavebný úrad a triedu ZŠ09.08.20212021
736/20215/2100127ALS Slovakia, s. r. o.Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava-Ružinov470304961461,30ánorozbory vody a sedimentov v 2 jazerách a 1 studni v Rovinke06.08.20212021
735/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469112,24ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 07/202106.08.20212021
734/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,56ánotelefón - OÚ 07/202106.08.20212021
733/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469100,08ánomobil - OÚ 07/202106.08.20212021
732/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 07/202106.08.20212021
731/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616529,44ánovývoz KO06.08.20212021
730/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017881,11ánovývoz KO 07/202106.08.20212021
729/202120/2021CMT Group, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411376,10ánovývoz bioodpadu 07/202106.08.20212021
728/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 07/202105.08.20212021
727/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 07/202105.08.20212021
726/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949519,03ánouloženie KO 07/202105.08.20212021
725/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 07/202105.08.20212021
724/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
08/2021
05.08.20212021
723/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
08/2021
05.08.20212021
722/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 07/202105.08.20212021
721/202151/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734218,06ánopodpora programu Korwin 07202105.08.20212021
720/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342222,94ánopohonné hmoty 7/202104.08.20212021
719/20215/2100152Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa4454369719,00ánodoprava pracovného náradia - DHZO04.08.20212021
718/20215/2100152Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa445436972326,82ánopracovné náradie, obuv, hasiace prístroje - DHZO04.08.20212021
717/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
07/2021
04.08.20212021
716/20215/2100135COM-KLIMA, s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno359364951776,60ánoklimatizácia pre stavebný úrad04.08.20212021
715/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314603,84nieposkytovanie opatrovateľskej služby 07/202103.08.20212021
714/20215/2100150DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162010,00ánozrušenie vodovodnej prípojky - Športová ul.03.08.20212021
713/20215/2100151LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Zarevúca 250/19, 03401 Ružomberok52030814800,70ánozásahové obleky - DHZO03.08.20212021
712/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393119,28ánovývoz plastov a dreva02.08.20212021
711/20215/2100148SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánokancelársky papier02.08.20212021
710/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350169,85ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 07/202102.08.20212021
709/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411493,10ánovšeob. materiál02.08.20212021
708/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 7/202102.08.20212021
707/202162/2021BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349706,80ánostavebný dozor - spevnené plochy areálu ZŠ 07/202102.08.20212021
706/20215/2100112DRILL, s.r.o.Gruzínska 9, 82105 Bratislava-Ružinov359666453312,00ánoinžinierskogeologický prieskum pre potreby zhotovenia PD na stavbu Rozšírenie areálu ZŠ Rovinka02.08.20212021
705/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 07/202102.08.20212021
704/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/202102.08.20212021
703/20215/2100010DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909981,90ánoelektroinštalačné práce, oprava VO30.07.20212021
702/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná001906161127,76ánovývoz KO30.07.20212021
701/20215/2100146JURSO s. r. o.Mateja Bela 5325/7, 97411 Banská Bystrica50036637503,30nietepovanie kobercov - MŠ30.07.20212021
700/20215/2100145FLORIAN, s.r.o.Priekopská 26, 03601 Martin3642796939,84ánoplán údržby, prevádzkový denník - DHZO30.07.20212021
699/20215/2100147Zahrada v pohodě.cz s.r.o.Částkov 111 0, 68712 Bílovice08950130156,50ánovodné vaky28.07.20212021
698/20215/2100144KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801030,00nievŕtanie studne v areáli ZŠ28.07.20212021
697/20215/2100047SURVEYE, s.r.o.Kapitulská 12, 97401 Banská Bystrica476196511284,00ánodátové sady digitálnych ortofoto máp obce v spektre RGB a CIR27.07.20212021
696/20215/2100142ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble46093672143,76ánooprava rozhlasu27.07.20212021
695/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370403,20ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.06.2021 - 16.07.202127.07.20212021
694/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370313,88ánovodné, stočné KD 17.06.2021 - 16.07.202127.07.20212021
693/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní27.07.20212021
692/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,27ánovývoz plastov a dreva26.07.20212021
691/20215/2100141DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky36741418386,00ánododávka a montáž žalúzií a sieťok - KD26.07.20212021
690/20215/2100136AKITO s.r.o.Kopčianska 17, 85101 Bratislava-Petržalka52352170180,00ánoodber vzoriek z "malého" a "veľkého" jazera v Rovinke pre potreby rozboru sedimentov26.07.20212021
689/20215/2100140Genus Pharma s.r.o.Bystrická 901, 96681 Žarnovica4724129274,90ánojednorazové rúška a rukavice23.07.20212021
688/20215/2100139PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714289,20ánoprenájom stanov a príslušenstva na podujatie Hasičské popoludnie23.07.20212021
687/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690252,00ánoelektronické stravné lístky 6/202123.07.20212021
686/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871871,45áno"Evaluácia v materskej škole - ZD" - MŠ23.07.20212021
685/20215/2100138Kovoflex, spol. s r.o.Gyulu Szabóa 1123/25, 92901 Dunajská Streda3412055650,00ánoservisná prehliadka protipovodňového vozíka - DHZO23.07.20212021
684/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109139,55ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 143/2021
23.07.20212021
683/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634467,14ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 142/2021
23.07.20212021
682/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649841,55ánonákup potravín
fa ŠJ 141/2021
23.07.20212021
681/202159/2021DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov358107341320,62ánorozšírenie licencie - MEMPHIS RK22.07.20212021
680/202160/2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov0017845420,40ánoautorská odmena za licencie na verejné použitie 01.01.2021-31.12.202120.07.20212021
679/20215/2100110Agentúra MaKiLe, s.r.o.Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava-Petržalka47953543250,00niepredstavenie pre deti Slniečková a dažďová víla20.07.20212021
678/20215/2100137Ing. Ján RusnákTichá 66/13, 90066 Vysoká pri Morave3263220736,00ánorevízia rozvádzača pre fontánu20.07.20212021
677/20215/2100034Milan JamriškaNa vyhliadke 6029/10, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves52934993810,00nievytýčenie vedenia verejného osvetlenia19.07.20212021
676/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339389,66ánovývoz plastov a dreva19.07.20212021
675/20215/2100128Divadlo ZáBaVKaŽitavská 5254/12 G, 90301 Senec42417252300,00niepredstavenie pre deti "Smiech je najlepší liek"19.07.20212021
674/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.06.2021 -12.07.202116.07.20212021
673/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.06.2021 - 12.07.202116.07.20212021
672/20215/2100134Lamitec, spol. s r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35710691175,44ánobalená voda, čistiace a dezinfekčné potreby, kancelárske potreby15.07.20212021
671/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 06/202115.07.20212021
670/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241309,50ánopoštovné 06/202114.07.20212021
669/20215/2100133LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Zarevúca 250/19, 03401 Ružomberok52030814136,10ánosprej na osy13.07.20212021
668/20215/2100123Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka44013141294,00ánododávka stravy do MŠ13.07.20212021
667/20215/2100123Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka44013141476,00ánododávka stravy do MŠ13.07.20212021
666/2021Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ13.07.20212021
665/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu zo ŠJ 06/202113.07.20212021
664/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-13,45ánoel. energia VO Školská ul. 06/202113.07.20212021
663/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-68,32ánoel. energia VO Hlavná ul. 06/202113.07.20212021
662/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-5,29ánoel. energia OÚ 06/202113.07.20212021
661/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393197,95ánovývoz plastov a dreva13.07.20212021
660/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344107,78ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 140/2021
13.07.20212021
659/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498130,24ánonákup potravín
fa ŠJ 139/2021
13.07.20212021
658/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009170,23ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 06/202113.07.20212021
657/2021EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto3569294474,40ánovýmena akumulátora v ústredni EZS13.07.20212021
656/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky13.07.20212021
655/20215/2000018VA-project, s. r. o.Miletičova 550/1, 82108 Bratislava-Ružinov510120066210,00ánoprojektová dokumentácia na stavby: "Rekonštrukcia Školskej, Železničnej a Rovnej ulice", "Rekonštrukcia Sadovej ulice"09.07.20212021
654/20215/2100131Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939134,90ánolicencia Office 36509.07.20212021
653/20215/2100133LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Zarevúca 250/19, 03401 Ružomberok52030814136,10ánosprej na osy09.07.20212021
652/20215/2100132SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418331,20ánotonery09.07.20212021
651/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ09.07.20212021
650/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469114,73ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 06/202109.07.20212021
649/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,30ánotelefón - OÚ 06/202009.07.20212021
648/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469109,57ánomobil - OÚ 06/202109.07.20212021
647/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 06/202109.07.20212021
646/202120/2021CMT Group, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto473721411267,20ánovývoz bioodpadu 06/202109.07.20212021
645/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616357,12ánovývoz KO09.07.20212021
644/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017828,48ánovývoz KO 06/202109.07.20212021
643/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147107,09ánonákup potravín
fa ŠJ 138/2021
08.07.20212021
642/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
07/2021
08.07.20212021
641/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
07/2021
08.07.20212021
640/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097797,60ánododávka stravy pre ZŠ 06/2021 - dotácia07.07.20212021
639/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094912,49ánododávka stravy pre ZŠ 06/202107.07.20212021
638/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život141491091187,95ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 137/2021
07.07.20212021
637/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147107,39ánonákup potravín
fa ŠJ 136/2021
07.07.20212021
636/202151/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734654,20ánopodpora programu Korwin 04-06/202107.07.20212021
635/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746947562,24ánouloženie KO 06/202106.07.20212021
634/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342570,22ánopohonné hmoty 6/202106.07.20212021
633/20215/2100130Erich ZinnbauerKultúrna 3451/8, 82104 Bratislava-Ružinov3210456159,92ánoservis umývačky - ŠJ06.07.20212021
632/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634436,71ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 135/2021
06.07.20212021
631/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498121,81ánonákup potravín
fa ŠJ 134/2021
06.07.20212021
630/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 06/202106.07.20212021
629/2021132/2020adsupra s.r.o.Hlavná 35, 04412 Nižný Klátov50144839120,00nieprevádzka mobilnej aplikácie "Rovinka" pre Apple + Android 07/2021-06/202206.07.20212021
628/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Slávičie údolie 6, 81102 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 06/202106.07.20212021
627/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350361,65ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 06/202106.07.20212021
626/20215/2100061AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568804640,00nieredukcia stromov Železničná ul.02.07.20212021
625/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 06/202102.07.20212021
624/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663315144,12nieposkytovanie opatrovateľskej služby 06/202102.07.20212021
623/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 04/202102.07.20212021
622/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
06/2021
02.07.20212021
621/2021158/2018MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa45325600540,00ánoprístup do mapového portálu obce Rovinka02.07.20212021
620/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393106,42ánovývoz plastov a dreva02.07.20212021
619/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 6/202102.07.20212021
618/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411463,95ánovšeob. materiál01.07.20212021
617/20215/2100124Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939151,89ánoventilátory, reproduktory01.07.20212021
616/20215/2100111OZ "RADOSŤ" pri meste PezinokKupeckého 72, 90201 Pezinok30800714300,00nieHudobný podvečer pre seniorov dňa 26.06.202101.07.20212021
615/202111/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 07 - 09/2021 - T. Bambini01.07.20212021
614/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532107,04ánonákup potravín
fa ŠJ 133/2021
01.07.20212021
613/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010456,32ánonákup potravín
fa ŠJ 132/2021
01.07.20212021
612/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344353,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 131/2021
01.07.20212021
611/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498125,48ánonákup potravín
fa ŠJ 130/2021
01.07.20212021
610/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná35766981168,93ánonákup potravín
fa ŠJ 129/2021
01.07.20212021
609/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 07/202101.07.20212021
608/20215/2100129KOPECKÝ s.r.o.Novostrašnická 10, 10000 Praha2554161726083,20ánovozidlo Peugeot Boxer trojstranný sklápač01.07.20212021
607/20215/210003714/2021CEDERA plus s.r.o.Syslia 2834/12, 82105 Bratislava-Ružinov439711994896,00ánokompletné zhotovenie protipožiarnej steny v ZŠ Rovinka - demontáž, montáž, vysprávky, maľovanie01.07.20212021
606/20215/2100122AB spoločnosť, s.r.o.Holíčska 28, 85105 Bratislava-Petržalka46270035451,44ánododanie a aplikácia solárnej fólie na okná ŠJ30.06.20212021
605/20215/2100120ELKO sound s. r. o.Hollého 678/4, 90301 Senec50746979400,00nietechnické zabezpečenie a ozvučenie kultúrnych programov obce29.06.20212021
604/20215/2100120ELKO sound s. r. o.Hollého 678/4, 90301 Senec50746979400,00nietechnické zabezpečenie a ozvučenie kultúrnych programov obce29.06.20212021
603/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 05/202129.06.20212021
602/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 04/202129.06.20212021
601/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 03/202129.06.20212021
600/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370538,42ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.05.2021 - 16.06.202129.06.20212021
599/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370306,62ánovodné, stočné KD 17.05.2021 - 16.06.202129.06.20212021
598/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891465,92ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní28.06.20212021
597/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616556,32ánovývoz KO28.06.20212021
596/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532113,42ánonákup potravín
fa ŠJ 128/2021
24.06.20212021
595/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634468,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 127/2021
24.06.20212021
594/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104436,32ánonákup potravín
fa ŠJ 126/2021
24.06.20212021
593/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474251,21ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ24.06.20212021
592/20215/2100110Agentúra MaKiLe, s.r.o.Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava-Petržalka47953543250,00niepredstavenie pre deti O pahltnom hadovi na deň 19.06.202124.06.20212021
591/20215/2100107Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyKutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto0017747460,00ánozdokonaľovacia príprava členov DHZO24.06.20212021
590/20215/2100027IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ24.06.20212021
589/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871878,95ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - jún 2124.06.20212021
588/20215/2100029DEKPROJEKT SR s.r.o.Kamenná 6, 01001 Žilina48078336765,00nieenergetický certifikát pre stavbu ZŠ + výdajňa stravy24.06.20212021
587/20215/2100119GRAPP CZ, s.r.o.V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha26805413170,84ánopečiatky - OÚ24.06.20212021
586/20215/2100116PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714207,60ánoprenájom stanov na podujatie Rovinčanský guláš22.06.20212021
585/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344373,43ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 125/2021
22.06.20212021
584/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532313,32ánonákup potravín
fa ŠJ 124/2021
22.06.20212021
583/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147236,93ánonákup potravín
fa ŠJ 123/2021
22.06.20212021
582/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín3592818299,22ánonákup potravín fa
ŠJ 122/2021
22.06.20212021
581/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498265,24ánonákup potravín
fa ŠJ 121/2021
22.06.20212021
580/20215/2100102MEVA-SK s.r.o. RožňavaKrátka 574, 04951 Brzotín31681051378,00ánozberače odpadkov22.06.20212021
579/20215/2100117PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.Moravská 13, 02001 Púchov53046447244,01ánočistiace a hygienické potreby - MŠ22.06.20212021
578/20215/2100107Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyKutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto00177474150,00ánozákladná príprava členov DHZO22.06.20212021
577/20215/2100115OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238470,87ánočistiace a hygienické potreby - KD, minerálna voda - OÚ22.06.20212021
576/20215/2100115OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384220,08ánočistiace a hygienické potreby - OÚ, minerálna voda - VZ22.06.20212021
575/20215/2100114VODATECH, s.r.o.Dunajské nábrežie 39, 94501 Komárno36747904149,52ánoservis telefónu21.06.20212021
574/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393113,98ánovývoz plastov a dreva21.06.20212021
573/20215/2100079Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921353,28ánozhodnotenie bioodpadu - konáre21.06.20212021
572/20215/1900104Ing. Jozef Janík - JanssHvozdnica 169, 01356 Hvozdnica456439712400,00ánorealizačná projektová dokumentácia pre stavbu Garáž hasičskej techniky18.06.20212021
571/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690236,00ánoelektronické stravné lístky 5/202118.06.20212021
570/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.05.2021 - 12.06.202117.06.20212021
569/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.05.2021 -12.06.202117.06.20212021
568/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061679,20ánovývoz KO16.06.20212021
567/20215/2100076Ján MajákŠkolská 311/24, 90041 Rovinka414704192265,60ánozemné práce - okolie telocvične, úprava po výstavbe, odvoz a dovoz zeminy16.06.20212021
566/20215/2100109AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034345,38nieservis mot. vozidla Škoda Fábia16.06.20212021
565/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - jún 21 ŠJ16.06.20212021
564/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498551,00ánonákup potravín
fa ŠJ 120/2021
16.06.20212021
563/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344298,74ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 119/2021
16.06.20212021
562/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147520,00ánonákup potravín
fa ŠJ 118/2021
16.06.20212021
561/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498296,97ánonákup potravín
fa ŠJ 117/2021
16.06.20212021
560/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348857,41ánonákup mäsa
fa ŠJ 116/2021
16.06.20212021
559/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634480,36ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 115/2021
16.06.20212021
558/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-5,72ánoel. energia VO Školská ul. 05/202115.06.20212021
557/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-47,69ánoel. energia VO Hlavná ul. 05/202115.06.20212021
556/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-7,24ánoel. energia OÚ 05/202115.06.20212021
555/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ14.06.20212021
554/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311244556,70ánopoštovné 05/202114.06.20212021
553/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393105,14ánovývoz plastov a dreva14.06.20212021
552/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590110021,93ánovývoz KO 05/202111.06.20212021
551/20215/2100069Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466192,06ánovývoz zeleného odpadu11.06.20212021
550/20215/2100097Divadlo na hojdačkeLichardova 23, 01001 Žilina42069912280,00niepredstavenie Žabí kráľ na podujatie Deň detí 4.6.202111.06.20212021
549/20215/2100084Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov47062436708,34ánododanie a montáž zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení10.06.20212021
548/20215/2100106Ing. Ján RusnákTichá 66/13, 90066 Vysoká pri Morave32632207897,00ánorevízia elektroinštalácie a bleskozvodov v budovách - MŠ a ŠJ10.06.20212021
547/20215/20001573MP, s.r.o.Panska Niva 29, 92001 Hlohovec519097581700,00ánoprojektová dokumentácia - chodba medzi MŠ a ŠJ10.06.20212021
546/202194/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.06.20212021
545/20215/2100093Kálmán kominár s.r.o.Sokolská 1623 13, 90301 Senec52365760350,00niekontrola a čistenie komínov v objektoch OÚ, KD, VPS, ZS, MŠ, DS, CO09.06.20212021
544/20215/2100108Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiMajerská 326/47, 90041 Rovinka3110303127,00niepublikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí09.06.20212021
543/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809-7265,21ánodobropis k fa 322/2021, dodávka stravy pre ZŠ 03/2021 - dotácia09.06.20212021
542/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428092221,88ánododávka stravy pre ZŠ 03/202109.06.20212021
541/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093526,80ánododávka stravy pre ZŠ 03/2021 - dotácia09.06.20212021
540/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093045,17ánododávka stravy pre ZŠ 04/202109.06.20212021
539/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094833,60ánododávka stravy pre ZŠ 04/2021 - dotácia09.06.20212021
538/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809-10000,39ánodobropis k fa 407/2021, dodávka stravy pre ZŠ 04/2021 - dotácia09.06.20212021
537/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094709,88ánododávka stravy pre ZŠ 05/202108.06.20212021
536/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097476,00ánododávka stravy pre ZŠ 05/2021 - dotácia08.06.20212021
535/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104284,53ánonákup potravín
fa ŠJ 114/2021
08.06.20212021
534/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344305,73ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 113/2021
08.06.20212021
533/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053294,44ánonákup potravín
fa ŠJ 112/2021
08.06.20212021
532/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147378,95ánonákup potravín
fa ŠJ 111/2021
08.06.20212021
531/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498255,28ánonákup potravín
fa ŠJ 110/2021
08.06.20212021
530/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104474,42ánonákup potravín
fa ŠJ 109/2021
08.06.20212021
529/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469122,92ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 05/202108.06.20212021
528/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,91ánotelefón - OÚ 05/202108.06.20212021
527/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469100,80ánomobil - OÚ 05/202108.06.20212021
526/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 05/202108.06.20212021
525/20215/2100027IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ08.06.20212021
524/20215/2100096ShowPortal s.r.o.Starhradská 2, 85105 Bratislava-Petržalka47455993220,00nievystúpenie disco Jarka na podujatie Deň detí 4.6.202108.06.20212021
523/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342399,64ánopohonné hmoty 5/202107.06.20212021
522/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu zo ŠJ 05/202107.06.20212021
521/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616551,52ánovývoz KO07.06.20212021
520/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
05/2021
07.06.20212021
519/2021Peter Skubák - AD REMŠvabinského 907/16, 85101 Bratislava-Petržalka11782889174,05ánoOttova veľká kniha Prvák07.06.20212021
518/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718111,14ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2407.06.20212021
517/202115/2010Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 05/202107.06.20212021
516/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097621,32ánododávka stravy pre ZŠ rozdiel za 09/2020 - 02/202104.06.20212021
515/2021Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov46490213118,80ánoodborné stretnutie - 4. celoslovenská odborná konferencia pre riaditeľky MŠ, online 20.5.202104.06.20212021
514/20215/2100105STROJE Slovensko s.r.o.Zvolenská cesta 191, 97405 Banská Bystrica48051705185,00ánonáhradné diely na kosačku04.06.20212021
513/20215/2100049Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves317170807147,36ánodoplnenie núdzového osvetlenie v telocvični04.06.20212021
512/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
06/2021
04.06.20212021
511/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
06/2021
04.06.20212021
510/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 05/202104.06.20212021
509/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109899,42ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 108/2021
03.06.20212021
508/2021ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa 107/2021 ŠJ
03.06.20212021
507/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344324,33ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 106/2021
03.06.20212021
506/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488217,90ánonákup mäsa
fa ŠJ 105/2021
03.06.20212021
505/202129/2021AG FOODS SK s.r.o.Moyzesova 4 A, 90201 Pezinok34144579124,87ánonákup potravín
fa ŠJ 104/2021
03.06.20212021
504/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147189,16ánonákup potravín
fa ŠJ 103/2021
03.06.20212021
503/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498795,63ánonákup potravín
fa ŠJ 102/2021
03.06.20212021
502/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná35766981112,05ánonákup potravín
fa ŠJ 101/2021
03.06.20212021
501/20215/2100069Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466694,50ánovývoz zeleného odpadu03.06.20212021
500/2021154/2020FidelityTrades, s.r.o.Trnava 0, 91701 Trnava502540811075,20ánoodvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 05/202103.06.20212021
499/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393199,54ánovývoz plastov a dreva03.06.20212021
498/2021102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350303,85ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 05/202103.06.20212021
497/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín3407469411503,40ánouloženie KO 05/202103.06.20212021
496/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314778,73nieposkytovanie opatrovateľskej služby 05/202103.06.20212021
495/2021Lukajka&PARTNERS s.r.o.Jesenského 6431, 91101 Trenčín52471420240,00ánoodmena za vypracovanie vyjadrenie k vyjadreniu v súdnom konaní03.06.20212021
494/202159/2020L/R/P advokáti, s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 05/202103.06.20212021
493/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 05/202103.06.20212021
492/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 05/202103.06.20212021
491/20215/2100101Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252430,80ánokancelárske potreby - MŠ01.06.20212021
490/202122/2021PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885900,00nieaudit účtovnej závierky za rok 202001.06.20212021
489/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 5/202101.06.20212021
488/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/202101.06.20212021
487/20215/2100098Ján Popluhár - J A P O PTrnavská 39, 90027 Bernolákovo307494172281,13ánomotorová píla, krovinorez, záhradné náradie, materiál - VZ01.06.20212021
486/20215/2100098Ján Popluhár - J A P O PTrnavská 39, 90027 Bernolákovo307494171902,12ánomotorová píla, rozbrusovačka - DHZO01.06.20212021
485/20215/2100092DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná4610001628700,40ánodielo: "Asanácia nebytovej budovy prevádzkových priestorov futbalového klubu TJ Rovinka“01.06.20212021
484/2021Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov46490213208,62ánoKontrolná zložka riaditeľa školy - PRÉMIUM - MŠ01.06.20212021
483/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114119,67ánovšeob. materiál01.06.20212021
482/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634468,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 100/2021
01.06.20212021
481/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344333,35ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 99/2021
01.06.20212021
480/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488101,93ánonákup mäsa
fa ŠJ 98/2021
01.06.20212021
479/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182184,99ánonákup potravín fa
ŠJ 97/2021
01.06.20212021
478/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532120,86ánonákup potravín
fa ŠJ 96/2021
01.06.20212021
477/20215/2100079Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921242,88ánozhodnotenie bioodpadu - konáre01.06.20212021
476/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní31.05.20212021
475/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314776,60ánonákup potravín
fa ŠJ 95/2021
28.05.20212021
474/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498122,38ánonákup potravín
fa ŠJ 94/2021
28.05.20212021
473/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634476,80ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 93/2021
28.05.20212021
472/202129/2021AG FOODS SK s.r.o.Moyzesova 4 A, 90201 Pezinok34144579190,80ánonákup potravín
fa ŠJ 92/2021
28.05.20212021
471/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104279,65ánonákup potravín
fa ŠJ 91/2021
28.05.20212021
470/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654673,51ánonedoplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 184
vyúčt. 01.01.-17.05.2021
27.05.20212021
469/20215/2100085B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467228,00ánokancelárske stoličky, skladacie rudly27.05.20212021
468/20215/2100044DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847462,82ánohygienické potreby - ŠJ27.05.20212021
467/20215/2100099OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384172,54ánočistiace a hygienické potreby, minerálna voda - OÚ27.05.20212021
466/20215/2100099OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384177,77ánočistiace a hygienické potreby - KD27.05.20212021
465/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616682,20ánovývoz KO27.05.20212021
464/20215/2100084Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov47062436355,91ánooprava dopravných značiek a zariadení26.05.20212021
463/20215/2100089DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000163804,00ánoúprava átria a oplotenie okolo telocvične26.05.20212021
462/20215/2100089DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000161680,00ánodoplnenie oplotenia a práce na Detskom ihrisku Gazdovská26.05.20212021
461/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370437,00ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.04.2021 - 16.05.202126.05.20212021
460/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370190,74ánovodné, stočné KD 17.04.2021 - 16.05.202126.05.20212021
459/2021Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina3159250383,51ánopredplatné Práca, mzdy a odmeňovanie, ročník 202226.05.20212021
458/20215/2100094ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113143,20ánoobálky B6 s doručenkou do vlastných rúk - MŠ26.05.20212021
457/20215/2100094ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131138,66ánošanony, dosky spisové so šnúrkami, zakladače prešpánové - OÚ26.05.20212021
456/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393124,03ánovývoz plastov a dreva25.05.20212021
455/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616306,96ánovývoz KO20.05.20212021
454/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690216,00ánoelektronické stravné lístky 4/202118.05.20212021
453/20215/2100083JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo44450699242,00niedodatok č. 4 k projektu dopravného značenia18.05.20212021
452/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344334,89ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 90/2021
18.05.20212021
451/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182239,93ánonákup potravín fa
ŠJ 89/2021
18.05.20212021
450/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649836,00ánonákup potravín
fa ŠJ 88/2021
18.05.20212021
449/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498158,94ánonákup potravín
fa ŠJ 87/2021
18.05.20212021
448/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147279,18ánonákup potravín
fa ŠJ 86/2021
18.05.20212021
447/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104528,36ánonákup potravín
fa ŠJ 85/2021
18.05.20212021
446/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488162,91ánonákup mäsa
fa ŠJ 84/2021
18.05.20212021
445/20215/2100095AQUASECO s.r.o.Bernolákovská 18 A, 90028 Ivanka pri Dunaji17335264222,00ánorozbor vody pre stavbu: "Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy"18.05.20212021
444/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339394,99ánovývoz plastov a dreva18.05.20212021
443/202135/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné cintorín dolný 13.02.2021 - 12.05.202118.05.20212021
442/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.04.2021 -12.05.202118.05.20212021
441/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.02.2021 - 12.05.202118.05.20212021
440/202132/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037014,59ánovodné, stočné Dom smútku 13.2.2021 - 12.5.202118.05.20212021
439/2021119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037041,04ánovodné, stočné Dom služieb 13.02.2021 - 12.05.202118.05.20212021
438/20215/2100078IM-Interiér, s. r. o.Dúhová 785/10, 90041 Rovinka475639075794,80ánopráce na stavbe Novostavba telocvične17.05.20212021
437/2021PORADCA s.r.o.Pri celulózke 40, 01001 Žilina3637127117,30ánoPríručka mzdovej účtovníčky - publikácia14.05.20212021
436/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky13.05.20212021
435/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ13.05.20212021
434/20215/2100091PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka3573071424,00ánotabuľa PARKING13.05.20212021
433/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124965,25ánopoštovné 04/202113.05.20212021
432/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná3594800191,20ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas testovania COVID-1913.05.20212021
431/202179/2020Fagus SK, s.r.o.Hliník nad Váhom 428, 01401 Bytča36388980181052,18ánozhotovenie diela "Prístavba Základnej školy - jedáleň, rampa"12.05.20212021
430/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín34115901119,70ánovývoz odpadu zo ŠJ 04/202112.05.20212021
429/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-2,92ánoel. energia VO Školská ul. 04/202112.05.20212021
428/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672,91ánoel. energia OÚ 04/202112.05.20212021
427/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-30,89ánoel. energia VO Hlavná ul. 04/202111.05.20212021
426/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017659,42ánovývoz KO 04/202112.05.20212021
425/20215/2100027IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ11.05.20212021
424/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393144,41ánovývoz plastov a dreva11.05.20212021
423/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498474,86ánonákup potravín
fa ŠJ 83/2021
11.05.20212021
422/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344290,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 82/2021
11.05.20212021
421/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147158,12ánonákup potravín
fa ŠJ 81/2021
11.05.20212021
420/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498167,73ánonákup potravín
fa ŠJ 80/2021
11.05.20212021
419/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532159,70ánonákup potravín
fa ŠJ 79/2021
11.05.20212021
418/2021103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247176,50ánonákup potravín
fa ŠJ 78/2021
11.05.20212021
417/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104181,20ánonákup potravín
fa ŠJ 77/2021
11.05.20212021
416/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914712452,00nietestovanie COVID-1911.05.20212021
415/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061692,40ánovývoz KO10.05.20212021
414/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.05.20212021
413/20215/2100088OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384230,75ánokancelárske potreby (archívne krabice) a čistiace potreby pre obecný úrad10.05.20212021
412/2021AG FOODS SK s.r.o.Moyzesova 4 A, 90201 Pezinok34144579246,51ánonákup potravín
fa ŠJ 76/2021
07.05.20212021
411/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344347,50ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 75/2021
07.05.20212021
410/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109904,19ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 74/2021
07.05.20212021
409/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314778,93ánonákup potravín
fa ŠJ 73/2021
07.05.20212021
408/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809428,40ánododávka stravy pre ZŠ 04/2021 - menu boxy07.05.20212021
407/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto3134280910000,39ánododávka stravy pre ZŠ 04/2021 - dotácia07.05.20212021
406/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 04/202107.05.20212021
405/20215/2100071EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398810328,63ánovybudovanie "Chodník s oporným múrom na Žitnej ul."07.05.20212021
404/20215/21000902U spol. s r.o.Martinengova 1, 81102 Bratislava-Staré Mesto1731578682,20ánozástava, úprava zástav07.05.20212021
403/2021102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350180,80ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 04/202106.05.20212021
402/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949048,27ánouloženie KO 04/202106.05.20212021
401/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,24ánotelefón - OÚ 04/202106.05.20212021
400/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469119,80ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 04/202106.05.20212021
399/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346995,78ánomobil - OÚ 04/202106.05.20212021
398/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 04/202106.05.20212021
397/20215/2100087AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka4454303460,00nieprezutie pneumatík na UNC06.05.20212021
396/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
05/2021
06.05.20212021
395/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
05/2021
06.05.20212021
394/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
04/2021
06.05.20212021
393/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 04/202006.05.20212021
392/20215/2100036153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065774,56ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu06.05.20212021
391/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342344,36ánopohonné hmoty 4/202105.05.20212021
390/20215/2100082SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánokancelársky papier05.05.20212021
389/20215/2100062Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710744,00ánokompletná sada pneumatík ALLIANCE 202 10-16,5 na UNC CAT 226D05.05.20212021
388/2021Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903152,98ánomateriál - MŠ05.05.20212021
387/2021Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252773,18ánomateriál - MŠ05.05.20212021
386/2021BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482112,84ánooprava vodovodnej batérie05.05.20212021
385/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 04/202105.05.20212021
384/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314062,58nieposkytovanie opatrovateľskej služby 04/202104.05.20212021
383/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474104,70ánohygienické potreby - ŠJ04.05.20212021
382/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313038,40ánopredložka OÚ, ZS, KD 04/202104.05.20212021
381/202159/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 04/202104.05.20212021
380/2021154/2020FidelityTrades, s.r.o.Trnava 0, 91701 Trnava502540811075,20ánoodvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 04/202104.05.20212021
379/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní04.05.20212021
378/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914715500,00nietestovanie COVID-1904.05.20212021
377/20215/2100079Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov445239212385,60ánozhodnotenie bioodpadu - konáre03.05.20212021
376/20215/2100069Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka328334661333,98ánovývoz zeleného odpadu03.05.20212021
375/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339392,16ánovývoz plastov a dreva03.05.20212021
374/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616591,60ánovývoz KO03.05.20212021
373/20215/2100080OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384166,07ánoobčerstvenie, čistiace a hygienické potreby - OÚ03.05.20212021
372/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001178,90ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas testovania COVID-1903.05.20212021
371/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411448,41ánovšeob. materiál03.05.20212021
370/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/202103.05.20212021
369/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 4/202103.05.20212021
368/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698177,61ánonákup potravín
fa ŠJ 72/2021
30.04.20212021
367/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498693,26ánonákup potravín
fa ŠJ 71/2021
30.04.20212021
366/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104313,87ánonákup potravín
fa ŠJ 70/2021
30.04.20212021
365/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532110,57ánonákup potravín
fa ŠJ 69/2021
30.04.20212021
364/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344381,24ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 68/2021
30.04.20212021
363/20215/2100027IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ30.04.20212021
362/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474227,16ánomenu boxy - ŠJ30.04.20212021
361/20215/2100081Ľuboslav FilipovičŠkolská 33, 90025 Chorvátsky Grob35031298169,00nieoprava a skúška kuchynských váh, závažie30.04.20212021
360/20215/2021ULTIMA INVEST, s.r.o.Ulica 1.mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš440204311715,00nierealizácia verejného obstarávania "Futbalový štadión TJ Rovinka"29.04.20212021
359/20215/2100061AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568804635,00nierevitalizácia vetrolamu Železničná28.04.20212021
358/20215/2100061AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568801144,00nievýrub a orez stromov, frézovanie pňov28.04.20212021
357/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001168,50ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-19 za 24.4.-25.4.202128.04.20212021
356/20215/2100077D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia objektov - OÚ, MŠ, KD, ZS27.04.20212021
355/20215/2100075EXTREM TRANSPORT s.r.o.Hlavná 198/122, 90041 Rovinka51286009120,00ánooprava vozidla Ford Tranzit - DHZO27.04.20212021
354/20215/2100074G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky5205905722,31ánoodvzdušňovacia skrutka na štiepkovač27.04.20212021
353/20215/2100073Materské centrum BublinkaJána Smreka 2, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves3180960099,00niepublikácia: Zdravý pohyb pre MŠ a ZŠ27.04.20212021
352/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánopublikácia - Riadenie a Rozvoj MŠ27.04.20212021
351/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - apr. 2127.04.20212021
350/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914717728,00nietestovanie COVID-1927.04.20212021
349/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370106,22ánovodné, stočné KD 17.03.2021 - 16.04.202127.04.20212021
348/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370432,18ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.03.2020 - 16.04.202127.04.20212021
347/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339397,03ánovývoz plastov a dreva26.04.20212021
346/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147183,57ánonákup potravín
fa ŠJ 67/2021
26.04.20212021
345/2021103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247125,60ánonákup potravín
fa ŠJ 66/2021
26.04.20212021
344/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498141,64ánonákup potravín
fa ŠJ 65/2021
26.04.20212021
343/20215/2100072R-lub Slovakia, s.r.o.Horné Janíky 143, 93039 Janíky36287903151,68ánolikvidácia odpadovej emulzie23.04.20212021
342/20215/2100058ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble460936721467,12ánodoplnenie rozhlasu na Športovú ulicu, oprava bezdrôtového rozhlasu23.04.20212021
341/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616158,40ánovývoz KO23.04.20212021
340/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344131,04ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 64/2021
22.04.20212021
339/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104282,84ánonákup potravín
fa ŠJ 63/2021
22.04.20212021
338/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344330,98ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 62/2021
22.04.20212021
337/2021ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa 61 ŠJ
22.04.20212021
336/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147444,59ánonákup potravín
fa ŠJ 60/2021
22.04.20212021
335/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532116,69ánonákup potravín
fa ŠJ 59/2021
22.04.20212021
334/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488101,81ánonákup mäsa
fa ŠJ 58/2021
22.04.20212021
333/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498374,00ánonákup potravín
fa ŠJ 57/2021
22.04.20212021
332/20215/2100070AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034130,70nieprezutie pneumatík mot. vozidiel22.04.20212021
331/20215/2100070AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034188,19nieservis mot. vozidla VW Cady, SC-35622.04.20212021
330/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616587,16ánovývoz KO22.04.20212021
329/20215/2100059Ing. Miloslav Ilavský, PhD.Lazaretská 2399/13, 81108 Bratislava-Staré Mesto11634146540,45ánoznalecký posudok pre potreby odpredaja a zámeny pozemkov22.04.20212021
328/20215/2100063YA s. r. o.Veľká okružná 17, 01001 Žilina52781151749,60ánorespirátory21.04.20212021
327/20215/2100034Milan JamriškaNa vyhliadke 6029/10, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves52934993582,00nievytýčenie vedenia verejného osvetlenia21.04.20212021
326/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690276,00ánoelektronické stravné lístky 3/202120.04.20212021
325/20215/2100068ECOPAP s.r.o.Harmanec 1, 97603 Harmanec5031801260,00ánoskartovanie vyradených dokumentov20.04.20212021
324/20215/2100066OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238492,56ánočistiace a dezinfekčné prostriedky pre Obecný úrad20.04.20212021
323/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809756,00ánododávka stravy pre ZŠ 03/2021 - menu boxy19.04.20212021
322/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097265,21ánododávka stravy pre ZŠ 03/2021 - dotácia20.04.20212021
321/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847478,06ánomenu boxy - ŠJ19.04.20212021
320/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474250,34ánohygienické potreby - ŠJ20.04.20212021
319/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224100,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1919.04.20212021
318/202189/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182401,14ánonákup potravín fa
ŠJ 56/2021
19.04.20212021
317/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634484,63ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 55/2021
19.04.20212021
316/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104247,66ánonákup potravín
fa ŠJ 54/2021
19.04.20212021
315/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344344,96ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 53/2021
19.04.20212021
314/20215/2100067Erich ZinnbauerKultúrna 3451/8, 82104 Bratislava-Ružinov3210456178,78ánoservis kuchynského robota19.04.20212021
313/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718308,00nietestovanie COVID-1919.04.20212021
312/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339386,66ánovývoz plastov a dreva19.04.20212021
311/20215/2100064B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto4441346779,20ánoplastová prepravka na pečivo ŠJ16.04.20212021
310/20215/2100060fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707600,00ánogeometrické plány16.04.20212021
309/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.03.2021 -12.04.202116.04.20212021
308/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.03.2021 - 12.04.202116.04.20212021
307/20215/2100036153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651740,10ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu15.04.20212021
306/202115/2013MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD15.04.20212021
305/20215/2100065A-B Color MET s.r.o.Smreková 528/11, 90042 Dunajská Lužná36653667180,00ánotryskanie kríža15.04.20212021
304/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342307,28ánopohonné hmoty 3/202114.04.20212021
303/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,18ánoel. energia VO Školská ul. 03/202114.04.20212021
302/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654677,63ánoel. energia VO Hlavná ul. 03/202114.04.20212021
301/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546710,22ánoel. energia OÚ 03/202114.04.20212021
300/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241613,00niepoštovné 03/202114.04.20212021
299/20215/2100005EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039881863,23ánooprava chodníka, oprava vstupu na autobusovú zastávku, terénne úpravy pri zbernom dvore14.04.20212021
298/20215/2100057MNF, s.r.o.Lipského 6, 84101 Bratislava-Dúbravka48186414342,49ánokancelárske a čistiace potreby pre obecný úrad14.04.20212021
297/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ14.04.20212021
296/20215/2100053BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 3056/20, 83101 Bratislava-Nové Mesto313884421189,18ánopolicové regály14.04.20212021
295/202129/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590123,94ánovývoz odpadu zo ŠJ 03/202113.04.20212021
294/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ13.04.20212021
293/20215/2100032CA-STAV s.r.o.Dolné Saliby 537, 92502 Dolné Saliby46591052254,50ánogeotextília na Detské ihrisko Gazdovská13.04.20212021
292/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914717888,00nietestovanie COVID-1912.04.20212021
291/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393137,74ánovývoz plastov a dreva12.04.20212021
290/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača3742022465,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1912.04.20212021
289/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224125,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1912.04.20212021
288/20215/2100055AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034223,44nieservis mot. vozidla Citroen Jumper SC230DY12.04.20212021
287/2021154/2020FidelityTrades, s.r.o.Trnava 0, 91701 Trnava50254081860,16ánoodvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 03/202109.04.20212021
286/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 03/202109.04.20212021
285/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017385,89ánovývoz KO 03/202109.04.20212021
284/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616248,28ánovývoz KO09.04.20212021
283/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 03/202009.04.20212021
282/202151/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734654,20ánopodpora programu Korwin 01-03/202109.04.20212021
281/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616212,16ánovývoz KO09.04.20212021
280/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147144,55ánonákup potravín
fa ŠJ 52/2021
09.04.20212021
279/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498210,43ánonákup potravín
fa ŠJ 51/2021
09.04.20212021
278/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488159,66ánonákup mäsa
fa ŠJ 50/2021
09.04.20212021
277/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634482,95ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 49/2021
09.04.20212021
276/20215/2100054DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474240,22ánomenu boxy - ŠJ09.04.20212021
275/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344138,01ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 48/2021
09.04.20212021
274/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498102,91ánonákup potravín
fa ŠJ 47/2021
09.04.20212021
273/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109391,51ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 46/2021
09.04.20212021
272/202146/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná357669816,10ánonákup potravín
fa ŠJ 45/2021
09.04.20212021
271/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532157,96ánonákup potravín
fa ŠJ 44/2021
09.04.20212021
270/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871898,00ánoŠkola a stravovanie - predplatné 01.05.2021-30.04.202209.04.20212021
269/2021102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435036,74ánoprenájom kopírovacieho zariadenie MŠ 3/202108.04.20212021
268/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469118,20ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 03/202108.04.20212021
267/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,09ánotelefón - OÚ 03/202008.04.20212021
266/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469103,20ánomobil - OÚ 03/202108.04.20212021
265/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 03/202108.04.20212021
264/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
03/2021
08.04.20212021
263/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
03/2021
08.04.20212021
262/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914717344,00nietestovanie COVID-1907.04.20212021
261/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393116,28ánovývoz plastov a dreva07.04.20212021
260/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín3407469412320,57ánouloženie KO 03/202107.04.20212021
259/20215/2100052VODATECH, s.r.o.Dunajské nábrežie 39, 94501 Komárno36747904118,80ánobalík služieb telefonia5 CarePac07.04.20212021
258/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní07.04.20212021
257/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 03/202107.04.20212021
256/202191/2018RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
03/2021
07.04.20212021
255/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 03/202107.04.20212021
254/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313509,99nieposkytovanie opatrovateľskej služby 03/202106.04.20212021
253/20215/2100046Ing. Zsolt Marczibál - CONNECTKráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod17644429207,66ánokancelárske potreby (obálky) pre OÚ06.04.20212021
252/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616312,12ánovývoz KO06.04.20212021
251/202159/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 03/202106.04.20212021
250/20215/2100048OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384223,02ánočistiace prostriedky, kancelárske potreby - OÚ06.04.20212021
249/20215/2021ULTIMA INVEST, s.r.o.Ulica 1.mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš440204312450,00nierealizáci verejného obstarávania "Futbalový štadión TJ Rovinka"01.04.20212021
248/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393121,13ánovývoz plastov a dreva01.04.20212021
247/2021102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350236,77ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 03/202101.04.20212021
246/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411434,45ánovšeob. materiál01.04.20212021
245/202111/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 04 - 06/2021 - T. Bambini01.04.20212021
244/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/202101.04.20212021
243/2021157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 3/202101.04.20212021
242/20215/2100021JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688623980,00nieprojektová dokumentácia ZŠ Rovinka - spevnené plochy areálu31.03.20212021
241/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 02/202131.03.20212021
240/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 01/202131.03.20212021
239/20211100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 12/202031.03.20212021
238/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339377,28ánovývoz plastov a dreva30.03.20212021
237/20215/2100051Ladislav MatulaStredná Roveň 1266 8, 03484 Liptovské Sliače3509111849,76ánosamolepky30.03.20212021
236/20215/2100050BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482127,00ánooprava komína - Dom služieb30.03.20212021
235/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010487,31ánonákup potravín
fa ŠJ 43/2021
30.03.20212021
234/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344217,02ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 42/2021
30.03.20212021
233/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498167,39ánonákup potravín
fa ŠJ 41/2021
30.03.20212021
232/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224115,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1929.03.20212021
231/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718252,00nietestovanie COVID-1929.03.20212021
230/20215/2100038RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004364,87ánokuchynské zariadenia - ŠJ26.03.20212021
229/20215/2100033ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131583,16ánokancelárske potreby (zakladače, obálky, tlačivá, euroobaly) pre obecný úrad26.03.20212021
228/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370239,03ánovodné, stočné KD 17.02.2021 - 16.03.202126.03.20212021
227/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370311,46ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.02.2021 - 16.03.202126.03.20212021
226/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - mar.21 ŠJ24.03.20212021
225/20215/2100045Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247637,01ánopracovné odevy - ŠJ24.03.20212021
224/20215/2100045Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247525,50ánopracovné odevy - MŠ24.03.20212021
223/2021103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724777,00ánonákup potravín
fa ŠJ 40/2021
24.03.20212021
222/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339384,96ánovývoz plastov a dreva24.03.20212021
221/2021Verlag Dashofer, vyd., s.r.o.Železničiarska 13, 81104 Bratislava3573012999,60ánoOnline konferencia pre stavebné úrady - legislatíva a odporúčania z praxe24.03.20212021
220/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061643,32ánovývoz KO23.03.20212021
219/20215/2100044DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474358,79ánohygienické potreby, menu boxy - ŠJ23.03.20212021
218/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344279,76ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 39/2021
22.03.20212021
217/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532114,65ánonákup potravín
fa ŠJ 38/2021
22.03.20212021
216/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498184,64ánonákup potravín
fa ŠJ 37/2021
22.03.20212021
215/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488113,40ánonákup mäsa
fa ŠJ 36/2021
22.03.20212021
214/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634462,37ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 35/2021
22.03.20212021
213/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871847,35ánopublikácia - Riadenie a Rozvoj MŠ22.03.20212021
212/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690160,00ánoelektronické stravné lístky 2/202122.03.20212021
211/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224100,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1922.03.20212021
210/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718496,00nietestovanie COVID-1922.03.20212021
209/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616190,80ánovývoz KO19.03.20212021
208/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616454,20ánovývoz KO19.03.20212021
207/20215/2100043G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky52059057378,36ánooprava štiepkovača19.03.20212021
206/20215/2100039A J Produkty a.s.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov36268518158,40ánozávesné dosky18.03.20212021
205/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037077,26ánovodné, stočné ZS 13.02.2021 - 12.03.202118.03.20212021
204/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037026,56ánovodné, stočné OÚ 13.02.2021 -12.03.202118.03.20212021
203/202115/2010Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 02/202118.03.20212021
202/20215/2100042SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418318,00ánotonery, kancelársky papier18.03.20212021
201/2021Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497952,00ánostanovisko pre vydanie povolenia na stavbu "Rekonštrukcia komunikácie Školská Rovinka"17.03.20212021
200/2021Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497952,00ánostanovisko pre vydanie povolenia na stavbu "Rekonštrukcia komunikácie Sadová Rovinka"17.03.20212021
199/2021Prvá asociácia školského stravovaniaJarková 14, 08001 Prešov5128265825,00ánočlenský poplatok r. 202117.03.20212021
198/20215/2100040OSPRA-INVEST spol. s r.o.Podzáhradná 70, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31352979198,00ánoplastové vrecia na odpad17.03.20212021
197/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104211,85ánonákup potravín
fa ŠJ 34/2021
17.03.20212021
196/20215/2100041AREA METAL, s.r.o.Zbehy 791, 95142 Zbehy35862769157,20ánopletivo na oplotenie stromčekov16.03.20212021
195/202102012004Ladislav Stríž - Pohrebná službaTrojičné nám. 12, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice34332197663,33ánospráva cintorínov za rok 202116.03.20212021
194/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718110,22ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2316.03.20212021
193/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - febr. 2116.03.20212021
192/2021Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č. 13 - MŠ16.03.20212021
191/20215/2100035COM-KLIMA, s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno35936495480,00ánoservis klimatizačných zariadení15.03.20212021
190/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224100,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1915.03.20212021
189/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718496,00nietestovanie COVID-1915.03.20212021
188/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339345,79ánovývoz plastov a dreva15.03.20212021
187/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124670,80ánopoštovné 02/202112.03.20212021
186/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ12.03.20212021
185/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344184,26ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 33/2021
12.03.20212021
184/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649858,67ánonákup potravín
fa ŠJ 32/2021
12.03.20212021
183/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010420,22ánonákup potravín
fa ŠJ 31/2021
12.03.20212021
182/2021Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370-231,79ánovodné, stočné ZS 13.02.2020 - 12.02.2021 opravná fa k fa 4211023737- preplatok10.03.20212021
181/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488126,96ánonákup mäsa
fa ŠJ 30/2021
10.03.20212021
180/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532119,15ánonákup potravín
fa ŠJ 29/2021
10.03.20212021
179/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634494,82ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 28/2021
10.03.20212021
178/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498197,86ánonákup potravín
fa ŠJ 27/2021
10.03.20212021
177/20215/2000289EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka3590398837626,82ánorealizácia diela: "Rekonštrukcia a predĺženie chodníkov v obci Rovinka"10.03.20212021
176/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224100,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1910.03.20212021
175/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,02ánotelefón - OÚ 02/202009.03.20212021
174/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469105,38ánomobil - OÚ 02/202109.03.20212021
173/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469121,14ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 02/202109.03.20212021
172/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi 02/202109.03.20212021
171/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672,83ánoel. energia VO Hlavná ul. 02/202109.03.20212021
170/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654677,90ánoel. energia VO Školská ul. 02/202109.03.20212021
169/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-3,60ánoel. energia OÚ 02/202109.03.20212021
168/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní09.03.20212021
167/20215/2000302ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 2/202109.03.20212021
166/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809655,20ánododávka stravy pre ZŠ 02/2021 - menu boxy08.03.20212021
165/202181/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094711,63ánododávka stravy pre ZŠ 02/2021 - dotácia08.03.20212021
164/20215/2100027IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308324,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ08.03.20212021
163/20215/210001812/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009174,00ánoškolenie zamestnancov - obsluha strojov, vozidiel08.03.20212021
162/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017438,02ánovývoz KO 02/202108.03.20212021
161/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ08.03.20212021
160/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718540,00nietestovanie COVID-1908.03.20212021
159/20215/2100031OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384367,18ánokancelárske a čistiace potreby pre obecný úrad05.03.20212021
158/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616185,40ánovývoz KO05.03.20212021
157/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
03/2021
04.03.20212021
156/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
03/2021
04.03.20212021
155/202136/2014Slovenský pozemkový fondBúdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto17335345526,59nieprenájom pozemku za rok 2021 - cyklocesta Rovinka
04.03.20212021
154/202159/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 02/202104.03.20212021
153/2021101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350170,99ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 02/202104.03.20212021
152/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 02/202104.03.20212021
151/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
02/2021
04.03.20212021
150/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 02/202104.03.20212021
149/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 01/202104.03.20212021
148/202143/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109529,50ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 26/2021
04.03.20212021
147/20215/2100019DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474211,70ánomenu boxy - ŠJ04.03.20212021
146/2021154/2020FidelityTrades, s.r.o.Trnava 0, 91701 Trnava50254081483,84ánoodvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 02/202103.03.20212021
145/20215/2100025ROIN, s.r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov358489011170,00ánorespirátory03.03.20212021
144/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034287,07ánopohonné hmoty 02/202102.03.20212021
143/20215/2000302ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 1/202102.03.20212021
142/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342178,51ánopohonné hmoty 2/202102.03.20212021
141/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky02.03.20212021
140/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344189,42ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 17/2021
02.03.20212021
139/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411419,98ánovšeob. materiál02.03.20212021
138/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339354,94ánovývoz plastov02.03.20212021
137/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 03/202102.03.20212021
136/202167/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov358503700,00ánovodné, stočné hangár 15.2.2020 - 14.2.202102.03.20212021
135/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370205,22ánovodné, stočné KD 17.01.2021 - 16.02.202102.03.20212021
134/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370338,02ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.01.2021 - 16.02.202102.03.20212021
133/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313635,89nieposkytovanie opatrovateľskej služby 02/202102.03.20212021
132/2021134/2020StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612223797,00niezimná údržba chodníkov obce 02/202102.03.20212021
131/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746947191,54ánouloženie KO 02/202102.03.20212021
130/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914718188,00nietestovanie COVID-1901.03.20212021
129/2021Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224110,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1901.03.20212021
128/20215/2100030OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238476,12ánokancelárske potreby - OÚ26.02.20212021
127/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370695,75ánovodné, stočné ZS 13.02.2020 - 12.02.202126.02.20212021
126/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498201,09ánonákup potravín
fa ŠJ 24/2021
26.02.20212021
125/2021ext. 27/2010BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698121,63ánonákup potravín
fa ŠJ 23/2021
26.02.20212021
124/20215/2100028RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004150,48ánočistiace prostriedky - ŠJ25.02.20212021
123/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690184,00ánoelektronické stravné lístky 1/202125.02.20212021
122/20215/2000266Ondřej KubesaNábrežie A. Hlinku 139/11, 92001 Hlohovec5211231410500,00niearchitektonická štúdia na „Doplnenie areálu ZŠ Rovinka“24.02.20212021
121/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061679,20ánovývoz KO24.02.20212021
120/20215/2100019DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474135,84ánohygienické potreby, menu boxy - ŠJ24.02.20212021
119/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104230,52ánonákup potravín
fa ŠJ 22/2021
24.02.20212021
118/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica3663112411,27ánotlač poštového poukazu23.02.20212021
117/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339320,93ánovývoz plastov22.02.20212021
116/20215/2100026Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka3283346682,32ánovýmena upínacej sady spodného ramena na traktore22.02.20212021
115/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344262,43ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 21/2021
22.02.20212021
114/2021105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147203,05ánonákup potravín
fa ŠJ 20/2021
22.02.20212021
113/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914719955,00nietestovanie COVID-1922.02.20212021
112/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001198,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas testovania COVID-1922.02.20212021
111/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498171,23ánonákup potravín
fa ŠJ 19/2021
22.02.20212021
110/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649890,70ánonákup potravín
fa ŠJ 18/2021
22.02.20212021
109/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634495,85ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 17/2021
22.02.20212021
108/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634482,39ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 16/2021
22.02.20212021
107/202135/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov358503705,52ánovodné, stočné cintorín dolný 13.02.2020 - 12.02.2021, vyúč.19.02.20212021
106/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370-24,72ánovodné, stočné OÚ 13.02.2020 -12.02.2021 vyúčt.19.02.20212021
105/202132/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov358503707,68ánovodné, stočné Dom smútku 13.2.2019 - 12.2.2020, vyúčt.19.02.20212021
104/2021119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370216,19ánovodné, stočné Dom služieb 13.02.2020 - 12.02.2021 vyúčt.19.02.20212021
103/20215/2100025ROIN, s.r.o.Pestovateľská 9, 82104 Bratislava-Ružinov35848901480,00ánorespirátory17.02.20212021
102/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649849,73ánonákup potravín
fa ŠJ 15/2021
16.02.20212021
101/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634477,00ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 14/2021
16.02.20212021
100/20215/2100024Peter GalandákKarpatské námestie 7770/10 A, 83106 Bratislava-Rača37420224110,00niezabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1916.02.20212021
99/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ15.02.20212021
98/20215/2100022D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537750,00niedezinsekcia v MŠ15.02.20212021
97/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914719695,00nietestovanie COVID-1915.02.20212021
96/20215/2100020fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707300,00ánogeodetické zameranie prístavby k ZŠ12.02.20212021
95/2021Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124958,05ánopoštovné12.02.20212021
94/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061650,16ánovývoz KO12.02.20212021
93/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001177,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1912.02.20212021
92/20215/2100014Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23 A, 01001 Žilina31592503165,00ánoprístupk k portálu Verejná správa SR12.02.20212021
91/20215/2100023COOPEX - RADIO a.s.Pod gaštanmi 6, 82107 Bratislava-Vrakuňa31396640126,00ánoprogramovanie rádiostaníc - DHZO11.02.20212021
90/20215/2000301RoKa agency s.r.o.Krajná 520/11, 90041 Rovinka51994968165,00ánomontáž a demontáž vianočnej výzdovy11.02.20212021
89/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546719,86ánoel. energia VO Školská ul. 01/202109.02.20212021
88/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,92ánoel. energia VO Hlavná ul. 01/202109.02.20212021
87/2021123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546734,92ánoel. energia OÚ 01/202109.02.20212021
86/202110/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017369,73ánovývoz KO 01/202109.02.20212021
85/2021113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov09.02.20212021
84/20215/2100019DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474549,04ánohygienické potreby, menu boxy - ŠJ09.02.20212021
83/202185/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348874,16ánonákup mäsa
fa ŠJ 13/2021
09.02.20212021
82/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914715430,00nietestovanie COVID-1909.02.20212021
81/2021112/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469110,36ánomobil - OÚ 01/202108.02.20212021
80/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469112,12ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 01/202108.02.20212021
79/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,55ánotelefón - OÚ 01/202008.02.20212021
78/2021003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi08.02.20212021
77/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ08.02.20212021
76/202111/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 01/202108.02.20212021
75/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344184,87ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 12/2021
08.02.20212021
74/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498167,41ánonákup potravín
fa ŠJ 11/2021
08.02.20212021
73/202184/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532113,34ánonákup potravín
fa ŠJ 10/2021
08.02.20212021
72/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344165,85ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 9/2021
08.02.20212021
71/20215/2100016GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves00604127313,20ánopracovný stôl do výdajne ZŠ05.02.20212021
70/20215/2100015Wiss Czech, s.r.o.Prakšická 2784, 68801 Uherský Brod2930593453,24ánozámok na auto - DHZO05.02.20212021
69/202107/2014TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980578,00ánosystémová podpora programu cintoríny na rok 202105.02.20212021
68/20215/2100017Miguel s. r. o.Nový Tekov 231, 93533 Nový Tekov5090582184,00ánorespirátory05.02.20212021
67/202151/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
01/2021
05.02.20212021
66/202132/2016SLOVGRAMJakubovo nám.14, 81348 Bratislava1731059838,40ánoodmeny výkonným umelcom zvukových záznamov za verejný prenos 202105.02.20212021
65/20215/2100013D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537750,00niedezinsekcia v MŠ05.02.20212021
64/2021102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350250,07ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 01/202104.02.20212021
63/20215/2100012Renseri Group s. r. o.Poštová 1288/81, 90027 Bernolákovo514646592106,00ánočistenie miestnych komunikácií04.02.20212021
62/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,00ánoel. energia - VO Žitná ul.
02/2021
04.02.20212021
61/2021152/2020ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281163,00ánoel. energia - VO Slnečnicová ul.
02/2021
04.02.20212021
60/202108/2014TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980541,27ánozverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za 01.01.2021 do 31.12.202104.02.20212021
59/202159/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 01/202104.02.20212021
58/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061671,52ánovývoz KO04.02.20212021
57/202112/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 01/202104.02.20212021
56/202184/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 01/202104.02.20212021
55/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov5019147111715,00nietestovanie COVID-1903.02.20212021
54/202192/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349960,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 01/202103.02.20212021
53/202143/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746947896,67ánouloženie KO 01/202103.02.20212021
52/2021122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 01/202103.02.20212021
51/2021154/2020FidelityTrades, s.r.o.Trnava 0, 91701 Trnava50254081403,20ánoodvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 01/202102.02.20212021
50/202114/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342381,08ánopohonné hmoty 1/202102.02.20212021
49/20215/2100011Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka3283346660,00ánooprava motorovej píly02.02.20212021
48/20215/2100008E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta36241008285,74ánoastrohodiny02.02.20212021
47/20215/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves00604127-307,20ánogastro nádoby dobropis k fa 20509701.02.20212021
46/20215/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves00604127307,20ánogastro nádoby01.02.20212021
45/2021134/2020StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612223574,00niezimná údržba chodníkov obce 01/202102.02.20212021
44/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634496,67ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 8/2021
02.02.20212021
43/2021ext. 27/2010BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná357669812,05ánonákup potravín
fa ŠJ 7/2021
02.02.20212021
42/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649839,90ánonákup potravín
fa ŠJ 6/2021
02.02.20212021
41/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104517,24ánonákup potravín
fa ŠJ 5/2021
02.02.20212021
40/2021122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104221,53ánonákup potravín
fa ŠJ 4/2021
02.02.20212021
39/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634490,49ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 3/2021
02.02.20212021
38/2021ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313819,35nieposkytovanie opatrovateľskej služby 01/202101.02.20212021
37/20215/2100009G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky52059057305,09ánoservis štiepkovača01.02.20212021
36/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 02/202101.02.20212021
35/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001184,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-19 za 30.1.-1.2.202101.02.20212021
34/202145/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114238,27ánovšeob. materiál01.02.20212021
33/202181/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649812,26ánonákup potravín
fa ŠJ 2/2021
29.01.20212021
32/202183/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634442,35ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 1/2021
29.01.20212021
31/20215/2100007PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001248,40ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1928.01.20212021
30/202126/2020Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLEUlica gen. Goliána 6019/47, 91702 Trnava40342301200,00ánopubl. - Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy27.01.20212021
29/20211225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037057,94ánovodné, stočné KD 17.12.2020 - 16.01.202127.01.20212021
28/2021313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370234,19ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.12.2020 - 16.01.202127.01.20212021
27/2021ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616224,40ánovývoz KO27.01.20212021
26/202161/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690168,00ánoelektronické stravné lístky 12/202026.01.20212021
25/20212/2021MERCI, n.o.Trebišov 0, 07501 Trebišov501914719720,00nietestovanie COVID-1926.01.20212021
24/20215/2100006MK hlas, s. r. o.Bernolákova 73/5, 08301 Sabinov4535230510,80ánovzdialená technická podpora26.01.20212021
23/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339373,25ánovývoz plastov25.01.20212021
22/20215/2000192EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988476,40ánoosadenie bránky na detskom ihrisku pri OÚ21.01.20212021
21/20215/2000192EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039883765,90ánooprava osvetlenie - Krajná ul.21.01.20212021
20/20215/2000192EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039885141,94ánorevitalizácia spevnených plôch pri pošte21.01.20212021
19/20215/2100005EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988921,72ánozhotovenie sadrokarónovej priečky v Dome služieb21.01.20212021
18/2021EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944365,88ánoročná odborná skúška zariadenia EZS, EPS a PER v KD19.01.20212021
17/202133/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.12.2020 - 12.01.202119.01.20212021
16/202134/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.12.2020 -12.1.202119.01.20212021
15/20215/2100004OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384261,12ánočistiace prostriedky, kancelárske potreby - OÚ18.01.20212021
14/20215/2100003DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114350,40ánooprava garážovej brány na budove VPS18.01.20212021
13/2021WebSupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves3642192899,67ánodomena a hosting pre obecrovinka.sk18.01.20212021
12/20215/2100002SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418252,60ánotonery, kancelársky papier15.01.20212021
11/2021107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910004000,00ánostravné lístky14.01.20212021
10/202180/2020PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228591,20ánonájom pozemkov - vetrolam na r. 202112.01.20212021
9/202155/2017PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača3132285937,92ánonájom pozemku pri železnici 01.01.2021 - 31.12.202112.01.20212021
8/20215/2000293BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 3056/20, 83101 Bratislava-Nové Mesto313884421280,22ánopolicové regály - Dom služieb12.01.20212021
7/2021112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ12.01.20212021
6/202181/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339328,78ánovývoz plastov12.01.20212021
5/202175/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ11.01.20212021
4/20215/2100001Ing. Vladimír PaslerBřezská 188 29, 25101 Říčany12586021125,60ánočítačka čipov pre zvieratá07.01.20212021
3/2021132/2020adsupra s.r.o.Hlavná 35, 04412 Nižný Klátov50144839120,00nieprevádzka mobilnej aplikácie "Rovinka" pre Apple + Android 01-06/202107.01.20212021
2/202111/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 01 - 03/2021 - T. Bambini04.01.20212021
1/202144/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/202104.01.20212021
1304/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - nov. 2031.12.20202020
1303/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánoRiadenie materskej školy - publ.-nov. 202031.12.20202020
1302/2020Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943124,68ánoštiepkovanie BRO21.01.20212020
1301/2020Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976432,00ánovedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 202020.01.20212020
1300/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 10/202020.01.20212020
1299/202099/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671566,23ánonedoplatok - plyn zberná faktúra 01-12/202018.01.20212020
1298/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241143,05ánopoštovné18.01.20212020
1297/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349640,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 12/202018.01.20212020
1296/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000972,00ánoškolenie pracovníkov - obsluha ručnej motorovej píly15.01.20212020
1295/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 12/202014.01.20212020
1294/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,44ánoel. energia OÚ 12/202014.01.20212020
1293/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546723,75ánoel. energia VO Školská ul. 12/202014.01.20212020
1292/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467102,26ánoel. energia VO Hlavná ul. 12/202014.01.20212020
1291/202064/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370100,00ánoprenájom budovy - čerpacej stanice s. č. 349 za rok 202014.01.20212020
1290/2020114/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317719,87ánopreplatok Dom služieb plyn 01.01.-31.12.202014.01.20212020
1289/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017254,35ánovývoz KO 12/202014.01.20212020
1288/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546728,58ánonedoplatok - el. energia - VO Zásihlie
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1287/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467861,60ánopreplatok - el. energia - Centrum obce - T. Bambini
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1286/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467434,41ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1285/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,59ánonedoplatok - el. energia - VO Astrová ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1284/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546756,41ánonedoplatok - el. energia - lekáreň
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1283/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,81ánonedoplatok - el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1282/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546711,34ánonedoplatok - el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1281/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467123,95ánopreplatok - el. energia - KD
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1280/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467224,49ánopreplatok - el. energia - MŠ
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1279/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,49ánopreplatok - el. energia - cintorín dolný
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1278/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546720,86ánonedoplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1277/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546717,74ánopreplatok - el. energia - zdrav. stredisko, ambulancie
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1276/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590123,94ánovývoz odpadu zo ŠJ 12/202012.01.20212020
1275/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 12/202012.01.20212020
1274/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891436,11ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní12.01.20212020
1273/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109157,52ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 224/2020
11.01.20212020
1272/2020113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto46113177860,95ánopreplatok - el. energia - Dom služieb
vyúčt. 01-12/2020
11.01.20212020
1271/202011/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654670,13nienedoplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 530, vyúčt. 01-12/202008.01.20212020
1270/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672639,72ánopreplatok - el. energia - VO Brezová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1269/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,35ánonedoplatok - el. energia - VO Repková ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1268/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546739,86ánonedoplatok - el. energia - VO Veterná ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1267/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654679,55ánonedoplatok - el. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1266/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,70ánonedoplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 184
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1265/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,74ánonedoplatok - el. energia - VO Predium
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1264/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,66ánopreplatok - el. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1263/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467103,20ánonedoplatok - el. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1262/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467105,78ánonedoplatok - el. energia - objekt VPS
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1261/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654679,59ánonedoplatok - el. energia - VO Krásna ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1260/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546715,11ánopreplatok - el. energia - MŠ Včielka
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1259/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546731,62ánonedoplatok - el. energia - hangár (za cintorínom)
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1258/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467794,10ánonedoplatok - el. energia - VO pri Výskum. ústave
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1257/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546732,24ánopreplatok - el. energia - Dom smútku
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1256/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654677,82ánonedoplatok - el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1255/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467678,30ánonedoplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1254/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,36ánonedoplatok - el. energia - VO Agátová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1253/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671280,44nienedoplatok - el. energia - cyklotrasa za hrádzou
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1252/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346995,43ánomobil - OÚ, MŠ 12/202008.01.20212020
1251/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi08.01.20212020
1250/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,12ánotelefón, internet - OÚ 12/202008.01.20212020
1249/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469117,68ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 12/202008.01.20212020
1248/20205/2000300Ján MajákŠkolská 311/24, 90041 Rovinka41470419178,20ánozemné práce okolo telocvične08.01.20212020
1247/20205/2000295PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná359480012142,30ánozabezpčenie stravy pre dôchodcov počas zatvorenie ŠJ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-1907.01.20212020
1246/2020Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262155,00ánopredplatné MŠ + DIREKTOR ročník 202107.01.20212020
1245/2020Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262129,00ánopredplatné OÚ - ÚČTO, ROPO A OBCÍ štandard ročník 202107.01.20212020
1244/2020134/2020StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221150,00niezimná údržba chodníkov obce 12/202007.01.20212020
1243/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 10-12/202007.01.20212020
1242/202084/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 12/202007.01.20212020
1241/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313035,27nieposkytovanie opatrovateľskej služby 12/202007.01.20212020
1240/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746946958,75ánouloženie KO 12/202007.01.20212020
1239/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 12/202005.01.20212020
1238/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342207,74ánopohonné hmoty 12/202005.01.20212020
1237/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 12/202005.01.20212020
1236/2020113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto461131775,00ánoupomienka04.01.20212020
1235/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350141,15ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 12/202004.01.20212020
1234/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616171,60ánovývoz KO04.01.20212020
1233/20205/2000299JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009302,40ánoškolenie 1. pomoci04.01.20212020
1232/20205/2000298OSPRA-INVEST spol. s r.o.Podzáhradná 70, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31352979237,00ánoodpadové vrecia04.01.20212020
1231/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370103,82ánovodné, stočné KD 17.11.2020 - 16.12.202004.01.20212020
1230/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370340,43ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.11.2020 - 16.12.202004.01.20212020
1229/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 12/202004.01.20212020
1228/2020148/2020BAKOŠ | JURÍK MPV s. r. o.Ružová dolina 25, 82109 Bratislava-Ružinov464149833,60ánokúpa pozemkov04.01.20212020
1227/20205/2000294KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423324,00ánozameranie poruchy elektrického kábla04.01.20212020
1226/2020147/20203P DEVELOPMENT IS s.r.o.Mliekárenská 3, 82109 Bratislava-Ružinov503290901,20ánokúpa verejného osvetlenia Slnečnicová, Žitná04.01.20212020
1225/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809352,80ánododávka stravy pre ZŠ 12/2020 - menu boxy23.12.20202020
1224/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093342,00ánododávka stravy pre ZŠ 12/2020 - dotácia23.12.20202020
1223/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
12/2020
23.12.20202020
1222/2020SOTAC,s.r.o.Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh3618985533,80ánopublikácia- Chov psov a iných zvierat v obci22.12.20202020
1221/20205/2000096ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto461989622000,00nieinštalácia servera, migrácia dát22.12.20202020
1220/20205/2000297ZÁMKOVÉ CENTRUM s. r. o.Alstrova 6023/49, 83106 Bratislava-Rača51203405317,42ánooprava a výmena zámkov - budova VPS22.12.20202020
1219/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339357,55ánovývoz plastov a dreva22.12.20202020
1218/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616112,08ánovývoz KO21.12.20202020
1217/20205/2000296MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815164,28ánokancelárska stolička - OÚ21.12.20202020
1216/20205/2000040AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov52256880950,00nievýrub suchých stromov21.12.20202020
1215/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616279,24ánovývoz KO21.12.20202020
1214/20205/2000250JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621420,00niekrajinno-archotektonická štúdia - Areál ZŠ21.12.20202020
1213/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411414,62ánovšeob. materiál21.12.20202020
1212/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - dec. 20 ŠJ18.12.20202020
1211/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971123,50nieročná kontrola detských ihrísk18.12.20202020
1210/20205/2000284Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánostanovisko k PD: "Rekonštrukcia komunikácie Sadová"18.12.20202020
1209/20205/2000284Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánostanovisko k PD: "Rekonštrukcia komunikácie Školská"18.12.20202020
1208/20205/2000290Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070130,81nievýmena rozbitej sklenenej výplne na autobusových zastávkach17.12.20202020
1207/20205/2000290Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070143,67nievýmena rozbitej sklenenej výplne na autobusových zastávkach17.12.20202020
1206/20205/2000271mmcité2 s. r. o.Brnianska 2, 91105 Trenčín3632085467,44ánonáhradné kľúče pre odnímateľný stĺpik17.12.20202020
1205/20205/2000279PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto445442191729,02ánododanie a montáž zabezpečovacieho systému a snímačov do kotolne v budove telocvične17.12.20202020
1204/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.11.2020 -12.12.202017.12.20202020
1203/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.11.2019 - 12.12.202017.12.20202020
1202/20205/2000292AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034121,35nievýmena pneumatík vozidiel17.12.20202020
1201/20205/2000289EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039886876,62ánorealizácia diela: "Rekonštrukcia a predĺženie chodníkov v obci Rovinka"17.12.20202020
1200/20205/2000285DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná4610001613499,28ánorealizácia diela: „Výmena osvetľovacej sústavy futbalového ihriska“17.12.20202020
1199/20205/2000231DEKPROJEKT SR s.r.o.Kamenná 6, 01001 Žilina48078336653,00nieenergetický certifikát telocvične16.12.20202020
1198/20205/2000291MUCHA REKLAMA s.r.o.Bukureštská 7, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce5212370766,00nietabuľa na požiarnú zbrojnicu16.12.20202020
1197/20205/2000273AKZ mont s.r.o.Alžbety Gwerkovej 1513/31, 85104 Bratislava-Petržalka362877502364,30nierevízia plynových, tlakových zariadení v objektoch v správe obce Rovinka15.12.20202020
1196/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ15.12.20202020
1195/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690164,00ánoelektronické stravné lístky 11/202015.12.20202020
1194/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339374,66ánovývoz plastov a dreva14.12.20202020
1193/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ14.12.20202020
1192/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809450,32ánododávka stravy pre ZŠ 11/2020 - menu boxy14.12.20202020
1191/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094287,60ánododávka stravy pre ZŠ 11/2020 - dotácia14.12.20202020
1190/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241159,45ánopoštovné14.12.20202020
1189/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 11/202014.12.20202020
1188/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 10/202014.12.20202020
1187/20205/2000287DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000161020,00ánooprava spevnených plôch - OÚ, chodník Jazerná, Hlavná14.12.20202020
1186/20205/2000287DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000164080,00ánobetónový plot okolo telocvične, terénne úpravy14.12.20202020
1185/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017172,29ánovývoz KO 11/202011.12.20202020
1184/20205/2000288Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724785,10ánopracovné odevy - ŠJ11.12.20202020
1183/20205/2000272Vianoce LED s.r.o.Matičná 2, 94911 Nitra5197450942,00ánopredlžovacie káble k svetelným obrím šiškám11.12.20202020
1182/20205/2000288Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko432872471137,80ánopracovné odevy - VZ, ZD10.12.20202020
1181/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498442,42ánonákup potravín
fa ŠJ 223/2020
10.12.20202020
1180/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787136,00ánovýmena akumulátora10.12.20202020
1179/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348896,91ánonákup mäsa
fa ŠJ 222/2020
10.12.20202020
1178/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104544,12ánonákup potravín
fa ŠJ 221/2020
10.12.20202020
1177/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344426,04ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 220/2020
10.12.20202020
1176/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698114,57ánonákup potravín
fa ŠJ 219/2020
10.12.20202020
1175/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474193,93ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ10.12.20202020
1174/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546736,30ánoel. energia OÚ 11/202009.12.20202020
1173/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,75ánoel. energia VO Školská ul. 11/202009.12.20202020
1172/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546772,43ánoel. energia VO Hlavná ul. 11/202009.12.20202020
1171/20205/2000283Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697620,00ánovybavenie pre DHZO09.12.20202020
1170/202026/2020Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLEUlica gen. Goliána 6019/47, 91702 Trnava40342301405,00ánopubl. - Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy09.12.20202020
1169/2020118/2020Igor Vojtek - GRIFJasovská 49, 85107 Bratislava-Petržalka117852173567,60ánovýmena okien na dome služieb08.12.20202020
1168/20205/2000286PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.Moravská 13, 02001 Púchov53046447241,78ánočistiace potreby - MŠ08.12.20202020
1167/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109941,23ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 218/2020
08.12.20202020
1166/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147357,36ánonákup potravín
fa ŠJ 217/2020
08.12.20202020
1165/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532106,21ánonákup potravín
fa ŠJ 216/2020
08.12.20202020
1164/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498121,54ánonákup potravín
fa ŠJ 215/2020
08.12.20202020
1163/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104132,00ánonákup potravín
fa ŠJ 214/2020
08.12.20202020
1162/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634486,58ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 213/2020
08.12.20202020
1161/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 11/202008.12.20202020
1160/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,56ánotelefón - OÚ 11/202008.12.20202020
1159/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346999,78ánomobil - OÚ, MŠ 11/202008.12.20202020
1158/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469127,81ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ 11/202008.12.20202020
1157/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi08.12.20202020
1156/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 11/202008.12.20202020
1155/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 11/202008.12.20202020
1154/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 11/202008.12.20202020
1153/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní08.12.20202020
1152/20205/2000278František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806912,00ánoprístrešky nad vchody KD08.12.20202020
1151/20205/2000277ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131102,04ánokancelárske potreby - OÚ08.12.20202020
1150/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350219,65ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 11/202007.12.20202020
1149/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ07.12.20202020
1148/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616354,00ánovývoz KO07.12.20202020
1147/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616113,40ánovývoz KO07.12.20202020
1146/20205/2000272Vianoce LED s.r.o.Matičná 2, 94911 Nitra519745091721,30nievianočné osvetlenie07.12.20202020
1145/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublikácia - Náročné dieťa č. 12 - MŠ04.12.20202020
1144/20205/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves0060412774,30ánogastro nádoby04.12.20202020
1143/20205/2000239Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín4616714511338,00ánododanie a montáž hracích prvkov na Detské ihrisko Gazdovská04.12.20202020
1142/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034259,71ánopohonné hmoty 11/202004.12.20202020
1141/20205/2000214Renseri Group s. r. o.Poštová 1288/81, 90027 Bernolákovo514646592290,00niečistenie miestnych komunikácií03.12.20202020
1140/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474199,72ánomenu boxy - ŠJ03.12.20202020
1139/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa ŠJ
03.12.20202020
1138/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344430,49ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 212/2020
03.12.20202020
1137/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147158,82ánonákup potravín
fa ŠJ 211/2020
03.12.20202020
1136/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053298,30ánonákup potravín
fa ŠJ 210/2020
03.12.20202020
1135/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498409,29ánonákup potravín
fa ŠJ 209/2020
03.12.20202020
1134/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488187,55ánonákup mäsa
fa ŠJ 208/2020
03.12.20202020
1133/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves31717080257476,69ánostavebné práce Novostavba telocvičňe03.12.20202020
1132/2020139/2020Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves3171708069484,75ánostavebné práce Novostavba telocvičňe03.12.20202020
1131/20205/2000274EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039887835,39ánooprava havarijného stavu chodníka - Hlavná ulica03.12.20202020
1130/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948175,28ánouloženie KO 11/202003.12.20202020
1129/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065803,92ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu03.12.20202020
1128/202084/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 11/202003.12.20202020
1127/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
11/2020
03.12.20202020
1126/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718110,22ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2203.12.20202020
1125/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010471,65ánonákup potravín
fa ŠJ 207/2020
03.12.20202020
1124/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104113,04ánonákup potravín
fa ŠJ 206/2020
03.12.20202020
1123/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104465,80ánonákup potravín
fa ŠJ 205/2020
03.12.20202020
1122/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104388,70ánonákup potravín
fa ŠJ 204/2020
03.12.20202020
1121/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344346,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 203/2020
03.12.20202020
1120/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532140,93ánonákup potravín
fa ŠJ 202/2020
03.12.20202020
1119/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342235,42ánopohonné hmoty 11/202002.12.20202020
1118/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339383,64ánovývoz plastov a dreva02.12.20202020
1117/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 11/202002.12.20202020
1116/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313470,09nieposkytovanie opatrovateľskej služby 11/202002.12.20202020
1115/2020122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313046,20ánopredložka OÚ, ZS, KD 11/202002.12.20202020
1114/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370494,95ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.10.2020 - 16.11.202002.12.20202020
1113/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370120,73ánovodné, stočné KD 17.10.2020 - 16.11.202002.12.20202020
1112/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 11/202001.12.20202020
1111/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 11/202001.12.20202020
1110/20205/2000282Kálmán kominár s.r.o.Sokolská 1623 13, 90301 Senec52365760180,00niekontrola a čistenie komínov v KD a MŠ01.12.20202020
1109/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411423,47ánovšeob. materiál01.12.20202020
1108/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 11/202001.12.20202020
1107/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698129,41ánonákup potravín
fa ŠJ 201/2020
01.12.20202020
1106/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147225,24ánonákup potravín
fa ŠJ 200/2020
01.12.20202020
1105/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053275,53ánonákup potravín
fa ŠJ 199/2020
01.12.20202020
1104/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498447,53ánonákup potravín
fa ŠJ 198/2020
01.12.20202020
1103/20205/2000281PNC s.r.o.Harmincova 1 B, 84101 Bratislava-Dúbravka45641145420,24ánonálepky na komunálny odpad na rok 202101.12.20202020
1102/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/202001.12.20202020
1101/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114130,96ánovšeob. materiál30.11.20202020
1100/20205/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves006041271174,75ánotácky do výdajne stravy v ZŠ27.11.20202020
1099/202075/2020GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves0060412727808,92ánogastro zariadenie pre ZŠ27.11.20202020
1098/20205/2000269OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238479,42ánokancelárske potreby, čaje - OÚ27.11.20202020
1097/2020105/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311296,88ánosystémová podpora mzdového programu W MZDY na r. 202127.11.20202020
1096/20205/2000255AG & E, s.r.o.Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves31388680300,00ánomeranie radónu na stavbe: Novostavba telocvične"26.11.20202020
1095/20205/2000276FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946266,64ánokontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, navijakov, tlakové skúšky, doplnenie chýbajúcich položiek25.11.20202020
1094/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616243,60ánovývoz KO25.11.20202020
1093/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061690,24ánovývoz KO25.11.20202020
1092/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910001200,00ánostravné lístky24.11.20202020
1091/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910001310,00ánopoukážky pre jubilantov24.11.20202020
1090/20205/2000270FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97401 Banská Bystrica45279276251,52ánodekoračné predmety pre jubilantov24.11.20202020
1089/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616333,24ánovývoz KO24.11.20202020
1088/20205/2000040AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568802324,00nieúdržba zelene, orez stromov, frézovanie pňov24.11.20202020
1087/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847462,82ánočistiace potreby - MŠ24.11.20202020
1086/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847448,60ánomenu boxy - ŠJ24.11.20202020
1085/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474285,97ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ24.11.20202020
1084/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690244,00ánoelektronické stravné lístky 10/202023.11.20202020
1083/20205/2000261fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167071140,00ánogeometrický plán na zameranie telocvične a modulovej ZŠ23.11.20202020
1082/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339336,77ánovývoz plastov a dreva23.11.20202020
1081/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809741,64ánododávka stravy pre ZŠ 10/2020 - menu boxy20.11.20202020
1080/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097063,20ánododávka stravy pre ZŠ 10/2020 - dotácia20.11.20202020
1079/2020132/2020adsupra s.r.o.Hlavná 35, 04412 Nižný Klátov50144839250,00nieprevádzka mobilnej aplikácie "Rovinka" pre Apple + Android20.11.20202020
1078/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182127,39ánonákup potravín fa
ŠJ 197/2020
19.11.20202020
1077/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104399,24ánonákup potravín
fa ŠJ 196/2020
19.11.20202020
1076/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344342,48ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 195/2020
19.11.20202020
1075/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147126,21ánonákup potravín
fa ŠJ 194/2020
19.11.20202020
1074/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498147,65ánonákup potravín
fa ŠJ 193/2020
19.11.20202020
1073/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344184,10ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 192/2020
19.11.20202020
1072/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488418,02ánonákup mäsa
fa ŠJ 191/2020
19.11.20202020
1071/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344310,02ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 190/2020
19.11.20202020
1070/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147229,32ánonákup potravín
fa ŠJ 189/2020
19.11.20202020
1069/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532341,75ánonákup potravín
fa ŠJ 188/2020
19.11.20202020
1068/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498234,23ánonákup potravín
fa ŠJ 187/2020
19.11.20202020
1067/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.08.2019 - 12.11.202019.11.20202020
1066/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,60ánovodné, stočné Dom služieb 13.08.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1065/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.08.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1064/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.10.2020 -12.11.202019.11.20202020
1063/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.10.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1062/20205/2000267DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474156,23ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ18.11.20202020
1061/20205/2000269OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384144,49ánočistiace prostriedky a kancelárske potreby - OÚ18.11.20202020
1060/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 10/202018.11.20202020
1059/20205/2000247ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199651218,60ánokoše na psie exkrementy, príslušenstvo18.11.20202020
1058/20205/2000230SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173422470,60nievýroba a dodanie domových smaltovaných tabúľ so súpisným číslom a s orientačným číslom18.11.20202020
1057/20205/2000175L+L TOUR, s.r.o.Hrubý Šúr 420, 90301 Hrubý Šúr518900711460,00niepreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Tatrankej Lomnice a späť18.11.20202020
1056/20205/2000246Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624363151,66ánoobnova vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého dopravného značenia a dopravných prvkov18.11.20202020
1055/202087/2018ALAM s.r.o.Mlynské luhy 17198/88, 82105 Bratislava-Ružinov35839465827,63ánoročná kontrola cestnej dopravnej signalizácie na ceste I/6318.11.20202020
1054/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,85ánovývoz plastov a dreva16.11.20202020
1053/202056/2020PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885400,00nieaudit konsoldidovanej účtovnej závierky za r. 201916.11.20202020
1052/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124820,95ánopoštovné13.11.20202020
1051/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616428,04ánovývoz KO13.11.20202020
1050/20205/2000268IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ12.11.20202020
1049/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky - OÚ12.11.20202020
1048/20205/2000236Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131411005,20ánododávka stravy do MŠ12.11.20202020
1047/2020128/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634690,00ánomobilný telefón - splátkovanie - OÚ11.11.20202020
1046/20205/2000265FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946346,08ánododávku a montáž hasiacich prístrojov a označení miest stanovišťa HP pre stavbu: Novostavba telocvične11.11.20202020
1045/20205/2000228153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651188,01ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.11.20202020
1044/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov11.11.20202020
1043/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546724,06ánoel. energia OÚ 10/202011.11.20202020
1042/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546756,50ánoel. energia VO Hlavná ul. 10/202011.11.20202020
1041/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546710,24ánoel. energia VO Školská ul. 10/202010.11.20202020
1040/20205/2000231DEKPROJEKT SR s.r.o.Kamenná 6, 01001 Žilina480783362805,00niemeranie vzduchotesnosti telocvične10.11.20202020
1039/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350194,97ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 10/202009.11.20202020
1038/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393116,40ánovývoz plastov a dreva09.11.20202020
1037/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017405,30ánovývoz KO 10/202009.11.20202020
1036/2020TV-AV Elektronic s.r.o.Pribinova 8725 54, 01001 Žilina3158733080,00ánoservis práčky - MŠ06.11.20202020
1035/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469139,86ánotelefón, internet - OÚ 10/202006.11.20202020
1034/202064/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi06.11.20202020
1033/2020112/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469195,63ánotelefón - OÚ, MŠ 10/202006.11.20202020
1032/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469119,96ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 10/202006.11.20202020
1031/2020E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta36241008177,75ánoastro hodiny pre VO06.11.20202020
1030/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616333,36ánovývoz KO06.11.20202020
1029/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 10/202006.11.20202020
1028/20205/2000267DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474112,88ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ05.11.20202020
1027/20205/2000248Jungheinrich spol. s r.o.Diaľničná cesta 17, 90301 Senec35706678578,40ánopaletový vozík05.11.20202020
1026/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313059,40ánopredložka OÚ, ZS 10/202005.11.20202020
1025/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342286,42ánopohonné hmoty 10/202004.11.20202020
1024/20205/2000264Centrum polygrafických služiebSklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača4227236062,96ánotlačivá04.11.20202020
1023/20205/2000257Racing Agency s.r.o.Osadná 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto36474789608,04ánoprenájom stanov na celoplošné testovanie04.11.20202020
1022/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182282,13ánonákup potravín fa
ŠJ 186/2020
04.11.20202020
1021/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344119,90ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 185/2020
04.11.20202020
1020/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104381,25ánonákup potravín
fa ŠJ 184/2020
04.11.20202020
1019/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344210,97ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 183/2020
04.11.20202020
1018/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634421,90ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 181/2020
04.11.20202020
1017/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498287,62ánonákup potravín
fa ŠJ 180/2020
04.11.20202020
1016/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634468,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 179/2020
04.11.20202020
1015/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 10/202004.11.20202020
1014/20205/2000263PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001720,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1904.11.20202020
1013/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 10/202004.11.20202020
1012/2020Lukajka&PARTNERS s.r.o.Jesenského 6431, 91101 Trenčín52471420300,00ánoodmena za vypracovanie a podanie vyjadrenia k vyjadreniu Ministerstva zdravotníctva SR03.11.20202020
1011/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948066,73ánouloženie KO 10/202003.11.20202020
1010/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109445,98ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 182/2020
03.11.20202020
1009/20205/2000251Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica3795452190,00ánooverenie váh03.11.20202020
1008/20205/2000258Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659300,00niedezinfekcia po celoplošnom testovaní03.11.20202020
1007/2020EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD03.11.20202020
1006/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314311,94nieposkytovanie opatrovateľskej služby 10/202003.11.20202020
1005/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 10/202003.11.20202020
1004/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339349,51ánovývoz plastov a dreva03.11.20202020
1003/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411471,47ánomateriál03.11.20202020
1002/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/202003.11.20202020
1001/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 10/202003.11.20202020
1000/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 10/202003.11.20202020
999/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469-300,00ánopoplatky za telekomunikačné služby30.10.20202020
998/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616574,08ánovývoz KO30.10.20202020
997/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370171,42ánovodné, stočné KD 17.09.2020 - 16.10.202029.10.20202020
996/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370362,17ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.09.2020 - 16.10.202029.10.20202020
995/20205/2000262U - MAX, spol. s r.o.Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo36432849124,89ánoaku vrtáčka, skrutkovač29.10.20202020
994/20205/2000260PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad50637819874,51ánorespirátory, ochranné obleky pre potreby celoplošného testovania28.10.20202020
993/20205/2000256PEHI, s.r.o.Tureň 58, 90301 Tureň48018457159,00ánoakumulátorový postrekovač - 2 ks28.10.20202020
992/20205/2000254Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939139,48ánokompresor, ochranné sklo na telefón28.10.20202020
991/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690212,00ánoelektronické stravné lístky 9/202028.10.20202020
990/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698114,57ánonákup potravín
fa ŠJ 178/2020
28.10.20202020
989/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488176,11ánonákup mäsa
fa ŠJ 177/2020
28.10.20202020
988/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147254,41ánonákup potravín
fa ŠJ 176/2020
28.10.20202020
987/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344280,37ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 175/2020
28.10.20202020
986/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532112,91ánonákup potravín
fa ŠJ 174/2020
28.10.20202020
985/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498132,84ánonákup potravín
fa ŠJ 173/2020
28.10.20202020
984/20205/2000258Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659150,00niederatizácia objektov - KD27.10.20202020
983/20205/2000259D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia objektov - OÚ, MŠ, KD, ZS27.10.20202020
982/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393105,82ánovývoz plastov a dreva27.10.20202020
981/20205/2000253OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384455,47ánojednorazový materiál a dezinfekčné prostriedky k celoplošnému testovaniu koronavírusu27.10.20202020
980/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 9/202027.10.20202020
979/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631716,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov26.10.20202020
978/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009267,60ánoškolenie zamestnancov, dychová skúška26.10.20202020
977/20205/2000221ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199651389,60ánorolky vreciek na psie exkrementy bez potlače26.10.20202020
976/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - okt. 20 ŠJ26.10.20202020
975/20205/2000252DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474135,84ánotermo misky - ŠJ26.10.20202020
974/20205/2000243MNF, s.r.o.Lipského 6, 84101 Bratislava-Dúbravka48186414157,99ánokalendáre 2021, kancelárske potreby - OÚ23.10.20202020
973/20205/2000249AQUASECO s.r.o.Bernolákovská 18 A, 90028 Ivanka pri Dunaji17335264222,00ánorozbor vody pre stavbu: "Novostavba telocvične"23.10.20202020
972/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065-450,35ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu - dobropis23.10.20202020
971/2020117/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634690,00ánomobilný tefón - splátkovanie - OÚ23.10.20202020
970/2020SPP - distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov3591073980,60ánodemontáž plynomera ZŠ23.10.20202020
969/20205/2000179EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039887405,62ánooprava komunikácií23.10.20202020
968/20205/2000179EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039882150,54ánovybudovanie dažďových vpustí23.10.20202020
967/20205/1900238LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzenýmBeňadická 3022/10, 85106 Bratislava-Petržalka357963323283,20ánododávka a montáž astrohodín do rozvádzačov verejného osvetlenia23.10.20202020
966/20205/2000245OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384382,90ánoantibakteriálne hygienické potreby, minerálna voda, občerstvenie k celoplošnému testovaniu na koronavírus23.10.20202020
965/20205/2000252DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474129,78ánomenu boxy - ŠJ22.10.20202020
964/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104259,02ánonákup potravín
fa ŠJ 172/2020
22.10.20202020
963/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344218,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 171/2020
22.10.20202020
962/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa ŠJ 170/2020
22.10.20202020
961/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147139,37ánonákup potravín
fa ŠJ 169/2020
22.10.20202020
960/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498275,40ánonákup potravín
fa ŠJ 168/2020
22.10.20202020
959/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053295,01ánonákup potravín
fa ŠJ 167/2020
21.10.20202020
958/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053278,34ánonákup potravín
fa ŠJ 166/2020
21.10.20202020
957/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634466,12ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 165/2020
21.10.20202020
956/20205/2000242Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939171,60ánotlačiareň Canon i-SENSYS LBP223dw21.10.20202020
955/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971422,00nieročná kontrola detských ihrísk21.10.20202020
954/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809634,79ánododávka stravy pre ZŠ 9/2020 - menu boxy21.10.20202020
953/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428095485,20ánododávka stravy pre ZŠ 9/2020 - dotácia21.10.20202020
952/20205/2000225BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda3626448254,00ánonastavenie regulácie kotla21.10.20202020
951/20205/2000235G4S Fire Services (SK), s.r.o.Višňová 16, 83101 Bratislava-Nové Mesto3651774757,00ánozákladná príprava pre člena DHZO Rovinka20.10.20202020
950/20205/2000241Ľuboslav FilipovičŠkolská 33, 90025 Chorvátsky Grob35031298149,00nieoprava váh, príprava k overeniu - ŠJ20.10.20202020
949/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339396,74ánovývoz plastov a dreva20.10.20202020
948/20205/2000244Ing. Pavol Regina - "REGINA"Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto1163665354,92ánoarchívne spisové dosky v počte 50 ks, stolový kalendár maxi v počte 9 ks - OÚ19.10.20202020
947/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.09.2020 - 12.10.202016.10.20202020
946/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.09.2020 -12.10.202016.10.20202020
945/20205/2000240OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384140,13ánoobčerstvenie, kancelárske potreby - OÚ15.10.20202020
944/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270-76,77ánotelefonické poplatky - OÚ, MŠ14.10.20202020
943/20205/2000233CART PRINT, s.r.o.Štúrova 57 B, 94901 Nitra34131159120,10ánodaňové tlačivá14.10.20202020
942/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616496,44ánovývoz KO14.10.20202020
941/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní14.10.20202020
940/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311242038,15ánopoštovné14.10.20202020
939/20205/2000226Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466441,50ánoklinové remene a mulčovacie kladivá na mulčovač13.10.20202020
938/20205/2000225BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482660,00ánoservis kotlov13.10.20202020
937/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910004000,00ánostravné lístky13.10.20202020
936/20205/2000234AUTO - IMPEX spol. s r.o.Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov17329477339,00ánoservis IVECO DAILY - DHZO13.10.20202020
935/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270142,32ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.10.20202020
934/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393114,67ánovývoz plastov a dreva12.10.20202020
933/20205/2000238JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621500,00nierealizačný projekt elektroinštalácie pre stavbu "ZŠ Rovinka - jedáleň"12.10.20202020
932/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ12.10.20202020
931/20205/2000237DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474232,22ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ12.10.20202020
930/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010483,64ánonákup potravín
fa ŠJ 164/2020
12.10.20202020
929/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104634,18ánonákup potravín
fa ŠJ 163/2020
12.10.20202020
928/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344314,22ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 162/2020
12.10.20202020
927/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147297,69ánonákup potravín
fa ŠJ 161/2020
12.10.20202020
926/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498160,04ánonákup potravín
fa ŠJ 160/2020
12.10.20202020
925/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469-56,59ánointernet pre verejné wifi09.10.20202020
924/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546718,22ánoel. energia VO Hlavná ul. 9/202009.10.20202020
923/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-1,24ánoel. energia VO Školská ul. 9/202009.10.20202020
922/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-6,26ánoel. energia OÚ 09/202009.10.20202020
921/20205/2000144Ing. Ľubomír Budinský - PRO FORMMartinengova 4, 81104 Bratislava-Staré Mesto179885432340,00ánoprojekt na stavbu "Oprava povrchu chodníka v obci Rovinka na Hlavnej ulici v úseku medzi ulicami Čerešňová - Športová"12.10.20202020
920/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651046,02ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu09.10.20202020
919/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590110134,55ánovývoz KO 09/202009.10.20202020
918/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871878,95ánoRiadenie materskej školy - sept. 20 Nové paragrafy v MŠ - sept. 2009.10.20202020
917/2020DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná4610001610800,00ánododanie a montáž workout zostavy na futbal. ihrisku09.10.20202020
916/20205/2000180DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná46100016600,00ánooprava spevnených plôch za obecným úradom09.10.20202020
915/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469123,90ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 9/202008.10.20202020
914/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,64ánotelefón, internet - OÚ 9/202008.10.20202020
913/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346985,72ánointernet pre verejné wifi 09/202008.10.20202020
912/20205/2000229JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka46682791102,00ánostojan na dezinfekciu - dospelý08.10.20202020
911/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 07-09/202008.10.20202020
910/20205/2000224IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308300,00ánoelektromechanické čistenie kanalizácie - OÚ07.10.20202020
909/20205/2000224IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ07.10.20202020
908/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
09/2020
07.10.20202020
907/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616530,76ánovývoz KO07.10.20202020
906/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109724,85ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 159/2020
07.10.20202020
905/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104303,13ánonákup potravín
fa ŠJ 158/2020
07.10.20202020
904/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532246,59ánonákup potravín
fa ŠJ 157/2020
07.10.20202020
903/20205/2000232OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384785,18ánodezinfekčné a ochranné prostriedky07.10.20202020
902/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350217,19ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 9/202006.10.20202020
901/2020Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov4649021394,80ánoPoradca riaditeľky MŠ - publ. 1.11.2020-31.10.202106.10.20202020
900/20205/2000186PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka3573071432,40ánotabule na zberný dvor, A3 - 3 ks06.10.20202020
899/20205/2000213Gabriela BottlíkováGazdovský rad 35/51, 93101 Šamorín4111154160,00niebalíčky cookies na zasadnutie regionálneho združenia06.10.20202020
898/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 9/202006.10.20202020
897/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 9/202006.10.20202020
896/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131411162,80nienáhrada nákladov za škodu na sklad. zásobách v súvislosti s ochorením COVID 19 - strava pre ZŠ05.10.20202020
895/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948791,75ánouloženie KO 09/202005.10.20202020
894/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342336,94ánopohonné hmoty 9/202005.10.20202020
893/20205/2000197ALS Slovakia, s. r. o.Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava-Ružinov47030496903,60ánorozbor vody zo studní -.2 ks05.10.20202020
892/20205/2000217TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš45258767437,00ánoučebné pomôcky - MŠ05.10.20202020
891/202099/2008NÉMETH LIFT s.r.o.Štvrtok na Ostrove 1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 9/202005.10.20202020
890/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342137,60ánopohonné hmoty 9/202002.10.20202020
889/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312764,65nieposkytovanie opatrovateľskej služby 9/202002.10.20202020
888/20205/2000227Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697160,99ánonabíjačka na IVECO - DHZO02.10.20202020
887/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 09/202002.10.20202020
886/20205/2000219Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903106,32ánoučebné pomôcky - MŠ02.10.20202020
885/20205/2000219Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell4226190386,11ánoučebné pomôcky - MŠ02.10.20202020
884/20205/2000220Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252332,89ánokancelárske potreby - MŠ02.10.20202020
883/20205/2000220Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252894,00ánokancelárske potreby - MŠ02.10.20202020
882/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 10 - 12/2020 - T. Bambini01.10.20202020
881/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/202001.10.20202020
880/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 9/202001.10.20202020
879/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 9/202001.10.20202020
878/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339399,36ánovývoz plastov a dreva01.10.20202020
877/20205/2000172110/2018JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka505309503750,24ánokompostéry, prekopávače kompostu01.10.20202020
876/20205/2000200Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710-102,83ánooprava UNC - dobropis01.10.20202020
875/20205/2000223RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004971,76ánovozíky, kuchynské potreby - ŠJ01.10.20202020
874/20205/2000222BELT SLOVAKIA s.r.o.Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3575766343,78ánohygienické potreby - ZS01.10.20202020
873/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 09/202029.09.20202020
872/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 09/202029.09.20202020
871/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344229,35ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 156/2020
29.09.20202020
870/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147212,58ánonákup potravín
fa ŠJ 155/2020
29.09.20202020
869/2020Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498164,51ánonákup potravín
fa ŠJ 154/2020
29.09.20202020
868/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104149,12ánonákup potravín
fa ŠJ 153/2020
29.09.20202020
867/20205/2000218MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno3631688145,30ánoučebné pomôcky - MŠ29.09.20202020
866/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370338,02ánovodné, stočné KD 17.08.2020 - 16.09.202028.09.20202020
865/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370338,02ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.08.2020 - 16.09.202028.09.20202020
864/20205/2000223RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004422,96ánovozíky do ŠJ28.09.20202020
863/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616375,48ánovývoz KO24.09.20202020
862/20205/2000145Mgr. art. Martin ŽákVígľašská 3009/3, 85107 Bratislava-Petržalka37415182150,00niebábkové predstavenie Dúhový autobus24.09.20202020
861/20205/2000216OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384192,00ánodezinfekčné a čistiace potreby, balená voda24.09.20202020
860/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves31717080449177,52ánostavebné práce Novostavba telocvičňe23.09.20202020
859/202038/2020Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 8/202023.09.20202020
858/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616525,12ánovývoz KO23.09.20202020
857/2020Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497975,00ánostanovisko k projektovej dokumentácií - futbalový štadión TJ Rovinka23.09.20202020
856/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436377,31ánonákup potravín
fa ŠJ 152/2020
22.09.20202020
855/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182579,94ánonákup potravín fa
ŠJ 151/2020
22.09.20202020
854/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344374,41ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 150/2020
22.09.20202020
853/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147204,17ánonákup potravín
fa ŠJ 149/2020
22.09.20202020
852/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498319,91ánonákup potravín
fa ŠJ 148/2020
22.09.20202020
851/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010437,68ánonákup potravín
fa ŠJ 147/2020
22.09.20202020
850/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104246,12ánonákup potravín
fa ŠJ 146/2020
22.09.20202020
849/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344130,72ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 145/2020
22.09.20202020
848/2020NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743190,01ánoprenosné rádio s CD21.09.20202020
847/2020PORADCA s.r.o.Pri celulózke 40, 01001 Žilina3637127116,00ánopublik.. - Mzdová učtáreň - zmeny21.09.20202020
846/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393113,11ánovývoz plastov a dreva21.09.20202020
845/2020OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384-59,10ánodobropis kanc. potreby18.09.20202020
844/20205/2000215JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka4668279178,00ánostojan na dezinfekciu18.09.20202020
843/20205/2000190REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.Dr. Šmerala 1181/6, 00000 Ostrava070861991829,52ánolavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle18.09.20202020
842/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.8.2019- 12.09.202018.09.20202020
841/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.8.2020 -12.9.202018.09.20202020
840/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488236,27ánonákup mäsa
fa ŠJ 144/2020
17.09.20202020
839/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147244,35ánonákup potravín
fa ŠJ 143/2020
17.09.20202020
838/2020103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247126,00ánonákup potravín
fa ŠJ 142/2020
17.09.20202020
837/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649835,11ánonákup potravín
fa ŠJ 141/2020
17.09.20202020
836/2020134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528184,04ánonákup potravín
fa ŠJ 140/2020
17.09.20202020
835/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344336,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 139/2020
17.09.20202020
834/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147219,85ánonákup potravín
fa ŠJ 138/2020
17.09.20202020
833/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498279,61ánonákup potravín
fa ŠJ 137/2020
17.09.20202020
832/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488126,96ánonákup mäsa
fa ŠJ 136/2020
17.09.20202020
831/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov16.09.20202020
830/20205/2000212DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474137,70ánočistiace potreby - MŠ16.09.20202020
829/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124534,95ánopoštovné16.09.20202020
828/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393102,10ánovývoz plastov a dreva16.09.20202020
827/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270139,69ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ16.09.20202020
826/20205/2000211PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad5063781927,40ánopracovná obuv - ŠJ16.09.20202020
825/20205/2000210Silco SLovenská republika s.r.o.Kolónia 645, 93037 Lehnice45676623490,00ánodezinfekčný prostriedok16.09.20202020
824/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690180,00ánoelektronické stravné lístky 8/202016.09.20202020
823/202094/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ16.09.20202020
822/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-8,63ánoel. energia VO Školská ul. 8/202011.09.20202020
821/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-4,86ánoel. energia VO Hlavná ul. 8/202011.09.20202020
820/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-22,07ánoel. energia OÚ 08/202011.09.20202020
819/20205/2000209SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418455,40ánotonery, kancelársky papier11.09.20202020
818/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017292,09ánovývoz KO 08/202011.09.20202020
817/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109122,44ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 135/2020
10.09.20202020
816/20205/2000208RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004777,48ánostolový riad, čistiace prostriedky - ŠJ10.09.20202020
815/20205/2000206FELIX CULPA s. r. o.Pri vinohradoch 31, 83106 Bratislava-Rača48306177104,00ánoobčerstvenie na vysviacku kostola10.09.20202020
814/20205/2000205MIFER, s.r.oNa Vypichu 6, 16900 Praha45309761144,23ánoochranné štíty10.09.20202020
813/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651689,71ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.09.20202020
812/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - aug. 20 ŠJ10.09.20202020
811/2020KOSENIE 1 s. r. o.Bancíkovej 3110/1 A, 82103 Bratislava-Ružinov472436431740,00ánovertikulácia, postrek, podsev, hnojenie futbalového ihriska10.09.20202020
810/202080/2020PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228590,42ánonájom pozemkov - vetrolam10.09.20202020
809/20205/2000169Rosenheim s. r. o.Mateja Bela 842/7, 81106 Bratislava-Staré Mesto45949581827,00ánoodsávač pár - VPS10.09.20202020
808/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469412,52ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 8/202009.09.20202020
807/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346973,32ánointernet pre verejné wifi09.09.20202020
806/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,16ánotelefón, internet - OÚ 8/202009.09.20202020
805/20205/2000207Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785434,66ánostolový riad - KD09.09.20202020
804/20205/2000207Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785445,72ánostolový riad - ŠJ09.09.20202020
803/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616587,28ánovývoz KO09.09.20202020
802/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 08/202008.09.20202020
801/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009165,60ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 08/202008.09.20202020
800/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393180,65ánovývoz plastov a dreva08.09.20202020
799/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350158,59ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 8/202008.09.20202020
798/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 8/202007.09.20202020
797/20205/2000181František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888063840,00ánostojisko na kontajnery pri pošte07.09.20202020
796/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342334,66ánopohonné hmoty 8/202007.09.20202020
795/20205/2000199KALINA-KOV, s.r.o.Hlavná 1666/128 C, 90041 Rovinka445029311167,60ánovýroba dilatačných plechov na zberný dvor07.09.20202020
794/20205/2000200Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710484,49ánooprava UNC04.09.20202020
793/20205/2000164KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423358,20ánozameranie poruchy káblov verejného osvetlenia - ul. Veterná, Krajná, vytýčenie trasy kábla v areáli MŠ04.09.20202020
792/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718120,81ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - jún 20, Riadenie MŠ - jún 20, Náročné deiťa č.1104.09.20202020
791/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 8/202004.09.20202020
790/20205/2000202Branislav BednárikKomenského 853/6, 90001 Modra36949175370,00niemaliarske práce v objekte VPS04.09.20202020
789/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 8/202004.09.20202020
788/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín3407469411549,35ánouloženie KO 08/202003.09.20202020
787/20205/2000204OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384302,69ánočistiace a dezinfekčné prostriedky, jednorazové rúška, vody, kancelárske potreby, archívne krabice - OÚ03.09.20202020
786/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312725,85nieposkytovanie opatrovateľskej služby 8/202003.09.20202020
785/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 08/202003.09.20202020
784/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104209,57ánonákup potravín
fa ŠJ 134/2020
03.09.20202020
783/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104760,73ánonákup potravín
fa ŠJ 133/2020
03.09.20202020
782/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010484,64ánonákup potravín
fa ŠJ 132/2020
03.09.20202020
781/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344133,56ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 129/2020
03.09.20202020
780/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147188,94ánonákup potravín
fa ŠJ 130/2020
03.09.20202020
779/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344283,26ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 129/2020
03.09.20202020
778/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498189,24ánonákup potravín
fa ŠJ 128/2020
03.09.20202020
777/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532306,55ánonákup potravín
fa ŠJ 127/2020
03.09.20202020
776/20205/2000201DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847446,68ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ03.09.20202020
775/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346913,90ánovyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. - štadión TJ02.09.20202020
774/20205/2000198ACCESS, spol. s r.o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto313313861656,00ánovýmena HDD, preinštalovanie PC, úprava siete pre MŠ v KD02.09.20202020
773/20205/2000191RVK-kov s.r.o.Okružná 125/29, 90041 Rovinka517322541350,00niezhotovenie trativodu - Poľná ulica02.09.20202020
772/20205/2000182BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644825019,50ánoprerobenie časti priestorov v KD na MŠ02.09.20202020
771/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411487,98ánovšeob. materiál02.09.20202020
770/20205/2000163Andrej Nagy - LineaNákovná 5, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice11791675949,58ánododávka a montáž PVC podlahy do skladu v ŠJ02.09.20202020
769/20205/2000174Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616611477,44ánošatníkové skrinky - MŠ02.09.20202020
768/20205/2000203Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903139,00ánomateriál - MŠ02.09.20202020
767/20205/2000196NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743194273,80ánopostieľky, stoličky, vozík - MŠ02.09.20202020
766/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 08/202002.09.20202020
765/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/202002.09.20202020
764/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393114,65ánovývoz plastov a dreva31.08.20202020
763/20205/2000183Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252540,68ánomateriál - MŠ28.08.20202020
762/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616375,84ánovývoz KO28.08.20202020
761/202053/2017E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751182760,00ánoverejné obstarávanie "Prístavba ZŠ-jedáleň, rampa" a " Gastrozariadenia"28.08.20202020
760/20205/2000168DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky36741418348,00ánovýmena žalúzií, doplnenie sieťky na okná - ŠJ28.08.20202020
759/20205/2000013DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky3674141882,00ánovýmena rozbitého okna - KD28.08.20202020
758/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370267,47ánovodné, stočné KD 17.07.2020 - 16.08.202027.08.20202020
757/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370179,81ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.07.2020 - 16.08.202027.08.20202020
756/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
08/2020
27.08.20202020
755/20205/2000177Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov470624364476,76ánodoplnenie dopravného značenia, osadanie dopravných zrkadiel a spomaľovacích prahov27.08.20202020
754/20205/2000185Disig, a.s.Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov3597594635,00ánočipová karta Gemalto25.08.20202020
753/20205/2000189FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97401 Banská Bystrica45279276537,60ánotričká s potlačou25.08.20202020
752/2020Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánovyjadrenie k proj. dokumentácii - Futbalový štadión TJ Rovinka25.08.20202020
751/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2125.08.20202020
750/20205/2000090Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921617,28ánozhodnotenie bioodpadu - konáre24.08.20202020
749/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616334,08ánovývoz KO21.08.20202020
748/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní20.08.20202020
747/20205/2000196NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431948,50ánonálepky na hračky - MŠ20.08.20202020
746/20205/2000195JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo44450699233,00niedodatok č. 03 k projektu dopravného značenia19.08.20202020
745/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339362,64ánovývoz plastov a dreva19.08.20202020
744/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466382,38ánovývoz zeleného odpadu19.08.20202020
743/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,60ánovodné, stočné Dom služieb 13.5.2019 - 12.8.202018.08.20202020
742/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.7.2019- 12.08.202018.08.20202020
741/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.07.2020 -12.08.202018.08.20202020
740/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.5.2019 - 12.8.202018.08.20202020
739/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.5.2020 - 12.8.202018.08.20202020
738/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 7/202017.08.20202020
737/20205/2000193LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Zarevúca 250/19, 03401 Ružomberok5203081476,30ánodeka, dopravné kužele - DHZO14.08.20202020
736/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241687,00ánopoštovné14.08.20202020
735/20205/2000194DH fire & safety s. r. o.Stebník 54, 08633 Stebník50910612573,00ánochrbticová doska, hasiaci vak, kanister, nosidlá, náradie - DHZO13.08.20202020
734/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616364,44ánovývoz KO13.08.20202020
733/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616338,04ánovývoz KO13.08.20202020
732/2020Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa293062481980,63ánomateriál - MŠ12.08.20202020
731/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270157,38ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.08.20202020
730/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690260,00ánoelektronické stravné lístky 7/202012.08.20202020
729/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,54ánoel. energia OÚ 07/202012.08.20202020
728/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-29,36ánoel. energia VO Hlavná ul. 7/202012.08.20202020
727/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-13,37ánoel. energia VO Školská ul. 7/202012.08.20202020
726/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393100,51ánovývoz plastov a dreva12.08.20202020
725/20205/2000187Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070275,60nievýmena rozbitých skiel na oknách - OÚ, D. Sl.12.08.20202020
724/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308852,00ánotlakové čistenie kanalizačných vpustí12.08.20202020
723/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky11.08.20202020
722/2020ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113176,78ánokancelárske potreby - MŠ11.08.20202020
721/20205/2000188Ľudovít Futó - FormátBorekova 10562/44, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice30167523827,00niestolárske práce - výroba skríň pre VPS11.08.20202020
720/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.08.20202020
719/20205/200017810/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159018012,09ánovývoz KO 07/2020, vrecia na odpad10.08.20202020
718/20205/2000184OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238496,19ánočistiace a hygienické potreby, minerálne vody, kancelárske potreby07.08.20202020
717/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393109,25ánovývoz plastov a dreva07.08.20202020
716/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651505,64ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu07.08.20202020
715/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 7/202006.08.20202020
714/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 07/202006.08.20202020
713/202064/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469108,82ánointernet pre verejné wifi05.08.20202020
712/202029/2018Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,42ánotelefón, internet - OÚ 7/202005.08.20202020
711/202029/2018Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469109,62ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 7/202005.08.20202020
710/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350186,59ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 7/202005.08.20202020
709/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 7/202005.08.20202020
708/2020Ateli, s.r.o.Habrmannovo náměstí 794/5, 31200 Plzeň29157013196,18ánoochranné rukavice05.08.20202020
707/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690248,00ánoelektronické stravné lístky 6/202004.08.20202020
706/2020Agentúra PRO s.r.o.Lisovňa 27, 83106 Bratislava-Rača4764212210,00ánoVzorová dokumentácia k zmenám v prac.-právnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom - publ.04.08.20202020
705/20205/2000176JURSO s. r. o.Mateja Bela 5325/7, 97411 Banská Bystrica50036637453,50nietepovanie kobercov - MŠ04.08.20202020
704/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312627,95nieposkytovanie opatrovateľskej služby 7/202004.08.20202020
703/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 7/202004.08.20202020
702/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948225,13ánouloženie KO 07/202004.08.20202020
701/2020112/2017Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710594,00ánoservisná prehliadka na nakladači CAT 226D04.08.20202020
700/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 07/202004.08.20202020
699/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 07/202004.08.20202020
698/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 07/202004.08.20202020
697/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 7/202004.08.20202020
696/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
07/2020
04.08.20202020
695/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034239,85ánopohonné hmoty 7/202003.08.20202020
694/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342313,09ánopohonné hmoty 7/202003.08.20202020
693/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411462,79ánomateriál03.08.20202020
692/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/202003.08.20202020
691/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631254,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov03.08.20202020
690/20205/2000099DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909849,76ánoektroinštalačné práce pre pripojenie verejného wifi, oprava osvetlenia kostola, pripojenie kamier03.08.20202020
689/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616273,48ánovývoz KO03.08.20202020
688/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370323,21ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.06.2020 - 16.07.202030.07.20202020
687/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370238,50ánovodné, stočné KD 17.06.2020 - 16.7.202030.07.20202020
686/2020Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037090,72ánovyjadrenie k proj. dokumentácii - Futbalový štadión TJ Rovinka30.07.20202020
685/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393121,97ánovývoz plastov a dreva27.07.20202020
684/2020Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727097,00ánoduobox pre mobilný internet27.07.20202020
683/20205/2000165G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky52059057602,32ánoservis traktora27.07.20202020
682/2020FELIX CULPA s. r. o.Pri vinohradoch 31, 83106 Bratislava-Rača48306177106,00ánoreprezentačné - posvätenie zvonov do kostola24.07.20202020
681/20205/2000167BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482680,16ánorozvody vody a odpadu - VPS24.07.20202020
680/20205/2000167BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644821422,40ánovýmena radiátorov - ŠJ24.07.20202020
679/202015/2013MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD24.07.20202020
678/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ24.07.20202020
677/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616242,40ánovývoz KO23.07.20202020
676/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009216,00ánoškolenie zamestnancov pre práce vo výškach, obsluha ručnej motor. píly, krovinorezov23.07.20202020
675/20205/2000173H2O COOL SK s. r. o.Hornozelenická 8, 90028 Zálesie50222333545,30ánodezinfekcia na verejné priestory22.07.20202020
674/20205/2000166Miloš RubínKomenského 1438/10, 90001 Modra350865301518,00niemaliarske a natieračske práce - ŠJ22.07.20202020
673/20205/2000162BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 3056/20, 83101 Bratislava-Nové Mesto31388442564,30ánopolicové regále do školskej jedálne22.07.20202020
672/20205/2000103PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto445442191361,92ánorozširovanie kamerového systému v obci22.07.20202020
671/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339327,72ánovývoz dreva20.07.20202020
670/20205/2000017fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707900,00ánogeometrické plány20.07.20202020
669/2020Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921458,88ánozhodnotenie bioodpadu - konáre20.07.20202020
668/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 6/202020.07.20202020
667/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní20.07.20202020
666/20205/2000057G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky520590571800,00ánosady závaží na traktor20.07.20202020
665/2020Hydromeliorácie, š. p.Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Podunajské Biskupice3586083963,60ánovyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení pre stavbu Prestavba tribúny17.07.20202020
664/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740817,20ánorevízia spotrebičov v objekte ŠJ kuchyňa16.07.20202020
663/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740318,00ánorevízia spotrebičov v objekte MŠ modulová16.07.20202020
662/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740154,80ánorevízia spotrebičov v objekte MŠ starý pavilón16.07.20202020
661/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.6.2019- 12.07.202016.07.20202020
660/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.06.2020 -12.07.202016.07.20202020
659/2020BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698139,85ánonákup potravín
fa ŠJ 126/2020
16.07.20202020
658/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988845,72ánooprava prepadnutej cesty Okružná ul. a Hlavná ul.15.07.20202020
657/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616456,48ánovývoz KO15.07.20202020
656/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466287,22ánovývoz zeleného odpadu15.07.20202020
655/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109344,05ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 125/2020
15.07.20202020
654/20205/2000140DELTA SLOVAKIA, s.r.o.Komenského 18 A, 97401 Banská Bystrica360560811547,52ánoľahké zásahové odevy pre DHZO14.07.20202020
653/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010492,32ánonákup potravín
fa ŠJ 124/2020
14.07.20202020
652/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344234,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 123/2020
14.07.20202020
651/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 06/202014.07.20202020
650/20205/2000154ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131300,71ánokancelárske potreby (obálky, euroobaly, spisové dosky) pre Obecný úrad14.07.20202020
649/20205/2000171OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384269,71ánočistiace a hygienické potreby, minerálne vody, kancelárske potreby14.07.20202020
648/20205/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311243257,70ánopoštovné14.07.20202020
647/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270125,55ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.07.20202020
646/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017296,35ánovývoz KO 06/202013.07.20202020
645/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393146,76ánovývoz plastov a dreva13.07.20202020
644/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651646,98ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.07.20202020
643/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131414256,40ánododávka stravy pre ZŠ 6/2020 - dotácia10.07.20202020
642/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131413106,05ánododávka stravy pre ZŠ 6/202010.07.20202020
641/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616178,56ánovývoz KO10.07.20202020
640/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346968,30ánointernet pre verejné wifi09.07.20202020
639/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,93ánotelefón, internet - OÚ 6/202009.07.20202020
638/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-16,07ánoel. energia VO Školská ul. 6/202009.07.20202020
637/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-42,89ánoel. energia VO Hlavná ul. 6/202009.07.20202020
636/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-9,71ánoel. energia OÚ 06/202009.07.20202020
635/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616525,12ánovývoz KO09.07.20202020
634/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498198,78ánonákup potravín
fa ŠJ 122/2020
09.07.20202020
633/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698146,86ánonákup potravín
fa ŠJ 121/2020
09.07.20202020
632/20205/1900328INSTALA - Ďurčo, s.r.o.Radôstka 236, 02304 Radôstka364371583673,00ánoprekládka plynu pri výstavbe telocvične, inžiniering pri povoľovaní plynovej prípojky09.07.20202020
631/20205/2000160SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánokancelársky papier08.07.20202020
630/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039884980,68ánooprava prepadnutej cesty - Hrádzna ulica08.07.20202020
629/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988557,76ánooprava nájazdu na Súmračnej ulici08.07.20202020
628/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039881194,07ánooprava vsaku08.07.20202020
627/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039884976,74ánooprava verejného osvetlenia - Družstevná ulica08.07.20202020
626/2020Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939130,90ánoročná licencia Office 36507.07.20202020
625/20205/2000122AUREX spol. s r.o.Ľubľanská 1651/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto313254835640,00ánopreskúmanie aktuálneho územného plánu obce07.07.20202020
624/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ07.07.20202020
623/202032/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346915000,00ánorealizácia projektu WiFi4EU07.07.20202020
622/202032/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634691188,00ánorealizácia projektu WiFi4EU07.07.20202020
621/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010459,20ánonákup potravín
fa ŠJ 120/2020
07.07.20202020
620/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344256,58ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 119/2020
07.07.20202020
619/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314799,42ánonákup potravín
fa ŠJ 118/2020
07.07.20202020
618/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532115,83ánonákup potravín
fa ŠJ 117/2020
07.07.20202020
617/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649872,72ánonákup potravín
fa ŠJ 116/2020
07.07.20202020
616/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109933,46ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 115/2020
07.07.20202020
615/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469142,09ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 6/202007.07.20202020
614/20205/2000063JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš47168862375,00niekonzultácie projektanta k stavbe telocvične07.07.20202020
613/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 6/202007.07.20202020
612/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 6/202007.07.20202020
611/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 6/202006.07.20202020
610/20205/2000155ELEMENT SenicaKolónia 599/43, 90501 Senica42290961550,00ánointeraktívne divadielko Fifo a Vierka na prázdninách06.07.20202020
609/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 06/202006.07.20202020
608/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 06/202006.07.20202020
607/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 04-06/202006.07.20202020
606/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948388,07ánouloženie KO 06/202003.07.20202020
605/20205/2000146Miroslav Korčičiak - PORIMOKošariská 154/29, 90042 Dunajská Lužná3718594258,00nievýkopové práce pri ZŠ - uloženie kábla03.07.20202020
604/20205/2000161UNIZDRAV Prešov, s.r.o.Františkánske námestie 3, 08001 Prešov36515388237,00ánorúška na tvár03.07.20202020
603/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342389,06ánopohonné hmoty 6/202003.07.20202020
602/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 6/202003.07.20202020
601/20205/2000160SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418183,00ánopapier, tonery03.07.20202020
600/20205/2000102Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624363576,00ánointeligentný priechod pre chodcov s detekciou pohybu - Hlavná pri výskumáku03.07.20202020
599/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
06/2020
03.07.20202020
598/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350194,41ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 6/202002.07.20202020
597/2020158/2018MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa45325600540,00ánoprístup do mapového portálu obce Rovinka02.07.20202020
596/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663311749,64nieposkytovanie opatrovateľskej služby 6/202002.07.20202020
595/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034250,92ánopohonné hmoty 6 /202001.07.20202020
594/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 07/202001.07.20202020
593/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393178,01ánovývoz plastov a dreva01.07.20202020
592/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 6/202001.07.20202020
591/2020103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724772,00ánonákup potravín
fa ŠJ 114/2020
01.07.20202020
590/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546721,56áno el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01.01.2020 - 17.06.2020
01.07.20202020
589/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 07 - 09/2020 - T. Bambini01.07.20202020
588/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411412,85ánovšeob. materiál01.07.20202020
587/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen4689397176,00nieročná kontrola detských ihrísk - Pivonková, Gazdovská01.07.20202020
586/20205/2000139Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov371851871750,60niezávlaha na Detské ihrisko Brezová01.07.20202020
585/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104104,11ánonákup potravín
fa ŠJ 113/2020
30.06.20202020
584/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344275,19ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 112/2020
30.06.20202020
583/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147172,05ánonákup potravín
fa ŠJ 111/2020
30.06.20202020
582/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498151,33ánonákup potravín
fa ŠJ 110/2020
30.06.20202020
581/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488182,28ánonákup mäsa
fa ŠJ 109/2020
30.06.20202020
580/20205/2000159KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801350,00niezhotovenie trativodu pre budovu pošty30.06.20202020
579/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370303,14ánovodné, stočné KD 17.05.2020 - 16.06.202029.06.20202020
578/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370410,14ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.05.2020 - 16.06.202029.06.20202020
577/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č. 10 - MŠ29.06.20202020
576/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616682,14ánovývoz KO29.06.20202020
575/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467130,27ánoel. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01.01.2020.-15.06.2020
26.06.20202020
574/20205/2000151IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - OÚ26.06.20202020
573/20205/2000153OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238496,18ánopramenitá voda, čiastiace potreby, kancelárske potreby24.06.20202020
572/20205/2000156EPROFI.SK s. r. o.Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov466988501047,42ánoodvlhčovač vzduchu MASTER DH 4424.06.20202020
571/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466287,22ánovývoz zeleného odpadu24.06.20202020
570/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532136,63ánonákup potravín
fa ŠJ 108/2020
24.06.20202020
569/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4