Oficálna stránka obce

Faktúry 2017 – 2021

Číslo
faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
DodávateľAdresa
dodávateľ
IČOSuma v €DPHPredmetDátum
doručenia
Rok
1304/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - nov. 2031.12.20202020
1303/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánoRiadenie materskej školy - publ.-nov. 202031.12.20202020
1302/2020Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943124,68ánoštiepkovanie BRO21.01.20212020
1301/2020Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976432,00ánovedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 202020.01.20212020
1300/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 10/202020.01.20212020
1299/202099/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671566,23ánonedoplatok - plyn zberná faktúra 01-12/202018.01.20212020
1298/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241143,05ánopoštovné18.01.20212020
1297/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349640,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 12/202018.01.20212020
1296/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000972,00ánoškolenie pracovníkov - obsluha ručnej motorovej píly15.01.20212020
1295/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00ánospráva KD 12/202014.01.20212020
1294/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,44ánoel. energia OÚ 12/202014.01.20212020
1293/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546723,75ánoel. energia VO Školská ul. 12/202014.01.20212020
1292/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467102,26ánoel. energia VO Hlavná ul. 12/202014.01.20212020
1291/202064/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370100,00ánoprenájom budovy - čerpacej stanice s. č. 349 za rok 202014.01.20212020
1290/2020114/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317719,87ánopreplatok Dom služieb plyn 01.01.-31.12.202014.01.20212020
1289/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017254,35ánovývoz KO 12/202014.01.20212020
1288/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546728,58ánonedoplatok - el. energia - VO Zásihlie
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1287/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467861,60ánopreplatok - el. energia - Centrum obce - T. Bambini
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1286/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467434,41ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1285/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,59ánonedoplatok - el. energia - VO Astrová ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1284/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546756,41ánonedoplatok - el. energia - lekáreň
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1283/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,81ánonedoplatok - el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1282/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546711,34ánonedoplatok - el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1281/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467123,95ánopreplatok - el. energia - KD
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1280/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467224,49ánopreplatok - el. energia - MŠ
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1279/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,49ánopreplatok - el. energia - cintorín dolný
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1278/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546720,86ánonedoplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1277/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546717,74ánopreplatok - el. energia - zdrav. stredisko, ambulancie
vyúčt. 01-12/2020
13.01.20212020
1276/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590123,94ánovývoz odpadu zo ŠJ 12/202012.01.20212020
1275/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 12/202012.01.20212020
1274/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891436,11ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní12.01.20212020
1273/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109157,52ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 224/2020
11.01.20212020
1272/2020113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto46113177860,95ánopreplatok - el. energia - Dom služieb
vyúčt. 01-12/2020
11.01.20212020
1271/202011/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654670,13nienedoplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 530, vyúčt. 01-12/202008.01.20212020
1270/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672639,72ánopreplatok - el. energia - VO Brezová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1269/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,35ánonedoplatok - el. energia - VO Repková ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1268/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546739,86ánonedoplatok - el. energia - VO Veterná ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1267/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654679,55ánonedoplatok - el. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1266/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,70ánonedoplatok - el. energia - VO Záhradná ul. č. 184
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1265/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,74ánonedoplatok - el. energia - VO Predium
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1264/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,66ánopreplatok - el. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1263/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467103,20ánonedoplatok - el. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1262/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467105,78ánonedoplatok - el. energia - objekt VPS
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1261/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654679,59ánonedoplatok - el. energia - VO Krásna ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1260/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546715,11ánopreplatok - el. energia - MŠ Včielka
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1259/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546731,62ánonedoplatok - el. energia - hangár (za cintorínom)
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1258/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467794,10ánonedoplatok - el. energia - VO pri Výskum. ústave
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1257/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546732,24ánopreplatok - el. energia - Dom smútku
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1256/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654677,82ánonedoplatok - el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1255/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467678,30ánonedoplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1254/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,36ánonedoplatok - el. energia - VO Agátová ul.
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1253/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671280,44nienedoplatok - el. energia - cyklotrasa za hrádzou
vyúčt. 01-12/2020
08.01.20212020
1252/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346995,43ánomobil - OÚ, MŠ 12/202008.01.20212020
1251/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi08.01.20212020
1250/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,12ánotelefón, internet - OÚ 12/202008.01.20212020
1249/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469117,68ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 12/202008.01.20212020
1248/20205/2000300Ján MajákŠkolská 311/24, 90041 Rovinka41470419178,20ánozemné práce okolo telocvične08.01.20212020
1247/20205/2000295PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná359480012142,30ánozabezpčenie stravy pre dôchodcov počas zatvorenie ŠJ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-1907.01.20212020
1246/2020Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262155,00ánopredplatné MŠ + DIREKTOR ročník 202107.01.20212020
1245/2020Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262129,00ánopredplatné OÚ - ÚČTO, ROPO A OBCÍ štandard ročník 202107.01.20212020
1244/2020134/2020StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221150,00niezimná údržba chodníkov obce 12/202007.01.20212020
1243/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 10-12/202007.01.20212020
1242/202084/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 12/202007.01.20212020
1241/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313035,27nieposkytovanie opatrovateľskej služby 12/202007.01.20212020
1240/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746946958,75ánouloženie KO 12/202007.01.20212020
1239/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 12/202005.01.20212020
1238/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342207,74ánopohonné hmoty 12/202005.01.20212020
1237/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 12/202005.01.20212020
1236/2020113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto461131775,00ánoupomienka04.01.20212020
1235/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350141,15ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 12/202004.01.20212020
1234/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616171,60ánovývoz KO04.01.20212020
1233/20205/2000299JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009302,40ánoškolenie 1. pomoci04.01.20212020
1232/20205/2000298OSPRA-INVEST spol. s r.o.Podzáhradná 70, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31352979237,00ánoodpadové vrecia04.01.20212020
1231/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370103,82ánovodné, stočné KD 17.11.2020 - 16.12.202004.01.20212020
1230/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370340,43ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.11.2020 - 16.12.202004.01.20212020
1229/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313052,80ánopredložka OÚ, ZS, KD 12/202004.01.20212020
1228/2020148/2020BAKOŠ | JURÍK MPV s. r. o.Ružová dolina 25, 82109 Bratislava-Ružinov464149833,60ánokúpa pozemkov04.01.20212020
1227/20205/2000294KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423324,00ánozameranie poruchy elektrického kábla04.01.20212020
1226/2020147/20203P DEVELOPMENT IS s.r.o.Mliekárenská 3, 82109 Bratislava-Ružinov503290901,20ánokúpa verejného osvetlenia Slnečnicová, Žitná04.01.20212020
1225/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809352,80ánododávka stravy pre ZŠ 12/2020 - menu boxy23.12.20202020
1224/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428093342,00ánododávka stravy pre ZŠ 12/2020 - dotácia23.12.20202020
1223/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
12/2020
23.12.20202020
1222/2020SOTAC,s.r.o.Južná trieda 1, 04001 Košice-Juh3618985533,80ánopublikácia- Chov psov a iných zvierat v obci22.12.20202020
1221/20205/2000096ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto461989622000,00nieinštalácia servera, migrácia dát22.12.20202020
1220/20205/2000297ZÁMKOVÉ CENTRUM s. r. o.Alstrova 6023/49, 83106 Bratislava-Rača51203405317,42ánooprava a výmena zámkov - budova VPS22.12.20202020
1219/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339357,55ánovývoz plastov a dreva22.12.20202020
1218/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616112,08ánovývoz KO21.12.20202020
1217/20205/2000296MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815164,28ánokancelárska stolička - OÚ21.12.20202020
1216/20205/2000040AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov52256880950,00nievýrub suchých stromov21.12.20202020
1215/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616279,24ánovývoz KO21.12.20202020
1214/20205/2000250JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621420,00niekrajinno-archotektonická štúdia - Areál ZŠ21.12.20202020
1213/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411414,62ánovšeob. materiál21.12.20202020
1212/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - dec. 20 ŠJ18.12.20202020
1211/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971123,50ánoročná kontrola detských ihrísk18.12.20202020
1210/20205/2000284Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánostanovisko k PD: "Rekonštrukcia komunikácie Sadová"18.12.20202020
1209/20205/2000284Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánostanovisko k PD: "Rekonštrukcia komunikácie Školská"18.12.20202020
1208/20205/2000290Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070130,81nievýmena rozbitej sklenenej výplne na autobusových zastávkach17.12.20202020
1207/20205/2000290Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070143,67nievýmena rozbitej sklenenej výplne na autobusových zastávkach17.12.20202020
1206/20205/2000271mmcité2 s. r. o.Brnianska 2, 91105 Trenčín3632085467,44ánonáhradné kľúče pre odnímateľný stĺpik17.12.20202020
1205/20205/2000279PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto445442191729,02ánododanie a montáž zabezpečovacieho systému a snímačov do kotolne v budove telocvične17.12.20202020
1204/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.11.2020 -12.12.202017.12.20202020
1203/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.11.2019 - 12.12.202017.12.20202020
1202/20205/2000292AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034121,35ánovýmena pneumatík vozidiel17.12.20202020
1201/20205/2000289EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039886876,62ánorealizácia diela: "Rekonštrukcia a predĺženie chodníkov v obci Rovinka"17.12.20202020
1200/20205/2000285DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná4610001613499,28ánorealizácia diela: „Výmena osvetľovacej sústavy futbalového ihriska“17.12.20202020
1199/20205/2000231DEKPROJEKT SR s.r.o.Kamenná 6, 01001 Žilina48078336653,00ánoenergetický certifikát telocvične16.12.20202020
1198/20205/2000291MUCHA REKLAMA s.r.o.Bukureštská 7, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce5212370766,00nietabuľa na požiarnú zbrojnicu16.12.20202020
1197/20205/2000273AKZ mont s.r.o.Alžbety Gwerkovej 1513/31, 85104 Bratislava-Petržalka362877502364,30nierevízia plynových, tlakových zariadení v objektoch v správe obce Rovinka15.12.20202020
1196/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ15.12.20202020
1195/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690164,00ánoelektronické stravné lístky 11/202015.12.20202020
1194/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339374,66ánovývoz plastov a dreva14.12.20202020
1193/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ14.12.20202020
1192/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809450,32ánododávka stravy pre ZŠ 11/2020 - menu boxy14.12.20202020
1191/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428094287,60ánododávka stravy pre ZŠ 11/2020 - dotácia14.12.20202020
1190/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241159,45ánopoštovné14.12.20202020
1189/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 11/202014.12.20202020
1188/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 10/202014.12.20202020
1187/20205/2000287DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000161020,00ánooprava spevnených plôch - OÚ, chodník Jazerná, Hlavná14.12.20202020
1186/20205/2000287DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000164080,00ánobetónový plot okolo telocvične, terénne úpravy14.12.20202020
1185/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017172,29ánovývoz KO 11/202011.12.20202020
1184/20205/2000288Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724785,10ánopracovné odevy - ŠJ11.12.20202020
1183/20205/2000272Vianoce LED s.r.o.Matičná 2, 94911 Nitra5197450942,00ánopredlžovacie káble k svetelným obrím šiškám11.12.20202020
1182/20205/2000288Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko432872471137,80ánopracovné odevy - VZ, ZD10.12.20202020
1181/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498442,42ánonákup potravín
fa ŠJ 223/2020
10.12.20202020
1180/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787136,00ánovýmena akumulátora10.12.20202020
1179/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348896,91ánonákup mäsa
fa ŠJ 222/2020
10.12.20202020
1178/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104544,12ánonákup potravín
fa ŠJ 221/2020
10.12.20202020
1177/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344426,04ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 220/2020
10.12.20202020
1176/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698114,57ánonákup potravín
fa ŠJ 219/2020
10.12.20202020
1175/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474193,93ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ10.12.20202020
1174/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546736,30ánoel. energia OÚ 11/202009.12.20202020
1173/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,75ánoel. energia VO Školská ul. 11/202009.12.20202020
1172/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546772,43ánoel. energia VO Hlavná ul. 11/202009.12.20202020
1171/20205/2000283Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697620,00ánovybavenie pre DHZO09.12.20202020
1170/202026/2020Zdenko Štefunko - Vydavateľstvo EUROSTYLEUlica gen. Goliána 6019/47, 91702 Trnava40342301405,00ánopubl. - Bratislavský kraj z vtáčej perspektívy09.12.20202020
1169/2020118/2020Igor Vojtek - GRIFJasovská 49, 85107 Bratislava-Petržalka117852173567,60ánovýmena okien na dome služieb08.12.20202020
1168/20205/2000286PRIMA drogéria farby-laky s.r.o.Moravská 13, 02001 Púchov53046447241,78ánočistiace potreby - MŠ08.12.20202020
1167/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109941,23ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 218/2020
08.12.20202020
1166/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147357,36ánonákup potravín
fa ŠJ 217/2020
08.12.20202020
1165/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532106,21ánonákup potravín
fa ŠJ 216/2020
08.12.20202020
1164/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498121,54ánonákup potravín
fa ŠJ 215/2020
08.12.20202020
1163/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104132,00ánonákup potravín
fa ŠJ 214/2020
08.12.20202020
1162/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634486,58ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 213/2020
08.12.20202020
1161/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 11/202008.12.20202020
1160/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,56ánotelefón - OÚ 11/202008.12.20202020
1159/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346999,78ánomobil - OÚ, MŠ 11/202008.12.20202020
1158/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469127,81ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ 11/202008.12.20202020
1157/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi08.12.20202020
1156/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 11/202008.12.20202020
1155/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 11/202008.12.20202020
1154/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 11/202008.12.20202020
1153/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní08.12.20202020
1152/20205/2000278František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806912,00ánoprístrešky nad vchody KD08.12.20202020
1151/20205/2000277ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131102,04ánokancelárske potreby - OÚ08.12.20202020
1150/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350219,65ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 11/202007.12.20202020
1149/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ07.12.20202020
1148/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616354,00ánovývoz KO07.12.20202020
1147/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616113,40ánovývoz KO07.12.20202020
1146/20205/2000272Vianoce LED s.r.o.Matičná 2, 94911 Nitra519745091721,30nievianočné osvetlenie07.12.20202020
1145/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublikácia - Náročné dieťa č. 12 - MŠ04.12.20202020
1144/20205/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves0060412774,30ánogastro nádoby04.12.20202020
1143/20205/2000239Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín4616714511338,00ánododanie a montáž hracích prvkov na Detské ihrisko Gazdovská04.12.20202020
1142/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034259,71ánopohonné hmoty 11/202004.12.20202020
1141/20205/2000214Renseri Group s. r. o.Poštová 1288/81, 90027 Bernolákovo514646592290,00niečistenie miestnych komunikácií03.12.20202020
1140/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474199,72ánomenu boxy - ŠJ03.12.20202020
1139/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa ŠJ
03.12.20202020
1138/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344430,49ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 212/2020
03.12.20202020
1137/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147158,82ánonákup potravín
fa ŠJ 211/2020
03.12.20202020
1136/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053298,30ánonákup potravín
fa ŠJ 210/2020
03.12.20202020
1135/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498409,29ánonákup potravín
fa ŠJ 209/2020
03.12.20202020
1134/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488187,55ánonákup mäsa
fa ŠJ 208/2020
03.12.20202020
1133/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves31717080257476,69ánostavebné práce Novostavba telocvičňe03.12.20202020
1132/2020139/2020Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves3171708069484,75ánostavebné práce Novostavba telocvičňe03.12.20202020
1131/20205/2000274EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039887835,39ánooprava havarijného stavu chodníka - Hlavná ulica03.12.20202020
1130/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948175,28ánouloženie KO 11/202003.12.20202020
1129/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065803,92ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu03.12.20202020
1128/202084/2020NÉMETH LIFT s.r.o.Gazdovský rad 435/1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 11/202003.12.20202020
1127/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
11/2020
03.12.20202020
1126/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718110,22ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2203.12.20202020
1125/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010471,65ánonákup potravín
fa ŠJ 207/2020
03.12.20202020
1124/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104113,04ánonákup potravín
fa ŠJ 206/2020
03.12.20202020
1123/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104465,80ánonákup potravín
fa ŠJ 205/2020
03.12.20202020
1122/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104388,70ánonákup potravín
fa ŠJ 204/2020
03.12.20202020
1121/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344346,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 203/2020
03.12.20202020
1120/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532140,93ánonákup potravín
fa ŠJ 202/2020
03.12.20202020
1119/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342235,42ánopohonné hmoty 11/202002.12.20202020
1118/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339383,64ánovývoz plastov a dreva02.12.20202020
1117/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 11/202002.12.20202020
1116/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313470,09nieposkytovanie opatrovateľskej služby 11/202002.12.20202020
1115/2020122/2020ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313046,20ánopredložka OÚ, ZS, KD 11/202002.12.20202020
1114/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370494,95ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.10.2020 - 16.11.202002.12.20202020
1113/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370120,73ánovodné, stočné KD 17.10.2020 - 16.11.202002.12.20202020
1112/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 11/202001.12.20202020
1111/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 11/202001.12.20202020
1110/20205/2000282Kálmán kominár s.r.o.Sokolská 1623 13, 90301 Senec52365760180,00niekontrola a čistenie komínov v KD a MŠ01.12.20202020
1109/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411423,47ánovšeob. materiál01.12.20202020
1108/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 11/202001.12.20202020
1107/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698129,41ánonákup potravín
fa ŠJ 201/2020
01.12.20202020
1106/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147225,24ánonákup potravín
fa ŠJ 200/2020
01.12.20202020
1105/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053275,53ánonákup potravín
fa ŠJ 199/2020
01.12.20202020
1104/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498447,53ánonákup potravín
fa ŠJ 198/2020
01.12.20202020
1103/20205/2000281PNC s.r.o.Harmincova 1 B, 84101 Bratislava-Dúbravka45641145420,24ánonálepky na komunálny odpad na rok 202101.12.20202020
1102/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/202001.12.20202020
1101/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114130,96ánovšeob. materiál30.11.20202020
1100/20205/2000280GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves006041271174,75ánotácky do výdajne stravy v ZŠ27.11.20202020
1099/202075/2020GastroMarket - Linorex s.r.o.Štefana Králika 7, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves0060412727808,92ánogastro zariadenie pre ZŠ27.11.20202020
1098/20205/2000269OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238479,42ánokancelárske potreby, čaje - OÚ27.11.20202020
1097/2020105/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311296,88ánosystémová podpora mzdového programu W MZDY na r. 202127.11.20202020
1096/20205/2000255AG & E, s.r.o.Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves31388680300,00ánomeranie radónu na stavbe: Novostavba telocvične"26.11.20202020
1095/20205/2000276FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946266,64ánokontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, navijakov, tlakové skúšky, doplnenie chýbajúcich položiek25.11.20202020
1094/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616243,60ánovývoz KO25.11.20202020
1093/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061690,24ánovývoz KO25.11.20202020
1092/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910001200,00ánostravné lístky24.11.20202020
1091/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910001310,00ánopoukážky pre jubilantov24.11.20202020
1090/20205/2000270FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97401 Banská Bystrica45279276251,52ánodekoračné predmety pre jubilantov24.11.20202020
1089/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616333,24ánovývoz KO24.11.20202020
1088/20205/2000040AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568802324,00ánoúdržba zelene, orez stromov, frézovanie pňov24.11.20202020
1087/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847462,82ánočistiace potreby - MŠ24.11.20202020
1086/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847448,60ánomenu boxy - ŠJ24.11.20202020
1085/20205/2000275DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474285,97ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ24.11.20202020
1084/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690244,00ánoelektronické stravné lístky 10/202023.11.20202020
1083/20205/2000261fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167071140,00ánogeometrický plán na zameranie telocvične a modulovej ZŠ23.11.20202020
1082/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339336,77ánovývoz plastov a dreva23.11.20202020
1081/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809741,64ánododávka stravy pre ZŠ 10/2020 - menu boxy20.11.20202020
1080/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428097063,20ánododávka stravy pre ZŠ 10/2020 - dotácia20.11.20202020
1079/2020132/2020adsupra s.r.o.Hlavná 35, 04412 Nižný Klátov50144839250,00nieprevádzka mobilnej aplikácie "Rovinka" pre Apple + Android20.11.20202020
1078/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182127,39ánonákup potravín fa
ŠJ 197/2020
19.11.20202020
1077/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104399,24ánonákup potravín
fa ŠJ 196/2020
19.11.20202020
1076/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344342,48ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 195/2020
19.11.20202020
1075/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147126,21ánonákup potravín
fa ŠJ 194/2020
19.11.20202020
1074/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498147,65ánonákup potravín
fa ŠJ 193/2020
19.11.20202020
1073/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344184,10ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 192/2020
19.11.20202020
1072/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488418,02ánonákup mäsa
fa ŠJ 191/2020
19.11.20202020
1071/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344310,02ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 190/2020
19.11.20202020
1070/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147229,32ánonákup potravín
fa ŠJ 189/2020
19.11.20202020
1069/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532341,75ánonákup potravín
fa ŠJ 188/2020
19.11.20202020
1068/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498234,23ánonákup potravín
fa ŠJ 187/2020
19.11.20202020
1067/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.08.2019 - 12.11.202019.11.20202020
1066/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,60ánovodné, stočné Dom služieb 13.08.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1065/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.08.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1064/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.10.2020 -12.11.202019.11.20202020
1063/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.10.2020 - 12.11.202019.11.20202020
1062/20205/2000267DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474156,23ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ18.11.20202020
1061/20205/2000269OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384144,49ánočistiace prostriedky a kancelárske potreby - OÚ18.11.20202020
1060/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 10/202018.11.20202020
1059/20205/2000247ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199651218,60ánokoše na psie exkrementy, príslušenstvo18.11.20202020
1058/20205/2000230SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173422470,60nievýroba a dodanie domových smaltovaných tabúľ so súpisným číslom a s orientačným číslom18.11.20202020
1057/20205/2000175L+L TOUR, s.r.o.Hrubý Šúr 420, 90301 Hrubý Šúr518900711460,00niepreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Tatrankej Lomnice a späť18.11.20202020
1056/20205/2000246Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624363151,66ánoobnova vodorovného dopravného značenia, doplnenie zvislého dopravného značenia a dopravných prvkov18.11.20202020
1055/202087/2018ALAM s.r.o.Mlynské luhy 17198/88, 82105 Bratislava-Ružinov35839465827,63ánoročná kontrola cestnej dopravnej signalizácie na ceste I/6318.11.20202020
1054/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,85ánovývoz plastov a dreva16.11.20202020
1053/202056/2020PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885400,00nieaudit konsoldidovanej účtovnej závierky za r. 201916.11.20202020
1052/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124820,95ánopoštovné13.11.20202020
1051/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616428,04ánovývoz KO13.11.20202020
1050/20205/2000268IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ12.11.20202020
1049/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727054,04ánotelefonické poplatky - OÚ12.11.20202020
1048/20205/2000236Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131411005,20ánododávka stravy do MŠ12.11.20202020
1047/2020128/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634690,00ánomobilný telefón - splátkovanie - OÚ11.11.20202020
1046/20205/2000265FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946346,08ánododávku a montáž hasiacich prístrojov a označení miest stanovišťa HP pre stavbu: Novostavba telocvične11.11.20202020
1045/20205/2000228153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651188,01ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.11.20202020
1044/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov11.11.20202020
1043/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546724,06ánoel. energia OÚ 10/202011.11.20202020
1042/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546756,50ánoel. energia VO Hlavná ul. 10/202011.11.20202020
1041/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546710,24ánoel. energia VO Školská ul. 10/202010.11.20202020
1040/20205/2000231DEKPROJEKT SR s.r.o.Kamenná 6, 01001 Žilina480783362805,00ánomeranie vzduchotesnosti telocvične10.11.20202020
1039/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350194,97ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 10/202009.11.20202020
1038/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393116,40ánovývoz plastov a dreva09.11.20202020
1037/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017405,30ánovývoz KO 10/202009.11.20202020
1036/2020TV-AV Elektronic s.r.o.Pribinova 8725 54, 01001 Žilina3158733080,00ánoservis práčky - MŠ06.11.20202020
1035/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469139,86ánotelefón, internet - OÚ 10/202006.11.20202020
1034/202064/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346975,26ánointernet pre verejné wifi06.11.20202020
1033/2020112/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469195,63ánotelefón - OÚ, MŠ 10/202006.11.20202020
1032/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469119,96ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 10/202006.11.20202020
1031/2020E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta36241008177,75ánoastro hodiny pre VO06.11.20202020
1030/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616333,36ánovývoz KO06.11.20202020
1029/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 10/202006.11.20202020
1028/20205/2000267DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474112,88ánotermo misky, hyg. potreby - ŠJ05.11.20202020
1027/20205/2000248Jungheinrich spol. s r.o.Diaľničná cesta 17, 90301 Senec35706678578,40ánopaletový vozík05.11.20202020
1026/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313059,40ánopredložka OÚ, ZS 10/202005.11.20202020
1025/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342286,42ánopohonné hmoty 10/202004.11.20202020
1024/20205/2000264Centrum polygrafických služiebSklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača4227236062,96ánotlačivá04.11.20202020
1023/20205/2000257Racing Agency s.r.o.Osadná 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto36474789608,04ánoprenájom stanov na celoplošné testovanie04.11.20202020
1022/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182282,13ánonákup potravín fa
ŠJ 186/2020
04.11.20202020
1021/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344119,90ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 185/2020
04.11.20202020
1020/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104381,25ánonákup potravín
fa ŠJ 184/2020
04.11.20202020
1019/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344210,97ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 183/2020
04.11.20202020
1018/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634421,90ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 181/2020
04.11.20202020
1017/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498287,62ánonákup potravín
fa ŠJ 180/2020
04.11.20202020
1016/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634468,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 179/2020
04.11.20202020
1015/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 10/202004.11.20202020
1014/20205/2000263PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001720,00ánozabezpečenie stravy pre testujúcich počas celoplošného testovania COVID-1904.11.20202020
1013/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 10/202004.11.20202020
1012/2020Lukajka&PARTNERS s.r.o.Jesenského 6431, 91101 Trenčín52471420300,00ánoodmena za vypracovanie a podanie vyjadrenia k vyjadreniu Ministerstva zdravotníctva SR03.11.20202020
1011/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948066,73ánouloženie KO 10/202003.11.20202020
1010/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109445,98ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 182/2020
03.11.20202020
1009/20205/2000251Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica3795452190,00ánooverenie váh03.11.20202020
1008/20205/2000258Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659300,00niedezinfekcia po celoplošnom testovaní03.11.20202020
1007/2020EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD03.11.20202020
1006/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663314311,94nieposkytovanie opatrovateľskej služby 10/202003.11.20202020
1005/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 10/202003.11.20202020
1004/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339349,51ánovývoz plastov a dreva03.11.20202020
1003/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411471,47ánomateriál03.11.20202020
1002/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 11/202003.11.20202020
1001/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 10/202003.11.20202020
1000/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 10/202003.11.20202020
999/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469-300,00ánopoplatky za telekomunikačné služby30.10.20202020
998/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616574,08ánovývoz KO30.10.20202020
997/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370171,42ánovodné, stočné KD 17.09.2020 - 16.10.202029.10.20202020
996/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370362,17ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.09.2020 - 16.10.202029.10.20202020
995/20205/2000262U - MAX, spol. s r.o.Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo36432849124,89ánoaku vrtáčka, skrutkovač29.10.20202020
994/20205/2000260PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad50637819874,51ánorespirátory, ochranné obleky pre potreby celoplošného testovania28.10.20202020
993/20205/2000256PEHI, s.r.o.Tureň 58, 90301 Tureň48018457159,00ánoakumulátorový postrekovač - 2 ks28.10.20202020
992/20205/2000254Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939139,48ánokompresor, ochranné sklo na telefón28.10.20202020
991/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690212,00ánoelektronické stravné lístky 9/202028.10.20202020
990/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698114,57ánonákup potravín
fa ŠJ 178/2020
28.10.20202020
989/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488176,11ánonákup mäsa
fa ŠJ 177/2020
28.10.20202020
988/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147254,41ánonákup potravín
fa ŠJ 176/2020
28.10.20202020
987/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344280,37ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 175/2020
28.10.20202020
986/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532112,91ánonákup potravín
fa ŠJ 174/2020
28.10.20202020
985/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498132,84ánonákup potravín
fa ŠJ 173/2020
28.10.20202020
984/20205/2000258Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659150,00niederatizácia objektov - KD27.10.20202020
983/20205/2000259D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia objektov - OÚ, MŠ, KD, ZS27.10.20202020
982/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393105,82ánovývoz plastov a dreva27.10.20202020
981/20205/2000253OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384455,47ánojednorazový materiál a dezinfekčné prostriedky k celoplošnému testovaniu koronavírusu27.10.20202020
980/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 9/202027.10.20202020
979/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631716,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov26.10.20202020
978/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009267,60ánoškolenie zamestnancov, dychová skúška26.10.20202020
977/20205/2000221ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199651389,60ánorolky vreciek na psie exkrementy bez potlače26.10.20202020
976/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - okt. 20 ŠJ26.10.20202020
975/20205/2000252DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474135,84ánotermo misky - ŠJ26.10.20202020
974/20205/2000243MNF, s.r.o.Lipského 6, 84101 Bratislava-Dúbravka48186414157,99ánokalendáre 2021, kancelárske potreby - OÚ23.10.20202020
973/20205/2000249AQUASECO s.r.o.Bernolákovská 18 A, 90028 Ivanka pri Dunaji17335264222,00ánorozbor vody pre stavbu: "Novostavba telocvične"23.10.20202020
972/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065-450,35ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu - dobropis23.10.20202020
971/2020117/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634690,00ánomobilný tefón - splátkovanie - OÚ23.10.20202020
970/2020SPP - distribúcia, a.s.Mlynské nivy 44 b, 82511 Bratislava-Ružinov3591073980,60ánodemontáž plynomera ZŠ23.10.20202020
969/20205/2000179EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039887405,62ánooprava komunikácií23.10.20202020
968/20205/2000179EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039882150,54ánovybudovanie dažďových vpustí23.10.20202020
967/20205/1900238LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzenýmBeňadická 3022/10, 85106 Bratislava-Petržalka357963323283,20ánododávka a montáž astrohodín do rozvádzačov verejného osvetlenia23.10.20202020
966/20205/2000245OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384382,90ánoantibakteriálne hygienické potreby, minerálna voda, občerstvenie k celoplošnému testovaniu na koronavírus23.10.20202020
965/20205/2000252DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474129,78ánomenu boxy - ŠJ22.10.20202020
964/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104259,02ánonákup potravín
fa ŠJ 172/2020
22.10.20202020
963/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344218,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 171/2020
22.10.20202020
962/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok316543630,00ánonákup potravín
fa ŠJ 170/2020
22.10.20202020
961/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147139,37ánonákup potravín
fa ŠJ 169/2020
22.10.20202020
960/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498275,40ánonákup potravín
fa ŠJ 168/2020
22.10.20202020
959/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053295,01ánonákup potravín
fa ŠJ 167/2020
21.10.20202020
958/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053278,34ánonákup potravín
fa ŠJ 166/2020
21.10.20202020
957/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634466,12ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 165/2020
21.10.20202020
956/20205/2000242Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939171,60ánotlačiareň Canon i-SENSYS LBP223dw21.10.20202020
955/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971422,00nieročná kontrola detských ihrísk21.10.20202020
954/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto31342809634,79ánododávka stravy pre ZŠ 9/2020 - menu boxy21.10.20202020
953/202081/2020Compass Group Slovakia, s.r.o.Staré Mesto 0, 81104 Bratislava-Staré Mesto313428095485,20ánododávka stravy pre ZŠ 9/2020 - dotácia21.10.20202020
952/20205/2000225BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda3626448254,00ánonastavenie regulácie kotla21.10.20202020
951/20205/2000235G4S Fire Services (SK), s.r.o.Višňová 16, 83101 Bratislava-Nové Mesto3651774757,00ánozákladná príprava pre člena DHZO Rovinka20.10.20202020
950/20205/2000241Ľuboslav FilipovičŠkolská 33, 90025 Chorvátsky Grob35031298149,00nieoprava váh, príprava k overeniu - ŠJ20.10.20202020
949/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339396,74ánovývoz plastov a dreva20.10.20202020
948/20205/2000244Ing. Pavol Regina - "REGINA"Hattalova 12, 83103 Bratislava-Nové Mesto1163665354,92ánoarchívne spisové dosky v počte 50 ks, stolový kalendár maxi v počte 9 ks - OÚ19.10.20202020
947/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.09.2020 - 12.10.202016.10.20202020
946/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.09.2020 -12.10.202016.10.20202020
945/20205/2000240OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384140,13ánoobčerstvenie, kancelárske potreby - OÚ15.10.20202020
944/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270-76,77ánotelefonické poplatky - OÚ, MŠ14.10.20202020
943/20205/2000233CART PRINT, s.r.o.Štúrova 57 B, 94901 Nitra34131159120,10ánodaňové tlačivá14.10.20202020
942/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616496,44ánovývoz KO14.10.20202020
941/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní14.10.20202020
940/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311242038,15ánopoštovné14.10.20202020
939/20205/2000226Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466441,50ánoklinové remene a mulčovacie kladivá na mulčovač13.10.20202020
938/20205/2000225BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482660,00ánoservis kotlov13.10.20202020
937/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910004000,00ánostravné lístky13.10.20202020
936/20205/2000234AUTO - IMPEX spol. s r.o.Vlčie hrdlo 68, 82107 Bratislava-Ružinov17329477339,00ánoservis IVECO DAILY - DHZO13.10.20202020
935/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270142,32ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.10.20202020
934/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393114,67ánovývoz plastov a dreva12.10.20202020
933/20205/2000238JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621500,00nierealizačný projekt elektroinštalácie pre stavbu "ZŠ Rovinka - jedáleň"12.10.20202020
932/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ12.10.20202020
931/20205/2000237DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474232,22ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ12.10.20202020
930/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010483,64ánonákup potravín
fa ŠJ 164/2020
12.10.20202020
929/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104634,18ánonákup potravín
fa ŠJ 163/2020
12.10.20202020
928/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344314,22ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 162/2020
12.10.20202020
927/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147297,69ánonákup potravín
fa ŠJ 161/2020
12.10.20202020
926/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498160,04ánonákup potravín
fa ŠJ 160/2020
12.10.20202020
925/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469-56,59ánointernet pre verejné wifi09.10.20202020
924/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546718,22ánoel. energia VO Hlavná ul. 9/202009.10.20202020
923/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-1,24ánoel. energia VO Školská ul. 9/202009.10.20202020
922/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-6,26ánoel. energia OÚ 09/202009.10.20202020
921/20205/2000144Ing. Ľubomír Budinský - PRO FORMMartinengova 4, 81104 Bratislava-Staré Mesto179885432340,00ánoprojekt na stavbu "Oprava povrchu chodníka v obci Rovinka na Hlavnej ulici v úseku medzi ulicami Čerešňová - Športová"12.10.20202020
920/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651046,02ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu09.10.20202020
919/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590110134,55ánovývoz KO 09/202009.10.20202020
918/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871878,95ánoRiadenie materskej školy - sept. 20 Nové paragrafy v MŠ - sept. 2009.10.20202020
917/2020DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná4610001610800,00ánododanie a montáž workout zostavy na futbal. ihrisku09.10.20202020
916/20205/2000180DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná46100016600,00ánooprava spevnených plôch za obecným úradom09.10.20202020
915/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469123,90ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 9/202008.10.20202020
914/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,64ánotelefón, internet - OÚ 9/202008.10.20202020
913/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346985,72ánointernet pre verejné wifi 09/202008.10.20202020
912/20205/2000229JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka46682791102,00ánostojan na dezinfekciu - dospelý08.10.20202020
911/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 07-09/202008.10.20202020
910/20205/2000224IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308300,00ánoelektromechanické čistenie kanalizácie - OÚ07.10.20202020
909/20205/2000224IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ07.10.20202020
908/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
09/2020
07.10.20202020
907/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616530,76ánovývoz KO07.10.20202020
906/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109724,85ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 159/2020
07.10.20202020
905/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104303,13ánonákup potravín
fa ŠJ 158/2020
07.10.20202020
904/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532246,59ánonákup potravín
fa ŠJ 157/2020
07.10.20202020
903/20205/2000232OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384785,18ánodezinfekčné a ochranné prostriedky07.10.20202020
902/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350217,19ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 9/202006.10.20202020
901/2020Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov4649021394,80ánoPoradca riaditeľky MŠ - publ. 1.11.2020-31.10.202106.10.20202020
900/20205/2000186PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka3573071432,40ánotabule na zberný dvor, A3 - 3 ks06.10.20202020
899/20205/2000213Gabriela BottlíkováGazdovský rad 35/51, 93101 Šamorín4111154160,00niebalíčky cookies na zasadnutie regionálneho združenia06.10.20202020
898/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 9/202006.10.20202020
897/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 9/202006.10.20202020
896/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131411162,80nienáhrada nákladov za škodu na sklad. zásobách v súvislosti s ochorením COVID 19 - strava pre ZŠ05.10.20202020
895/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948791,75ánouloženie KO 09/202005.10.20202020
894/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342336,94ánopohonné hmoty 9/202005.10.20202020
893/20205/2000197ALS Slovakia, s. r. o.Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava-Ružinov47030496903,60ánorozbor vody zo studní -.2 ks05.10.20202020
892/20205/2000217TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš45258767437,00ánoučebné pomôcky - MŠ05.10.20202020
891/202099/2008NÉMETH LIFT s.r.o.Štvrtok na Ostrove 1, 93040 Štvrtok na Ostrove3142631059,75ánoservis výťahu - KD 9/202005.10.20202020
890/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342137,60ánopohonné hmoty 9/202002.10.20202020
889/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312764,65nieposkytovanie opatrovateľskej služby 9/202002.10.20202020
888/20205/2000227Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697160,99ánonabíjačka na IVECO - DHZO02.10.20202020
887/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 09/202002.10.20202020
886/20205/2000219Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903106,32ánoučebné pomôcky - MŠ02.10.20202020
885/20205/2000219Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell4226190386,11ánoučebné pomôcky - MŠ02.10.20202020
884/20205/2000220Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252332,89ánokancelárske potreby - MŠ02.10.20202020
883/20205/2000220Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252894,00ánokancelárske potreby - MŠ02.10.20202020
882/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 10 - 12/2020 - T. Bambini01.10.20202020
881/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/202001.10.20202020
880/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 9/202001.10.20202020
879/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 9/202001.10.20202020
878/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339399,36ánovývoz plastov a dreva01.10.20202020
877/20205/2000172110/2018JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka505309503750,24ánokompostéry, prekopávače kompostu01.10.20202020
876/20205/2000200Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710-102,83ánooprava UNC - dobropis01.10.20202020
875/20205/2000223RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004971,76ánovozíky, kuchynské potreby - ŠJ01.10.20202020
874/20205/2000222BELT SLOVAKIA s.r.o.Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3575766343,78ánohygienické potreby - ZS01.10.20202020
873/202089/2020BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349480,00ánostavebný dozor "Prístavba ZŠ - jedáleň, rampa v Rovinke" 09/202029.09.20202020
872/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 09/202029.09.20202020
871/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344229,35ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 156/2020
29.09.20202020
870/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147212,58ánonákup potravín
fa ŠJ 155/2020
29.09.20202020
869/2020Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498164,51ánonákup potravín
fa ŠJ 154/2020
29.09.20202020
868/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104149,12ánonákup potravín
fa ŠJ 153/2020
29.09.20202020
867/20205/2000218MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno3631688145,30ánoučebné pomôcky - MŠ29.09.20202020
866/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370338,02ánovodné, stočné KD 17.08.2020 - 16.09.202028.09.20202020
865/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370338,02ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.08.2020 - 16.09.202028.09.20202020
864/20205/2000223RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004422,96ánovozíky do ŠJ28.09.20202020
863/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616375,48ánovývoz KO24.09.20202020
862/20205/2000145Mgr. art. Martin ŽákVígľašská 3009/3, 85107 Bratislava-Petržalka37415182150,00niebábkové predstavenie Dúhový autobus24.09.20202020
861/20205/2000216OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384192,00ánodezinfekčné a čistiace potreby, balená voda24.09.20202020
860/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves31717080449177,52ánostavebné práce Novostavba telocvičňe23.09.20202020
859/202038/2020Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 8/202023.09.20202020
858/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616525,12ánovývoz KO23.09.20202020
857/2020Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497975,00ánostanovisko k projektovej dokumentácií - futbalový štadión TJ Rovinka23.09.20202020
856/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436377,31ánonákup potravín
fa ŠJ 152/2020
22.09.20202020
855/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182579,94ánonákup potravín fa
ŠJ 151/2020
22.09.20202020
854/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344374,41ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 150/2020
22.09.20202020
853/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147204,17ánonákup potravín
fa ŠJ 149/2020
22.09.20202020
852/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498319,91ánonákup potravín
fa ŠJ 148/2020
22.09.20202020
851/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010437,68ánonákup potravín
fa ŠJ 147/2020
22.09.20202020
850/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104246,12ánonákup potravín
fa ŠJ 146/2020
22.09.20202020
849/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344130,72ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 145/2020
22.09.20202020
848/2020NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743190,01ánoprenosné rádio s CD21.09.20202020
847/2020PORADCA s.r.o.Pri celulózke 40, 01001 Žilina3637127116,00ánopublik.. - Mzdová učtáreň - zmeny21.09.20202020
846/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393113,11ánovývoz plastov a dreva21.09.20202020
845/2020OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384-59,10ánodobropis kanc. potreby18.09.20202020
844/20205/2000215JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka4668279178,00ánostojan na dezinfekciu18.09.20202020
843/20205/2000190REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.Dr. Šmerala 1181/6, 00000 Ostrava070861991829,52ánolavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle18.09.20202020
842/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.8.2019- 12.09.202018.09.20202020
841/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.8.2020 -12.9.202018.09.20202020
840/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488236,27ánonákup mäsa
fa ŠJ 144/2020
17.09.20202020
839/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147244,35ánonákup potravín
fa ŠJ 143/2020
17.09.20202020
838/2020103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247126,00ánonákup potravín
fa ŠJ 142/2020
17.09.20202020
837/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649835,11ánonákup potravín
fa ŠJ 141/2020
17.09.20202020
836/2020134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528184,04ánonákup potravín
fa ŠJ 140/2020
17.09.20202020
835/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344336,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 139/2020
17.09.20202020
834/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147219,85ánonákup potravín
fa ŠJ 138/2020
17.09.20202020
833/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498279,61ánonákup potravín
fa ŠJ 137/2020
17.09.20202020
832/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488126,96ánonákup mäsa
fa ŠJ 136/2020
17.09.20202020
831/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov16.09.20202020
830/20205/2000212DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474137,70ánočistiace potreby - MŠ16.09.20202020
829/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124534,95ánopoštovné16.09.20202020
828/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393102,10ánovývoz plastov a dreva16.09.20202020
827/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270139,69ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ16.09.20202020
826/20205/2000211PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad5063781927,40ánopracovná obuv - ŠJ16.09.20202020
825/20205/2000210Silco SLovenská republika s.r.o.Kolónia 645, 93037 Lehnice45676623490,00ánodezinfekčný prostriedok16.09.20202020
824/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690180,00ánoelektronické stravné lístky 8/202016.09.20202020
823/202094/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ16.09.20202020
822/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-8,63ánoel. energia VO Školská ul. 8/202011.09.20202020
821/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-4,86ánoel. energia VO Hlavná ul. 8/202011.09.20202020
820/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-22,07ánoel. energia OÚ 08/202011.09.20202020
819/20205/2000209SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418455,40ánotonery, kancelársky papier11.09.20202020
818/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017292,09ánovývoz KO 08/202011.09.20202020
817/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109122,44ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 135/2020
10.09.20202020
816/20205/2000208RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004777,48ánostolový riad, čistiace prostriedky - ŠJ10.09.20202020
815/20205/2000206FELIX CULPA s. r. o.Pri vinohradoch 31, 83106 Bratislava-Rača48306177104,00ánoobčerstvenie na vysviacku kostola10.09.20202020
814/20205/2000205MIFER, s.r.oNa Vypichu 6, 16900 Praha45309761144,23ánoochranné štíty10.09.20202020
813/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651689,71ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.09.20202020
812/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - aug. 20 ŠJ10.09.20202020
811/2020KOSENIE 1 s. r. o.Bancíkovej 3110/1 A, 82103 Bratislava-Ružinov472436431740,00ánovertikulácia, postrek, podsev, hnojenie futbalového ihriska10.09.20202020
810/202080/2020PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača313228590,42ánonájom pozemkov - vetrolam10.09.20202020
809/20205/2000169Rosenheim s. r. o.Mateja Bela 842/7, 81106 Bratislava-Staré Mesto45949581827,00ánoodsávač pár - VPS10.09.20202020
808/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469412,52ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 8/202009.09.20202020
807/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346973,32ánointernet pre verejné wifi09.09.20202020
806/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,16ánotelefón, internet - OÚ 8/202009.09.20202020
805/20205/2000207Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785434,66ánostolový riad - KD09.09.20202020
804/20205/2000207Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785445,72ánostolový riad - ŠJ09.09.20202020
803/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616587,28ánovývoz KO09.09.20202020
802/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 08/202008.09.20202020
801/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009165,60ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 08/202008.09.20202020
800/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393180,65ánovývoz plastov a dreva08.09.20202020
799/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350158,59ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 8/202008.09.20202020
798/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 8/202007.09.20202020
797/20205/2000181František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888063840,00ánostojisko na kontajnery pri pošte07.09.20202020
796/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342334,66ánopohonné hmoty 8/202007.09.20202020
795/20205/2000199KALINA-KOV, s.r.o.Hlavná 1666/128 C, 90041 Rovinka445029311167,60ánovýroba dilatačných plechov na zberný dvor07.09.20202020
794/20205/2000200Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710484,49ánooprava UNC04.09.20202020
793/20205/2000164KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423358,20ánozameranie poruchy káblov verejného osvetlenia - ul. Veterná, Krajná, vytýčenie trasy kábla v areáli MŠ04.09.20202020
792/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718120,81ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - jún 20, Riadenie MŠ - jún 20, Náročné deiťa č.1104.09.20202020
791/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 8/202004.09.20202020
790/20205/2000202Branislav BednárikKomenského 853/6, 90001 Modra36949175370,00niemaliarske práce v objekte VPS04.09.20202020
789/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 8/202004.09.20202020
788/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín3407469411549,35ánouloženie KO 08/202003.09.20202020
787/20205/2000204OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384302,69ánočistiace a dezinfekčné prostriedky, jednorazové rúška, vody, kancelárske potreby, archívne krabice - OÚ03.09.20202020
786/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312725,85nieposkytovanie opatrovateľskej služby 8/202003.09.20202020
785/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 08/202003.09.20202020
784/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104209,57ánonákup potravín
fa ŠJ 134/2020
03.09.20202020
783/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104760,73ánonákup potravín
fa ŠJ 133/2020
03.09.20202020
782/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010484,64ánonákup potravín
fa ŠJ 132/2020
03.09.20202020
781/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344133,56ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 129/2020
03.09.20202020
780/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147188,94ánonákup potravín
fa ŠJ 130/2020
03.09.20202020
779/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344283,26ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 129/2020
03.09.20202020
778/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498189,24ánonákup potravín
fa ŠJ 128/2020
03.09.20202020
777/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532306,55ánonákup potravín
fa ŠJ 127/2020
03.09.20202020
776/20205/2000201DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847446,68ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ03.09.20202020
775/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346913,90ánovyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. - štadión TJ02.09.20202020
774/20205/2000198ACCESS, spol. s r.o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto313313861656,00ánovýmena HDD, preinštalovanie PC, úprava siete pre MŠ v KD02.09.20202020
773/20205/2000191RVK-kov s.r.o.Okružná 125/29, 90041 Rovinka517322541350,00niezhotovenie trativodu - Poľná ulica02.09.20202020
772/20205/2000182BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644825019,50ánoprerobenie časti priestorov v KD na MŠ02.09.20202020
771/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411487,98ánovšeob. materiál02.09.20202020
770/20205/2000163Andrej Nagy - LineaNákovná 5, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice11791675949,58ánododávka a montáž PVC podlahy do skladu v ŠJ02.09.20202020
769/20205/2000174Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616611477,44ánošatníkové skrinky - MŠ02.09.20202020
768/20205/2000203Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903139,00ánomateriál - MŠ02.09.20202020
767/20205/2000196NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743194273,80ánopostieľky, stoličky, vozík - MŠ02.09.20202020
766/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 08/202002.09.20202020
765/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 09/202002.09.20202020
764/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393114,65ánovývoz plastov a dreva31.08.20202020
763/20205/2000183Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252540,68ánomateriál - MŠ28.08.20202020
762/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616375,84ánovývoz KO28.08.20202020
761/202053/2017E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751182760,00ánoverejné obstarávanie "Prístavba ZŠ-jedáleň, rampa" a " Gastrozariadenia"28.08.20202020
760/20205/2000168DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky36741418348,00ánovýmena žalúzií, doplnenie sieťky na okná - ŠJ28.08.20202020
759/20205/2000013DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky3674141882,00ánovýmena rozbitého okna - KD28.08.20202020
758/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370267,47ánovodné, stočné KD 17.07.2020 - 16.08.202027.08.20202020
757/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370179,81ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.07.2020 - 16.08.202027.08.20202020
756/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
08/2020
27.08.20202020
755/20205/2000177Talajka, s.r.o.Lesná ulica 354/55, 90042 Miloslavov470624364476,76ánodoplnenie dopravného značenia, osadanie dopravných zrkadiel a spomaľovacích prahov27.08.20202020
754/20205/2000185Disig, a.s.Záhradnícka 151, 82108 Bratislava-Ružinov3597594635,00ánočipová karta Gemalto25.08.20202020
753/20205/2000189FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97401 Banská Bystrica45279276537,60ánotričká s potlačou25.08.20202020
752/2020Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánovyjadrenie k proj. dokumentácii - Futbalový štadión TJ Rovinka25.08.20202020
751/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2125.08.20202020
750/20205/2000090Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921617,28ánozhodnotenie bioodpadu - konáre24.08.20202020
749/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616334,08ánovývoz KO21.08.20202020
748/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní20.08.20202020
747/20205/2000196NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431948,50ánonálepky na hračky - MŠ20.08.20202020
746/20205/2000195JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo44450699233,00niedodatok č. 03 k projektu dopravného značenia19.08.20202020
745/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339362,64ánovývoz plastov a dreva19.08.20202020
744/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466382,38ánovývoz zeleného odpadu19.08.20202020
743/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,60ánovodné, stočné Dom služieb 13.5.2019 - 12.8.202018.08.20202020
742/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.7.2019- 12.08.202018.08.20202020
741/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.07.2020 -12.08.202018.08.20202020
740/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.5.2019 - 12.8.202018.08.20202020
739/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.5.2020 - 12.8.202018.08.20202020
738/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 7/202017.08.20202020
737/20205/2000193LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.Zarevúca 250/19, 03401 Ružomberok5203081476,30ánodeka, dopravné kužele - DHZO14.08.20202020
736/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241687,00ánopoštovné14.08.20202020
735/20205/2000194DH fire & safety s. r. o.Stebník 54, 08633 Stebník50910612573,00ánochrbticová doska, hasiaci vak, kanister, nosidlá, náradie - DHZO13.08.20202020
734/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616364,44ánovývoz KO13.08.20202020
733/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616338,04ánovývoz KO13.08.20202020
732/2020Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa293062481980,63ánomateriál - MŠ12.08.20202020
731/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270157,38ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.08.20202020
730/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690260,00ánoelektronické stravné lístky 7/202012.08.20202020
729/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654676,54ánoel. energia OÚ 07/202012.08.20202020
728/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-29,36ánoel. energia VO Hlavná ul. 7/202012.08.20202020
727/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-13,37ánoel. energia VO Školská ul. 7/202012.08.20202020
726/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393100,51ánovývoz plastov a dreva12.08.20202020
725/20205/2000187Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070275,60nievýmena rozbitých skiel na oknách - OÚ, D. Sl.12.08.20202020
724/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308852,00ánotlakové čistenie kanalizačných vpustí12.08.20202020
723/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky11.08.20202020
722/2020ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113176,78ánokancelárske potreby - MŠ11.08.20202020
721/20205/2000188Ľudovít Futó - FormátBorekova 10562/44, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice30167523827,00niestolárske práce - výroba skríň pre VPS11.08.20202020
720/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.08.20202020
719/20205/200017810/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159018012,09ánovývoz KO 07/2020, vrecia na odpad10.08.20202020
718/20205/2000184OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238496,19ánočistiace a hygienické potreby, minerálne vody, kancelárske potreby07.08.20202020
717/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393109,25ánovývoz plastov a dreva07.08.20202020
716/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651505,64ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu07.08.20202020
715/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 7/202006.08.20202020
714/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 07/202006.08.20202020
713/202064/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469108,82ánointernet pre verejné wifi05.08.20202020
712/202029/2018Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,42ánotelefón, internet - OÚ 7/202005.08.20202020
711/202029/2018Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469109,62ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 7/202005.08.20202020
710/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350186,59ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 7/202005.08.20202020
709/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 7/202005.08.20202020
708/2020Ateli, s.r.o.Habrmannovo náměstí 794/5, 31200 Plzeň29157013196,18ánoochranné rukavice05.08.20202020
707/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690248,00ánoelektronické stravné lístky 6/202004.08.20202020
706/2020Agentúra PRO s.r.o.Lisovňa 27, 83106 Bratislava-Rača4764212210,00ánoVzorová dokumentácia k zmenám v prac.-právnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom - publ.04.08.20202020
705/20205/2000176JURSO s. r. o.Mateja Bela 5325/7, 97411 Banská Bystrica50036637453,50ánotepovanie kobercov - MŠ04.08.20202020
704/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312627,95nieposkytovanie opatrovateľskej služby 7/202004.08.20202020
703/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 7/202004.08.20202020
702/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948225,13ánouloženie KO 07/202004.08.20202020
701/2020112/2017Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica31579710594,00ánoservisná prehliadka na nakladači CAT 226D04.08.20202020
700/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 07/202004.08.20202020
699/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 07/202004.08.20202020
698/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 07/202004.08.20202020
697/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 7/202004.08.20202020
696/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
07/2020
04.08.20202020
695/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034239,85ánopohonné hmoty 7/202003.08.20202020
694/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342313,09ánopohonné hmoty 7/202003.08.20202020
693/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411462,79ánomateriál03.08.20202020
692/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/202003.08.20202020
691/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631254,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov03.08.20202020
690/20205/2000099DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909849,76ánoektroinštalačné práce pre pripojenie verejného wifi, oprava osvetlenia kostola, pripojenie kamier03.08.20202020
689/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616273,48ánovývoz KO03.08.20202020
688/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370323,21ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.06.2020 - 16.07.202030.07.20202020
687/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370238,50ánovodné, stočné KD 17.06.2020 - 16.7.202030.07.20202020
686/2020Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037090,72ánovyjadrenie k proj. dokumentácii - Futbalový štadión TJ Rovinka30.07.20202020
685/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393121,97ánovývoz plastov a dreva27.07.20202020
684/2020Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov3569727097,00ánoduobox pre mobilný internet27.07.20202020
683/20205/2000165G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky52059057602,32ánoservis traktora27.07.20202020
682/2020FELIX CULPA s. r. o.Pri vinohradoch 31, 83106 Bratislava-Rača48306177106,00ánoreprezentačné - posvätenie zvonov do kostola24.07.20202020
681/20205/2000167BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482680,16ánorozvody vody a odpadu - VPS24.07.20202020
680/20205/2000167BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644821422,40ánovýmena radiátorov - ŠJ24.07.20202020
679/202015/2013MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD24.07.20202020
678/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ24.07.20202020
677/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616242,40ánovývoz KO23.07.20202020
676/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009216,00ánoškolenie zamestnancov pre práce vo výškach, obsluha ručnej motor. píly, krovinorezov23.07.20202020
675/20205/2000173H2O COOL SK s. r. o.Hornozelenická 8, 90028 Zálesie50222333545,30ánodezinfekcia na verejné priestory22.07.20202020
674/20205/2000166Miloš RubínKomenského 1438/10, 90001 Modra350865301518,00niemaliarske a natieračske práce - ŠJ22.07.20202020
673/20205/2000162BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 3056/20, 83101 Bratislava-Nové Mesto31388442564,30ánopolicové regále do školskej jedálne22.07.20202020
672/20205/2000103PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto445442191361,92ánorozširovanie kamerového systému v obci22.07.20202020
671/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339327,72ánovývoz dreva20.07.20202020
670/20205/2000017fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707900,00ánogeometrické plány20.07.20202020
669/2020Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921458,88ánozhodnotenie bioodpadu - konáre20.07.20202020
668/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 6/202020.07.20202020
667/2020SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní20.07.20202020
666/20205/2000057G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky520590571800,00ánosady závaží na traktor20.07.20202020
665/2020Hydromeliorácie, š. p.Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Podunajské Biskupice3586083963,60ánovyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení pre stavbu Prestavba tribúny17.07.20202020
664/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740817,20ánorevízia spotrebičov v objekte ŠJ kuchyňa16.07.20202020
663/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740318,00ánorevízia spotrebičov v objekte MŠ modulová16.07.20202020
662/20205/2000170Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740154,80ánorevízia spotrebičov v objekte MŠ starý pavilón16.07.20202020
661/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.6.2019- 12.07.202016.07.20202020
660/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.06.2020 -12.07.202016.07.20202020
659/2020BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698139,85ánonákup potravín
fa ŠJ 126/2020
16.07.20202020
658/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988845,72ánooprava prepadnutej cesty Okružná ul. a Hlavná ul.15.07.20202020
657/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616456,48ánovývoz KO15.07.20202020
656/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466287,22ánovývoz zeleného odpadu15.07.20202020
655/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109344,05ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 125/2020
15.07.20202020
654/20205/2000140DELTA SLOVAKIA, s.r.o.Komenského 18 A, 97401 Banská Bystrica360560811547,52ánoľahké zásahové odevy pre DHZO14.07.20202020
653/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010492,32ánonákup potravín
fa ŠJ 124/2020
14.07.20202020
652/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344234,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 123/2020
14.07.20202020
651/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 06/202014.07.20202020
650/20205/2000154ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131300,71ánokancelárske potreby (obálky, euroobaly, spisové dosky) pre Obecný úrad14.07.20202020
649/20205/2000171OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384269,71ánočistiace a hygienické potreby, minerálne vody, kancelárske potreby14.07.20202020
648/20205/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311243257,70ánopoštovné14.07.20202020
647/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270125,55ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.07.20202020
646/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017296,35ánovývoz KO 06/202013.07.20202020
645/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393146,76ánovývoz plastov a dreva13.07.20202020
644/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651646,98ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.07.20202020
643/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131414256,40ánododávka stravy pre ZŠ 6/2020 - dotácia10.07.20202020
642/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131413106,05ánododávka stravy pre ZŠ 6/202010.07.20202020
641/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616178,56ánovývoz KO10.07.20202020
640/202050/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346968,30ánointernet pre verejné wifi09.07.20202020
639/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,93ánotelefón, internet - OÚ 6/202009.07.20202020
638/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-16,07ánoel. energia VO Školská ul. 6/202009.07.20202020
637/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-42,89ánoel. energia VO Hlavná ul. 6/202009.07.20202020
636/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-9,71ánoel. energia OÚ 06/202009.07.20202020
635/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616525,12ánovývoz KO09.07.20202020
634/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498198,78ánonákup potravín
fa ŠJ 122/2020
09.07.20202020
633/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698146,86ánonákup potravín
fa ŠJ 121/2020
09.07.20202020
632/20205/1900328INSTALA - Ďurčo, s.r.o.Radôstka 236, 02304 Radôstka364371583673,00ánoprekládka plynu pri výstavbe telocvične, inžiniering pri povoľovaní plynovej prípojky09.07.20202020
631/20205/2000160SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánokancelársky papier08.07.20202020
630/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039884980,68ánooprava prepadnutej cesty - Hrádzna ulica08.07.20202020
629/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988557,76ánooprava nájazdu na Súmračnej ulici08.07.20202020
628/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039881194,07ánooprava vsaku08.07.20202020
627/20205/2000089EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039884976,74ánooprava verejného osvetlenia - Družstevná ulica08.07.20202020
626/2020Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939130,90ánoročná licencia Office 36507.07.20202020
625/20205/2000122AUREX spol. s r.o.Ľubľanská 1651/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto313254835640,00ánopreskúmanie aktuálneho územného plánu obce07.07.20202020
624/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ07.07.20202020
623/202032/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346915000,00ánorealizácia projektu WiFi4EU07.07.20202020
622/202032/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov357634691188,00ánorealizácia projektu WiFi4EU07.07.20202020
621/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010459,20ánonákup potravín
fa ŠJ 120/2020
07.07.20202020
620/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344256,58ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 119/2020
07.07.20202020
619/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314799,42ánonákup potravín
fa ŠJ 118/2020
07.07.20202020
618/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532115,83ánonákup potravín
fa ŠJ 117/2020
07.07.20202020
617/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649872,72ánonákup potravín
fa ŠJ 116/2020
07.07.20202020
616/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109933,46ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 115/2020
07.07.20202020
615/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469142,09ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 6/202007.07.20202020
614/20205/2000063JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš47168862375,00ánokonzultácie projektanta k stavbe telocvične07.07.20202020
613/202059/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto527353541800,00ánoprávne služby 6/202007.07.20202020
612/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 6/202007.07.20202020
611/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 6/202006.07.20202020
610/20205/2000155ELEMENT SenicaKolónia 599/43, 90501 Senica42290961550,00ánointeraktívne divadielko Fifo a Vierka na prázdninách06.07.20202020
609/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 06/202006.07.20202020
608/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 06/202006.07.20202020
607/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 04-06/202006.07.20202020
606/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746948388,07ánouloženie KO 06/202003.07.20202020
605/20205/2000146Miroslav Korčičiak - PORIMOKošariská 154/29, 90042 Dunajská Lužná3718594258,00nievýkopové práce pri ZŠ - uloženie kábla03.07.20202020
604/20205/2000161UNIZDRAV Prešov, s.r.o.Františkánske námestie 3, 08001 Prešov36515388237,00ánorúška na tvár03.07.20202020
603/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342389,06ánopohonné hmoty 6/202003.07.20202020
602/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 6/202003.07.20202020
601/20205/2000160SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418183,00ánopapier, tonery03.07.20202020
600/20205/2000102Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624363576,00ánointeligentný priechod pre chodcov s detekciou pohybu - Hlavná pri výskumáku03.07.20202020
599/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
06/2020
03.07.20202020
598/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350194,41ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 6/202002.07.20202020
597/2020158/2018MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa45325600540,00ánoprístup do mapového portálu obce Rovinka02.07.20202020
596/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663311749,64nieposkytovanie opatrovateľskej služby 6/202002.07.20202020
595/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034250,92ánopohonné hmoty 6 /202001.07.20202020
594/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 07/202001.07.20202020
593/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393178,01ánovývoz plastov a dreva01.07.20202020
592/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 6/202001.07.20202020
591/2020103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724772,00ánonákup potravín
fa ŠJ 114/2020
01.07.20202020
590/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546721,56áno el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01.01.2020 - 17.06.2020
01.07.20202020
589/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 07 - 09/2020 - T. Bambini01.07.20202020
588/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411412,85ánovšeob. materiál01.07.20202020
587/2020100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen4689397176,00nieročná kontrola detských ihrísk - Pivonková, Gazdovská01.07.20202020
586/20205/2000139Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov371851871750,60niezávlaha na Detské ihrisko Brezová01.07.20202020
585/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104104,11ánonákup potravín
fa ŠJ 113/2020
30.06.20202020
584/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344275,19ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 112/2020
30.06.20202020
583/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147172,05ánonákup potravín
fa ŠJ 111/2020
30.06.20202020
582/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498151,33ánonákup potravín
fa ŠJ 110/2020
30.06.20202020
581/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488182,28ánonákup mäsa
fa ŠJ 109/2020
30.06.20202020
580/20205/2000159KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801350,00niezhotovenie trativodu pre budovu pošty30.06.20202020
579/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370303,14ánovodné, stočné KD 17.05.2020 - 16.06.202029.06.20202020
578/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370410,14ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.05.2020 - 16.06.202029.06.20202020
577/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č. 10 - MŠ29.06.20202020
576/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616682,14ánovývoz KO29.06.20202020
575/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467130,27ánoel. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01.01.2020.-15.06.2020
26.06.20202020
574/20205/2000151IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - OÚ26.06.20202020
573/20205/2000153OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238496,18ánopramenitá voda, čiastiace potreby, kancelárske potreby24.06.20202020
572/20205/2000156EPROFI.SK s. r. o.Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov466988501047,42ánoodvlhčovač vzduchu MASTER DH 4424.06.20202020
571/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466287,22ánovývoz zeleného odpadu24.06.20202020
570/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532136,63ánonákup potravín
fa ŠJ 108/2020
24.06.20202020
569/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104174,91ánonákup potravín
fa ŠJ 107/2020
24.06.20202020
568/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634480,64ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 106/2020
24.06.20202020
567/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344252,88ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 105/2020
24.06.20202020
566/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147288,14ánonákup potravín
fa ŠJ 104/2020
24.06.20202020
565/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-17,03ánoel. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01.01.2020 -09.06.2020
23.06.20202020
564/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,91ánoel. energia - VO Predium
vyúčt. 01.01.2020 -09.06.2020
23.06.20202020
563/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-2,97ánoel. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 01.01.2020 -09.06.2020
23.06.20202020
562/20205/2000115DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000163000,00ánooplotenie detského ihriska Brezová23.06.20202020
561/20205/2000115DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162316,00ánovybudovanie kontajnerového stojiska na Agátovej ul.23.06.20202020
560/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339363,19ánovývoz plastov a dreva22.06.20202020
559/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní22.06.20202020
558/20205/2000121PATEX & Co, spol. s r.o.Harmanec 1, 97603 Harmanec3135625760,00ánoodvoz a likvidácia vyradených registratúrnych záznamov z archívu22.06.20202020
557/20205/2000148ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava-Petržalka35801689120,00ánoodvoz pracovníkov obecného úradu na pohreb22.06.20202020
556/202038/2020Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 5/202022.06.20202020
555/202038/2020Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623384,00ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 4/202022.06.20202020
554/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498154,66ánonákup potravín
fa ŠJ 103/2020
19.06.20202020
553/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104363,90ánonákup potravín
fa ŠJ 102/2020
19.06.20202020
552/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634459,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 101/2020
19.06.20202020
551/2020103/2017Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247120,00ánonákup potravín
fa ŠJ 100/2020
19.06.20202020
550/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344244,52ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 99/2020
19.06.20202020
549/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147156,62ánonákup potravín
fa ŠJ 98/2020
19.06.20202020
548/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691236,00ánoservisné webináre19.06.20202020
547/20205/2000152BORTEX, s.r.o.Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo47711671540,00ánorúško antibakteriálne, dvojvrstvové v počte 200 ks19.06.20202020
546/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-55,39ánoel. energia - zdr. stredisko - ambulancie, 01.01.2020-09.06.202018.06.20202020
545/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546727,98ánoel. energia - lekáreň vyúčt. 01.01.2020-09.06.202018.06.20202020
544/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.5.2020 -12.06.202018.06.20202020
543/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.05.2020 - 12.06.202018.06.20202020
542/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ15.06.20202020
541/20205/2000149Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740703,20ánoodborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov v objektoch OÚ, KD18.06.20202020
540/20205/2000150Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka1746540122,18ánobaterky18.06.20202020
539/20205/2000125Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín461671453816,00ánoihrisková zostava17.06.20202020
538/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves3171708029045,72ánonadpráce na stavbe Novostavba telocvične v obci Rovinka17.06.20202020
537/2020Georeal Alemal, s.r.o.Svidnícka 106/13, 82103 Bratislava-Ružinov471027562,40ánokúpna cena za odpredaj VO Agátová Alej a Slnečné Pole17.06.20202020
536/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393116,16ánovývoz plastov a dreva16.06.20202020
535/2020Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921582,72ánozhodnotenie bioodpadu - konáre16.06.20202020
534/20205/2000143KALINA-KOV, s.r.o.Hlavná 1666/128 C, 90041 Rovinka445029311650,00ánooprava vretenovej kosačky16.06.20202020
533/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690228,00ánoelektronické stravné lístky 5/202016.06.20202020
532/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871878,95ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - apr. 20, Riadenie MŠ - apr.2015.06.20202020
531/202062/2020PM ROVINKA, s. r. oMedená 10, 81102 Bratislava-Staré Mesto475368702,40ánokúpna cena za parc. č. 21077/532 a komunikáciu15.06.20202020
530/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616117,12ánovývoz KO15.06.20202020
529/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270119,82ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ15.06.20202020
528/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061686,16ánovývoz KO15.06.20202020
527/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky15.06.20202020
526/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498171,88ánonákup potravín
fa ŠJ 97/2020
12.06.20202020
525/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488251,15ánonákup mäsa
fa ŠJ 96/2020
12.06.20202020
524/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010453,00ánonákup potravín
fa ŠJ 95/2020
12.06.20202020
523/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344270,09ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 94/2020
12.06.20202020
522/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124714,70ánopoštovné12.06.20202020
521/20205/2000147PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad5063781924,10ánopracovné tričká - ZD11.06.20202020
520/20205/2000024PARA INVEST s. r. o.Majerníkova 23, 84105 Bratislava-Karlova Ves444244182224,80ánoprečistenie a údržba multifunkčného ihriska11.06.20202020
519/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651497,61ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.06.20202020
518/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346953,94ánointernet - OÚ 5/202010.06.20202020
517/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159017156,94ánovývoz KO 05/202010.06.20202020
516/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616240,00ánovývoz KO10.06.20202020
515/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616126,60ánovývoz KO10.06.20202020
514/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ10.06.20202020
513/202056/2020PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885900,00nieaudit účtovnej závierky za rok 201910.06.20202020
512/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469134,14ánotelefón, internet - OÚ 5/202009.06.20202020
511/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469115,21ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 5/202009.06.20202020
510/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-11,44ánoel. energia VO Školská ul. 5/202009.06.20202020
509/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-25,50ánoel. energia VO Hlavná ul. 5/202009.06.20202020
508/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-9,65ánoel. energia OÚ 05/202009.06.20202020
507/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339387,60ánovývoz plastov a dreva08.06.20202020
506/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350254,33ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 5/202008.06.20202020
505/20205/2000099DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909444,92ánoektroinštalačné práce pre pripojenie verejného wifi08.06.20202020
504/2020Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 5/202008.06.20202020
503/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147167,29ánonákup potravín
fa ŠJ 93/2020
05.06.20202020
502/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498206,32ánonákup potravín
fa ŠJ 92/2020
05.06.20202020
501/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010499,70ánonákup potravín
fa ŠJ 91/2020
05.06.20202020
500/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344331,88ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 90/2020
05.06.20202020
499/20205/2000126Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939171,96ánolaserová tlačiareň Canon i-SENSYS LBP223dw, sieťový kábel, č. objednávky 42076769005.06.20202020
498/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616218,16ánovývoz KO05.06.20202020
497/20205/2000142OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384102,45ánominerálna voda, čistiace a hygienické potreby04.06.20202020
496/2020Ladislav Kálmán KominárSokolská 13, 90301 Senec17603374375,00niekontrola a čistenie komínov v objektoch obce04.06.20202020
495/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 05/202004.06.20202020
494/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 05/202003.06.20202020
493/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 05/202003.06.20202020
492/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342221,60ánopohonné hmoty 5/202002.06.20202020
491/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746947826,42ánouloženie KO 05/202002.06.20202020
490/20205/2000137IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308792,00ánotlakové čistenie kanalizačných vpustí02.06.20202020
489/20205/2000029Firesystem, s. r. o.Nižná Korňa 501, 02321 Korňa44543697900,50ánoprilby - DHZO02.06.20202020
488/20205/2000090Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921866,88ánozhodnotenie dreva02.06.20202020
487/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616404,40ánovývoz KO02.06.20202020
486/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663311738,14nieposkytovanie opatrovateľskej služby 5/202002.06.20202020
485/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 5/202002.06.20202020
484/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 5/202002.06.20202020
483/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto52735354840,00ánoprávne služby 5/202002.06.20202020
482/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342217,01ánopohonné hmoty 5 /202002.06.20202020
481/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339365,06ánovývoz plastov a dreva01.06.20202020
480/20205/2000141PEŠI s.r.o.Smrečianska 3083/13, 81105 Bratislava-Staré Mesto514494393292,80ánooprava komunikácií01.06.20202020
479/20205/2000108Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa293062482098,89ánomateriál - MŠ predškoláci01.06.20202020
478/20205/2000131ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113152,93ánokancelárske potreby (tlačivá, pásky) pre obecný úrad01.06.20202020
477/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/202001.06.20202020
476/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - jún 20 ŠJ01.06.20202020
475/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498191,29ánonákup potravín
fa ŠJ 89/2020
01.06.20202020
474/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104417,17ánonákup potravín
fa ŠJ 88/2020
01.06.20202020
473/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488136,51ánonákup mäsa
fa ŠJ 87/2020
01.06.20202020
472/20205/2000138AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov52256880280,50ánokríky - vtáčí zob01.06.20202020
471/202045/2020DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114102,84ánovšeob. materiál01.06.20202020
470/20205/2000136Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka1746540196,16ánočistiace a hygienické prostriedky - MŠ29.05.20202020
469/2020SITEL, s.r.o.Zemplínska 6, 04001 Košice-Vyšné Opátske3166830530,00ánovyjadrenie o existencii elektronických sietí komunikačných sietí spoločnosti SITEL s.r.o. - tribúna29.05.20202020
468/20205/2000060MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa453256001509,20ánoortofoto mapa obce dronom, doplnenie vrstvy a zelene29.05.20202020
467/20205/2000135JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka5053095037,00ánokompostovateľné vrecká28.05.20202020
466/20205/2000134UNIMAR TRADE s. r. o.Hlavná 340/2, 90041 Rovinka47225866109,62ánodezinfekcia28.05.20202020
465/202002012004Ladislav Stríž - Pohrebná službaTrojičné nám. 12, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice34332197663,33ánospráva cintorínov za rok 202028.05.20202020
464/2020SITEL, s.r.o.Zemplínska 6, 04001 Košice-Vyšné Opátske3166830530,00ánovyjadrenie o existencii elektronických sietí komunikačných sietí spoločnosti SITEL s.r.o. - garáž hasičskej techniky28.05.20202020
463/20205/2000132MIFER, s.r.oNa Vypichu 6, 16900 Praha45309761144,23ánoochranné štíty - MŠ27.05.20202020
462/20205/2000081Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247652,58ánopracovné odevy - VZ, ZD27.05.20202020
461/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370229,58ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.04.2020 - 16.05.202027.05.20202020
460/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370109,22ánovodné, stočné KD 17.04.2020 - 16.05.202027.05.20202020
459/20205/2000130AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034118,55nievýmena pneumatík na autách26.05.20202020
458/20205/2000129OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384208,08ánovybavenie lekárničiek v počte 6x, čistiace potreby26.05.20202020
457/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní26.05.20202020
456/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
05/2020
26.05.20202020
455/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393120,77ánovývoz plastov a dreva25.05.20202020
454/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344143,81ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 86/2020
25.05.20202020
453/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život1414910997,44ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 85/2020
25.05.20202020
452/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649894,62ánonákup potravín
fa ŠJ 84/2020
25.05.20202020
451/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466382,38ánovývoz zeleného odpadu25.05.20202020
450/20205/2000128D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00ánoderatizácia objektov - OÚ, MŠ, KD, ZS25.05.20202020
449/20205/2000133Martinus, s.r.o.Gorkého 4, 03601 Martin45503249153,98ánoknihy do knižnice25.05.20202020
448/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616403,56ánovývoz KO25.05.20202020
447/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616286,14ánovývoz KO25.05.20202020
446/2020Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov3576346913,90ánovyjadrenie o existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. - Garáž hasičskej techniky25.05.20202020
445/20205/2000127Kovoflex, spol. s r.o.Gyulu Szabóa 1123/25, 92901 Dunajská Streda3412055650,00ánoservisná prehliadka protipovodňového vozíka22.05.20202020
444/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 2022.05.20202020
443/20205/2000117JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka46682791218,40ánostojany na dezinfekciu, dezinfekčná voda - OÚ22.05.20202020
442/20205/2000117JB Laboratories s. r. o.Lietavská 9, 85106 Bratislava-Petržalka466827911092,00ánostojany na dezinfekciu, dezinfekčná voda - MŠ22.05.20202020
441/20205/2000077JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka505309502540,08ánokompostéry22.05.20202020
440/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život1414910979,31ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 83/2020
21.05.20202020
439/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010482,86ánonákup potravín
fa ŠJ 82/2020
21.05.20202020
438/20205/2000123SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418162,00ánotonery21.05.20202020
437/20205/2000124KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka50649680930,00nievŕtanie studne pre detské ihrisko Brezová19.05.20202020
436/20205/2000123SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418482,40ánopapier, tonery19.05.20202020
435/20205/2000094Ing. Ján RusnákTichá 66/13, 90066 Vysoká pri Morave32632207909,60ánorevízia elektroinštalácií v budovách obce - Dom služieb, VPS, Centrum obce19.05.20202020
434/20205/2000119Detskyeshop s.r.o.Okružní 35, 63800 Brno04345436495,40ánodezinfekcia na ruky18.05.20202020
433/20206/20203MP, s.r.o.Panska Niva 29, 92001 Hlohovec5190975822000,00ánojednostupňová projektová dokumentácia "TJ Rovinka- tribúna"18.05.20202020
432/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-32,29ánoel. energia OÚ 04/202018.05.20202020
431/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,60ánovodné, stočné Dom služieb 13.2.2020 - 12.5.202018.05.20202020
430/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.2.2020 - 12.5.202018.05.20202020
429/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.4.2020 -12.5.202018.05.20202020
428/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.04.2020 - 12.05.202018.05.20202020
427/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.2.2020 - 12.5.202018.05.20202020
426/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339393,62ánovývoz plastov a dreva18.05.20202020
425/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344162,69ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 81/2020
18.05.20202020
424/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498155,16ánonákup potravín
fa ŠJ 80/2020
18.05.20202020
423/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ18.05.20202020
422/20205/2000097P3C s.r.o.Pöschlova 6269/17, 08001 Prešov468976587294,80ánoserver DELL R440 vrátane softvéru15.05.20202020
421/20205/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124561,30ánopoštovné15.05.20202020
419/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061692,40ánovývoz KO14.05.20202020
420/20205/2000104RHEA SK, s. r. o.Lipová 8, 97251 Handlová44466862750,00ánopracovné komplety pre hasičov14.05.20202020
418/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010491,39ánonákup potravín
fa ŠJ 79/2020
14.05.20202020
415/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-6,16ánoel. energia VO Školská ul. 4/202013.05.20202020
414/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467-12,83ánoel. energia VO Hlavná ul. 4/202013.05.20202020
413/20205/2000112Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624364376,68ánoobnova značenia na cyklotrasách13.05.20202020
412/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016704,14ánovývoz KO 04/202013.05.20202020
417/20205/2000093JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo44450699303,60niedoplnok k passportu dopravného značenia, doplnenie siete ulíc, konzultácie13.05.20202020
416/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270117,69ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.05.20202020
410/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616174,84ánovývoz KO12.05.20202020
409/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570652002,84ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu12.05.20202020
411/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život1414910986,49ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 78/2020
12.05.20202020
407/20205/2000120Szabolcs Holocsy - AUTO SABYEliášovce 133, 93038 Nový Život33467897108,00ánooprava auta - DHZO11.05.20202020
406/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498124,91ánonákup potravín
fa ŠJ 77/2020
11.05.20202020
405/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344132,55ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 76/2020
11.05.20202020
404/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104224,94ánonákup potravín
fa ŠJ 75/2020
11.05.20202020
403/20205/2000118OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384108,29ánočistiace potreby, voda - OÚ11.05.20202020
402/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 4/202011.05.20202020
408/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393124,61ánovývoz plastov a dreva11.05.20202020
401/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690240,00ánoelektronické stravné lístky 4/202007.05.20202020
400/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469113,95ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 4/202007.05.20202020
399/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,40ánotelefón, internet - OÚ 4/202007.05.20202020
398/2020102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350123,97ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 4/202007.05.20202020
397/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616292,80ánovývoz KO07.05.20202020
396/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590123,94ánovývoz odpadu zo ŠJ 4/202007.05.20202020
395/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746947793,03ánouloženie KO 04/202007.05.20202020
394/20205/2000067OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238422,92ánoochranné rukavice07.05.20202020
393/20205/2000113WebSupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves3642192825,78ánorozšírenie hostingu pre obecrovinka.sk 24.1.2020.-23.1.202106.05.20202020
392/20205/2000076Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko432872471046,21ánopracovný odev, obuv - ŠJ06.05.20202020
391/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663311762,15ánoposkytovanie opatrovateľskej služby 4/202006.05.20202020
390/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 04/202006.05.20202020
389/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 04/202006.05.20202020
388/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 4/202006.05.20202020
387/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
04/2020
06.05.20202020
386/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342273,70ánopohonné hmoty 4/202005.05.20202020
385/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339357,31ánovývoz plastov a dreva05.05.20202020
384/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto52735354840,00ánoprávne služby 4/202005.05.20202020
383/20205/2000116BORTEX, s.r.o.Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo47711671244,70ánolatexové rukavice04.05.20202020
382/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/202004.05.20202020
381/20205/2000090Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov445239211010,88ánozhodnotenie dreva04.05.20202020
380/202066/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411410,35ánovšeob. materiál04.05.20202020
379/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 04/202004.05.20202020
378/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344108,13ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 74/2020
04.05.20202020
377/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498170,26ánonákup potravín
fa ŠJ 73/2020
04.05.20202020
376/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342231,32ánopohonné hmoty 4 /202030.04.20202020
375/20205/2000110KLBKO s.r.o.Štefánikova 828, 02001 Púchov3633132511,70ánoguma guľatá na rúška30.04.20202020
374/2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13159250383,51ánopredplatné Práca, mzdy a odmeňovanie, ročník 202130.04.20202020
360/20205/2000088NOVASERVIS Ferro sk S.R.O.Hurbanova 542, 90501 Senica4713025314,76ánozásobník na tekuté mydlo29.04.20202020
359/2020PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344123,38ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 72/2020
29.04.20202020
373/202035/2020Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín4616714516309,80ánorealizácia projektu Detské ihrisko Jazerná29.04.20202020
372/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393134,26ánovývoz plastov a dreva29.04.20202020
371/20205/2000111Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov4706243695,86ánoznačenie vymedzeného priestoru cyklotrasy29.04.20202020
370/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616567,00ánovývoz KO29.04.20202020
369/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616156,24ánovývoz KO29.04.20202020
368/2020EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoservisná prehliadka zariadenia EZS, EPS a PER v KD29.04.20202020
367/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037057,95ánovodné, stočné KD 17.03.2020 - 16.04.202029.04.20202020
366/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370278,63ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.03.2020 - 16.04.202029.04.20202020
365/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466572,70ánovývoz zeleného odpadu29.04.20202020
364/20205/2000070Veríme v Zábavu, s.r.o.Pod Brezinou 3745/86, 91101 Trenčín461671451200,00ánoinformačné tabule na detské ihriská29.04.20202020
363/2020MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.Letná 796/9, 92101 Piešťany3623053715,00ánovyjadrenie o existencii sietí Orange na stavebnú akciu Garáž hasičskej techniky29.04.20202020
362/2020MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.Letná 796/9, 92101 Piešťany3623053715,00ánovyjadrenie o existencii sietí Orange na stavebnú akciu Rovinka Futbalový štadión29.04.20202020
361/2020Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3636151829,58ánozaplombovanie odberných hodín - cyklocesta29.04.20202020
358/20205/2000114AEWA, s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov522568802318,00ánoúprava terénu a kobercový trávnik pre detské ihrisko Brezová28.04.20202020
357/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891461,97ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní27.04.20202020
356/20205/2000109AGP AGROTOUR SLOVAKIA s.r.o.Karpatské námestie 10 A, 83106 Bratislava-Rača3686224034,35ánodezinfekčný prostriedok na povrchy24.04.20202020
355/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339382,82ánovývoz plastov a dreva24.04.20202020
353/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104198,56ánonákup potravín
fa ŠJ 71/2020
23.04.20202020
352/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348870,87ánonákup mäsa
fa ŠJ 70/2020
23.04.20202020
351/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109154,44ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 69/2020
23.04.20202020
354/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č. 9 - MŠ23.04.20202020
350/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616105,60ánovývoz KO22.04.20202020
349/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344144,76ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 68/2020
21.04.20202020
348/20205/2000105MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815346,44ánorebrík pre DHZO21.04.20202020
347/20205/2000105MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815362,17ánošatníky pre DHZO21.04.20202020
346/20205/2000107VENCL SK s.r.o.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača3587719734,08ánodezinfekčný a čistiaci prostriedok SAVO original21.04.20202020
345/2020Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037090,72ánovyjadrenie k proj. dokumentácii - Garáž hasičskej techniky20.04.20202020
344/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000943,75ánoškolenie zamestnancov pre práce vo výškach, nálepky20.04.20202020
343/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393128,35ánovývoz plastov a dreva20.04.20202020
342/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976632442,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov20.04.20202020
341/20205/2000012Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616611057,68ánoskrinky do MŠ17.04.20202020
340/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ17.04.20202020
339/202010/2020Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016762,89ánovývoz KO 03/202016.04.20202020
338/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.3.2019- 12.04.202016.04.20202020
337/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.03.2020 -12.04.202016.04.20202020
336/20205/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124904,25ánopoštovné16.04.20202020
335/20205/2000092ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble46093672216,48ánooprava bezdrôtového rozhlasu16.04.20202020
334/20205/2000015PALKOV s. r. o.Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava-Ružinov45926921101,28ánomanip. poplatok - príjem kartónu16.04.20202020
333/20205/2000098OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384122,63ánočistiace a kancelárske potreby - OÚ16.04.20202020
332/20205/2000100WILLBE s. r. o.Veľké Uherce 185, 95841 Veľké Uherce44167865120,00ánorúška so striebrom16.04.20202020
331/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
10/2019
15.04.20202020
330/20205/2000101INTERCHAIR s.r.o.Trnavská cesta 112, 82633 Bratislava-Ružinov31402623258,00ánoochranné štíty do kancelárie15.04.20202020
329/20205/2000071PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001948,30ánozabezpčenie stravy pre dôchodcov počas zatvorenie ŠJ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-1915.04.20202020
328/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270122,76ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ15.04.20202020
327/20205/2000058KATEdesign – ateliér záhradnej architektúry, s.r.o.Drieňová 31, 82101 Bratislava-Ružinov50813811900,00ánospracovanie realizačného projektu výsadby pre účely národného projektu Zelené obce15.04.20202020
326/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344112,78ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 67/2020
15.04.20202020
325/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky15.04.20202020
324/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672,86ánoel. energia VO Školská ul. 3/202014.04.20202020
323/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546735,52ánoel. energia OÚ 03/202014.04.20202020
322/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651350,08ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu14.04.20202020
321/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616295,68ánovývoz KO14.04.20202020
320/20205/2000062Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624364750,92ánodoplnenie dopravného značenia podľa passportu14.04.20202020
319/20205/2000063JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621310,00niekonzultácie projektanta k stavbe telocvične14.04.20202020
318/202066/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411428,14ánomateriál14.04.20202020
317/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690264,00ánoelektronické stravné lístky 3/202009.04.20202020
316/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546719,59ánoel. energia VO Hlavná ul. 03/202009.04.20202020
315/20205/2000095SULKA, s.r.o.Gorkého 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto36333816284,21ánoochranné okuliare a pracovné overaly09.04.20202020
314/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871898,00ánoŠkola a stravovanie - predplatné 01.05.2020-30.04.202109.04.20202020
313/20205/2000084Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436188,84ánodoplnenie dopravných značiek a vodorovného značenia k zdravotnému stredisku08.04.20202020
312/20205/2000087VODATECH, s.r.o.Dunajské nábrežie 39, 94501 Komárno36747904118,80ánobalík služieb telefonia5 CarePack08.04.20202020
311/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350127,38ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 3/202008.04.20202020
310/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 03/202008.04.20202020
309/202051/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 01-03/202008.04.20202020
308/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469-365,66ánotelefón, internet - OÚ 3/202008.04.20202020
307/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469107,12ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 3/202008.04.20202020
306/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746949703,75ánouloženie KO 03/202007.04.20202020
305/20205/2000079LAMI & LAMI, spol. s r.o.Veľká Paka 269, 93051 Veľká Paka442389915556,00ánozhotovenie hydroizolácie na terase nad Tutti Bambini07.04.20202020
304/20205/2000071PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001609,00ánozabezpčenie stravy pre dôchodcov počas zatvorenie ŠJ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-1907.04.20202020
303/2020Mgr. Tomáš Leškovský, notárZáhradnícka 6, 81108 Bratislava-Staré Mesto36075477220,00ánonotárska úschova07.04.20202020
302/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 3/202007.04.20202020
301/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313039,60ánopredložka OÚ, ZS 03/202007.04.20202020
300/20205/2000056JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš47168862980,00nieprojektová dokumentácia rampy k prístavbe ZŠ07.04.20202020
299/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131412386,80ánododávka stravy pre ZŠ 3/2020 - dotácia07.04.20202020
298/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131411756,85ánododávka stravy pre ZŠ 3/202007.04.20202020
297/20205/2000078TVMS s.r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov51334747288,00ánodezinfekčné gély06.04.20202020
296/20205/2000071PEPI s.r.o.Záhradná 1648/6, 90042 Dunajská Lužná35948001733,70ánozabezpčenie stravy pre dôchodcov počas zatvorenie ŠJ z dôvodu šírenia ochorenia COVID-1906.04.20202020
295/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto35681349972,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 03/202006.04.20202020
294/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 3/202006.04.20202020
293/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 2/202006.04.20202020
288/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 3/202003.04.20202020
292/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342143,83ánopohonné hmoty 3/202003.04.20202020
291/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339378,96ánovývoz plastov a dreva03.04.20202020
290/2020Lukajka&PARTNERS s.r.o.Jesenského 6431, 91101 Trenčín52471420650,00ánoodmena za podanie kasačnej sťažnosti na Najvyšší súd SR03.04.20202020
289/20205/2000093JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo4445069960,00ánokonzultácie k passportu dopravného značenia03.04.20202020
287/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342126,46ánopohonné hmoty 3 /202002.04.20202020
286/20205/2000091Carol line spol. s r.o.Sibírska 35, 83102 Bratislava-Nové Mesto35788445142,98ánoochranné rukavice02.04.20202020
285/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto52735354840,00ánoprávne služby 3/202002.04.20202020
284/202066/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411488,99ánomateriál02.04.20202020
283/20205/2000090Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921539,52ánozhodnotenie dreva02.04.20202020
282/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312492,81nieposkytovanie opatrovateľskej služby 3/202002.04.20202020
281/20205/2000072IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ02.04.20202020
280/20205/2000086SIPA & Partners s. r. o.Wolkrova 33, 85101 Bratislava-Petržalka46061771597,60ánodezinfekčný prostriedok AMB CLEAN 2 x 20 l02.04.20202020
279/20205/2000057G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky52059057147,60ánooprava štiepkovača02.04.20202020
278/20205/2000012Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616612448,96ánoskrinky do MŠ02.04.20202020
277/20205/2000012Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta36261661663,84ánokúpeľnové boky na stenu do MŠ01.04.20202020
276/20205/2000012Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616612293,08ánoskrinky do MŠ01.04.20202020
275/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 04 - 06/2020 - T. Bambini01.04.20202020
274/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/202001.04.20202020
273/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00ánoúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 3/202001.04.20202020
272/20205/2000055BELT SLOVAKIA s.r.o.Šamorínska 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35757663199,84ánočistiace a hygienické potreby01.04.20202020
266/20205/2000065Štefan Janicsek SKLENÁRSTVO - JANICSEKLipnická 416/74, 90042 Dunajská Lužná31110070259,00nievýmena rozbitých skiel na oknách - MŠ31.03.20202020
265/20205/2000062Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624361376,84ánoobnova dopravného značenia stredových ostrovčekov31.03.20202020
271/20205/2000082Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466287,22ánovývoz zeleného odpadu31.03.20202020
270/20205/2000085TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s.Mierová 1, 05921 Svit317072891176,00ánorúška31.03.20202020
269/202032/2016SLOVGRAMJakubovo nám.14, 81348 Bratislava1731059838,40ánoodmeny výkonným umelcom zvukových záznamov za verejný prenos 202031.03.20202020
268/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánoRiadenie materskej školy - publ.31.03.20202020
267/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ - febr. 2031.03.20202020
261/20205/2000075DANILL, a.s.Nixbród 7, 93401 Levice3654087112,11ánoochranné rukavice30.03.20202020
260/20205/2000066Únia nevidiacich a slabozrakých SlovenskaSekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves0068387635,00ánostanovisko k projektovej dokumentácií - jedáleň ZŠ30.03.20202020
264/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov30.03.20202020
263/20205/2000083D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537750,00niedezinsekcia v MŠ30.03.20202020
262/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393156,91ánovývoz plastov a dreva30.03.20202020
259/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976632016,00ánoúdržba verejnej zelene, orez stromov30.03.20202020
258/20205/2000080BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482261,40ánooprava kúrenia - DS, úprava prípojky sporáka - VPS27.03.20202020
257/20205/2000037CEIT Centrum eko-informácií a terminológie, spol. s r.o.Biskupická 1, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31318851127,00niehosting on-line katalógu knižnice26.03.20202020
256/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339369,34ánovývoz plastov a dreva26.03.20202020
255/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037098,08ánovodné, stočné KD 17.01.2020 - 16.03.202026.03.20202020
254/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370314,29ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.02.2020 - 16.03.202026.03.20202020
253/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616723,48ánovývoz KO25.03.20202020
252/2020Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiMajerská 326/47, 90041 Rovinka3110303133,00ánoÚčtovné súvzťažnosti v samospráve 202025.03.20202020
251/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
03/2020
25.03.20202020
250/20205/2000027RoKa agency s.r.o.Krajná 520/11, 90041 Rovinka519949681688,40ánomontáž rozperiek na vodiče VO na uliciach Hlavná, Okružná24.03.20202020
249/20205/2000073ODEMAT, s.r.o.Lichnerova 44, 90301 Senec35757469900,00ánobavlnené rúška - 300 ks24.03.20202020
248/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109261,28ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 66/2020
23.03.20202020
247/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436311,88ánonákup potravín
fa ŠJ 65/2020
23.03.20202020
246/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649866,58ánonákup potravín
fa ŠJ 64/2020
23.03.20202020
245/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532169,59ánonákup potravín
fa ŠJ 63/2020
23.03.20202020
244/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - mar. 20 ŠJ23.03.20202020
243/20205/2000074Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659200,00niedezinfekcia - KD23.03.20202020
242/20205/2000069B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467159,60ánolekárničky23.03.20202020
239/20205/2000068ODEMAT, s.r.o.Lichnerova 44, 90301 Senec35757469600,00ánobavlnené rúška - 200 ks20.03.20202020
237/20205/2000023Agentúra MaKiLe, s.r.o.Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava-Petržalka47953543200,00ánopredstavenie pre deti - Zimný kožuch Zajka Fajka19.03.20202020
236/20205/2000067OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384235,13ánočistiace a kancelárske potreby - OÚ19.03.20202020
241/20205/2000054AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034228,97nieservisná prehliadka mot. vozidla VW Cady SC 356 DH19.03.20202020
240/20205/2000052MATLOVIČ, s. r. o.Krajinská 4, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31326536300,67ánoservisná prehliadka mot. vozidla - DHZO19.03.20202020
238/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241176,50ánopoštovné19.03.20202020
235/202081/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves31717080436361,82ánostavebné práce Novostavba telocvičňe18.03.20202020
234/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné OÚ 13.2.2020 -12.3.202018.03.20202020
233/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037040,13ánovodné, stočné ZS 13.2.2020 - 12.03.202018.03.20202020
232/202008/2014TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980541,27ánozverejňovanie cintorínov na portáli www.cintoriny.sk za 01.01.2020 do 31.12.202018.03.20202020
231/202007/2014TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980578,00ánosystémová podpora programu cintoríny na rok 202018.03.20202020
230/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ18.03.20202020
229/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339369,67ánovývoz plastov a dreva18.03.20202020
228/20205/2000064Tilia pharmacy, s.r.o.Výstavná 6, 94901 Nitra47356286167,00ánobezdotykový teplomer HuBDIC FS300 - 3 ks16.03.20202020
227/20205/2000059BORTEX, s.r.o.Miestneho priemyslu 571, 02901 Námestovo47711671563,86ánorúško na tvár B 03 v počte 200 ks13.03.20202020
226/20205/2000061LEGS, spol. s r.o.Vinohradnícka 36, 94901 Nitra36762474240,50ánodezinfekčný gel na ruky - 25 ks13.03.20202020
225/20205/2000011ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov313311311137,18ánokancelárske potreby (obálky, zakladače, tlačivá, euroobaly, nástenky) - OÚ12.03.20202020
224/20205/2000053ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113178,70ánokancelárske potreby (obálky, tlačivá, nástenky) - OÚ12.03.20202020
223/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270117,18ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.03.20202020
222/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009168,00ánozákladný kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení12.03.20202020
221/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546728,82ánoel. energia OÚ 02/202012.03.20202020
220/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546725,45ánoel. energia VO Hlavná ul. 2/202011.03.20202020
219/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654675,87ánoel. energia VO Školská ul. 2/202011.03.20202020
218/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616252,84ánovývoz KO11.03.20202020
217/20205/2000015PALKOV s. r. o.Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava-Ružinov45926921203,04ánovývoz kartónového odpadu za obodbie 1-2/202011.03.20202020
216/2020Mgr. Tomáš Leškovský, notárZáhradnícka 6, 81108 Bratislava-Staré Mesto36075477220,00ánonotárska úschova11.03.20202020
215/20205/2000039Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631476,00ánoúdržba zelene11.03.20202020
214/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690220,00ánoelektronické stravné lístky 2/202011.03.20202020
213/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344203,17ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 62/2020
10.03.20202020
212/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147191,49ánonákup potravín
fa ŠJ 61/2020
10.03.20202020
196/20205/1900104Ing. Jozef Janík - JanssHvozdnica 169, 01356 Hvozdnica456439711400,00nieprojekt. dokumentácia "Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka"10.03.20202020
211/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469108,22ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 2/202009.03.20202020
210/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469299,20ánotelefón, internet - OÚ 2/202009.03.20202020
209/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131415290,80ánododávka stravy pre ZŠ 2/2020 - dotácia09.03.20202020
208/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131413956,90ánododávka stravy pre ZŠ 2/202009.03.20202020
207/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651053,10ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu09.03.20202020
206/2020104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016748,48ánovývoz KO 02/202009.03.20202020
205/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649895,40ánonákup potravín
fa ŠJ 60/2020
06.03.20202020
204/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344301,82ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 59/2020
06.03.20202020
203/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182239,81ánonákup potravín fa
ŠJ 58/2020
06.03.20202020
202/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147197,24ánonákup potravín
fa ŠJ 57/2020
06.03.20202020
201/20205/200004512/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009168,00ánokurz obsluhy strojov, zariadení, práce vo výškach06.03.20202020
200/20205/2000042Záhradná architektúra, s. r. o.Hlavná 60/46, 90042 Dunajská Lužná43877931120,00niedendrologický posudok na stromy06.03.20202020
188/20205/2000046DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162124,00ánooprava chodníka, oplotenia zberného dvora, budovanie stojísk na kontajnery05.03.20202020
199/20205/2000049B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467176,40ánozásobník na dokumenty05.03.20202020
198/2020102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350242,76ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 2/202005.03.20202020
197/20205/2000017fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167073684,00ánogeodetické plány, geodetické zamerania05.03.20202020
195/20205/2000035Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa293062482044,35ánomateriál - MŠ predškoláci05.03.20202020
194/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 2/202005.03.20202020
193/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 02/202005.03.20202020
192/20205/2000050SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 3129/17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánokancelársky papier05.03.20202020
191/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698123,85ánonákup potravín
fa ŠJ 56/2020
05.03.20202020
190/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109438,76ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 55/2020
05.03.20202020
189/20205/2000047DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474192,71ánočistiacke a hygienické potreby - ŠJ05.03.20202020
176/202092/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 02/202004.03.20202020
187/20205/2000048Slovenský zväz telesne postihnutýchŠevčenkova 19, 85101 Bratislava-Petržalka1266497952,00niestanovisko k projektovej dokumentácií - jedáleň ZŠ04.03.20202020
186/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 02/202004.03.20202020
185/202043/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746945643,69ánouloženie KO 02/202004.03.20202020
184/202067/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov358503700,00ánovodné, stočné hangár 15.2.2019 - 14.2.202004.03.20202020
183/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní04.03.20202020
182/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313039,60ánopredložka OÚ, ZS 02/202004.03.20202020
181/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616540,48ánovývoz KO04.03.20202020
180/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393151,70ánovývoz plastov a dreva04.03.20202020
179/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 2/202004.03.20202020
178/20205/2000051OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384138,96ánominerálna voda, hygienické potreby04.03.20202020
177/20205/2000026Centrum polygrafických služiebSklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača4227236034,12ánotlačivá - Potvrdenia o pobyte04.03.20202020
175/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342160,99ánopohonné hmoty 2/202003.03.20202020
174/2020LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto52735354840,00ánoprávne služby 2/202003.03.20202020
173/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342165,48ánopohonné hmoty 2 /202003.03.20202020
172/2020Hydromeliorácie, š. p.Vrakunská 29, 82563 Bratislava-Podunajské Biskupice3586083963,60ánovyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení03.03.20202020
171/20205/1900304AZBESTGROUP s. r. o.Sibírska 55, 83102 Bratislava-Nové Mesto50333593211,50ánolikvidácia eternitu03.03.20202020
170/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 2/202003.03.20202020
169/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312507,21nieposkytovanie opatrovateľskej služby 2/202003.03.20202020
168/2020147/2018StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221150,00niezimná údržba chodníkov obce03.03.20202020
166/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
02/2020
02.03.20202020
165/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 03/202002.03.20202020
164/202066/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411449,85ánomateriál02.03.20202020
167/2020Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718108,50ánopublikácia - Svet škôlkara č. 1902.03.20202020
163/20205/2000043František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806403,20ánostĺpy na kontajnerové stojisko28.02.20202020
162/20205/2000033A J Produkty a.s.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov36268518148,80ánozávesné dosky28.02.20202020
161/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532113,05ánonákup potravín
fa ŠJ 54/2020
28.02.20202020
160/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498209,47ánonákup potravín
fa ŠJ 53/2020
28.02.20202020
159/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104231,23ánonákup potravín
fa ŠJ 52/2020
28.02.20202020
158/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104738,65ánonákup potravín
fa ŠJ 51/2020
28.02.20202020
157/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104182,13ánonákup potravín
fa ŠJ 50/2020
28.02.20202020
156/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131417281,60ánododávka stravy pre ZŠ 1/2020 - dotácia27.02.20202020
155/202075/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131415338,75ánododávka stravy pre ZŠ 1/202027.02.20202020
154/202036/2014Slovensky pozemkovy fondBúdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto17335345526,59ánoprenájom pozemku za rok 2020 - cyklocesta Rovinka
27.02.20202020
153/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370216,22ánovodné, stočné ZS 13.2.2019- 12.02.202027.02.20202020
152/2020313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370403,45ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.1.2020 - 16.02.202027.02.20202020
151/20205/2000044INFRA Slovakia, s. r. o.J. Hollého 875, 90873 Veľké Leváre44752423118,00ánoKonferencia Žilina 2020 - MŠ26.02.20202020
150/2020119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037022,30ánovodné, stočné Dom služieb 13.2.2019 - 12.2.202026.02.20202020
149/202032/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037017,96ánovodné, stočné Dom smútku 13.2.2019 - 12.2.202026.02.20202020
148/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037073,55ánovodné, stočné OÚ 13.2.2019 -12.2.202026.02.20202020
147/202035/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037013,48ánovodné, stočné cintorín dolný 13.2.2019 - 12.2.202026.02.20202020
146/20205/2000034DT Business Group s. r. o.Bodrocká 6, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice4717778159,58ánočistiaca kefa do krovinorezu25.02.20202020
145/20205/2000021Stražan LadislavNa pasekách 3083/12, 83106 Bratislava-Rača520418/193250,00ánopredstavenie pre deti - Gašparko a drak25.02.20202020
144/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698123,85ánonákup potravín
fa ŠJ 49/2020
25.02.20202020
143/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344258,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 48/2020
25.02.20202020
142/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147157,27ánonákup potravín
fa ŠJ 47/2020
25.02.20202020
141/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498178,48ánonákup potravín
fa ŠJ 46/2020
25.02.20202020
140/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344180,85ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 45/2020
25.02.20202020
139/20205/2000041STIEFEL EUROCART s.r.o.Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov31360513120,00ánoworkshop: Kreatívne tvorenie - MŠ24.02.20202020
137/20205/2000038RG Management, s.r.o.Požiarnická 4 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779127,44ánočistenie kanalizácie v objekte Centrum obce21.02.20202020
138/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649862,79ánonákup mäsa - večera pre dôchodcov21.02.20202020
136/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339352,32ánovývoz plastov19.02.20202020
135/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ19.02.20202020
134/20205/2000031Technická inšpekcia, a.s.Trnavská cesta 56, 82101 Bratislava-Ružinov36653004216,00ánoposúdenie PD pre stavebné povolenie - Garáž hasičskej techniky18.02.20202020
133/20205/2000032Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401133,78ánočistiaci a hygienický materiál - KD18.02.20202020
132/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436315,84ánonákup potravín
fa ŠJ 44/2020
17.02.20202020
131/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147123,18ánonákup potravín
fa ŠJ 43/2020
17.02.20202020
130/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498425,22ánonákup potravín
fa ŠJ 42/2020
17.02.20202020
129/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147202,90ánonákup potravín
fa ŠJ 41/2020
17.02.20202020
128/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104154,24ánonákup potravín
fa ŠJ 40/2020
17.02.20202020
127/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010449,80ánonákup potravín
fa ŠJ 39/2020
17.02.20202020
126/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532123,38ánonákup potravín
fa ŠJ 38/2020
17.02.20202020
125/2020134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528182,89ánonákup potravín
fa ŠJ 37/2020
17.02.20202020
124/2020Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241029,80ánopoštovné14.02.20202020
123/2020107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky14.02.20202020
121/2020153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065914,75ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu13.02.20202020
120/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546763,19ánoel. energia OÚ 01/202013.02.20202020
122/20205/2000030Barson s. r. o.Nová 720/9, 90024 Veľký Biel523733801200,00nievodičské preukazy skupiny T13.02.20202020
119/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,72ánoel. energia VO Školská ul. 1/202012.02.20202020
118/2020123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546772,98ánoel. energia VO Hlavná ul. 1/202012.02.20202020
117/20205/2000028IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ12.02.20202020
116/2020101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350237,32ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ, MŠ 1/202012.02.20202020
115/2020105/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava0060231194,80ánomzdový seminár Asseco W12.02.20202020
114/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344367,65ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 36/2020
12.02.20202020
113/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147204,34ánonákup potravín
fa ŠJ 35/2020
12.02.20202020
112/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498204,28ánonákup potravín
fa ŠJ 34/2020
12.02.20202020
111/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488371,89ánonákup mäsa
fa ŠJ 33/2020
12.02.20202020
110/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344312,31ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 32/2020
12.02.20202020
109/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270119,93ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.02.20202020
108/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690188,00ánoelektronické stravné lístky 1/202012.02.20202020
107/202029/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590127,90ánovývoz odpadu zo ŠJ 1/202011.02.20202020
106/20205/2000019OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238417,28ánokancelárske potreby10.02.20202020
105/20205/2000019OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238417,28ánokancelárske potreby10.02.20202020
104/20201100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 1/202010.02.20202020
103/2020104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016524,66ánovývoz KO 01/202010.02.20202020
102/2020Centrum polygrafických služiebSklabinská 1, 83106 Bratislava-Rača4227236034,12ánotlačivá - Potvrdenia o pobyte10.02.20202020
101/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616110,76ánovývoz KO10.02.20202020
100/202043/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109570,13ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 31/2020
10.02.20202020
99/2020DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000165520,00ánovybudovanie stojiska na ul. Kvetná, Medená, oprava chodníkov Hlavná ul.07.02.20202020
98/2020DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847488,56ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ07.02.20202020
97/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469110,74ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 1/202006.02.20202020
96/2020003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469304,50ánotelefón, internet - OÚ 1/202006.02.20202020
95/2020106/2019StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221894,30ánozimná údržba chodníkov obce06.02.20202020
94/202012/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 01/202006.02.20202020
93/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339315,70ánovývoz plastov06.02.20202020
92/20205/2000014G-TECHNIK s.r.o.Malé námestie 2873/18, 90101 Malacky5205905752,97ánochladiaca kvapalina do traktora SDF Green TECH, 4 l - 2 ks06.02.20202020
91/202011/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00ánospráva KD 1/202006.02.20202020
90/20205/2000020JURSO s. r. o.Mateja Bela 5325/7, 97411 Banská Bystrica50036637237,00ánodezinfekcia MŠ05.02.20202020
89/202051/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
01/2020
05.02.20202020
88/202099/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 1/202005.02.20202020
87/2020113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891493,49ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní05.02.20202020
86/20205/2000019OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384218,60nieminerálna voda Rajec jemne perlivá 6x1,5 l v počte 20 balení, toaletný papier, archívne krabice, kancelárske potreby.05.02.20202020
85/202014/08Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746946040,76ánouloženie KO 01/202005.02.20202020
84/202052/2017LYSINA - ROŠKO & PARTNERS s.r.o.Hurbanovo námestie 3, 81106 Bratislava-Staré Mesto52735354840,00ánoprávne služby 1/202004.02.20202020
83/2020117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 01/202004.02.20202020
82/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 01/202004.02.20202020
81/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034261,27ánopohonné hmoty 1/202004.02.20202020
80/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498137,68ánonákup potravín
fa ŠJ 29/2020
03.02.20202020
79/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314789,80ánonákup potravín
fa ŠJ 28/2020
03.02.20202020
78/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104202,73ánonákup potravín
fa ŠJ 27/2020
03.02.20202020
77/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053276,90ánonákup potravín
fa ŠJ 26/2020
03.02.20202020
76/202066/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411443,84ánovšeob. materiál03.02.20202020
75/202014/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342139,00ánopohonné hmoty 1/202003.02.20202020
74/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/202003.02.20202020
73/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314792,41ánonákup potravín fa ŠJ 30/202003.02.20202020
72/2020ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312505,86nieposkytovanie opatrovateľskej služby 1/202031.01.20202020
71/2020133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313039,60ánopredložka OÚ, ZS 01/202031.01.20202020
70/2020Nakladatelství FORUM s.r.o., orgnizačná zložkaSeberíniho 1, 82103 Bratislava-Ružinov46490213169,02ánoKontrolná zložka riadieľa školy - PRÉMIUM31.01.20202020
69/20201225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370407,90ánovodné, stočné KD 17.12.2019 - 16.1.202030.01.20202020
68/202060/2018Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamRastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov0017845420,40ánoautorská odmena za licencie na verejné použitie 01.01.2020-31.12.202030.01.20202020
67/20205/1900289DRILL, s.r.o.Gruzínska 9, 82105 Bratislava-Ružinov35966645126,00ánogeologické práce na stavbe Novostavba telocvične29.01.20202020
66/20205/1900333fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707600,00ánogeometrický plán, vytýčenie parciel29.01.20202020
65/2020Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370287,54ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.12.2019 - 16.01.202028.01.20202020
64/2020EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944365,88ánoročná odborná skúška zariadenia EZS, EPS a PER v KD28.01.20202020
63/20205/2000016AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034182,12nieoprava mot. vozidla Škoda Fábia28.01.20202020
62/20205/2000006DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000167368,00ánoosadenie košov, oprava chodníkov, rozšírenie parkoviska pri ZS, vybudovanie stojiska na Slnečnicovej ulici28.01.20202020
61/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344197,13ánonákup ovocia, zeleniny fa ŠJ
25/2020
27.01.20202020
60/2020ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436315,84ánonákup potravín
fa ŠJ 24/2020
27.01.20202020
59/202046/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698123,85ánonákup potravín
fa ŠJ 23/2020
27.01.20202020
58/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147209,20ánonákup potravín
fa ŠJ 22/2020
27.01.20202020
57/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498146,15ánonákup potravín
fa ŠJ 21/2020
27.01.20202020
56/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488142,75ánonákup mäsa
fa ŠJ 20/2020
27.01.20202020
55/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104171,41ánonákup potravín
fa ŠJ 19/2020
27.01.20202020
54/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634478,68ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 18/2020
27.01.20202020
53/202084/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532126,79ánonákup potravín
fa ŠJ 17/2020
27.01.20202020
52/202089/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 2558/35 J, 93101 Šamorín35928182335,69ánonákup potravín fa
ŠJ 16/2020
27.01.20202020
51/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344159,74ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 15/2020
27.01.20202020
50/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147282,65ánonákup potravín
fa ŠJ 14/2020
27.01.20202020
49/20205/2000007Záhradná architektúra, s. r. o.Hlavná 60/46, 90042 Dunajská Lužná4387793130,00ánodendrologický posudok na borovice nachádzajúce sa na cintoríne v Rovinke, p. č. 101524.01.20202020
48/2020ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616485,88ánovývoz KO23.01.20202020
47/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,32ánovývoz plastov a dreva23.01.20202020
46/20205/190033781/2018NANA SK, s. r. o.Skalická cesta 5, 83102 Bratislava-Nové Mesto44110057340,00niedovoz a prepis vozidla pre DHZO22.01.20202020
45/2020Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 131592503165,00ánoprístupk k portálu Verejná správa SR22.01.20202020
44/2020Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262152,00ánopredplatné MŠ + Direktor ročník 202022.01.20202020
43/20205/2000010Elephant smile, s. r. o.Sibírska 1329/2, 90851 Holíč45262217343,60ánosušiaky na výkresy - MŠ20.01.20202020
42/20205/2000009MARŠO, spol. s r.o.Pezinská 24, 90201 Vinosady35875097222,00ánocestná posypová soľ20.01.20202020
41/202075/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ20.01.20202020
40/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498315,96ánonákup potravín
fa ŠJ 13/2020
21.01.20202020
39/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010488,60ánonákup potravín
fa ŠJ 12/2020
20.01.20202020
38/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344244,65ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 11/2020
20.01.20202020
37/202033/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.12.2019 - 12.01.202016.01.20202020
36/202034/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.12.2019 -12.01.202016.01.20202020
35/202081/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339354,94ánovývoz plastov16.01.20202020
34/20205/2000008SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418250,80ánotonery, kancelársky papier - OÚ16.01.20202020
33/20205/1900335Alexander TóthKalinkovo 55, 90043 Kalinkovo34778438453,00ánomontáž a demontáž vianočnej výzdovy16.01.20202020
32/20205/1900336František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888064080,00ánostojisko na kontajnery - Brezová ulica16.01.20202020
31/20205/1900336František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888062280,00ánostojisko na kontajnery za zdravotným strediskom16.01.20202020
30/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto470796905,40ánopoplatok za vydanie stravovacej karty16.01.20202020
29/202055/2017PROTETIKA, a.s.Bojnická 10, 83104 Bratislava-Rača3132285937,92ánoprenájom pozemku pri železnici 01.01.2020 - 31.12.202015.01.20202020
28/20205/1900316Mgr. art. Martin Žák Divadlo AgapeVígľašská 3009/3, 85107 Bratislava-Petržalka37415182150,00ánopredstavenie pre deti - Zimná rozprávka, 11. 01. 2020 v sále KD od 11.00 h.
14.01.20202020
27/20205/2000005BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482172,56ánoservis kúrenia - Centrum obce14.01.20202020
26/20205/2000005BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644822373,80ánododávka a montáž plynového ohrievača vody - MŠ14.01.20202020
25/2020WebSupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves3642192862,38ánodoména a hosting pre obecrovinka.sk13.01.20202020
24/202018/2018DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910000,00ánostravné lístky13.01.20202020
23/2020112/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270114,98ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.01.20202020
22/2020122/2019Dobráci s.r.o.Staré Mesto 56, 81104 Bratislava-Staré Mesto47804602108,00ánomot. vozidlo Ford Transit 350L DC 115 - predátory, modré svetlo13.01.20202020
21/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147256,92ánonákup potravín
fa ŠJ 10/2020
13.01.20202020
20/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634439,60ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 9/2020
13.01.20202020
19/202085/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488210,60ánonákup mäsa
fa ŠJ 8/2020
13.01.20202020
18/202081/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498224,40ánonákup potravín
fa ŠJ 7/2020
13.01.20202020
17/2020134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta3663852891,14ánonákup potravín
fa ŠJ 6/2020
13.01.20202020
16/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104539,92ánonákup potravín
fa ŠJ 5/2020
13.01.20202020
15/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010468,98ánonákup potravín
fa ŠJ 4/2020
13.01.20202020
14/2020122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104250,09ánonákup potravín
fa ŠJ 3/2020
13.01.20202020
13/2020105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147127,70ánonákup potravín
fa ŠJ 2/2020
13.01.20202020
12/202083/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344190,06ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 1/2020
13.01.20202020
11/20205/2000004DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474293,76ánočistiace a hygienické potreby do ŠJ10.01.20202020
10/2020122/2019Dobráci s.r.o.Staré Mesto 56, 81104 Bratislava-Staré Mesto4780460213800,00ánomot. vozidlo Ford Transit 350L DC 11510.01.20202020
9/202061/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690112,00ánoelektronické stravné lístky 12/201910.01.20202020
8/20205/2000003Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401301,73ánočistiace prostriedky MŠ09.01.20202020
7/20205/1900298Havel projekt s. r. o.Okružná 5544/37, 90027 Bernolákovo523358872130,00ánodokumentácie cestnej siete a siete chodníkov09.01.20202020
6/20205/1900195DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909282,07ánooprava verejného osvetlenia08.01.20202020
5/20205/1900334Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466167,28ánodržiak s odrazkou na radlicu na sneh08.01.20202020
4/20205/2000001OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384147,07ánočistiace, hygienické potreby a kancelárske potreby, voda, čaj08.01.20202020
3/2020157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 12/201907.01.20202020
2/202044/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/202002.01.20202020
1/202011/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 01 - 03/2020 - T. Bambini02.01.20202020
1241/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 12/201910.02.20202019
1240/2019Internet-Handel s.r.o.Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha - Smíchov2414182818,24ánoknihy " S dievčiskom sa nehráme"28.01.20202019
1239/2019123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654670,52ánonedoplatok - za dodávku a distribúciu el. energie28.01.20202019
1238/201907/2014TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava469198054,20ánosystémová podpora programu - cintoríny na rok 2019, aktualizácia23.01.20202019
1237/2019Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976432,00ánovedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 201917.01.20202019
1236/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467135,74ánopreplatok - el. energia - VO Repková ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1235/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546716,92ánopreplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1234/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467275,54ánopreplatok - el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1233/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467499,72ánopreplatok - el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1232/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467543,10ánopreplatok - el. energia - VO Agátová ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1231/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467360,97ánopreplatok - el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1230/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546795,38ánopreplatok - el. energia - VO Veterná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1229/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467323,14ánopreplatok - el. energia - VO Kvetná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1228/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546783,04ánopreplatok - el. energia - VO Záhradná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1227/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467159,92ánopreplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1226/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467121,20ánopreplatok - el. energia - VO Zasihlie
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1225/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467373,21ánopreplatok - el. energia - VO Astrová ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1224/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467150,52ánopreplatok - el. energia - VO Záhradná ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1223/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467370,74ánopreplatok - el. energia - VO Predium
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1222/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467442,60ánopreplatok - el. energia - VO Trhové polia
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1221/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467221,32ánopreplatok - el. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1220/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546760,47ánonedoplatok - el. energia - VO pri Výskum.ústave
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1219/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467168,93ánopreplatok - el. energia - VO Krásna ul.
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1218/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467125,12ánopreplatok - el. energia - zdrav. stredisko
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1217/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546714,88ánopreplatok - el. energia - hangár (za cintorínom)
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1216/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546769,36ánonedoplatok - el. energia - VO cyklotrasa za hrádzou
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1215/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467925,70ánopreplatok - el. energia - Centrum obce - T. Bambini
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1214/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467343,67ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1213/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654671247,65ánopreplatok - el. energia - MŠ
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1212/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546798,94ánopreplatok - el. energia - KD
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1211/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467135,56ánopreplatok - el. energia - objekt VPS
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1210/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467601,16ánopreplatok - el. energia - lekáreň
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1209/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546755,38ánopreplatok - el. energia - MŠ Včielka
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1208/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654674,49ánopreplatok - el. energia - cintorín dolný
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1207/2019138/2018Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546724,68ánopreplatok - el. energia - Dom smútku
vyúčt. 01-12/2019
16.01.20202019
1206/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590127,90ánovývoz odpadu zo ŠJ 12/201916.01.20202019
1205/2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124643,85niepoštovné15.01.20202019
1204/2019123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546763,84ánoel. energia VO Školská ul. 12/201914.01.20202019
1203/2019123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467281,74ánoel. energia VO Hlavná ul. 12/201914.01.20202019
1202/2019123/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467279,48ánoel. energia OÚ 12/201914.01.20202019
1201/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina518654672095,53ánopreplatok - plyn zberná faktúra 01-12/2019 preplatok14.01.20202019
1200/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065921,28ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu14.01.20202019
1199/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016467,95ánovývoz KO 12/201913.01.20202019
1198/201951/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 10-12/201913.01.20202019
1197/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616225,84ánovývoz KO13.01.20202019
1196/2019114/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto46113177331,38ánonedoplatok plyn Dom služieb
vyúčt. 01-12/2019
10.01.20202019
1195/2019113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto4611317757,48ánonedoplatok el. energia Dom služieb
vyúčt. 01-12/2019
10.01.20202019
1194/201964/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370100,00ánoprenájom budovy - čerpacej stanice s. č. 349 za rok 201910.01.20202019
1193/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616291,84ánovývoz KO10.01.20202019
1192/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009180,41ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 12/201909.01.20202019
1191/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469104,80ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 12/201909.01.20202019
1190/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469296,81ánotelefón, internet - OÚ 12/201909.01.20202019
1189/20195/1900321Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa29306248924,39ánoučebné pomôcky MŠ08.01.20202019
1188/20195/1900309NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319140,92ánostavebnice, hračky MŠ08.01.20202019
1187/2019101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435096,61ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 12/201908.01.20202019
1186/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č. 8 - MŠ08.01.20202019
1185/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov08.01.20202019
1184/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 12/201908.01.20202019
1183/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746945250,92ánouloženie KO 12/201908.01.20202019
1182/2019117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 12/201908.01.20202019
1181/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 12/201908.01.20202019
1180/201952/2017Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 12/201907.01.20202019
1179/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342112,96ánopohonné hmoty 12/201903.01.20202019
1178/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
12/2019
03.01.20202019
1177/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312348,59nieposkytovanie opatrovateľskej služby 12/201903.01.20202019
1176/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339341,50ánovývoz plastov a dreva03.01.20202019
1175/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370485,93ánonedoplatok vodné, stočné MŠ, ŠJ 17.11.2019 - 16.12.201903.01.20202019
1174/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370254,10ánonedoplatok vodné, stočné KD 17.11.2019 - 16.12.201903.01.20202019
1173/20195/1900220MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa45325600600,00ánoaktualizácia mapového portálu o nové podklady03.01.20202019
1172/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313019,80ánopredložka OÚ, ZS 12/201903.01.20202019
1171/2019106/2019StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221150,00niezimná údržba chodníkov obce03.01.20202019
1170/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339364,15ánovývoz plastov03.01.20202019
1169/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616306,48ánovývoz KO03.01.20202019
1168/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131414252,70ánododávka stravy pre ZŠ 12/201930.12.20192019
1167/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131415706,00ánododávka stravy pre ZŠ 12/2019 - dotácia30.12.20192019
1166/20195/1900323Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica3663112411,27ánošeky - ŠJ30.12.20192019
1165/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín3628411460,96ánovšeob. materiál30.12.20192019
1164/20195/1900332Carol line spol. s r.o.Sibírska 35, 83102 Bratislava-Nové Mesto35788445288,00ánopolep auta - DHZO20.12.20192019
1163/20195/1900331B B N - spol. s r.o.Školská 15, 96001 Zvolen31576222172,80ánoautobatérie - DHZO20.12.20192019
1162/20195/1900330RG Management, s.r.o.Požiarnická 4 A, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice471557791650,96ánovianočné posedenie zamestnancov20.12.20192019
1161/20195/1900329PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto44544219185,16ánozhotovenie počítačovej siete v zdravotnom stredisku20.12.20192019
1160/20195/1900274Štefan OzaniakSadová 616/1, 90041 Rovinka34779841200,00ánostolárske práce, zhotovenie skrine20.12.20192019
1159/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.11.2019 - 12.12.201919.12.20192019
1158/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.11.2019 -12.12.201919.12.20192019
1157/20195/1900296AKZ mont s.r.o.Alžbety Gwerkovej 1513/31, 85104 Bratislava-Petržalka362877502296,80ánorevízia plynových, tlakových zariadení v objektoch v správe obce Rovinka19.12.20192019
1156/20195/1900063JOSSIK, s. r. o.Okružná 5424/22, 90027 Bernolákovo444506992934,00ánopassport a projekt dopravného značenia19.12.20192019
1155/20195/1900327BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda3626448254,00ánooprava bojlera v MŠ19.12.20192019
1154/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348880,35ánonákup mäsa
fa ŠJ 255/2019
19.12.20192019
1153/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690160,00ánoelektronické stravné lístky 11/201918.12.20192019
1152/20195/1900326Aureus Services s.r.o.Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky4544208839,66ánopečiatky18.12.20192019
1151/20195/1900292EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039882687,40ánooprava chodníka, spomaľovača, terasy v budove Centrum obce18.12.20192019
1150/20195/1900308Libristo Media s.r.o.Sychrov 55, 75501 Vsetín04448367317,08ánoknihy do knižnice17.12.20192019
1149/20195/1900179JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688622000,00ánoarchitektonická štúdia - Tribúna TJ Rovinka18.12.20192019
1148/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109683,77ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 254/2019
17.12.20192019
1147/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344259,80ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 253/2019
17.12.20192019
1146/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314726,53ánonákup potravín
fa ŠJ 252/2019
17.12.20192019
1145/20195/1900325Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov4706243660,00ánoprenájom vysokozdvižnej plošiny17.12.20192019
1144/20195/1900320DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000165460,00ánovybudovanie stojiska na ul. Jazerná17.12.20192019
1143/20195/1900320DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000161579,20ánooprava a dobudovanie chodníka na Hlavnej ul.17.12.20192019
1142/20195/1900320DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000161200,00ánooprava oplotenia zberného dvora17.12.20192019
1141/20195/1900315Agentúra MaKiLe, s.r.o.Hrobákova 2480/22, 85102 Bratislava-Petržalka47953543450,00ánoMikulášske predstavenie - Mikulášska čižma16.12.20192019
1140/20195/1900104Ing. Jozef Janík - JanssHvozdnica 169, 01356 Hvozdnica456439711600,00ánoprojektové práce na dokumentácii "Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka"16.12.20192019
1139/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488105,36ánonákup mäsa
fa ŠJ 251/2019
13.12.20192019
1138/201946/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698119,90ánonákup potravín
fa ŠJ 250/2019
13.12.20192019
1137/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147213,81ánonákup potravín
fa ŠJ 249/2019
13.12.20192019
1136/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498123,59ánonákup potravín
fa ŠJ 248/2019
13.12.20192019
1135/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104115,36ánonákup potravín
fa ŠJ 247/2019
13.12.20192019
1134/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344354,98ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 246/2019
13.12.20192019
1133/20195/1900289DRILL, s.r.o.Gruzínska 9, 82105 Bratislava-Ružinov35966645474,00ánogeologické práce na stavbe Novostavba telocvične13.12.20192019
1132/20195/1900324IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánočistenie kanalizácie13.12.20192019
1131/20195/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241414,10ánopoštovné13.12.20192019
1130/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270126,64ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.12.20192019
1129/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní12.12.20192019
1128/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546759,56ánoel. energia VO Školská ul. 11/201911.12.20192019
1127/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467239,27ánoel. energia VO Hlavná ul. 11/201911.12.20192019
1126/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467236,88ánoel. energia OÚ 11/201911.12.20192019
1125/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469109,55ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 11/201911.12.20192019
1124/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469296,56ánotelefón, internet - OÚ 11/201911.12.20192019
1123/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131415956,43ánododávka stravy pre ZŠ 11/201911.12.20192019
1122/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131418148,00ánododávka stravy pre ZŠ 11/2019 - dotácia11.12.20192019
1121/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ11.12.20192019
1120/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065595,22ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.12.20192019
1119/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616316,80ánovývoz KO11.12.20192019
1118/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 11/201910.12.20192019
1117/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 10/201910.12.20192019
1116/2019117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 11/201910.12.20192019
1115/20195/1900299FINERY DECOR s.r.o.Zvolenská cesta 173, 97401 Banská Bystrica452792761450,80ánoreprezentačné predmety10.12.20192019
1114/2019101/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350164,66ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 11/201910.12.20192019
1113/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016436,39ánovývoz KO 11/201910.12.20192019
1112/2019DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky09.12.20192019
1111/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147203,83ánonákup potravín
fa ŠJ 245/2019
09.12.20192019
1110/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498226,24ánonákup potravín
fa ŠJ 244/2019
09.12.20192019
1109/201984/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053270,46ánonákup potravín
fa ŠJ 243/2019
09.12.20192019
1108/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344303,66ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 242/2019
09.12.20192019
1107/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436311,88ánonákup potravín
fa ŠJ 241/2019
09.12.20192019
1106/20195/1900322DIMARKO, s. r. o.Odborárska 52, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847495,18ánočistiace potreby ŠJ09.12.20192019
1105/20195/1900312PNC s.r.o.Harmincova 1 B, 84101 Bratislava-Dúbravka45641145374,28ánonálepky na komunálny odpad na rok 202009.12.20192019
1104/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu zo ŠJ 11/201909.12.20192019
1103/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
11/2019
06.12.20192019
1102/2019DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114193,20ánovšeob. materiál06.12.20192019
1101/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034291,78ánopohonné hmoty 11/201905.12.20192019
1100/2019Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826231,32ánoSprávny poriadok aktualizácia k 20.11.2019 - publikácia05.12.20192019
1099/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 11/201905.12.20192019
1098/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339345,14ánovývoz plastov a zmiešaný odpad05.12.20192019
1097/20195/1900321Dapp - CHPM, s.r.o.Lípa 4, 76311 Lípa29306248337,70ánosada učeb. pomôcok - grafomotorika05.12.20192019
1096/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944927,97ánouloženie KO 11/201904.12.20192019
1095/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 11/201904.12.20192019
1094/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 11/201904.12.20192019
1093/201952/2017Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 11/201903.12.20192019
1092/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109506,58ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 240/2019
03.12.20192019
1091/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147204,61ánonákup potravín
fa ŠJ 239/2019
03.12.20192019
1090/201984/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053287,84ánonákup potravín
fa ŠJ 238/2019
03.12.20192019
1089/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313039,60ánopredložka OÚ, ZS 11/201903.12.20192019
1088/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312936,35ánoposkytovanie opatrovateľskej služby 11/201903.12.20192019
1087/20195/1900319Ján Kolník Súkromná autoškolaNálepkova 316 24, 03854 Krpeľany33577404298,80ánoškolenie obsluhy MV, motorovej píly, nálepky03.12.20192019
1086/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871843,06ánopublik. Náročné dieťa č.7 - MŠ02.12.20192019
1085/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánoRiadenie materskej školy - november 201902.12.20192019
1084/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871839,65ánopublikácia - Paragrafy v MŠ - november 1902.12.20192019
1083/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 1802.12.20192019
1082/20195/1900318STIEFEL EUROCART s.r.o.Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov313605131596,00ánohry pre predškolákov02.12.20192019
1081/20195/1900233NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319209,00ánonožičky k postieľkam - MŠ02.12.20192019
1080/20195/1900272Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616612147,76ánoskrinky MŠ02.12.20192019
1079/20195/1900272Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616614783,50ánoskrinky MŠ02.12.20192019
1078/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 12/201902.12.20192019
1077/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616265,44ánovývoz KO02.12.20192019
1076/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370494,84ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.10.2019 - 16.11.201902.12.20192019
1075/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370604,06ánovodné, stočné KD 17.10.2019 - 16.11.201902.12.20192019
1074/20195/1900256KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423180,00ánomeranie a oprava kábla vonkajšieho osvetlenia na ulici Slnečnicová (za Billou) v Rovinke02.12.20192019
1073/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 11/201902.12.20192019
1072/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649895,55ánonákup potravín
fa ŠJ 237/2019
02.12.20192019
1071/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 35, 93101 Šamorín35928182450,48ánonákup potravín fa ŠJ 236/201902.12.20192019
1070/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436311,88ánonákup potravín
fa ŠJ 235/2019
02.12.20192019
1069/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010485,09ánonákup potravín
fa ŠJ 234/2019
02.12.20192019
1068/201946/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698139,80ánonákup potravín
fa ŠJ 233/2019
02.12.20192019
1067/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528115,13ánonákup potravín
fa ŠJ 232/2019
02.12.20192019
1066/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344231,22ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 231/2019
02.12.20192019
1065/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147307,18ánonákup potravín
fa ŠJ 230/2019
02.12.20192019
1064/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871846,05ánoškolská jedáleň - nov. 19 ŠJ02.12.20192019
1063/20195/1900314Vajnorský okrášľovací spolokPod lipami 2, 83107 Bratislava-Vajnory31801081300,00nievystúpenie Na muzike pre jubilantov obce, dňa 29. 11. 201902.12.20192019
1062/201993/2019Waltersdorf s.r.o.Ružová dolina 25, 82109 Bratislava-Ružinov525136881,00niekúpa pozemkov29.11.20192019
1061/20195/1900263LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzenýmBeňadická 3022/10, 85106 Bratislava-Petržalka357963321560,00ánoprojektová dokumentácia na rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná ul.29.11.20192019
1060/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339356,21ánovývoz plastov a dreva29.11.20192019
1059/20195/1900313Štefan GajdošOkružná 180/63, 90041 Rovinka376948471620,00ánooprava poškodeného múru na cintoríne26.11.20192019
1058/20195/1900317OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238470,24ánohygienické a čistiace potreby pre obecný úrad26.11.20192019
1057/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616671,28ánovývoz KO26.11.20192019
1056/20195/1900310IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308852,00ánočistenie kanalizačných vpustí25.11.20192019
1055/20195/1900290JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000972,00ánoopakované oboznamovanie obsluhy ramenového nakladača25.11.20192019
1054/20195/1900307ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616600,00ánoradlica na sneh25.11.20192019
1053/20195/19002271/6/2012DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909465,17ánoosadenie zničeného stĺpa verejného osvetlenia22.11.20192019
1052/20195/1800111ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616604,80ánoprenájom 2 veľkokapacitných kontajnerov22.11.20192019
1051/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498202,05ánonákup potravín
fa ŠJ 229/2019
22.11.20192019
1050/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488356,90ánonákup mäsa
fa ŠJ 228/2019
22.11.20192019
1049/201984/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532149,82ánonákup potravín
fa ŠJ 227/2019
22.11.20192019
1048/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344256,60ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 226/2019
22.11.20192019
1047/2019105/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311296,88ánosystémová podpora mzdového programu W MZDY na r. 202021.11.20192019
1046/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,78ánovývoz plastov21.11.20192019
1045/20195/1900229KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801350,00ánozhotovenie trativodu - Medená ulica20.11.20192019
1044/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921125,52ánozhodnotenie dreva20.11.20192019
1043/20195/1900303SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418194,40ánotonery, papier - OÚ19.11.20192019
1042/20195/1900306OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238485,20ánoskartovačka DAHLE papersafe - OÚ19.11.20192019
1041/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.10.2019 -12.11.201918.11.20192019
1040/201935/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,72ánovodné, stočné cintorín dolný 13.08.2018 - 12.11.201918.11.20192019
1039/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.10.2019 - 12.11.201918.11.20192019
1038/201932/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.8.2019 - 12.11.201918.11.20192019
1037/2019119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné Dom služieb 13.8.2019 - 12.11.201918.11.20192019
1036/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ18.11.20192019
1035/20195/1900270Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyKutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto00177474350,00ánoškolenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce18.11.20192019
1034/2019102/2019CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350174,52ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 10/201918.11.20192019
1033/20195/1900311DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847479,62ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ18.11.20192019
1032/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147126,58ánonákup potravín
fa ŠJ 225/2019
18.11.20192019
1031/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498200,08ánonákup potravín
fa ŠJ 224/2019
18.11.20192019
1030/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104139,14ánonákup potravín
fa ŠJ 223/2019
18.11.20192019
1029/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344223,44ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 222/2019
18.11.20192019
1028/20195/1900294FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka4551094680,64ánokontrola a revízia hasiacich prístrojov a požiarných hydrantov v objekte Centrum obce15.11.20192019
1027/20195/1900294FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946194,28ánokontrola a revízia hasiacich prístrojov a požiarných hydrantov v objektoch OÚ, KD, ZS, MŠ, objekt VPS, zberný dvor15.11.20192019
1026/2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124856,65ánopoštovné15.11.20192019
1025/20195/1900302IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308300,00ánoprečistenie kanalizácie v kultúrnom dome14.11.20192019
1024/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná001906161363,92ánovývoz KO14.11.20192019
1023/20195/1900305OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384170,76ánočistiace potreby, kancelárske potreby (pákové zakladače), balená voda - OÚ14.11.20192019
1022/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131418754,00ánododávka stravy pre ZŠ 10/2019 - dotácia14.11.20192019
1021/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131416339,31ánododávka stravy pre ZŠ 10/201914.11.20192019
1020/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467209,68ánoel. energia VO Hlavná ul. 10/201913.11.20192019
1019/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546753,78ánoel. energia VO Školská ul. 10/201913.11.20192019
1018/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467228,03ánoel. energia OÚ 10/201913.11.20192019
1017/2019TÜV SÜD Slovakia s.r.o.Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov35852216222,00ánoposúdenie projektovej dokumnetácie "Prístavba jedálne a stavebné úpravy k ZŠ v obci Rovinka"13.11.20192019
1016/20195/1900237PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto44544219294,00ánoIP kamera13.11.20192019
1015/20195/1900300ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113162,57ánokancelárske potreby (tlačivá, euroobaly, lepiace pásky, korekčné pásky) pre obecný úrad13.11.20192019
1014/2019Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270118,56ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.11.20192019
1013/2019EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoodborná skúška zariadenia EZS, EPS a PER v KD12.11.20192019
1012/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní12.11.20192019
1011/20195/1900295BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda3626448215,36ánotermostatická hlavica do KD12.11.20192019
1010/2019117/2017BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 10/201911.11.20192019
1009/20195/1900268104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016963,08ánovývoz KO 10/201911.11.20192019
1008/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651314,04ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.11.20192019
1007/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 10/201911.11.20192019
1006/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114156,33ánovšeob. materiál11.11.20192019
1005/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147110,79ánonákup potravín
fa ŠJ 221/2019
11.11.20192019
1004/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača4473348886,02ánonákup mäsa
fa ŠJ 220/2019
11.11.20192019
1003/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498208,01ánonákup potravín
fa ŠJ 219/2019
11.11.20192019
1002/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104247,25ánonákup potravín
fa ŠJ 218/2019
11.11.20192019
1001/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104259,09ánonákup potravín
fa ŠJ 217/2019
11.11.20192019
1000/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104731,88ánonákup potravín
fa ŠJ 216/2019
11.11.20192019
999/20195/1900284Ladislav Kálmán KominárSokolská 13, 90301 Senec17603374180,00niekontrola a čistenie komínov v budovách KD, MŠ08.11.20192019
998/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto47079690172,00ánoelektronické stravné lístky 10/201908.11.20192019
997/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944884,33ánouloženie KO 10/201907.11.20192019
996/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 10/201907.11.20192019
995/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469111,35ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 10/201907.11.20192019
994/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469297,23ánotelefón, internet - OÚ 10/201907.11.20192019
993/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921201,72ánozhodnotenie dreva07.11.20192019
992/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339349,90ánovývoz plastov08.11.20192019
991/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,54ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 10/201907.11.20192019
990/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528122,59ánonákup potravín
fa ŠJ 215/2019
07.11.20192019
989/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344187,38ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 214/2019
07.11.20192019
988/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147210,70ánonákup potravín
fa ŠJ 213/2019
07.11.20192019
987/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436315,84ánonákup potravín
fa ŠJ 212/2019
07.11.20192019
986/20195/1900301Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka3722065980,00niederatizácia objektov06.11.20192019
985/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109570,49ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 211/2019
06.11.20192019
984/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498161,45ánonákup potravín
fa ŠJ 210/2019
06.11.20192019
983/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 10/201905.11.20192019
982/201952/2017Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 10/201905.11.20192019
981/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 10/201905.11.20192019
980/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342280,90ánopohonné hmoty 10/201905.11.20192019
979/2019ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313059,40ánopredložka OÚ, ZS 10/201905.11.20192019
978/20195/1900269SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč50828843830,80ánovýrobu a dodanie domových smaltovaných tabúľ so súpisným číslom a s orientačným číslom05.11.20192019
977/20195/190029381/2019Strojspiš, s.r.o.Spišská Nová Ves 10, 05201 Spišská Nová Ves3171708032034,54ánozhotovenie vápno-cementovej stabilizácie bez geotextílie na nastavbe "Novostavba telocvične"05.11.20192019
976/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312534,83nieposkytovanie opatrovateľskej služby 10/201905.11.20192019
975/20195/1900297DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847465,30ánočistiace a hygienické potreby do ŠJ04.11.20192019
974/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/201904.11.20192019
973/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969080,00ánoelektronické stravné lístky 9/201904.11.20192019
972/20195/1900237PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto445442192383,92ánoosadenie osvetlenia a kamery na železničnú zastávku04.11.20192019
971/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393147,31ánovývoz plastov31.10.20192019
970/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344173,08ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 209/2019
29.10.20192019
969/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314754,52ánonákup potravín
fa ŠJ 208/2019
29.10.20192019
968/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488158,04ánonákup mäsa
fa ŠJ 207/2019
29.10.20192019
967/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649892,87ánonákup potravín
fa ŠJ 206/2019
29.10.20192019
966/20195/1900247ORGECO spol. s r.o.Bešeňovská cesta 7, 94064 Nové Zámky314330903086,78ánovianočné osvetlenie29.10.20192019
965/20195/1900111L+L BUS, s.r.o.Jána Smreka 13, 90301 Senec468590711460,00niepreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Tatrankých Matliarov a späť29.10.20192019
964/20195/1900295BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda362644821627,90ánokurenárske práce v objektoch OÚ, KD, MŠ29.10.20192019
963/20195/1900289DRILL, s.r.o.Gruzínska 9, 82105 Bratislava-Ružinov35966645246,00ánogeologické práce na stavbe Novostavba telocvične29.10.20192019
962/20195/1900265P & L Slovakia, spol. s.r.o.Partizánska 401, 91624 Horná Streda36330841474,30ánoservis traktora29.10.20192019
961/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370336,58ánovodné, stočné KD 17.9.2019 - 16.10.201929.10.20192019
960/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370468,10ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.9.2019 - 16.10.201929.10.20192019
959/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 9/201928.10.20192019
958/20195/1900291OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384123,87ánominerálna voda RAJEC 10 balení jemne perlivá 6x1,5 l, čaje, čistiace potreby, zošívačka pre obecný úrad28.10.20192019
957/20195/1900262CART PRINT, s.r.o.Štúrova 57 B, 94901 Nitra3413115981,12ánodaňové tlačivá15.10.20192019
956/201946/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698140,47ánonákup potravín
fa ŠJ 205/2019
24.10.20192019
955/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104237,28ánonákup potravín
fa ŠJ 204/2019
24.10.20192019
954/20195/1900153SATUR TRANSPORT a.s.Studená 7, 82104 Bratislava-Ružinov35787228750,00ánodoprava autobusom - záhradkári24.10.20192019
953/20195/1900202MEVA-SK s.r.o. RožňavaKrátka 574, 04951 Brzotín316810515904,00áno3 x vaňový kontajner, betónový kôš na odpadky24.10.20192019
952/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969068,00ánoelektronické stravné lístky 09/201924.10.20192019
951/20195/1900255ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava-Petržalka35801689156,00ánopreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Bratislavy a späť24.10.20192019
950/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto470796905,40ánopoplatok za vydanie stravovacej karty23.10.20192019
949/20195/1900266Martinus, s.r.o.Gorkého 4, 03601 Martin4550324976,60ánoknihy do knižnice
23.10.20192019
948/20195/1900286ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113194,62ánokalendáre 2020 - OÚ22.10.20192019
947/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344270,32ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 203/2019
22.10.20192019
946/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436362,72ánonákup potravín
fa ŠJ 202/2019
22.10.20192019
945/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147213,37ánonákup potravín
fa ŠJ 201/2019
22.10.20192019
944/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498204,47ánonákup potravín
fa ŠJ 200/2019
22.10.20192019
943/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010499,46ánonákup potravín
fa ŠJ 199/2019
22.10.20192019
942/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528103,68ánonákup potravín
fa ŠJ 198/2019
22.10.20192019
941/20195/1900288RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004118,80ánočistiaci prostriedok do umývačky - ŠJ22.10.20192019
940/20195/1900287DIMARKO, s. r. o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847473,56ánohygienické potreby - ŠJ22.10.20192019
939/20195/1900267LAWEX, spol. s r.o.Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica36037800569,10ánooprava konvektomatu - ŠJ21.10.20192019
938/20195/1900149fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167073000,00ánopolohopisné a výškopisné zameranie komunikácie Školská a časti komunikácie Športová, geometrický plán objektov zdravotného strediska, kultúrneho domu, parciel č. 6, 7, 5/121.10.20192019
937/20195/1900271JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka50530950830,00ánokompostéry + prekopávače21.10.20192019
936/20195/1900194KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423406,80ánomeranie izolačných stavov vedenia verejného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia21.10.20192019
935/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616415,20ánovývoz KO21.10.20192019
934/20195/1900285Erich ZinnbauerKultúrna 3451/8, 82104 Bratislava-Ružinov3210456143,26ánoservis umývačky - ŠJ21.10.20192019
933/20195/1900273Internet Mall Slovakia s.r.o.Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov3595022621,10ánopodlahový mop - OÚ21.10.20192019
932/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339357,02ánovývoz plastov18.10.20192019
931/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921247,68ánozhodnotenie dreva18.10.20192019
930/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131418316,00ánododávka stravy pre ZŠ 9/2019 - dotácia17.10.20192019
929/20195/1900127ARCHsight, s.r.o.Konská 85/289, 03204 Konská508985582400,00ánoprojektová dokumentácia + rozpočet na zhotovenie diela: "Zberný dvor Rovinka"17.10.20192019
928/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.9.2019 - 12.10.201917.10.20192019
927/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.9.2019 -12.10.201917.10.20192019
926/20195/1900224Ing. Andrej DanišKrásnohorská 3165 16, 85107 Bratislava-Petržalka44336675180,00ánoprojektové dokumentácie: prístrešok na kontajnery, oplotenie detského ihriska - Jazerná, priechod na susedné pozemky, parkovisko sanitky17.10.20192019
925/20195/1900093Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976632130,00ánoorezy a výruby stromov, frézovanie pňov17.10.20192019
924/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270125,54ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ16.10.20192019
923/20195/1900264IKAR, a.s.Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov00678856101,90ánoknihy pre MŠ16.10.20192019
922/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871844,35ánopublikácia - Nové paragrafy v MŠ16.10.20192019
921/2019107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910002800,00ánostravné lístky15.10.20192019
920/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344311,22ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 197/2019
15.10.20192019
919/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147329,19ánonákup potravín
fa ŠJ 196/2019
15.10.20192019
918/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498316,01ánonákup potravín
fa ŠJ 195/2019
15.10.20192019
917/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010449,28ánonákup potravín
fa ŠJ 194/2019
15.10.20192019
916/201975/2019Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.Farského 14, 85101 Bratislava-Petržalka440131415991,63ánododávka stravy pre ZŠ 9/201915.10.20192019
915/20195/2017Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241334,95ánopoštovné15.10.20192019
914/201992/2019BUILD, spol. s r.o.Laurinská 10, 81101 Bratislava-Staré Mesto356813491296,00ánostavebný dozor "Novostavba telocvične ZŠ v Rovinke" 09/201914.10.20192019
913/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní14.10.20192019
912/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ14.10.20192019
911/20195/1900253ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble46093672981,12ánoservis zariadenia bezdrôtového rozhlasu, doplnenie bezdrôtového rozhlasu11.10.20192019
910/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467166,82ánoel. energia VO Hlavná ul. 09/201911.10.20192019
909/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546744,49ánoel. energia VO Školská ul. 09/201911.10.20192019
908/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467210,48ánoel. energia OÚ 09/201911.10.20192019
907/20195/1900260Internet Mall Slovakia s.r.o.Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov3595022616,40ánotabuľa - Pozor mokrá podlaha11.10.20192019
906/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339383,16ánovývoz plastov11.10.20192019
905/20195/1900259Libristo Media s.r.o.Sychrov 55, 75501 Vsetín04448367241,51ánoknihy k uvítaniu detí do života11.10.20192019
904/2019100/2018Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971418,00nieročná kontrola ihrísk10.10.20192019
903/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350193,10ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 09/201910.10.20192019
902/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651224,31ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.10.20192019
901/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488220,18ánonákup mäsa
fa ŠJ 193/2019
09.10.20192019
900/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344316,60ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 192/2019
09.10.20192019
899/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147132,53ánonákup potravín
fa ŠJ 191/2019
09.10.20192019
898/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498112,31ánonákup potravín
fa ŠJ 190/2019
09.10.20192019
897/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104190,10ánonákup potravín
fa ŠJ 189/2019
09.10.20192019
896/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104759,12ánonákup potravín
fa ŠJ 188/2019
09.10.20192019
895/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104227,57ánonákup potravín
fa ŠJ 187/2019
09.10.20192019
894/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109834,75ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 186/2019
09.10.20192019
893/20195/1900261OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov36192384180,99ánočistiace potreby, kancelárske potreby a voda RAJEC jemne perlivá 6 x 1,5 l v počte 16 balení pre Obecný úrad.09.10.20192019
892/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469112,24ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 9/201909.10.20192019
891/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469296,68ánotelefón, internet - OÚ 9/201909.10.20192019
890/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871865,45ánopublik. Náročné dieťa - ZD09.10.20192019
889/20195/1900245Marián Medlen - JurisDatOndavská 8 , 00000 Bratislava1182197319,80ánopublik. Predprimárne vzdelávanie 2019-202009.10.20192019
888/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616290,40ánovývoz KO09.10.20192019
887/2019Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262125,00ánopublik. ÚČTO. ROPO A OBCÍ Štandard od 01.01.2020-31.12.202008.10.20192019
886/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342345,20ánopohonné hmoty 9/201908.10.20192019
885/201960/2019PROF & PARTNERS s.r.o.Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača460708851200,00nieoverenie účt. závierky a konsolidovanej účt. závierky za rok 201808.10.20192019
884/20195/1900226ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.Rampová 1729/5, 04001 Košice-Džungľa36170151407,52ánosvietidlo DALYA S 1 x 17 W08.10.20192019
883/20195/1900254BUGÁR, s.r.o.Hlavná 1538/31, 92901 Dunajská Streda36264482720,00ánoročná kontrola - servis plynových kotlov v objektoch OÚ, KD, ZS, MŠ, TJ, objekt VPS, objekt Centrum obce08.10.20192019
882/2019DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114166,27ánovšeob. materiál08.10.20192019
881/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590147,88ánovývoz odpadu zo ŠJ 9/201908.10.20192019
880/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016314,21ánovývoz KO 09/201908.10.20192019
879/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009164,70ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 09/201908.10.20192019
878/201951/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734642,00ánopodpora programu Korwin 07-09/201908.10.20192019
877/20195/1900243ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131402,00ánokancelárske potreby (obálky, tlačivá, šanony, obaly) pre Obecný úrad04.10.20192019
876/20195/1900242ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131141,65ánokancelárske potreby (obálky, tlačivá, šanony, papier, záznamové knihy) pre Školskú jedáleň04.10.20192019
875/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616985,68ánovývoz KO04.10.20192019
874/20195/1900230Mgr. Božena Marienková BM-AGENCYŠportová 419/6, 90041 Rovinka32072902550,00niezabezpečenie programu pre Deň obce Rovinka dňa 14.09.201903.10.20192019
873/201946/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698120,56ánonákup potravín
fa ŠJ 185/2019
03.10.20192019
872/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344320,88ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 184/2019
03.10.20192019
871/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147326,62ánonákup potravín
fa ŠJ 183/2019
03.10.20192019
870/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta3663852890,58ánonákup čajov
fa ŠJ 182/2019
03.10.20192019
869/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 9/201903.10.20192019
868/20195/1900251RENAS s.r.o.Révová 7, 81102 Bratislava-Staré Mesto441377705880,00ánočistenie a frézovanie pozemkov03.10.20192019
867/20195/1900250GROUND 2,s. r. o.Ovručská 1656/9, 83102 Bratislava-Nové Mesto449078859480,00ánooprava komunikácií03.10.20192019
866/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746946976,99ánouloženie KO 09/201903.10.20192019
865/20195/1900258JF FENCE, s.r.o.Nezábudková 735/28, 90043 Hamuliakovo36658464460,80ánosada mobilného oplotenia03.10.20192019
864/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921286,56ánozhodnotenie dreva03.10.20192019
863/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 9/201903.10.20192019
862/20195/1900219Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624362634,42ánoosadenie zrkadla, značiek a spomaľovacích prahov03.10.20192019
861/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
09/2019
02.10.20192019
860/20195/1900220MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa4532560089,10ánozískanie dát k zakresleniu elektrickej siete02.10.20192019
859/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 9/201902.10.20192019
858/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312418,19nieposkytovanie opatrovateľskej služby 9/201902.10.20192019
857/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 09/201902.10.20192019
856/201911/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 10 - 12/2019 - T. Bambini01.10.20192019
855/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 10/201901.10.20192019
854/20195/1900257Ľudovít Moravec - MOCARDružstevná 3210, 94501 Komárno3377653958,80ánobatéria do kosačky30.09.20192019
853/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034254,07ánopohonné hmoty 8/201930.09.20192019
852/20195/1900235DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000162640,00ánoosadenie košov, výstavba oplotenia30.09.20192019
851/20195/1900170Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov37185187280,00nievýmena riadiacej jednotky závlahového systému na futbalovom ihrisku30.09.20192019
850/20195/1900165Občianske združenie Za našu voduBúdková 3552/22, 81104 Bratislava-Staré Mesto51677164245,00ánozabezpečenie analýz pitnej vody a s tým súvisiace konzultácie výsledkov analýz.30.09.20192019
849/201952/2017Advokátska kancelária Lysina & Partneri s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 9/201930.09.20192019
848/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488105,36ánonákup mäsa
fa ŠJ 181/2019
30.09.20192019
847/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498229,31ánonákup potravín
fa ŠJ 180/2019
30.09.20192019
846/2019UNIQUE SR s. r. o.Bratislavská 35, 93101 Šamorín35928182184,80ánonákup potravín fa ŠJ 179/201930.09.20192019
845/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344316,80ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 178/2019
30.09.20192019
844/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147118,31ánonákup potravín
fa ŠJ 177/2019
30.09.20192019
843/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,35ánoškolská jedáleň - sept. 19 ŠJ30.09.20192019
842/20195/1900207Klimo Dance Studio BratislavaŠándorova 17, 82103 Bratislava-Ružinov42270910200,00ánotanečné vystúpenie dňa 14.9.2019 pri príležitosti Dňa obce30.09.20192019
841/20195/1900240IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov357733082160,00ánočistenie dažďových vpustí27.09.20192019
840/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,30ánoRiadenie materskej školy - sept. 201927.09.20192019
839/20195/1900244Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves4153225238,40ánokancel. potreby MŠ27.09.20192019
838/20195/19002482U s.r.oTrnavská cesta 70, 82102 Bratislava-Ružinov17315786225,46ánostolová zástava27.09.20192019
837/20195/1900154EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039887762,38ánorekonštrukcia školskej jedálne27.09.20192019
836/20195/1900154EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039881956,00ánoúprava chodníka pri ZS, posunutie brány na ZD, terénne úpravy27.09.20192019
835/20195/1900234Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.Belinského 3, 85101 Bratislava-Petržalka50192531600,00ánovzdelávacie aktivity "Odpad náš každodenný" pre ZŠ a MŠ27.09.20192019
834/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370354,41ánovodné, stočné KD 17.08.2019 - 16.09.201927.09.20192019
833/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370372,25ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.08.2019 - 16.09.201927.09.20192019
832/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718109,30ánopublikácia - Svet škôlkara č. 1727.09.20192019
831/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969080,00ánoelektronické stravné lístky 08/201926.09.20192019
830/20195/1900228Gubela Štefan - KníhviazačstvoAdyho 52, 90045 Malinovo14148161200,00ánozviazanie zápisníc a uznesení za roky25.09.20192019
829/2019Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939127,90ánoročná licencia Office 36525.09.20192019
828/20195/1900206ELKO sound s. r. o.Hollého 678/4, 90301 Senec50746979990,00ánozabezepčenie ozvučenia na podujatí Deň obce Rovinka 14.09.201925.09.20192019
827/20195/1900249specSHOP s.r.o.Lonkova 510, 53009 Pardubice28858506922,00ánochladnička na zeleninu - ŠJ23.09.20192019
826/20195/1900232AR MUSIC s.r.o.Dunajská 2321/40, 81108 Bratislava-Staré Mesto47187930600,00ánovystúpenie Anky Repkovej na Deň obce Rovinka 14.09.201923.09.20192019
825/20195/1900244Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves415322521406,45ánomateriál - MŠ23.09.20192019
824/20195/1900244Mariana Bezáková - MAJAIvana Bukovčana 6123/22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252428,53ánomateriál - MŠ23.09.20192019
823/20195/1900246Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903191,64ánopísacie potreby MŠ23.09.20192019
822/20195/1900246Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell42261903650,40ánopísacie potreby MŠ23.09.20192019
821/20195/1900252AUTOSERVIS-F.K., s. r. o.Hlavná 63/71, 90041 Rovinka44543034406,14nieservis VW Caddy, ŠPZ: SC356DH23.09.20192019
820/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ23.09.20192019
819/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 8/201923.09.20192019
818/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436314,42ánonákup potravín
fa ŠJ 176/2019
23.09.20192019
817/201985/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488204,72ánonákup mäsa
fa ŠJ 175/2019
23.09.20192019
816/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498130,13ánonákup potravín
fa ŠJ 174/2019
24.09.20192019
815/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104301,31ánonákup potavín
fa ŠJ 173/2019
23.09.20192019
814/20195/1900190Ecohome Services spol. s r.o.Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava50580027980,00ánoservis okien - KD23.09.20192019
813/20195/1900190Ecohome Services spol. s r.o.Piešťanská 8188/3, 91701 Trnava50580027348,00ánoservis okien - OÚ23.09.20192019
812/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393175,82ánovývoz plastov20.09.20192019
811/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616430,98ánovývoz KO20.09.20192019
810/201987/2018ALAM s.r.o.Mlynské luhy 17198/88, 82105 Bratislava-Ružinov358394651309,13ánoročná kontrola na križovatke I/63 Dopravné napojenie20.09.20192019
809/2019NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743190,01ánolaminovačka - MŠ20.09.20192019
808/20195/1900233NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319371,50ánonožičky na postieľky - MŠ20.09.20192019
807/20195/1900241OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4 B, 82109 Bratislava-Ružinov3619238470,87ánominerálna voda, diáre 202019.09.20192019
806/2019Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921340,80ánozhodnotenie dreva19.09.20192019
805/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.8.2019 - 12.09.201918.9.20192019
804/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.8.2019 -12.09.201918.9.20192019
803/20195/1900176Marián Vulgan VM TEAMCígeľská 7613/12, 83106 Bratislava-Rača30159041302,40ánožalúzie a sieťky proti hmyzu - MŠ17.9.20192019
802/20195/1900233NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319670,00ánopostieľky - MŠ17.9.20192019
801/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871835,00ánoPrechod na nový zákon - ŠJ17.9.20192019
800/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344329,58ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 172/2019
17.9.20192019
799/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147207,63ánonákup potravín
fa ŠJ 171/2019
17.9.20192019
798/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498217,79ánonákup potravín
fa ŠJ 170/2019
17.9.20192019
795/20195/1900236ESET spol. s.r.o.Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka31333532656,26ánoantivírusový program ESET Endpoint Protection Standard pre 20 zariadaní na 2 roky16.9.20192019
794/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651342,00ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu16.9.20192019
782/20195/1900239Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247231,00ánopracovný odev - ZD16.9.20192019
797/20195/1900119TBMB, spol. s r. o.Kraskova 8431/27, 01001 Žilina364400012500,00nievystúpenie Tomáš Bezdeda a skupina AYA na Deň obce Rovinka 14. 09. 2019 o 20.00 h16.9.20192019
796/20195/1900205SHŠ Rád svätého GalahadaVajnorská 61, 83103 Bratislava-Nové Mesto42178126855,00niešermiarske vystúpenie na Deň obce 14.09.201916.9.20192019
793/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546736,75ánoel. energia VO Školská ul. 08/201916.9.20192019
792/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467201,90ánoel. energia OÚ 8/201913.9.20192019
791/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467154,00ánoel. energia VO Hlavná ul. 08/201913.9.20192019
790/2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124730,90ánopoštovné13.9.20192019
789/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104221,36ánonákup potavín
fa ŠJ 169/2019
13.9.20192019
788/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344315,07ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 168/2019
13.9.20192019
787/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891434,39ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní13.9.20192019
786/20195/1900200Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436185,74ánoprenájom prenosného dopravného značenia13.9.20192019
785/20195/1900199DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky367414182153,00ánorekonštrukcia školskej kuchyne - výmena dverí a výdajných okienok13.9.20192019
784/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016263,36ánovývoz KO 05/201913.9.20192019
783/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616526,80ánovývoz KO13.9.20192019
781/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270124,81ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.9.20192019
780/20195/1900198Radomír Jašek - JAŠEKSeberíniho 19, 82103 Bratislava-Ružinov32116896104,00niemontáž žalúzií13.9.20192019
779/2019František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806768,00ánobezpečnostný kryt na klimatizáciu11.9.20192019
778/20195/1900211PROXEN group s. r. o.Trnavská cesta 1371/17, 83104 Bratislava-Nové Mesto44544219186,72ánowifi routre - MŠ10.9.20192019
777/20195/1900201Ján MajákŠkolská 311/24, 90041 Rovinka41470419178,20ánovýkopové práce - oprava VO9.9.20192019
776/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469107,80ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 8/20199.9.20192019
775/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469147,72ánotelefón, internet - OÚ 8/20199.9.20192019
774/20195/1900163CLEVER SERVICES, spoločnosť s ručením obmedzenýmRovná 341/2, 90041 Rovinka500185231565,00ánoodvetranie školskej kuchyne9.9.20192019
773/20195/1900231TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš45258767326,80ánopracovné zošiy9.9.20192019
772/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 8/20199.9.20192019
771/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 08/20199.9.20192019
770/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147165,95ánonákup potravín
fa ŠJ 167/2019
9.9.20192019
769/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498189,26ánonákup potravín
fa ŠJ 166/2019
9.9.20192019
768/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528190,08ánonákup čajov
fa ŠJ 165/2019
9.9.20192019
767/201981/2017Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498124,10ánonákup potravín
fa ŠJ 164/2019
9.9.20192019
766/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147301,33ánonákup potravín
fa ŠJ 163/2019
9.9.20192019
765/201983/2019PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344249,66ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 162/2019
9.9.20192019
764/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104770,17ánonákup potavín
fa ŠJ 161/2019
9.9.20192019
763/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104227,57ánonákup potavín
fa ŠJ 160/2019
9.9.20192019
762/201984/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532218,30ánonákup potravín
fa ŠJ 159/2019
9.9.20192019
761/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488246,89ánonákup mäsa
fa ŠJ 158/2019
9.9.20192019
760/201921/2017E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751182640,00ánokomplexné verejné obstarávanie "Novostavba telocvične"6.9.20192019
759/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350135,36ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 08/20196.9.20192019
758/20195/1900212Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory47970740794,51ánovýmena prívodných káblov k elektrospotrebičom v ŠJ6.9.20192019
757/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590129,10ánovývoz odpadu zo ŠJ 8/20186.9.20192019
756/20195/1900222BRANDEX, s.r.o.Narcisová 1, 82101 Bratislava-Ružinov35789280135,00ánotričká s potlačou pre OÚ6.9.20192019
755/20195/1900216KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801350,00niezhotovenie trativodu - Družstevná ulica6.9.20192019
754/20195/1900210Ing. Miloslav Ilavský, PhD.Lazaretská 2399/13, 81108 Bratislava-Staré Mesto11634146574,14ánoznalecký posudok pre potreby zámeny pozemkov5.9.20192019
753/20195/1900188ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava-Petržalka35801689216,00ánopreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Dunajskej Stredy a späť, dňa 05.09.2019 s odchodom od Kultúrneho domu v Rovinke5.9.20192019
752/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921135,96ánozhodnotenie dreva5.9.20192019
751/20195/1900221Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718600,00ánopracovný zošit pre predškolákov5.9.20192019
750/20195/1900173František Zajíček ZAJ - KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888063043,20ánoprerobenie oplotenia pri MŠ5.9.20192019
749/20195/1900225APM Technik s.r.o.Alžbetínska 1243, 90042 Miloslavov50517872133,00ánovýmena lampy v projektore - MŠ5.9.20192019
748/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342176,54ánopohonné hmoty 8/20195.9.20192019
747/20195/1900213Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto3656293967,78ánoskartovačka - MŠ4.9.20192019
746/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746945361,67ánouloženie KO 08/20194.9.20192019
745/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 8/20194.9.20192019
744/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339395,04ánovývoz plastov4.9.20192019
743/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 8/20194.9.20192019
742/20195/1900218OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384185,70ánočistiace potreby, minerálna voda, čaje3.9.20192019
741/20195/1900214DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474389,82ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ3.9.20192019
740/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 08/20193.9.20192019
739/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312119,54nieposkytovanie opatrovateľskej služby 8/20193.9.20192019
738/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370225,13ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.7.2019 - 16.08.20193.9.20192019
737/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370236,28ánovodné, stočné KD 17.7.2019 - 16.8.20193.9.20192019
736/20195/1900223Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401123,49ánočistiace prostriedky3.9.20192019
734/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114228,05ánovšeob. materiál2.9.20192019
733/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/20192.9.20192019
732/201952/2017Advokátska kancelária Four Legal s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 8/20192.9.20192019
735/20195/1900217Profesia, spol. s r.o.Viedenská cesta 7, 85101 Bratislava-Petržalka35800861118,68ánoinzercia - referent stavebného úradu2.9.20192019
731/201941/2019ROVINKA, s.r.o.Medená 10/0 M, 81102 Bratislava-Staré Mesto467488312,40ánokúpa pozemku parcela č. 21077/388 a komunikácie28.8.20192019
730/20195/1900209BENJAMÍN s.r.o.Hradišťská 766, 00000 Buchlovice25523414575,76ánohračky MŠ28.8.20192019
729/20195/1900200Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436116,68ánoprenájom prenosného dopravného značenia28.8.20192019
728/20195/1900175Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory479707409537,91ánorekonštrukcia rozvádzačov a elektroinštalácie vrátane vysprávok v školskej kuchyni28.8.20192019
727/20195/1900197StellaGarden s. r. o.Rovná 268/6 A, 90041 Rovinka511612221810,00niepokládka trávnika pod detské ihrisko28.8.20192019
726/20195/1900215Viktor ZlatinskýBulíkova 2683/17, 85104 Bratislava-Petržalka1178579950,00nieoprava a naladenie pianína - MŠ28.8.20192019
725/20195/1900171NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431978,80ánodekoračná sieť - MŠ27.8.20192019
724/20195/1900171NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743192482,86ánopostieľky, matrace - MŠ27.8.20192019
722/20195/1900198Radomír Jašek - JAŠEKSeberíniho 19, 82103 Bratislava-Ružinov32116896270,00niesieťky na okná a žalúzie na budovu obecného úradu26.8.20192019
723/20195/1900208Damedis s.r.o.Kukučínova 6571, 96001 Zvolen47864249100,80ánotonery - MŠ26.8.20192019
721/2019Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3636151818,84ánozaplombovanie odberných hodín - ŠJ23.8.20192019
720/20195/1900203Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466308,65ánodoplnky k mulčovaču - kardanový hriadeľ, závesné gule23.8.20192019
719/20195/1900203Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka328334662793,00ánosvahový mulčovač STARK KDL180 vrátane dopravy22.8.20192019
718/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616812,76ánovývoz KO22.8.20192019
717/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339397,42ánozhodnotenie plastov21.8.20192019
716/20195/1900204SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418133,20ánotonery, papier - OÚ21.8.20192019
715/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969088,00ánoelektronické stravné lístky 07/201920.8.20192019
714/2019OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384-10,76ánodobropis čistiace potreby20.8.20192019
713/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921272,76ánozhodnotenie dreva19.8.20192019
712/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
08/2019
19.8.20192019
711/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 7/201919.8.20192019
710/2019119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné Dom služieb 13.5.2019 - 12.8.201916.8.20192019
709/201932/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.5.2019 - 12.8.201916.8.20192019
708/201935/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,72ánovodné, stočné cintorín dolný 13.5.2019 - 12.8.201916.8.20192019
707/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.7.2019 -12.08.201916.8.20192019
706/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.7.2019 - 12.08.201916.8.20192019
705/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov16.8.20192019
702/201969/2019MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o.Volgogradská 4794 82, 08001 Prešov5146016514133,00ánodetské ihrisko, hojdačka15.8.20192019
701/20195/1900117ARCHsight, s.r.o.Konská 85/289, 03204 Konská508985589570,00nieprojektová dokumentácia + rozpočet na zhotovenie diela: "Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy"15.8.20192019
700/2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica366311241038,40ánopoštovné15.8.20192019
704/20195/1900196Lefay s.r.o.Václavské náměstí 832/19, 11000 Praha022432112096,00ánozatrávňovacie dosky na detské ihrisko15.8.20192019
703/20195/1900029SURVEYE, s.r.o.Kapitulská 12, 97401 Banská Bystrica47619651745,20ánodátové sady digitálnych ortofoto máp obce v spektre RGB a CIR15.8.20192019
699/2019Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921-10,08ánodobropis - odpadová zmes14.8.20192019
698/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ14.8.20192019
697/20195/1900189Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659360,00niedezinsekcia kontajnerov proti bodavému hmyzu13.8.20192019
691/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016233,88ánovývoz KO 07/201912.8.20192019
690/20195/1900182KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423450,00ánomeranie izolačných stavov vedenia verejného osvetlenia a oprava verejného osvetlenia na Repkovej ulici12.8.20192019
689/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651841,39ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu12.8.20192019
696/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270127,98ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.8.20192019
695/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467171,99ánoel. energia OÚ 7/201912.8.20192019
694/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546733,14ánoel. energia VO Školská ul. 07/201912.8.20192019
693/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467135,63ánoel. energia VO Hlavná ul. 07/201912.8.20192019
692/2019EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944294,72ánoservisná prehliadka systému EZS, EPS, PER v KD12.8.20192019
688/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435098,56ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 07/20199.8.20192019
687/2019100/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616701,04ánovývoz KO9.8.20192019
686/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469106,32ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 7/20198.8.20192019
685/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469131,15ánotelefón, internet - OÚ 7/20198.8.20192019
684/20195/1900193JURSO s. r. o.Mateja Bela 5325/7, 97411 Banská Bystrica50036637367,00nietepovanie kobercov - MŠ8.8.20192019
683/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590133,90ánovývoz odpadu zo ŠJ 7/20198.8.20192019
682/20195/1900192OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384215,29ánominerálne vody, hygienické a čistiace potreby, kancelárske potreby pre obecný úrad7.8.20192019
681/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393201,96ánovývoz plastov7.8.20192019
680/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 07/20197.8.20192019
679/20195/1900191Miroslav Šimon - AUTOKOMFORTBrestová 426/8, 90043 Hamuliakovo3376617724,00ánoservis zabezpečovacieho systému - ZS6.8.20192019
678/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342317,52ánopohonné hmoty 7/20196.8.20192019
677/201952/2017Advokátska kancelária Four Legal s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 7/20196.8.20192019
676/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 7/20196.8.20192019
675/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746945453,38ánouloženie KO 07/20195.8.20192019
674/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 7/20195.8.20192019
673/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663312928,40ánoposkytovanie opatrovateľskej služby 7/20195.8.20192019
672/2019Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921280,44ánozhodnotenie dreva5.8.20192019
671/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342161,77ánopohonné hmoty 7/20192.8.20192019
670/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114296,26ánovšeob. materiál2.8.20192019
669/20195/1900189Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka37220659180,00niedezinsekcia kontajnerov proti bodavému hmyzu2.8.20192019
668/2019107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00ánostravné lístky2.8.20192019
667/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00ánoúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 07/20191.8.20192019
666/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370349,96ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.6.2019 - 16.07.20191.8.20192019
665/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370354,41ánovodné, stočné KD 17.6.2019 - 16.7.20191.8.20192019
664/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313028,80ánopredložka OÚ, ZS 7/20191.8.20192019
663/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 08/20191.8.20192019
661/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
07/2019
29.7.20192019
660/20195/1900078IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ29.7.20192019
659/20195/1900186Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice47097663660,00ánodreviny na detské ihrisko na Železničnej ulici29.7.20192019
662/20195/1900187EMI-Sabinov s.r.o.Pod Švabľovkou 2100, 08301 Sabinov467266081296,00ánoposteľné prádlo, uteráky - MŠ29.7.20192019
658/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616916,92ánovývoz KO26.7.20192019
657/20195/1900185Hoppline Kft.Mogyoródi 32, 01149 Budapešť109999961125,90ánopieskovisko na detské ihrisko Železničná24.7.20192019
656/20195/1900184Internet Mall Slovakia s.r.o.Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov35950226101,60ánozáhradný domček, futbalové bránky na detské ihrisko Železničná23.7.20192019
643/20195/1900181KOSENIE 1 s. r. o.Bancíkovej 3110/1 A, 82103 Bratislava-Ružinov47243643960,00ánonáhradné diely na kosačku John Deere22.7.20192019
655/20195/1900168JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava-Ružinov3625064342,48ánomateriál - MŠ22.7.20192019
654/2019ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113154,94ánotlačivá pre MŠ22.7.20192019
653/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka313889146,82ánoprenájom dávkovačov22.7.20192019
652/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270118,70ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ22.7.20192019
651/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393102,17ánovývoz plastov22.7.20192019
650/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život1414910969,23ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 157/2019
22.7.20192019
649/201984/2017PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344147,47ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 156/2019
22.7.20192019
648/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649873,85ánonákup potravín
fa ŠJ 155/2019
22.7.20192019
647/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov3576053299,95ánonákup potravín
fa ŠJ 154/2019
22.7.20192019
646/20195/1900159DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909572,98ánooprava VO, materiál19.7.20192019
645/20195/1900141LUCIA ŠTEFFEKOVÁ s.r.o.Lenardova 1152/8, 85101 Bratislava-Petržalka4756724485,00ánotepovanie nábytku19.7.20192019
642/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.06.2019 - 12.07.201918.7.20192019
641/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.06.2019 -12.07.201918.7.20192019
640/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov4452392186,64ánozhodnotenie dreva a bitumenových zmesí18.7.20192019
644/20195/1900180Tlačová agentúra Slovenskej republikyDúbravská cesta 14, 84104 Bratislava-Karlova Ves31320414109,20ánoportréty prezidentky18.7.20192019
639/2019Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 3998/9, 97599 Banská Bystrica36631124659,90niepoštovné15.7.20192019
638/20195/1900166Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436849,19ánoosadenie dopravného zrkadla, spomaľovacie prahy12.7.20192019
637/20195/1900178Rastislav Šubjak - RašubVojtaššákova 602/106, 02744 Tvrdošín3378976227,55ánoriadiaca jednotka na čerpadlo11.7.20192019
636/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969080,00ánoelektronické stravné lístky 06/201911.7.20192019
635/20195/1900174NAY a.s.Tuhovská 15, 83006 Bratislava-Vajnory3573948747,90ánolaserový diaľkomer11.7.20192019
634/201994/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.J. Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ11.7.20192019
633/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoPodnikateľská 758, 90042 Dunajská Lužná00190616934,86ánovývoz KO11.7.20192019
632/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546730,38ánoel. energia VO Školská ul. 06/201911.7.20192019
631/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651235,73ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu11.7.20192019
630/20195/1900177Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko43287247115,20ánopracovný odev - VZ, ZD11.7.20192019
629/20195/1900140Wood-Wex, s.r.o.Hviezdoslavova 797/1, 92401 Galanta362616613070,56ánošatňa pre 20 detí MŠ11.7.20192019
628/20195/1900172Mgr. Patrik LíškaRustaveliho 10054/4, 83106 Bratislava-Rača4796601736,00ánopreprava stolov10.7.20192019
627/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546796,87ánoel. energia VO Hlavná ul. 06/201910.7.20192019
626/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467197,14ánoel. energia OÚ 6/201910.7.20192019
624/20195/1900170Róbert KozicsBratislavská 28, 90044 Tomášov37185187450,00ánooprava a prerábka závlahového systému na futbalovom ihrisku9.7.20192019
623/20195/1900139FELIX CULPA s. r. o.Pri vinohradoch 31, 83106 Bratislava-Rača48306177432,00ánodarčekové kazety9.7.20192019
622/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469112,87ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 6/20199.7.20192019
621/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,63ánotelefón, internet - OÚ 6/20199.7.20192019
620/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016205,52ánovývoz KO 06/20199.7.20192019
625/201984/2017PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344145,18ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 153/2019
9.7.20192019
619/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 6/20198.7.20192019
618/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350204,02ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 04/20198.7.20192019
617/20195/1900168JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava-Ružinov36250643637,51ánokoberec - MŠ8.7.20192019
616/20195/1900169KR-Kov s. r. o.Hlavná 1533/94 B, 90041 Rovinka506496801350,00niezhotovenie trativodu - Okružná ulica8.7.20192019
615/2019138/2018Stredoslovenská energetika Holding, a.s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina36403008-126,69ánopreplatok - el. energia - VO Družstevná ul.
vyúčt. 01.01.2019 - 18.06.2019
4.7.20192019
614/2019138/2018Stredoslovenská energetika Holding, a.s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina36403008-102,35ánopreplatok - el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 01.01.2019 - 20.06.2019
4.7.20192019
613/2019138/2018Stredoslovenská energetika Holding, a.s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina36403008243,95ánonedoplatok - el. energia - zberný dvor
vyúčt. 01.01.2019 -18.06.2019
4.7.20192019
612/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498103,76ánonákup potravín
fa ŠJ 152/2019
4.7.20192019
611/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393154,44ánovývoz plastov4.7.20192019
610/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 06/20194.7.20192019
609/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590143,08ánovývoz odpadu zo ŠJ 6/20194.7.20192019
608/20195/1900137BENJAMÍN s.r.o.Hradišťská 766, 00000 Buchlovice25523414391,19ánohračky - MŠ4.7.20192019
607/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,00ánoRiadenie materskej školy - jún 20194.7.20192019
601/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746945000,49ánouloženie KO 06/20193.7.20192019
600/20195/1900049DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná461000169713,66ánozhotovenie diela: "Osvetlenie futbalového ihriska" - doplatok3.7.20192019
599/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370401,22ánovodné, stočné KD 17.5.2019 - 16.6.20193.7.20192019
598/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370546,11ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.5.2019 - 16.06.20193.7.20192019
597/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 6/20193.7.20192019
596/201952/2017Advokátska kancelária Four Legal s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 6/20193.7.20192019
595/201951/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734214,00ánopodpora programu Korwin 06/20193.7.20192019
594/2019Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921104,76ánozhodnotenie dreva3.7.20192019
606/20195/1900161COM-KLIMA, s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno359364951355,40ánododanie a montáž klimatizácie pre stavebný úrad3.7.20192019
605/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010470,74ánonákup potravín
fa ŠJ 151/2019
3.7.20192019
604/201984/2017PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634458,54ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 150/2019
3.7.20192019
603/2019DEÁK food s.r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača44733488140,69ánonákup mäsa
fa ŠJ 149/2019
3.7.20192019
602/201984/2017PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634462,34ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 148/2019
3.7.20192019
593/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114171,71ánovšeob. materiál2.7.20192019
592/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342191,94ánopohonné hmoty 6/20192.7.20192019
591/2019158/2018MAPA Slovakia Digital s.r.o.Dvojkrížna 0 49, 82107 Bratislava-Vrakuňa45325600540,00ánoprístup do mapového portálu obce Rovinka2.7.20192019
590/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 6/20192.7.20192019
589/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313337,69nieposkytovanie opatrovateľskej služby 6/20192.7.20192019
588/201911/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánointernet 07 - 09/2019 - T. Bambini2.7.20192019
576/20195/1900164OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384163,08ánominerálna voda, čistiace potreby pre obecný úrad1.7.20192019
575/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/20191.7.20192019
574/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 6/20191.7.20192019
587/201944/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo3282327414263,60ánododávka stravy ZŠ 6/20191.7.20192019
586/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342182,33ánopohonné hmoty 6/20191.7.20192019
585/20195/1900160OSPRA-INVEST spol. s r.o.Podzáhradná 70, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice31352979180,00ánovrecia na odpad1.7.20192019
584/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 06/20191.7.20192019
583/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109608,74ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 147/2019
1.7.20192019
582/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498143,45ánonákup potravín
fa ŠJ 146/2019
1.7.20192019
581/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314764,62ánonákup potravín
fa ŠJ 145/2019
1.7.20192019
580/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532186,96ánonákup potravín
fa ŠJ 144/2019
1.7.20192019
579/2019102/2017Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837108,00ánonákup mäsa
fa ŠJ 143/2019
1.7.20192019
578/201984/2017PEŠKO & TURNER, s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344167,40ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 142/2019
1.7.20192019
577/20195/1900162DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847415,30ánohygienické potreby - ŠJ1.7.20192019
573/20195/1900103Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyKutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto0017747460,00nieškolenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce27.6.20192019
572/20195/1900138Endepro, s.r.o. v likvidáciiRužinovská 42, 82101 Bratislava-Ružinov35805731108,00nienotebook26.6.20192019
571/20195/1900138Endepro, s.r.o. v likvidáciiRužinovská 42, 82101 Bratislava-Ružinov35805731297,00niekancelársky nábytok, NB + monitory26.6.20192019
570/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616278,76ánovývoz KO26.6.20192019
569/20195/1900078IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ26.6.20192019
563/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147102,70ánonákup potravín
fa ŠJ 141/2019
25.6.20192019
562/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498132,80ánonákup potravín
fa ŠJ 140/2019
25.6.20192019
561/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104136,90ánonákup potravín
fa ŠJ 139/2019
25.6.20192019
560/20195/1900091A J Produkty a.s.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov3626851896,00ánozávesné dosky25.6.20192019
558/20195/1900147Rudolf Reingraber RENGI a spol.Liúnická 187 1, 90042 Dunajská Lužná14139642700,80ánomaliarske práce - chodbové priestory zdravotného strediska25.6.20192019
568/2019A J Produkty a.s.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov36268518-96,00ánodobropis za závesné dosky k fa č. 201902994
(fa č. 339/2019)
25.6.20192019
567/2019135/2018ANTES Group, s.r.o.Obchodná 2501, 91321 Trenčianska Turná457048485108,94ánorozšírenie kamerového systému25.6.20192019
566/20195/1900104Ing. Jozef Janík - JanssHvozdnica 169, 01356 Hvozdnica456439712950,00nieprojekt hasičskej zbrojnice25.6.20192019
565/20195/1900125MEVA-SK s.r.o. RožňavaKrátka 574, 04951 Brzotín316810511728,00ánozariadenie Lift press25.6.20192019
564/20195/1900146velline s.r.o.Františka Hrubína 781/16, 56802 Svitavy0319055241,89ánopracovný odev - ZD26.6.20192019
563/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147102,70ánonákup potravín
fa ŠJ 141/2019
25.6.20192019
562/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498132,80ánonákup potravín
fa ŠJ 140/2019
25.6.20192019
561/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104136,90ánonákup potravín
fa ŠJ 139/2019
25.6.20192019
560/2019A J Produkty a.s.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov3626851896,00ánozávesné dosky25.6.20192019
559/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
06/2019
25.6.20192019
558/20195/1900147Rudolf Reingraber RENGI a spol.Liúnická 187 1, 90042 Dunajská Lužná14139642700,80ánomaliarske práce - chodbové priestory zdravotného strediska25.6.20192019
557/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891465,92ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní24.6.20192019
556/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov44523921270,84ánozhodnotenie dreva20.6.20192019
555/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339361,78ánovývoz plastov20.6.20192019
554/20195/1900155Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka3661766196,00ánotonery19.6.20192019
553/20195/1900157Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiMajerská 326/47, 90041 Rovinka3110303112,00niePraktická príručka pre kronikára - publ.19.6.20192019
552/20195/1900158OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384194,46ánopitný režim, hygienické potreby - OÚ19.6.20192019
551/2019113/2017Energie2, a.s.Lazaretská 3/3 a, 81108 Bratislava-Staré Mesto46113177278,26ánonedoplatok el. energia Dom služieb
vyúčt. 01.01.-16.06.2019
18.6.20192019
550/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344305,24ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 138/2019
18.6.20192019
549/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314731,98ánonákup potravín
fa ŠJ 137/2019
18.6.20192019
548/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498146,93ánonákup potravín
fa ŠJ 136/2019
18.6.20192019
547/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104212,24ánonákup potravín
fa ŠJ 135/2019
18.6.20192019
546/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344149,52ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 134/2019
18.6.20192019
545/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147155,65ánonákup potravín
fa ŠJ 133/2019
18.6.20192019
544/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.5.2019 -12.06.201918.6.20192019
543/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.5.2019 - 12.06.201918.6.20192019
542/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ18.6.20192019
541/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871865,45ánoRiadenie materskej školy - publ.18.6.20192019
540/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,00ánopublikácia - Paragrafy v MŠ - jún 1918.6.20192019
539/20195/1900156Bezáková Mariana - MAJAIvana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252446,16ánomateriál pre materskú školu18.6.20192019
538/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871845,05ánoškolská jedáleň - jún 19 ŠJ18.6.20192019
537/20195/1900151Erich ZinnbauerKultúrna 3451/8, 82104 Bratislava-Ružinov3210456149,69ánoservis plynovej panvice - ŠJ17.6.20192019
536/20195/1900102ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava-Petržalka35801689216,00ánopreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Dunajskej Stredy a späť17.6.20192019
535/20195/1900128Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466430,50ánomateriál na kosačku, vývoz odpadu17.6.20192019
534/20195/1900148Alza.sk s. r. o.Bottova 6654/7, 81109 Bratislava-Staré Mesto36562939194,78ánozáložný zdroj - KD13.6.20192019
533/20195/1900134JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka50530950208,06ánonádoby na separovaný odpad13.6.20192019
532/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270120,66ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ12.6.20192019
531/20195/1900152OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384115,62ánokancelárske potreby pre obecný úrad12.6.20192019
530/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546735,20ánoel. energia VO Školská ul. 05/201912.6.20192019
529/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649881,35ánonákup potravín
fa ŠJ 132/2019
12.6.20192019
528/20195/1900150DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847445,71ánočistiace a hygienické potreby - ŠJ11.6.20192019
527/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu zo ŠJ 5/201911.6.20192019
526/20195/1900145Arbor Care s. r. o.Geologická 21, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice470976631292,00ánodreviny, kry, kôra pre projekt „Revitalizácia centra oddychu, hier a kultúry“11.6.20192019
525/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467119,84ánoel. energia VO Hlavná ul. 05/201910.6.20192019
524/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467179,44ánoel. energia OÚ 5/201910.6.20192019
523/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651184,03ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu10.6.20192019
522/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616685,20ánovývoz KO10.6.20192019
521/20195/1900143ŠEVT a.s.Plynárenská 6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131225,15ánokancelárske potreby - OÚ10.6.20192019
520/201961/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto4707969072,00ánoelektronické stravné lístky 05/201910.6.20192019
519/20195/1900144Štefan Vacula SLOVEXRovensko 37, 90501 Rovensko4328724715,80ánopracovná obuv - ZD7.6.20192019
518/20195/1900126Fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves367167071452,00ánopolohopisné a výškopisné zameranie parcely, geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností7.6.20192019
517/201911/2019Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461225,00niespráva KD 5/20197.6.20192019
516/20195/1900086Karol PillérTupolevova 1, 85101 Bratislava-Petržalka342508592884,00nieoprava strechy Domu smútku (klampiarske + izolačné práce)10.6.20192019
515/2019119/2018BUČINA EKO, s.r.o.Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava-Ružinov46156101175,98ánoodobratie a uloženie bioodpadu7.6.20192019
514/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436312,60ánonákup potravín
fa ŠJ 129/2019
7.6.20192019
513/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016174,50ánovývoz KO 05/20197.6.20192019
512/201951/2019DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 54/20197.6.20192019
511/201966/2017DIAMAT, s.r.o.Hlavná 825/47, 93101 Šamorín36284114166,73ánovšeob. materiál6.6.20192019
510/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469111,54ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 5/20196.6.20192019
509/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469132,98ánotelefón, internet - OÚ 5/20196.6.20192019
508/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 05/20196.6.20192019
507/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350187,76ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 05/20196.6.20192019
506/20195/1900138Endepro, s.r.o. v likvidáciiRužinovská 42, 82101 Bratislava-Ružinov35805731469,00niekancelársky nábytok6.6.20192019
505/20195/1900121Ladislav KissIľjušinova 1025/8, 85101 Bratislava-Petržalka3485748640,00niedovoz nábytku5.6.20192019
504/20195/1900142OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384115,40ánominerálna voda, kancelárske a čistiace potreby pre obecný úrad5.6.20192019
503/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta4424010479,04ánonákup potravín
fa ŠJ 131/2019
5.6.20192019
502/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344224,87ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 130/2019
5.6.20192019
501/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109471,25ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 128/2019
5.6.20192019
500/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314764,45ánonákup potravín
fa ŠJ 127/2019
5.6.20192019
499/201943/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944993,92ánouloženie KO 05/20195.6.20192019
498/201944/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo3282327414137,10ánododávka stravy ZŠ 5/20195.6.20192019
497/20195/1900137BENJAMÍN s.r.o.Hradišťská 766, 00000 Buchlovice255234141013,79ánohračky MŠ5.6.20192019
496/2019ext. 09/2012Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec421663313613,42nieposkytovanie opatrovateľskej služby 5/20195.6.20192019
495/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339378,41ánozhodnotenie plastov5.6.20192019
494/20195/1900001Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov4452392149,56ánozhodnotenie dreva5.6.20192019
493/2019133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 5/20195.6.20192019
492/20195/1900136Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory479707401096,48ánorevízia elektrických spotrebičov I. a II. triedy v objektoch OÚ, MŠ, ŠJ5.6.20192019
491/20195/1900116SOVA SK spol. s r.o.Exnárova 17, 82103 Bratislava-Ružinov50661418150,00ánopapier5.6.20192019
490/201999/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu - KD 5/20195.6.20192019
489/20195/1900135PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianska 3756/10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714630,24ánoprenájom stanov a mobiliáru na akciu Rovinčanský guláš5.6.20192019
488/201914/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342403,57ánopohonné hmoty 5/20195.6.20192019
487/2019107/2017DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.Kálov 356, 01001 Žilina363910003200,00niestravné lístky5.6.20192019
486/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 5/20195.6.20192019
485/20195/1900112EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039886974,39ánooprava výtlkov na uliciach Školská, Okružná, Riečna5.6.20192019
484/2019157/2018ALTIS IT s. r. o.Račianska 109 B, 83102 Bratislava-Nové Mesto46198962530,00nieúdržba serverovej a sieťovej infraštruktúry OÚ 05/20193.6.20192019
483/20195/1900109Divadlo ZáBaVKaJánošíkova 1987/21, 90301 Senec42417252350,00niepredstavenie pre deti k MDD dňa 31. 05. 20193.6.20192019
482/2019Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718108,90ánopublikácia - Svet škôlkara č. 163.6.20192019
481/20195/1900065STIEFEL EUROCART s.r.o.Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov3136051365,56ánopomôcky pre predškolákov3.6.20192019
480/201944/2019osobnyudaj.sk, s.r.o.Garbiarska 5, 04001 Košice-Staré Mesto50528041106,80ánovýkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/20193.6.20192019
479/2019ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532403,18ánonákup potravín
fa ŠJ 126/2019
3.6.20192019
478/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498120,01ánonákup potravín
fa ŠJ 125/2019
3.6.20192019
477/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104339,77ánonákup potravín
fa ŠJ 124/2019
3.6.20192019
476/2019Arthur Gilbord, s. r. o.Cajlanská 1829/121, 90201 Pezinok45706034216,00ánonákup ovocia a sirupov
fa ŠJ 123/2019
3.6.20192019
475/20195/1900057IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ3.6.20192019
474/201952/2017Advokátska kancelária Four Legal s. r. o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 5/20193.6.20192019
473/20195/1800175AUREX spol. s r.o.Ľubľanská 1651/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto313254833520,00ánorektifikácia územného plánu - ukončenie30.5.20192019
472/2019313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370445,80ánovodné, stočné MŠ, ŠJ 17.4.2019 - 16.05.201930.5.20192019
471/20191225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370352,18ánovodné, stočné KD 17.4.2019 - 16.5.201930.5.20192019
470/2019Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826232,60ánoSprávny poriadok aktualizácia k 20.05.2019 - publikácia30.5.20192019
469/20195/1900133NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319305,10ánohračky - MŠ29.5.20192019
468/2019113/2018SALESIANER MIETTEX, s.r.o.Panónska cesta 3943, 85104 Bratislava-Petržalka3138891461,97ánoprenájom dávkovačov a dodanie náplní29.5.20192019
467/20195/1900132Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785178,70ánostolový riad - ŠJ29.5.20192019
466/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616211,20ánovývoz KO29.5.20192019
465/20195/1900130TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš4525876728,88ánoknihy pre predškolákov29.5.20192019
464/20191100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovacie a sanitačné služby zdrav. stredisko 4/201929.5.20192019
463/20195/1900131INFRA Slovakia, s.r.o.J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre44752423107,70ánoučebný materiál pre predškolákov29.5.20192019
462/20195/1900069L+L TOUR, s.r.o.Hrubý Šúr 420, 90301 Hrubý Šúr51890071415,00niepreprava osôb (dôchodcov) na zájazd do Valtíc a späť, dňa 11.04.2019 s odchodom od Kultúrneho domu v Rovinke28.5.20192019
461/2019ext. 54/2012Sloboda zvieratMlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov3194820156,00nieodchyt psa28.5.20192019
460/201951/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,73ánoochrana objektov - OÚ, KD
05/2019
28.5.20192019
459/20195/1900107Com-Klíma s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno359364955105,52ánododanie a montáž klimatizačných jednotiek do modulovej MŠ28.5.20192019
458/20195/1900115Ing. Zsolt Marczibál - CONNECTKráľov Brod 56, 92541 Kráľov Brod17644429106,30niekancelárske potreby (tlačivá, obálky) pre obecný úrad28.5.20192019
457/20195/1900129DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474229,70ánočistiace prostriedky - ŠJ27.5.20192019
456/20195/1900055DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka36743909682,02ánovýmena svetiel - OÚ, oprava verejného osvetlenia27.5.20192019
455/2019ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s.Nad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436316,79ánonákup potravín
fa ŠJ 122/2019
27.5.20192019
454/201946/2017BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698133,69ánonákup potravín
fa ŠJ 121/2019
27.5.20192019
453/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147259,87ánonákup potravín
fa ŠJ 120/2019
27.5.20192019
452/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344217,56ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 119/2019
27.5.20192019
451/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498289,82ánonákup potravín
fa ŠJ 118/2019
27.5.20192019
450/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta36638528110,88ánonákup čajov
fa ŠJ 117/2019
27.5.20192019
449/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35813393147,31ánovývoz plastov24.5.20192019
448/2019Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložkaMichalská 372/9, 81103 Bratislava-Staré Mesto46380434178,80ánonový zákon o ochrane oznamovaterľov protispoločenskej činnosti - školenie23.5.20192019
447/2019GGFS s.r.o.Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré Mesto470796905,40ánopoplatok za vydanie stravovacej karty23.5.20192019
446/20195/1900105Ekocon s.r.o.Jesenná 6791/1, 08005 Prešov50667386240,00ánokontajnery na separovaný odpad23.5.20192019
445/20195/1900054INTERIÉR GALLERY, spol. s r.o.Cesta na Klanec 67, 84103 Bratislava - Lamač35930799175,50ánointeriérové dvere - Centrum obce23.5.20192019
444/20195/1900124RG Management s.r.o.Bodrocká 9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779650,00ánozabezpečenie posedenia pri príležitosti MDŽ a MDM23.5.20192019
443/20195/1900118KOHO - ELEKTRIK, s.r.o.Dolné Trhovište 133, 92061 Dolné Trhovište36264423378,00ánozameranie a oprava poškodených káblov verejného osvetlenia22.5.20192019
442/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616349,20ánovývoz KO22.5.20192019
441/20195/1900068ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov359199653757,08ánokoše na psie exrementy, zásobníky na sáčky, stĺpiky, rolky bez potlače22.5.20192019
440/20195/1900113PEŠI s.r.o.Smrečianska 3083/13, 81105 Bratislava-Staré Mesto514494391400,00nieoprava výtlkov infra technológiou na uliciach Školská, Okružná, Sadová, Športová22.5.20192019
439/20195/1900110Zeppelin SK s.r.o.Zvolenská cesta 1460/50, 97405 Banská Bystrica31579710619,50ánooprava kabíny a svetlometu na nakladači CAT 226D22.5.20192019
438/20195/1900078IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ21.5.20192019
437/20195/1900120BELLIMPEX s.r.o.Kossuthova 728/6, 94301 Štúrovo36705390492,00ánooprava merača rýchlosti21.5.20192019
436/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104114,19ánonákup potravín
fa ŠJ 116/2019
21.5.20192019
435/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344287,14ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 115/2019
21.5.20192019
434/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147117,40ánonákup potravín
fa ŠJ 114/2019
21.5.20192019
433/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498148,60ánonákup potravín
fa ŠJ 113/2019
21.5.20192019
432/2019102/2017Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837316,01ánonákup mäsa
fa ŠJ 112/2019
21.5.20192019
431/20195/1900123Dušan Kollár - ATAKBelinského 1055/5, 85101 Bratislava-Petržalka3722065960,00niedezinsekcia v MŠ20.5.20192019
430/20195/1900122Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466434,64ánovývoz zeleného odpadu, výroba otvorov v kontajnery, oprava kosačky20.5.20192019
429/2019Bratislavská recyklačná s. r. o.Slovnaftská 102, 82107 Bratislava-Ružinov4452392126,04ánozhodnotenie dreva20.5.20192019
428/20195/1900103Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republikyKutuzovova 253/17, 83103 Bratislava-Nové Mesto00177474600,00nieškolenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce20.5.20192019
427/20195/1900106Ing. Miloslav Ilavský, PhD.Lazaretská 2399/13, 81108 Bratislava-Staré Mesto11634146770,89ánoznalecký posudok pre potreby zámeny pozemkov p. č. 55/1, 20135/2, 20135/16920.5.20192019
426/201935/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037015,72ánovodné, stočné cintorín dolný 13.2.2019 - 12.5.201916.5.20192019
425/201934/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037024,52ánovodné, stočné OÚ 13.4.2019 -12.5.201916.5.20192019
424/201933/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZS 13.4.2019 - 12.5.201916.5.20192019
423/201932/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037011,23ánovodné, stočné Dom smútku 13.2.2019 - 12.5.201916.5.20192019
422/2019119/2017Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 355/48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037028,98ánovodné, stočné Dom služieb 13.2.2019 - 12.5.201916.5.20192019
421/20195/1900114OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384254,12ánominerálna voda, kancelárske potreby pre obecný úrad16.5.20192019
420/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104453,42ánonákup potravín
fa ŠJ 111/2019
15.5.20192019
419/2019102/2017Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583792,87ánonákup mäsa
fa ŠJ 110/2019
15.5.20192019
418/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649851,64ánonákup potravín
fa ŠJ 109/2019
15.5.20192019
417/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344324,30ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 108/2019
15.5.20192019
416/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147143,85ánonákup potravín
fa ŠJ 107/2019
15.5.20192019
415/2019134/2017QUALITED s.r.o.Vajanského 25 31, 92401 Galanta3663852873,92ánonákup čajov
fa ŠJ 106/2019
15.5.20192019
414/201975/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoprenájom informačného systému - ŠJ14.5.20192019
413/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467143,84ánoel. energia VO Hlavná ul. 04/201914.5.20192019
412/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina5186546739,27ánoel. energia VO Školská ul. 04/201914.5.20192019
411/201952/2019Stredoslovenská energetika, a. s.Pri Rajčianke 8591/4 B, 00000 Žilina51865467181,46ánoel. energia OÚ 4/201914.5.20192019
410/20193/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270116,41ánotelefonické poplatky, mobilný internet - OÚ, MŠ13.5.20192019
409/2019104/2015Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159016570,72ánovývoz KO 04/201913.5.20192019
408/2019153/2018AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.Osvetová 17375/24, 82105 Bratislava-Ružinov363570651125,45ánozneškodnenie veľkoobjemového domového odpadu13.5.20192019
407/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469114,73ánotelefón, internet - OÚ, ŠJ, KD, MŠ 4/201910.5.20192019
406/2019003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469130,69ánotelefón, internet - OÚ 4/201910.5.20192019
405/201958/2013DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 04/201910.5.20192019
404/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000910,80ánoškolenie vodičov motorových vozidiel10.5.20192019
403/201912/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, ZS 04/201910.5.20192019
402/2019ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616356,40ánovývoz KO10.5.20192019
401/2019EXT_006/2009MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoodborná skúška zariadenia EZS, EPS a PER v KD10.5.20192019
400/2019151/2018CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350308,19ánoprenájom kopírovacieho zariadenie OÚ 04/201910.5.20192019
399/2019Poradca podnikateľa, spol. s r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13159250375,92ánopredplatné Práca, mzdy a odmeňovanie, ročník 202010.5.20192019
398/20195/1900095JRK Slovensko s.r.o.Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava-Dúbravka505309506585,00ánokompostéry, prekopávače10.5.20192019
397/201929/2013Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín3411590153,04ánovývoz odpadu zo ŠJ 4/20199.5.20192019
396/2019119/2018BUČINA EKO, s.r.o.Ružová dolina 480/6, 82108 Bratislava-Ružinov46156101116,28ánoodobratie a uloženie bioodpadu9.5.20192019
395/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104486,79ánonákup potravín
fa ŠJ 105/2019
9.5.20192019
394/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104172,69ánonákup potravín
fa ŠJ 104/2019
9.5.20192019
393/2019122/2017BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o.Priemyselná 830/8, 92401 Galanta44240104173,02ánonákup potravín
fa ŠJ 103/2019
9.5.20192019
392/2019111/2018Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498125,84ánonákup potravín
fa ŠJ 102/2019
9.5.20192019
391/2019105/2017Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147230,96ánonákup potravín
fa ŠJ 101/2019
9.5.20192019
390/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344104,70ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 100/2019
9.5.20192019
389/201984/2017Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634440,20ánonákup ovocia, zeleniny
fa ŠJ 99/2019
9.5.20192019
388/201943/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109458,85ánonákup potravín - mäsa,
fa ŠJ 98/2019
7.5.20192019
387/20195/1900108DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847490,78ánočistiace prostriedky7.5.20192019
386/20195/1900078IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308192,00ánotlakové čistenie kanalizácie - ŠJ7.5.20192019
385/20195/1900090Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o.Buzalkova 10037/10, 83107 Bratislava-Vajnory479707402050,39ánoodborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia (OP a OS) budovy Kultúrneho domu, Hlavná 76, Rovinka a odborné prehliadky všetkých spotrebičov v budove7.5.20192019
384/201981/2018A-Z STAV, s.r.o.Odeská 3, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice3581339338,02ánozhodnotenie plastov7.5.20192019
383/201944/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo