Oficálna stránka obce

Faktúry 2011 – 2016

Číslo
faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
DodávateľAdresa
dodávateľ
IČOSuma v €DPHPredmetDátum
doručenia
Rok
1292/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370111,46ánovodné, stočné KD
16.12.2016-31.12.2016
30.01.20172016
1291/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370205,07ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.12.2016-31.12.2017
30.01.20172016
1290/2016Centrálny depozitár cenných papierov,a.s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976432,00ánopoplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 201623.01.20172016
1289/201682/2016ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733294,69ánoCentrum obce el. energia 01.12.2016-31.12.201619.01.20172016
1288/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262111,76ánoMŠ +Direktor - publ. predplatné na r. 2017
vyúčtovacia faktúra
18.01.20172016
1287/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152565570,80ánopreplatok zberná faktúra plyn 01.01.2016 - 31.12.201618.01.20172016
1286/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152564600,34ánopreplatok plyn ZŠ 01.01.2016 - 31.12.201618.01.20172016
1285/201678/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 12/2016 ZŠ18.01.20172016
1284/20163/1600238NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743190,01ánomultif. zariad. - za body, MŠ02.01.20172016
1283/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281112,30ánopreplatok el. energia - ZŠ - 01.01.2016 - 31.12.201616.01.20172016
1282/20163/1600182AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.Osvetová 24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065621,60ánoodvoz odpadu13.01.20172016
1281/201629/2013Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín34115901172,32ánovývoz odpadu ŠJ - 12/201613.01.20172016
1280/2016119059Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159014591,64ánovývoz KO 12/201613.01.20172016
1279/2016NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431913,89ánoneónové farby, dekorácie - ŠKD11.01.20172016
1278/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871869,90ánoŠkolská jedáleň - ZD- publ. ŠJ11.01.20172016
1277/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281152,00ánopreplatok el. energia - VO Okružná ul.
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1276/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281530,43ánonedoplatok el. energia - VO Záhradná ul.
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1275/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281226,97ánonedoplatok el. energia - VO ulica za Novou Rovinkou
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1274/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811458,23ánopreplatok el. energia - KD
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1273/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281199,19ánonedoplatok el. energia - VO Lúčna ul.
vyúčt. 10.05.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1272/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281301,99ánoel. energia - OÚ - 12/201611.01.20172016
1271/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281524,69ánoel. energia - Hlavná ul. - 12/201611.01.20172016
1270/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728122,06ánopreplatok el. energia - VO Agátová ul.
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1269/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281191,12ánonedoplatok el. energia - Centrum obce Tutti Bambini
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1268/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728140,21ánonedoplatok el. energia - VO Predium
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1267/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281216,01ánonedoplatok el. energia - VO Trhové polia za Bataxom
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1266/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728164,63ánonedoplatok el. energia - VO pri MŠ
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1265/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728188,14ánopreplatok el. energia - VO Školská ul.
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1264/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728164,47ánopreplatok el. energia - VO pri VÚ
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1263/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728133,18ánonedoplatok el. energia - Dom smútku
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
16.01.20172016
1262/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281168,56ánopreplatok el. energia - MŠ
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1261/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281235,11ánonedoplatok el. energia - objekt VPS
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1260/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,93ánonedoplatok el. energia - cintorín dolný
vyúčt. 23.05.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1259/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281123,28ánopreplatok el. energia - Včielka
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1258/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281226,79ánonedoplatok el. energia - zdrav. stredisko
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1257/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281197,03ánonedoplatok el. energia - VO 17 RD
vyúčt. 11.05.2016 - 31.12.2016
04.01.20172016
1256/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281736,45ánonedoplatok el. energia - TJ
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1255/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281259,82ánonedoplatok el. energia - VO Nová Rovinka parc. č. 184 1a), 1b)
vyúčt. 1.1.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1254/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281441,18ánonedoplatok el. energia - VO Zasihlie D
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1253/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281126,57ánonedoplatok el. energia - VO Zasihlie A, B; VO Rovinka Park
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1252/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281374,06ánonedoplatok el. energia - Zberný dvor
vyúčt. 01.01.2016-31.12.2016
11.01.20172016
1251/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728113,21ánopreplatok el. energia - VO Púpavová ul.
vyúčt. 01.011.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1250/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281628,59ánopreplatok el. energia - VO cyklotrasa za hrádzou
vyúčt. 01.01.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1249/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,43ánopreplatok el. energia - VO Čerešňová ul.
vyúčt. 10.3.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1248/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281138,62ánopreplatok el. energia - sklad za cintorínom
vyúčt. 16.3.2016 - 31.12.2016
11.01.20172016
1247/201614/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034265,96ánoodber PHM 12/201610.01.20172016
1246/2016RG Management s.r.o.Bodrocká 9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779306,00ánoodplata za služby v objekte T. Bambini 4.Q/201610.01.20172016
1245/2016ext. 061/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469322,54ánotelef. poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 12/201609.01.20172016
1244/201643/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109287,43ánonákup mäsa
ŠJ fa 245/2016
09.01.20172016
1243/201658/2013DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 12/201609.01.20172016
1242/201664/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232747669,98ánododávka stravy pre ZŠ - 12/201609.01.20172016
1241/20163/1600204Internet Mall Slovakia, s.r.o.Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov35950226229,90ánovysávač, žehlička, žehliaca doska - MŠ09.01.20172016
1240/201647/2011Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 12/201605.01.20172016
1239/201612/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, prac. zdrav. služby - 12/201605.01.20172016
1238/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 12/201604.01.20172016
1237/201643/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943145,59ánouloženie a likvidácia KO 12/201604.01.20172016
1236/20163/1600236SOHOware Slovakia s.r.o.Mlynská dolina 47, 81102 Bratislava-Staré Mesto35817143930,72ánododávka a montáž počítač. siete LAN v modulovej MŠ03.01.20172016
1235/20163/1600236SOHOware Slovakia s.r.o.Mlynská dolina 47, 81102 Bratislava-Staré Mesto358171431056,24ánododávka a montáž elektr. vrátnika MŠ03.01.20172016
1234/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava0060231178,00ánoškolenie k mzd. programu02.01.20172016
1233/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313019,80ánopredložka OÚ 12/201602.01.20172016
1232/201638/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 12/201602.01.20172016
1231/201674/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350160,06ánoprenájom kopírovacieho zariadenia OÚ02.01.20172016
1230/2016RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o.Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica43858376840,00ánovypracovanie monitorovacej správy č. 1 k projektu "Cyklocesta Rovinka"29.12.20162016
1229/2016313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370332,12ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
17.11.2016-15.12.2016
29.12.20162016
1228/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370118,13ánovodné, stočné KD
17.11.2016-15.12.2016
29.12.20162016
1227/2016ext. 08/2012RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ, KD - 12/201629.12.20162016
1226/2016BENMEDIKA s.r.o.Poľovnícka 14, 90024 Veľký Biel4415301540,00niezdravotný posudok posudk. lekára28.12.20162016
1225/20163/1600230D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka44555377250,00niedezinfekciu a dezinsekciu objektu ZŠ23.12.20162016
1224/201660/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu - ZŠ23.12.20162016
1223/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262111,76ánoMŠ +Direktor - publ. predplatné na r. 201722.12.20162016
1222/2016ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava35801689132,00ánopreprava Bratislava - Rovinka - Pezinok a späť22.12.20162016
1221/2016ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava35801689159,60ánopreprava Bratislava - Rovinka - Borinka a späť22.12.20162016
1220/201636/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.11.2016 - 18.12.201622.12.20162016
1219/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871843,21ánoVýchovný program pre ŠVVZ-č.822.12.20162016
1218/20163/1600229KVANT spol. s r.o.Mlynská dolina 0, 84248 Bratislava-Karlova Ves31398294319,49ánoučebné pomôcky na chémiu - ZŠ22.12.20162016
1217/2016ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436319,20ánonákup mlieka
ŠJ fa 244/2016
22.12.20162016
1216/201640/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698117,50ánonákup šk. ovocia a šťavy
ŠJ fa 243/2016
22.12.20162016
1215/2016Bidfood Slovakia s.r.o.Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom34152199229,04ánonákup potravín ŠJ fa 242/201622.12.20162016
1214/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871869,90ánoŠkolská jedáleň - ZD- publ. ŠJ21.12.20162016
1213/20163/1600228ADJ Group s.r.o.Bancíkovej 1 A, 82103 Bratislava-Ružinov44160704348,00ánoDucro kvapalina 20 l na 10.12.2016 "Adventné popoludnie" v Rovinke.21.12.20162016
1212/201634/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.11.2016-15.12.2016
21.12.20162016
1211/201633/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.11.2016-15.12.2016
21.12.20162016
1210/20163/1600213Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624361844,10ánoMontáž reflexných prvkov, systém Katamarán" na priechody pre chodcov v Rovinke. Inštalácia na prechodoch Hlavná-Vojenská, Hlavná - Krajná, Hlavná- Majerská21.12.20162016
1209/20163/1600219Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624363709,82ánoobnova spomaľovacích retardérov , dopravných značiek na Železničnej ulici, Školskej ulici, Okružnej a Jasnej ulici.21.12.20162016
1208/2016ext. 60/2010Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ21.12.20162016
1207/20163/1600218Ing. Ľubomír Grohmann Audio-videoÚprkova 31, 81104 Bratislava-Staré Mesto11666773400,00niekamerový záznam z adventného popoludnia konaného v Rovinke pri OU20.12.20162016
1206/201614/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342107,28ánoodber PHM 11/201619.12.20162016
1205/201688/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616181,44ánovývoz KO19.12.20162016
1204/201688/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616302,40ánovývoz KO19.12.20162016
1203/20163/160021488/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616289,80ánovývoz KO19.12.20162016
1202/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634430,60ánonákup potravín
ŠJ fa 241/2016
19.12.20162016
1201/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172159,79ánonákup potravín
ŠJ fa 240/2016
19.12.20162016
1200/201690/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147116,99ánonákup potravín
ŠJ fa 239/2016
19.12.20162016
1199/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634422,91ánonákup potravín
ŠJ fa 238/2016
19.12.20162016
1198/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498127,74ánonákup potravín
ŠJ fa 237/2016
19.12.20162016
1197/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344110,70ánonákup potravín
ŠJ fa 236/2016
19.12.20162016
1196/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147138,73ánonákup potravín
ŠJ fa 235/2016
19.12.20162016
1195/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649875,62ánonákup potravín
ŠJ fa 234/2016
19.12.20162016
1194/2016vl. 55/2010Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 11/201619.12.20162016
1193/201688/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616136,80ánovývoz KO20.12.20162016
1192/201688/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná00190616201,60ánovývoz KO19.12.20162016
1191/20163/160017176/2016EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039883414,32ánostav. práce - Zabezpečenie rekonštrukcie podkladu, hydroizolácie,..., výmena dlažby - terasa MŠ19.12.20162016
1190/2016Ing. Bohuslav Blecha - BK STAVLesná 4, 90033 Marianka34387528125,00niestavebný dozor Sadová 20619.12.20162016
1189/20163/1600233Ján MajákŠkolská 311/24, 90041 Rovinka41470419235,20ánoPozemné úpravy - vyrovnanie povrchu zberného dvora19.12.20162016
1188/20163/1600235Martin MacangaOkružná 188/79, 90041 Rovinka41973984420,00ánoVývoz odpadov zo zberného dvora19.12.20162016
1187/20163/1600222Blachere Illumination Central Europe s.r.o.Bajkalská 9 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto36614807662,40ánoLED sveteľná reťaz 20m (FL508) 200led diód - farba studená biela .....2ks, LED sveteľná reťaz 20m (FL508) 200led diód - farba modrá.....2ks, LED sveteľná reťaz 20m (FL508) 200led diód - farba zelená.....4ks19.12.20162016
1186/20163/1600112PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009912923,68ánoZabudovanie - inštalácia projekt. KD16.12.20162016
1185/20163/1600234PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto45700991668,76ánodoplnenie kamerového systému na zbernom dvore v Rovinke, oživenie a spustenie do prevádzky.16.12.20162016
1184/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,00ánoParagrafy - publik.v MŠ16.12.20162016
1183/20163/1600161NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319386,70ánoplachty, materace - MŠ16.12.20162016
1182/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava0060231178,00ánoškolenie k mzd. programu16.12.20162016
1181/2016119059Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín34115901215,40ánovývoz odpadu ŠJ - 11/201616.12.20162016
1180/20164/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270120,09ánotelef. poplatky OÚ15.12.20162016
1179/20163/1600197KOVOTYP, s.r.o.Ľanová 8, 82101 Bratislava-Ružinov35808705483,67ánouzamykacie skrinky - MŠ14.12.20162016
1178/20163/1600231DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto4825847447,51ánoDrogistický tovar pre Školskú jedáleň14.12.20162016
1177/20163/1600094Jozef RothbauerOkružná 148/40, 90041 Rovinka4102200940,00niestriekanie sedačiek - TJ13.12.20162016
1176/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634455,81ánonákup potravín
ŠJ fa 233/2016
12.12.20162016
1175/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837149,40ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 232/2016
12.12.20162016
1174/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634486,40ánonákup potravín
ŠJ fa 231/2016
12.12.20162016
1173/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634465,93ánonákup potravín
ŠJ fa 230/2016
12.12.20162016
1172/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498117,23ánonákup potravín
ŠJ fa 229/2016
12.12.20162016
1171/201690/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147132,86ánonákup potravín
ŠJ fa 228/2016
12.12.20162016
1170/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634495,00ánonákup potravín
ŠJ fa 227/2016
12.12.20162016
1169/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172173,47ánonákup potravín
ŠJ fa 226/2016
12.12.20162016
1168/201682/2016ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733299,10ánoCentrum obce el.energia 01.11.2016-30.11.201612.12.20162016
1167/201682/2016ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733222,62ánoCentrum obce el.energia 25.10.2016-31.10.201612.12.20162016
1166/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311267,36ánosystémová podpra 01.01.2017-31.12.21712.12.20162016
1165/20163/1600202Jadranka Sabršúlová-HandlovskáPodtatranského 8, 81105 Bratislava-Staré Mesto41477308500,00nievystúpenie pre "Jubilantov" z obce Rovinka, dňa 3.12.2016 o 17.30 hod.12.12.20162016
1164/201675/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoservisná podpora programu - ŠJ12.12.20162016
1163/20163/1600192Divadlo LUDUSPribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto00893862310,00nieVianočné predstavenie "Vyšla hviezda nad Betlehemom" s rozdávaním darčekov Mikulášom, Anjelom a Čertom dňa 10.12.2016 o 15.00 hod. za Obecným úradom12.12.20162016
1162/2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica36631124151,07ánodenník Pravda predplatné rok 2017 - vyúčtovacia faktúra12.12.20162016
1161/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281540,08ánoel. energia - Hlavná ul. - 11/201608.12.20162016
1160/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281219,17ánoel. energia - OÚ - 11/201608.12.20162016
1159/20163/1600225EU PIPE SERVICES s.r.o.Kostolná 59, 90024 Veľký Biel46647350396,00ánovyčistenie kanalizačného potrubia v budove Centrum obce, vyčistenie lapača tukov, odvoz a likvidácia odpadu na skládku odpadov08.12.20162016
1158/201674/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350152,17ánoprenájom kopírovacieho zariadenia OÚ08.12.20162016
1157/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469316,80ánotel. poplatky, internet OÚ, ŠJ, ZŠ, KD - 11/201607.12.20162016
1156/20163/1600227Jiří Malý - M. GASTROŠtefana Králika 16, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves4009720030,00niekontrola umývačky - Centrum obce06.12.20162016
1155/201643/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109453,56ánonákup mäsa
ŠJ fa 225/2016
06.12.20162016
1154/201640/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698134,99ánonákup šk. ovocia a šťavy
ŠJ fa 224/2016
06.12.20162016
1153/2016vl. 17/2012Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837171,00ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 223/2016
06.12.20162016
1152/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370465,85ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
18.10.2016-16.11.2016
06.12.20162016
1151/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370133,74ánovodné, stočné KD
18.10.2016-16.11.2016
06.12.20162016
1150/201697/2016M PRO s.r.o.Kadnárova 23, 83152 Bratislava-Rača459116062988,00ánoVýstavba modulovej ZŠ v obci Rovinka - arch. štúdia06.12.20162016
1149/201638/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 11/201606.12.20162016
1148/20163/1600224Ing. Szilárd Németh - REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEXMoyzesova 6, 90301 Senec34778411792,00ánografiku a výrobu 4 ks bannerov06.12.20162016
1147/20163/1600226Erich ZinnbauerBanšelova 4273/24, 82104 Bratislava-Ružinov32104561126,24nieservis gastro zariadenia - ŠJ05.12.20162016
1146/20163/1600200Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871860,00ánoučebné materiály - MŠ05.12.20162016
1145/201643/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943255,28ánouloženie a likvidácia KO 11/201605.12.20162016
1144/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 11/201605.12.20162016
1143/201635/2016Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159014570,07ánovývoz KO 11/201605.12.20162016
1142/201658/2013DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 11/201605.12.20162016
1141/201621/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, prac. zdrav. služby - 11/201605.12.20162016
1140/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826234,12ánoSprávny poriadok - aktualizácia k 23.11.201605.12.20162016
1139/201678/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697390,00niespráva počítač. technológií 09,10,11/2016 ZŠ02.12.20162016
1138/20163/1600211STIEFEL EUROCART s.r.o.Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov31360513100,00ánoučebné materiály - ZŠ02.12.20162016
1137/2016110/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152561688,00ánoplyn ZŠ preddavok 12/201602.12.20162016
1136/2016110/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 12/201602.12.20162016
1135/201688/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO02.12.20162016
1134/2016Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331200,00niesociálne služby02.12.20162016
1133/201647/2011Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 11/201602.12.20162016
1132/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 11/201602.12.20162016
1131/20163/1600223PLAYGROUND, s.r.o.Pažitná 23, 91701 Trnava47051990408,00áno4 vrecia farebných plastových guličiek do detského centra TUTTI BAMBINI02.12.20162016
1130/20163/1600151, 3/1600144DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky367414182178,00ánoVýmena okien a balkónových dverí - Centrum obce02.12.20162016
1129/2016Ján Popluhár - JAPOPTrnavská 39, 90027 Bernolákovo30749417125,78ánooprava kosačky01.12.20162016
1128/2016Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311267,36ánosystémová podpra 01.01.2017-31.12.21701.12.20162016
1127/2016KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever4390897779,63ánoprístup do virtuálnej knižnice ZŠ 1/2017-12/201701.12.20162016
1126/20163/1600190ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131150,38ánodaňové tlačivá - 500 ks01.12.20162016
1125/2016Bidfood Slovakia s.r.o.Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom34152199160,32ánonákup potravín ŠJ fa 210/201601.12.20162016
1124/20163/1600221Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661168,00ánotonery - ZŠ30.11.20162016
1123/20163/1600209Kozics RóbertBratislavská 28, 90044 Tomášov37185187165,80nievýtlak vody z potrubia závlah, ihrisko TJ, detské ihrisko, revízia - zazimovanie, výmena poškodeného elektromagnetického ventilu30.11.20162016
1122/20163/1600217PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianská 10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714321,60ánografické spracovanie a podtlač na reflexné zimné bundy v zmysle predlohy 5 ks, predná časť - erb Obec Rovinka, zadná časť názov Obec Rovinka30.11.20162016
1121/20163/1600220Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica3795452184,60ánooverenie váh30.11.20162016
1120/201664/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232749485,38ánododávka stravy pre ZŠ - 11/201630.11.20162016
1119/201636/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.10.2016 - 18.11.201629.11.20162016
1118/20163/1600177Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka3283346640,80ánooprava krovinorezu29.11.20162016
1117/2016Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica36631124151,07ánodenník Pravda predplatné rok 201728.11.20162016
1116/201634/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.10.2016-15.11.2016
28.11.20162016
1115/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037022,46ánovodné, stočné Dolný cintorín
16.8.2016-15.11.2016
28.11.20162016
1114/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.10.2016-15.11.2016
28.11.20162016
1113/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037016,85ánovodné, stočné Dom smútku
16.8.2016-15.11.2016
28.11.20162016
1112/2016ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436328,80ánonákup mlieka
ŠJ fa 222/2016
28.11.20162016
1111/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344106,03ánonákup potravín
ŠJ fa 221/2016
28.11.20162016
1110/201690/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147180,48ánonákup potravín
ŠJ fa 220/2016
28.11.20162016
1109/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649856,34ánonákup potravín
ŠJ fa 219/2016
28.11.20162016
1108/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017268,92ánonákup potravín
ŠJ fa 218/2016
28.11.20162016
1107/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344149,02ánonákup potravín
ŠJ fa 217/2016
28.11.20162016
1106/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 216/2016
28.11.20162016
1105/201667/2016Fagus SK, s.r.o.Hliník nad Váhom 428, 01401 Bytča36388980326312,05ánoNovostavba modulovej MŠ v obci Rovinka25.11.20162016
1104/20163/1600126EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka359039888960,60ánoModernizácia objektu "Včielka" v objekte Materskej školy.25.11.20162016
1103/20163/1600099Grass plus s.r.o.Telocvičná 42, 82105 Bratislava-Ružinov44578326180,00ánoOprava závlahového systému.23.11.20162016
1102/20163/1600178BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín362644824182,05ánooprava poškodeného ÚK v MŠ23.11.20162016
1101/201660/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ, KD - 11/201623.11.20162016
1100/201651/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu - ZŠ23.11.20162016
1099/20163/1600215Ľuboslav FilipovičŠkolská 33, 90025 Chorvátsky Grob35031298127,00nieoprava váh - ŠJ21.11.20162016
1098/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172150,19ánonákup potravín
ŠJ fa 215/2016
21.11.20162016
1097/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498130,74ánonákup potravín
ŠJ fa 214/2016
21.11.20162016
1096/201690/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147137,01ánonákup potravín
ŠJ fa 213/2016
21.11.20162016
1095/2016vl. 17/2012Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837184,62ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 212/2016
21.11.20162016
1094/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441628,03niepoistenie infraštruktúra (revitalizácia) obce 12.12.2016 - 12.12.201721.11.20162016
1093/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO21.11.20162016
1092/201675/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,88ánoservisná podpora programu - ŠJ21.11.20162016
1091/20163/1600200Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto35908718136,50ánoučebné materiály - MŠ21.11.20162016
1090/20163/1600200Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871841,00ánoučebné materiály - MŠ21.11.20162016
1089/20163/1600200Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871861,00ánoučebné materiály - MŠ21.11.20162016
1088/20163/1600200Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871860,00ánoučebné materiály - MŠ21.11.20162016
1087/20163/160018086/2016Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov4706243614468,54ánoMontáž reflexných prvkov, systém Katamarán" na priechody pre chodcov v Rovinke. Inštalácia na prechodoch Hlavná-Vojenská, Hlavná - Krajná, Hlavná- Majerská21.11.20162016
1086/20163/1600201TELESYS Slovakia spol. s r.o.Osma 10, 83101 Bratislava-Nové Mesto3133307918,00ánočistiaci materiál - ŠJ21.11.20162016
1085/20163/1600201TELESYS Slovakia spol. s r.o.Osma 10, 83101 Bratislava-Nové Mesto31333079320,52ánooprava umývačky - ŠJ21.11.20162016
1084/20163/1600212DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734132,00ánoprenos daňovníkov v rácmi KO a nastavenie šablóny21.11.20162016
1083/20163/1600206Vizantech, s.r.o.Bratislavská 699/2, 90046 Most pri Bratislave4612591471,68ánozámkové vložky do dverí - ŠJ21.11.20162016
1082/20163/1600206Vizantech, s.r.o.Bratislavská 699/2, 90046 Most pri Bratislave46125914159,06ánozámkové vložky do dverí - MŠ21.11.20162016
1081/2016Ing. Ľubica BohovicováKolískova 2994/6, 84105 Bratislava-Karlova Ves45520542500,00nieznalecký posudok pre nadstavbu MŠ16.11.20162016
1080/20163/1600207PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianská 10, 85101 Bratislava-Petržalka3573071475,00ánoInformačné tabule16.11.20162016
1079/20163/1600208FIREPOS, s.r.o.Romanova 5, 85102 Bratislava-Petržalka45510946407,64ánokontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantov, hadicových navijakov, tlaková skúška požiarnych hadíc, výmena poškodených častí hasiacich prístrojov16.11.20162016
1078/20163/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270115,97ánotelef. poplatky OÚ15.11.20162016
1077/2016KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever4390897779,63ánoprístup do virtuálnej knižnice ZŠ 1/2017-12/201714.11.20162016
1076/2016IKAR, a.s.Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov00678856202,73ánoknihy do obecnej knižnice14.11.20162016
1075/2016IKAR, a.s.Miletičova 23, 82109 Bratislava-Ružinov00678856100,05ánoknihy do obecnej knižnice14.11.20162016
1074/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147137,46ánonákup potravín
ŠJ fa 211/2016
14.11.20162016
1073/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344100,62ánonákup potravín
ŠJ fa 209/2016
14.11.20162016
1072/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172131,28ánonákup potravín
ŠJ fa 208/2016
14.11.20162016
1071/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649847,34ánonákup potravín
ŠJ fa 207/2016
14.11.20162016
1070/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344181,32ánonákup potravín
ŠJ fa 206/2016
14.11.20162016
1069/20163/1600167Michal Varga VodoinštaláciaHlavná 26, 93101 Šamorín118538325356,00ánomontáž kotolne - Centrum obce11.11.20162016
1068/201638/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 10/201611.11.20162016
1067/20161100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 10/201611.11.20162016
1066/20161100/06Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 09/201611.11.20162016
1065/20163/1600161NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319278,60ánonábytkové zostavy11.11.20162016
1064/20163/1600205FAST PLUS, spol. s r.o.Na pántoch 18, 83106 Bratislava-Rača357127831248,00ánosušička, práčka - MŠ11.11.20162016
1063/20163/1600204Internet Mall Slovakia, s.r.o.Galvaniho 6, 82104 Bratislava-Ružinov35950226229,90ánovysávač, žehlička, žehliaca doska - MŠ11.11.20162016
1062/20163/1600210ROVAMI s.r.o.Abrhámska 1345, 92521 Sládkovičovo44964382216,00ánoasfaltovanie výtlkov10.11.20162016
1061/20163/1600199DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474145,54ánoDrogistický tovar pre Školskú jedáleň10.11.20162016
1060/2016119059Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín34115901148,38ánovývoz odpadu ŠJ 10/201610.11.20162016
1059/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281509,26ánoel. energia - Hlavná ul. - 10/201610.11.20162016
1058/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281208,43ánoel. energia - OÚ - 10/201610.11.20162016
1057/201614/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034288,43ánoodber PHM 10/201609.11.20162016
1056/201674/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435038,99ánoprenájom kopírovacieho zariadenia OÚ08.11.20162016
1055/2016003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469318,11ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 10/201608.11.20162016
1054/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303113,30nieDiár samosprávy - 2ks14.11.20162016
1053/2016ext. 60/2010Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869025,49ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ08.11.20162016
1052/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871846,35ánoškolské dokumenty ZŠ07.11.20162016
1051/2016Euro Data SK, a.s.Kvačalova 5, 01004 Žilina44271875211,39ánoservis kopírky ZŠ07.11.20162016
1050/2016KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever439089772,50ánosamolepky - www.beztriedy.sk07.11.20162016
1049/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441211,92niehavarijné poistenie mot.vozidla VW Caddy EČ SC356DH 02.12..2016 - 02.12.201707.11.20162016
1048/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel. energia - VO Púpavová ul. - 11/201607.11.20162016
1047/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel. energia - VO Lúčna ul. - 11/201607.11.20162016
1046/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel. energia - sklad za cintorínom - 11/201607.11.20162016
1045/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel. energia - VO Čerešňová ul. - 11/201607.11.20162016
1044/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel. energia - VO cyklotrasa za hrádzou - 11/201607.11.20162016
1043/20163/1600174PNC s.r.o.Segnáre 46, 84103 Bratislava-Lamač45641145225,74ánonálepky na KO pre r. 201707.11.20162016
1042/201658/2013DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 10/201607.11.20162016
1041/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava314263448,64ánonákup potravín
ŠJ fa 205/2016
07.11.20162016
1040/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147196,96ánonákup potravín
ŠJ fa 204/2016
07.11.20162016
1039/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017242,16ánonákup potravín
ŠJ fa 203/2016
07.11.20162016
1038/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649875,96ánonákup potravín
ŠJ fa 202/2016
07.11.20162016
1037/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634488,87ánonákup potravín
ŠJ fa 201/2016
07.11.20162016
1036/20163/1600193Štefan GajdošOkružná 180/63, 90041 Rovinka376948472400,00niezhotovenie okapového chodníka okolo modulovej MŠ07.11.20162016
1035/20163/1600186Štefan GajdošOkružná 180/63, 90041 Rovinka37694847180,00niemurárske práce po havárií v MŠ04.11.20162016
1034/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel. energia - VO Zasihlie A, B; VO Rovinka Park - 11/201604.11.20162016
1033/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel. energia - VO Predium - 11/201604.11.20162016
1032/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel. energia - VO Trhové polia za Bataxom - 11/201604.11.20162016
1031/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel. energia - VO pri MŠ - 11/201604.11.20162016
1030/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel. energia - VO Agátová ul. - 11/2016
04.11.20162016
1029/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel. energia - VO Okružná ul. - 11/201604.11.20162016
1028/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel. energia - VO Záhradná ul. - 11/201604.11.20162016
1027/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 11/201604.11.20162016
1026/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel. energia - VO Nová Rovinka parc. č. 184 1a), 1b) - 11/201604.11.20162016
1025/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370160,49ánovodné, stočné KD
20.09.2016-17.10.2016
04.11.20162016
1024/2016313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370399,00ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
20.09.2016-17.10.2016
04.11.20162016
1023/2016ext. 39/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944765,37ánouloženie a likvidácia KO 10/201604.11.20162016
1022/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 10/201604.11.20162016
1021/201612/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, prac. zdrav. služby - 10/201604.11.20162016
1020/20163/1600179Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785239,90ánokuchynský riad04.11.20162016
1019/20163/1600198Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Heydukova 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto3590871842,66ánovýchovný program - ŠKD04.11.20162016
1018/20163/1600175ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113150,15ánokancelárske potreby - OÚ04.11.20162016
1017/20163/1600161NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743192278,70ánonábytkové zostavy03.11.20162016
1016/20163/1600162Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134/21, 05401 Levoča44984740590,00ánodetské obliečky - MŠ03.11.20162016
1015/20163/1600195NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431934,80ánonálepky pre MŠ03.11.20162016
1014/20163/1600194Mariana Bezáková MAJAIvana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves4153225290,00ánonástenky, kalkulačka03.11.20162016
1013/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 10/201603.11.20162016
1012/2016111/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152561432,00ánoplyn ZŠ preddavok 11/201603.11.20162016
1011/2016110/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 11/201603.11.20162016
1010/201647/2011Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 10/201603.11.20162016
1009/20163/1600187SCO Trade, spol. s r. o.Južná trieda 74, 04001 Košice-Juh35729732300,00ánoposypová soľ02.11.20162016
1008/20163/1600191Ján Popluhár - JAPOPTrnavská 39, 90027 Bernolákovo30749417909,00ánofukáre na lístie - 2 ks02.11.20162016
1007/20163/1600127INKTA s.r.o.Mikovíniho 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto35968796600,00ánoStavebný dozor - výstavba modulovej Materskej školy02.11.20162016
1006/20163/1600196SOFOS, s.r.o.Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava3131834790,00ánodemontáž a montáž interaktívnej tabule31.10.20162016
1005/20163/1600153Wood-Wex, s.r.o.Ružová 182, 92401 Galanta362616612067,30ánonábytok do modulovej MŠ - kúpelňové bloky, šatňové skrinky31.10.20162016
1004/20163/1600153Wood-Wex, s.r.o.Ružová 182, 92401 Galanta362616612067,30ánonábytok do modulovej MŠ - kúpelňové bloky, šatňové skrinky31.10.20162016
1003/201664/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232749048,78ánododávka stravy pre ZŠ - 10/201631.10.20162016
1002/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO31.10.20162016
1001/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109183,59ánonákup mäsa
ŠJ fa 200/2016
31.10.20162016
1000/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698134,78ánonákup šk. ovocia a šťavy
ŠJ fa 199/2016
27.10.20162016
999/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314744,93ánonákup potravín
ŠJ fa 198/2016
27.10.20162016
998/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172174,80ánonákup potravín
ŠJ fa 197/2016
26.10.20162016
997/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634469,33ánonákup potravín
ŠJ fa 196/2016
26.10.20162016
996/201684/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649833,60ánonákup potravín
ŠJ fa 195/2016
26.10.20162016
995/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017231,91ánonákup potravín
ŠJ fa 194/2016
26.10.20162016
994/20163/1600146BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín362644825949,96ánoPlynové kotle VAILLANT ekoTEC plus v počte 2 ks pre Centrum obce26.10.20162016
993/20164/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270115,97ánotelef. poplatky OÚ26.10.20162016
992/2016DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka367439091185,68ánoelektroinštalačné práce - cintorín, hrádza
oprava VO
26.10.20162016
991/2016DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909932,64ánoelektroinštalačné práce - MŠ, ZŠ26.10.20162016
990/20163/1600141ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava35801689150,00ánoPreprava osôb z Rovinka - Bratislava a späť v termíne 18.10.2016 na divadelné predstavenie26.10.20162016
989/2016Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell033,60ánokresliace potreby MŠ26.10.20162016
988/201634/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.09.2016 - 15.10.2016
26.10.20162016
987/201633/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.09.2016 - 15.10.2016
26.10.20162016
986/201636/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.08.2016 - 18.09.201626.10.20162016
985/20163/1600188Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka3661766154,60ánoarchívne boxy - 25 ks25.10.20162016
984/20163/1600166PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianská 10, 85101 Bratislava-Petržalka3573071418,00ánovýroba informačnej tabule "Vymedzené parkovisko"25.10.20162016
983/20163/1600176PROMO ACTIVITY s.r.o.Kopčianská 10, 85101 Bratislava-Petržalka35730714192,00ánovýroba tabúľ k odpadom - 6 ks25.10.20162016
982/2016D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537740,00niederatizácia ZŠ24.10.20162016
981/2016D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangár24.10.20162016
980/2016EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Sadová 206/7, 90041 Rovinka35903988234,00ánozemné práce - modulová MŠ24.10.20162016
979/20163/1600175ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131474,44ánokancelárske potreby - OÚ24.10.20162016
978/2016Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401316,09ánočistiace prostriedky MŠ24.10.20162016
977/2016TELESYS Slovakia spol. s r.o.Osma 10, 83101 Bratislava-Nové Mesto31333079218,40ánočistiace prostriedky do umývačky25.10.20162016
976/20163/1600185PcProfi, s.r.o.Fintická 14050/119, 08006 Prešov446851731500,00ánointeraktívna tabuľa s projektorom - MŠ24.10.20162016
975/20163/1600173EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.Komjatická 73, 94063 Nové Zámky31329209117,60ánorozbor pitnej vody - modulová MŠ21.10.20162016
974/20163/1600168Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401452,29ánočistiace a hygienické potreby - ZŠ21.10.20162016
973/2016Smartown s.r.o.Ševčenkova 34, 85101 Bratislava-Petržalka4675446666,00ánočist. priostr. na tabule - ZŠ20.10.20162016
972/20163/1600153Wood-Wex, s.r.o.Ružová 182, 92401 Galanta36261661899,04ánoinetriérové vybavenie - kúpelňové bloky - MŠ19.10.20162016
971/20163/1600183JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.Ivanská cesta 2, 82104 Bratislava-Ružinov36250643883,20ánokoberce do tried modulovej MŠ19.10.20162016
970/2016ext. 14/2010Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436338,40ánonákup mlieka
ŠJ fa 193/2016
19.10.20162016
969/2016vl. 17/2012Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583777,47ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 192/2016
19.10.20162016
968/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344146,87ánonákup potravín
ŠJ fa 191/2016
19.10.20162016
967/20163/1600132SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173421068,55niesmaltované domové čísla19.10.20162016
966/20163/1600184VODATECH, s.r.o.Dunajské nábrežie 39, 94505 Komárno36747904247,20ánoservisné práce - ústredňa OÚ19.10.20162016
965/20163/1600130TELESYS Slovakia spol. s r.o.Osma 10, 83101 Bratislava-Nové Mesto313330794329,60ánogastrozariadenie - umývačka riadu pre ZŠ17.10.20162016
964/201675/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691277,89ánoservisná podpora programu - ŠJ17.10.20162016
963/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO17.10.20162016
962/201651/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ, KD - 10/201617.10.20162016
961/201660/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu - ZŠ17.10.20162016
960/20163/1600140L+L BUS, s.r.o.Jána Smreka 13, 90301 Senec468590711480,00niepreprava dôchodcov Rovinka - Tatranské Matliare14.10.20162016
959/201675/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoprenájom informačného systému pre ŠJ14.10.20162016
958/2016Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661168,00ánotonery ZŠ13.10.20162016
957/2016Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell0571,80ánokresliace potreby MŠ13.10.20162016
956/2016Mariana Bezáková MAJAIvana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves415322521387,84ánovýtvarné potreby MŠ13.10.20162016
955/2016Lydiaanet s.r.o.Bottova 1021/2, 92701 Šaľa48087556771,50ánopaplóny + vankúše MŠ13.10.20162016
954/20163/1600161NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319243,00ánointeriérové vybavenie - nábytok MŠ13.10.20162016
953/20163/1600161NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743191711,90ánointeriérové vybavenie - nábytok MŠ13.10.20162016
952/20163/1600163NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce3617431952,72ánopracovné zošity MŠ13.10.20162016
951/20163/160011855/2016GEOsys s.r.o.Rezedová 25/25 B, 82101 Bratislava-Ružinov358498947980,00ánogeodetick práce - Pasport ulíc 1. splátka13.10.20162016
950/201614/08BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342139,75ánoodber PHM 09/201612.10.20162016
949/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944318,72ánoštvrťročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD11.10.20162016
948/2016ext. 60/2010Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ11.10.20162016
947/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498250,98ánonákup potravín
ŠJ fa 190/2016
11.10.20162016
946/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314763,37ánonákup potravín
ŠJ fa 189/2016
11.10.20162016
945/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017259,94ánonákup potravín
ŠJ fa 188/2016
11.10.20162016
944/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634436,49ánonákup potravín
ŠJ fa 187/2016
11.10.20162016
943/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634489,98ánonákup potravín
ŠJ fa 186/2016
11.10.20162016
942/20163/1600102AAA ZIMKLIMA s.r.o.Veľké Lovce 772/772, 94142 Veľké Lovce35973323786,00ánomontáž, demontáž klimatiz. jednotiek KD11.10.20162016
941/201629/2013Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590190,96ánovývoz odpadu ŠJ - 09/201611.10.20162016
940/20163/1600172Branislav BednárikKomenského 853/6, 90001 Modra36949175954,00niemaliarske práce MŠ11.10.20162016
939/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728177,73ánoel. energia - Zberný dvor - 10-11/201607.10.20162016
938/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel. energia - VO Zasihlie A, B; VO Rovinka Park - 10/201607.10.20162016
937/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel. energia - VO Predium - 10/201607.10.20162016
936/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel. energia - VO Trhové polia za Bataxom - 10/201607.10.20162016
935/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel. energia - VO pri MŠ - 10/201607.10.20162016
934/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel. energia - VO Agátová ul. - 10/2016
07.10.20162016
933/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281181,62ánoel. energia - OÚ - 10-11/201607.10.20162016
932/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281435,68ánoel. energia - Hlavná ul. - 09/201607.10.20162016
931/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel. energia - VO Púpavová ul. - 10/201607.10.20162016
930/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281713,48ánoel. energia - Centrum obce Tutti Bambini - 10-11/201607.10.20162016
929/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel. energia - VO Okružná ul. - 10/201607.10.20162016
928/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel. energia - VO Záhradná ul. - 10/201607.10.20162016
927/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 10/201607.10.20162016
926/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel. energia - VO Lúčna ul. - 10/201607.10.20162016
925/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel. energia - sklad za cintorínom - 10/201607.10.20162016
924/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel. energia - VO Čerešňová ul. - 10/201607.10.20162016
923/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel. energia - VO cyklotrasa za hrádzou - 10/201607.10.20162016
922/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO08.10.20162016
921/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281299,62ánoel. energia - VO Zasihlie D - 10-11/201607.10.20162016
920/2016Ing. Daniel Šabík JUMIDARovná 341/2, 90041 Rovinka32833466110,40ánooprava krovinorezu a motorovej píly07.10.20162016
919/201621/2016RG Management s.r.o.Bodrocká 9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779219,60ánoodplata za služby v objekte T. Bambini 3.Q/201607.10.20162016
918/201658/2013DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 09/201607.10.20162016
917/2016134/2013CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350127,29ánoprenájom kopírovacieho zariadenia OÚ07.10.20162016
916/201612/2011JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP, PO, prac. zdrav. služby - 9/201607.10.20162016
915/2016003/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469347,54ánotel. poplatky, internet OÚ, ŠJ, ZŠ, KD - 9/201606.10.20162016
914/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281874,66ánoel. energia - KD - 10-11/201605.10.20162016
913/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728132,55ánoel. energia - objekt VPS - 10-11/201605.10.20162016
912/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281184,13ánoel. energia - VO 17 RD - 10-11/201605.10.20162016
911/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281148,08ánoel. energia - zdrav. stredisko - 10-11/201605.10.20162016
910/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,64ánoel. energia - MŠ - 10-11/201605.10.20162016
909/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel. energia - cintorín dolný - 10-11/201605.10.20162016
908/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281448,74ánoel. energia - VO Školská ul. - 10-11/201605.10.20162016
907/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281230,84ánoel. energia - VO pri VÚ - 10-11/201605.10.20162016
906/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281133,94ánoel. energia - Dom smútku - 10-11/201605.10.20162016
905/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281754,18ánoel. energia - MŠ - 10-11/201605.10.20162016
904/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811018,68ánoel. energia - ZŠ - 10-11/201605.10.20162016
903/2016105/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel. energia - VO Nová Rovinka parc. č. 184 1a), 1b) - 10/201605.10.20162016
902/20163/1600127INKTA s.r.o.Mikovíniho 15, 83102 Bratislava-Nové Mesto35968796600,00ánoStavebný dozor - výstavba modulovej Materskej školy05.10.20162016
901/201638/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 09/201605.10.20162016
900/20161225/06Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov35850370303,14ánovodné, stočné KD
16.08.2016-19.09.2016
05.10.20162016
899/2016313130000Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370399,00ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.08.2016-19.09.2016
05.10.20162016
898/20163/1600154MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno36316881262,60ánopracovné zošity - MŠ05.10.20162016
897/20163/1600153Wood-Wex, s.r.o.Ružová 182, 92401 Galanta362616612067,30ánonábytok do modulovej MŠ - kúpelňové bloky, šatňové skrinky05.10.20162016
896/201647/2011Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 09/201605.10.20162016
895/2016ext. 39/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943564,14ánouloženie a likvidácia KO 09/201605.10.20162016
894/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 9/201605.10.20162016
893/201653/2016Marius Pedersen, a.s.Opatovská 1735, 91101 Trenčín341159014622,23ánovývoz KO 9/201605.10.20162016
892/201643/2011Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109575,93ánonákup mäsa
ŠJ fa 184/2016
04.10.20162016
891/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147231,42ánonákup potravín
ŠJ fa 183/2016
04.10.20162016
890/201640/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698117,65ánonákup šk. ovocia a šťavy
ŠJ fa 185/2016
04.10.20162016
889/201638/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 08/201604.10.20162016
888/201664/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232749608,64ánododávka stravy pre ZŠ - 9/201604.10.20162016
887/20163/1600135Ing. Ladislav IllaSedmokrásková 8, 82101 Bratislava-Ružinov32194897850,00nieSpracovanie návrhu nových prechodov pre chodcov04.10.20162016
886/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 09/201604.10.20162016
885/2016110/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 10/201604.10.20162016
884/2016111/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256866,00ánoplyn ZŠ preddavok 10/201604.10.20162016
883/201611/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánoprístup do siete internet Tutti Bambini - 10-12/201604.10.20162016
882/201635/2014Advice, s.r.o.Stavbárska 46, 82107 Bratislava-Vrakuňa36823619290,00ánomapový portál www.nasamapa.sk/rovinka03.10.20162016
881/2016Simona HorváthováBratislavská 68/90, 93101 Šamorín47717149350,00nietanečno hudobné vystúpenie La Suerte - Deň obce03.10.20162016
880/2016CASALLIA, s.r.o.Medená 20, 81102 Bratislava-Staré Mesto35709693275,01ánohry - ŠKD03.10.20162016
879/20163/1600156LUCIA ŠTEFFEKOVÁ s.r.o.Lenardova 1152/8, 85101 Bratislava-Petržalka475672441183,00nieupratovacie práce v sále KD03.10.20162016
878/201694/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoprenájom informačného systému pre ŠJ03.10.20162016
877/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634434,02ánonákup potravín
ŠJ fa 182/2016
03.10.20162016
876/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498122,89ánonákup potravín
ŠJ fa 181/2016
03.10.20162016
875/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172112,98ánonákup potravín
ŠJ fa 180/2016
03.10.20162016
874/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017215,53ánonákup potravín
ŠJ fa 179/2016
03.10.20162016
873/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634417,54ánonákup potravín
ŠJ fa 178/2016
03.10.20162016
872/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583727,22ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 177/2016
03.10.20162016
871/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344108,50ánonákup potravín
ŠJ fa 176/2016
03.10.20162016
870/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944156,72ánooprava EPS - KD30.09.20162016
869/20163/1600169B2B Partner s.r.o.Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto44413467192,00ánobiela magnetická tabuľa - MŠ30.09.20162016
868/2016AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171289,50ánoučebnice - Prvouka pre druhákov ZŠ30.09.20162016
867/2016TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš45258767199,15ánopracovné zošity Hravá Geografia
faktúra bola uhradená cez ZRŠ
30.09.20162016
866/2016AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171135,52ánoučebnice - Prvouka pre druhákov ZŠ30.09.20162016
865/20163/1600158, 3/1600159, 3/1600160Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661246,00ánotonery OÚ, ŠJ, MŠ29.09.20162016
864/201633/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.08.2016 - 15.09.2016
28.09.20162016
863/201636/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.08.2016 - 18.09.201628.09.20162016
862/201634/2011Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.08.2016 - 15.09.2016
28.09.20162016
861/20163/2016Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov35697270125,47ánotelef. poplatky OÚ, MŠ27.09.20162016
860/20163/1600164Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912154,56ánobezkontaktné žetóny ŠJ27.09.20162016
859/20163/1600170DATS Slovakia, s.r.o.Železničná 521/6 A, 90041 Rovinka367439091545,08ánoelektroninštačné práce a materiál - KD27.09.20162016
858/2016Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICAVysoká 18, 81106 Bratislava-Staré Mesto3599840784,60nieregistrácia do programu Zelená škola 2016/2017 ZŠ27.09.20162016
857/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ27.09.20162016
856/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ27.09.20162016
855/2016Liga za duševné zdravie SR, o.z.Ševčenkova 21, 85101 Bratislava-Petržalka30786525300,00nieškolenie MŠ Projekt - Liga za duševné zdravie27.09.20162016
854/20163/1600165Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912144,00ánoservisná podpora programu - ŠJ (5,0 hod vzdial. podpora)26.09.20162016
853/201651/2011RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 09
/2016
26.09.20162016
852/20163/1600155STIEFEL EUROCART s.r.o.Ružinovská 1 a, 82102 Bratislava-Ružinov31360513275,00ánokanc-. potreby - MŠ23.09.20162016
851/20163/1600148ISG art, s.r.o.Hrobákova 15, 85102 Bratislava-Petržalka35739916550,00ánosprostredkovanie koncertu skupiny For You - Deň obce23.09.20162016
850/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787169,92ánoochrana objektu ZŠ23.09.20162016
849/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498192,77ánonákup potravín
ŠJ fa 175/2016
23.09.20162016
848/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147207,41ánonákup potravín
ŠJ fa 174/2016
23.09.20162016
847/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172172,10ánonákup potravín
ŠJ fa 173/2016
23.09.20162016
846/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344227,04ánonákup potravín
ŠJ fa 172/2016
23.09.20162016
845/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147189,94ánonákup potravín
ŠJ fa 171/2016
23.09.20162016
844/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498292,86ánonákup potravín
ŠJ fa 170/2016
23.09.20162016
843/2016LegalSoft s.r.o.Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice44854056296,65ánopomôcky ŠKD
23.09.20162016
842/2016FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školeníPodzáhradná 49, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice3544524628,00nieškolenie Daň z nehnuteľností na rok 2017 školenie22.09.20162016
841/2016vl. 17/2012Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837246,13ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 169/2016
22.09.20162016
840/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava314263444,55ánonákup potravín
ŠJ fa 168/2016
22.09.20162016
839/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344111,00ánonákup potravín
ŠJ fa 167/2016
22.09.20162016
838/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147183,21ánonákup potravín
ŠJ fa 166/2016
22.09.20162016
837/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649856,34ánonákup potravín
ŠJ fa 165/2016
22.09.20162016
836/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017297,54ánonákup potravín
ŠJ fa 164/2016
22.09.20162016
835/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634420,28ánonákup potravín
ŠJ fa 163/2016
22.09.20162016
834/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172561,36ánonákup potravín
ŠJ fa 162/2016
22.09.20162016
833/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 161/2016
22.09.20162016
832/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441113,50niezmluvné poistenie VW Cady 02.12..2016-01.12.201722.09.20162016
831/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061695,76ánovývoz KO22.09.20162016
830/2016TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava31345638216,00ánotonery ZŠ22.09.20162016
829/20163/1600111Šelc Ján, Ing.Belinského 19, 85101 Bratislava-Petržalka14016125153,00nievypracovanie časti proj. dokum. "Modernizácia MŠ - pavilón "D" -Rovinka"21.09.20162016
828/2016AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171289,50ánoučebnice - Prvouka pre druhákov ZŠ20.09.20162016
827/20163/1600157Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785864,29ánoriady ŠJ20.09.20162016
826/20163/1600137KOKAYKO VadymŽitavská 22, 82107 Bratislava-Vrakuňa452394014063,00nienáter sokla ZŠ20.09.20162016
825/20163/1600143KOKAYKO VadymŽitavská 22, 82107 Bratislava-Vrakuňa452394012760,00niemaľovanie ZŠ20.09.20162016
824/20163/1600149TWiiNS MUSIC, s.r.o.Na dolinách 1, 91105 Trenčín449446591000,00niekultúrne vystúpenie Deň obce19.09.20162016
823/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín3626448272,00ánovyčistenie špirály ohrievača vody19.09.20162016
822/20163/1600166PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka3573071418,00ánovýroba informač. tabule "vymedzené parkovisko"19.09.20162016
821/20163/1600152DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474125,90ánodrogistický tovar ŠJ19.09.20162016
820/2016HALLON, s.r.o.M.RŠtefánika 167 4, 95618 Bošany4733361823,50nieknižná publik. Moja prvá kniha o peniazoch - ZŠ16.09.20162016
819/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871847,40ánoškolská dokumentácia ZŠ16.09.20162016
818/2016František RoszkosDudvážska 7, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice30133246160,00nieinštalácia projektora ZŠ16.09.20162016
817/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 08/201614.09.20162016
816/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498128,52ánonákup potravín
ŠJ fa 160/2016
14.09.20162016
815/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344215,94ánonákup potravín
ŠJ fa 159/2016
14.09.20162016
814/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147229,73ánonákup potravín
ŠJ fa 158/2016
14.09.20162016
813/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172174,34ánonákup potravín
ŠJ fa 157/2016
14.09.20162016
812/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172484,47ánonákup potravín
ŠJ fa 156/2016
14.09.20162016
811/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281388,98ánoel.energia Hlavná ul. 08/201612.09.20162016
810/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281193,00ánoel.energia OÚ 08/201612.09.20162016
809/2016vl. 55/2010Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 08/201612.09.20162016
808/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 08/201612.09.20162016
807/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO12.09.20162016
806/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159016,00ánovývoz odpadu ŠJ 08/201612.09.20162016
805/2016ext. 11/2011Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159014595,02ánovývoz KO 8/201612.09.20162016
804/2016ext. 061/2009Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469323,59ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 8/201609.09.20162016
803/20163/1600142MAGUIRES Real Estate, s.r.o.Haanova 12, 85104 Bratislava-Petržalka440411281100,00ánorealizácia trativodu na Železničnej ul.09.09.20162016
802/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 08/201609.09.20162016
801/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350138,12ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ09.09.20162016
800/20163/1600150MAXSOUND, s.r.o.Námestie priateľstva 2172, 92901 Dunajská Streda47465263600,00nieozvučenie a osvetlenie na Dni obce Rovinka09.09.20162016
799/2016AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171135,52ánoučebnice - Prvouka pre druhákov - ZŠ08.09.20162016
798/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev07.09.20162016
797/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 09/201607.09.20162016
796/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 09/201607.09.20162016
795/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel.energia VO Čerešňová ul. 09/201607.09.20162016
794/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel.energia sklad za cintorínom ul. 09/201607.09.20162016
793/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel.energia VO Lúčna ul. 09/201607.09.20162016
792/2016Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13159250359,16ánoPráca, mzdy a odmeňovanie predplatné 201707.09.20162016
791/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342262,56ánoodber PHM 08/201607.09.20162016
790/20163/1600139Atyp BAU s.r.o.Jankolova 9, 85104 Bratislava-Petržalka471336013388,24niemateriál - strop KD07.09.20162016
789/20163/1600139Atyp BAU s.r.o.Jankolova 9, 85104 Bratislava-Petržalka471336012170,58niepráce - strop KD07.09.20162016
788/20163/1600147RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom341530041675,30ánotermos, termoport, gastronádoby - ZŠ06.09.20162016
787/20163/1600147RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom341530042495,00ánogastrozariadenie - plyn- panva ŠJ06.09.20162016
786/20163/1600109RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom34153004780,00ánoRobot univ. RM 0800I pre ŠJ06.09.20162016
785/2016ESET spol. s.r.o.Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka31333532276,48ánolicencia ESET pre 16 zariad. na 1 rok06.09.20162016
784/20163/1600138SIKO KÚPEĽNE a. s.Galvaniho 16 B, 82104 Bratislava-Ružinov4386407448,50ánosanita - záchody, umývadlá MŠ (Včielka)05.09.20162016
783/20163/1600122Daffer spol. s r.o.Včelárska 1, 97101 Prievidza363204392778,00ánostoly, stoličky ZŠ05.09.20162016
782/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 09/201605.09.20162016
781/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 09/201605.09.20162016
780/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 09/2016
05.09.20162016
779/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 09/201605.09.20162016
778/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 09/201605.09.20162016
777/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 09/201605.09.20162016
776/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 09/201605.09.20162016
775/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 09/201605.09.20162016
774/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 09/201605.09.20162016
773/20163/1600145Miroslav KudláčŠkolská 263/23, 90041 Rovinka30746264650,00nieoprava vonkajších bet. schodov Pošta Rovinka05.09.20162016
772/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 8/201605.09.20162016
771/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370135,97ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
19.7.2016-15.8.2016
05.09.20162016
770/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370147,12ánovodné, stočné KD
19.7.2016-15.8.2016
05.09.20162016
769/2016ext. 39/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943539,11ánouloženie a likvidácia KO 08/201605.09.20162016
768/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 09/201605.09.20162016
767/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256278,00ánoplyn ZŠ preddavok 09/201605.09.20162016
766/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 08/201605.09.20162016
765/2016SIKO KÚPEĽNE a. s.Galvaniho 16 B, 82104 Bratislava-Ružinov43864074781,64ánosanita - záchody, umývadlá MŠ (Včielka)31.08.20162016
764/20163/1600134Filip Fronc - GEOMEPLíščie údolie 77, 84104 Bratislava-Karlova Ves40097960230,00niegeom. plán na oddel. pozemkov p.č. 20103/6, 20103/731.08.20162016
763/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871842,66ánopomôcky - publ. Výchovný program pre ŠVVZ - ŠKD30.08.20162016
762/2016LegalSoft s.r.o.Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice44854056334,00ánopomôcky ŠKD
30.08.20162016
761/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.7.2016 - 18.08.201626.08.20162016
760/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO24.08.20162016
759/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 07/201623.08.20162016
758/20163/1600125SB PARTNERS, s r.o.Záhradnícka 52, 82108 Bratislava438635401440,00ánovyprac. dokum. "ZaD ÚPN obce Rovinka 1/2014,
Príloha máj 2016
23.08.20162016
757/20163/1600124Ing. arch. Eva BalašováLadzianskeho 8, 83101 Bratislava-Nové Mesto34300465850,00nievyprac. Oznámenia o strateg. dok. ako podklad pre úz.plán. dok. : ZaD ÚPN pobce Rovinka 1/201422.08.20162016
756/20168/2016Tatra Tender s.r.o.Krčméryho 16, 81104 Bratislava-Staré Mesto441193135976,00ánoposkytnutie poradenských služieb vo verej. obstar.
Novostavba modulovej MŠ Rovinka
22.08.20162016
755/20163/1600128MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815119,88ánokancel. stolička OÚ Mell22.08.20162016
754/20163/1600128MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov3588581585,08ánokancel. stolička OÚ22.08.20162016
753/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Zákon č. 253/1998 o hlásní pobytu občanov22.08.20162016
752/20163/1600138SIKO KÚPEĽNE a. s.Galvaniho 16 B, 82104 Bratislava-Ružinov43864074830,14ánosanita - záchody, umývadlá MŠ (Včielka)22.08.20162016
751/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu 08 2016 ZŠ19.08.20162016
750/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 08/201619.08.20162016
749/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO19.08.20162016
748/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.7.2016-15.8.2016
19.08.20162016
747/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.7.2016-15.8.2016
19.08.20162016
746/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037022,46ánovodné, stočné Dolný cintorín
16.5.2016-15.8.2016
19.08.20162016
745/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037016,85ánovodné, stočné Dom smútku
16.5.2016-15.8.2016
19.08.20162016
744/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441435,50niepoistenie cyklotrasa ročné poistné19.08.20162016
743/20163/1600108REATEK, s.r.o.Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov46177868423,00ánoloptičky do Tutti Bambini18.08.20162016
742/20163/1600101E&L Consulting s.r.o.Sabinovská 12, 82102 Bratislava-Ružinov462751182400,00ánozabezpečenie verejného obstarávania zákazky "Zberný dvor - dostavba, dovybavenie, rozšírenie a relizácia"17.08.20162016
741/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270124,17ánotelef. poplatky OÚ17.08.20162016
740/20163/1600084GUROPEA TRADING, spol. s r.o.17. novembra 37, 91451 Trenčianske Teplice31600875240,00ánovypracovanie znaleckého posudku parc.č. 1317/156
k.ú. Rovinka
16.08.20162016
739/20163/1600136BELLIMPEX s.r.o.Kossuthova 6, 94301 Štúrovo3670539084,00ánooprava merača rýchlosti15.08.20162016
738/2016DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka367439091020,64ánooprava verejného osvetlenia12.08.20162016
737/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 07/201612.08.20162016
736/20163/1600116LIMEHOUSE COMPANY, s.r.o.Hlohovecká cesta 748, 95142 Zbehy463802812413,00niepráce na oprave stropu KD11.08.20162016
735/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 07/201611.08.20162016
734/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 07/201611.08.20162016
733/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131168,00ánokomplexná školská agenda - licencia ZŠ09.08.20162016
732/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach....08.08.20162016
731/2016TÜV SÜD Slovakia s.r.o.Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov35852216192,00ánoposúdenie proj. dokumetácie pre stavbu: Novostavba telocvične - Základná škola08.08.20162016
730/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469301,30ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 7/201608.08.20162016
729/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoštvrťročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD08.08.20162016
728/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281196,86ánoel.energia OÚ 07/201608.08.20162016
727/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281353,27ánoel.energia Hlavná ul. 07/201608.08.20162016
726/20163/1600133Roman Méry - MEKORovinka 0, 90041 Rovinka43865097409,00nieodvoz betónov - príprava na kontajner. MŠ08.08.20162016
725/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342131,83ánoodber PHM 07/201605.08.20162016
724/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO05.08.20162016
723/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 07/201605.08.20162016
722/2016D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka44555377200,00niedezinsekcia ZŠ05.08.20162016
721/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 07/201605.08.20162016
720/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159014559,14ánovývoz KO 7/201604.08.20162016
719/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370316,52ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.6.2016-18.7.2016
04.08.20162016
718/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370249,65ánovodné, stočné KD
16.06.2016-18.7.2016
04.08.20162016
717/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 08/201604.08.20162016
716/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel.energia VO Čerešňová ul. 08/201604.08.20162016
715/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 08/201604.08.20162016
714/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel.energia sklad za cintorínom ul. 08/201604.08.20162016
713/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel.energia VO Lúčna ul. 08/201604.08.20162016
712/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 08/201604.08.20162016
711/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 08/201604.08.20162016
710/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 08/201604.08.20162016
709/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 08/201604.08.20162016
708/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 08/2016
04.08.20162016
707/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 08/201604.08.20162016
706/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 08/201604.08.20162016
705/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 08/201604.08.20162016
704/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 08/201604.08.20162016
703/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435091,39ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ04.08.20162016
702/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303120,00nieškolenie Webové sídla a legislatíva04.08.20162016
701/20163/1600129Siemens s.r.o.Stromová 9, 83796 Bratislava313493074087,58ánooprava svetelnej signalizácie - prechod pr chodcov -03.08.20162016
700/20163/1600123Siemens s.r.o.Stromová 9, 83796 Bratislava31349307204,10ánooprava svetelnej signalizácie po dopr. nehode03.08.20162016
699/20163/1600114Siemens s.r.o.Stromová 9, 83796 Bratislava31349307294,10ánooprava svetelnej signalizácie03.08.20162016
698/2016ext. 39/2011Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943626,68ánouloženie a likvidácia KO 07/201603.08.20162016
697/201699/2008Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 07/201603.08.20162016
696/2016133/2013ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 7/201603.08.20162016
695/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826279,80ánoÚčtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 11/2016-10/2017
vyúčtovanie
03.08.20162016
694/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256134,00ánoplyn ZŠ preddavok 08/201601.08.20162016
693/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 08/201601.08.20162016
692/20163/1600131Roman Méry - MEKORovinka 0, 90041 Rovinka43865097360,00niedovoz makadamu pod kontajner. MŠ01.08.20162016
691/2016Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13159250359,16ánoPráca, mzdy a odmeňovanie predplatné 201701.08.20162016
690/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 06/201629.07.20162016
689/20163/1600120AQUAMONTS s.r.o.Komárňanská cesta 11, 94002 Nové Zámky36543641107,62ánooprava čerpacej sústavy - závlahový systém29.07.20162016
688/2016ext. 24/2012ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO28.07.20162016
687/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.06.2016 - 18.07.201627.07.20162016
686/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.6.2016-15.7.2016
27.07.20162016
685/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.06.2016-15.7.2016
27.07.20162016
684/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život1414910964,79ánonákup mäsa
ŠJ fa 155/2016
26.07.20162016
683/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634410,08ánonákup potravín
ŠJ fa 154/2016
26.07.20162016
682/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634412,88ánonákup potravín
ŠJ fa 153/2016
26.07.20162016
681/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649844,06ánonákup potravín
ŠJ fa 152/2016
26.07.20162016
680/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314766,52ánonákup potravín
ŠJ fa 151/2016
26.07.20162016
679/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017226,93ánonákup potravín
ŠJ fa 150/2016
26.07.20162016
678/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837205,51ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 149/2016
26.07.20162016
677/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634417,40ánonákup potravín
ŠJ fa 148/2016
26.07.20162016
676/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314789,83ánonákup potravín
ŠJ fa 147/2016
26.07.20162016
675/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314730,22ánonákup potravín
ŠJ fa 146/2016
26.07.20162016
674/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017255,82ánonákup potravín
ŠJ fa 145/2016
26.07.20162016
673/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634454,17ánonákup potravín
ŠJ fa 144/2016
26.07.20162016
672/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314734,01ánonákup potravín
ŠJ fa 143/2016
26.07.20162016
671/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649858,80ánonákup potravín
ŠJ fa 142/2016
26.07.20162016
670/20163/1600121DIMARKO, s.r.o.Nobelova 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto48258474100,28ánodrogistický tovar ŠJ26.07.20162016
669/2016CBS Foto, s.r.o.Kynceľová 54, 97401 Kynceľová47560347106,80niefotografovanie obce jar/leto 2016
2.splátka
26.07.20162016
668/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826279,80ánoÚčtovníctvo ROPO a OBCÍ - predplatné 11/2016-10/201725.07.20162016
667/20163/1600055Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 72708244038,34ánomodul pre OE - doplnenie slaboprúd.rozvodov - rekonštr.garáže25.07.20162016
666/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270121,37ánotelef. poplatky OÚ22.07.20162016
665/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113182,04ánoškolská dokumentácia - ZŠ25.07.20162016
664/20163/1600043Bombovo, CK s.r.o.Novozámocká 230, 94901 Nitra365399614000,00ánoŠkola v prírode 16.5.-20.5.2016, Bystrá, chata Limba - ZŠ20.07.20162016
663/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159016021,07ánovývoz KO 6/201620.07.20162016
662/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871879,35ánoškolské dokumenty ZŠ20.07.20162016
661/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu ZŠ - 7/201618.07.20162016
660/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 7/201618.07.20162016
659/20163/1600074JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688628950,00niePD "Dostavba telocvične k základnej škole v Rovinke"18.07.20162016
658/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 06/201615.07.20162016
657/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350136,99ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ14.07.20162016
656/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281174,68ánoel. energia OÚ 06/201614.07.20162016
655/20163/1600119ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131237,64ánokancelárske potreby OÚ14.07.20162016
654/20163/1600063DK PLAST s.r.o.Blažov 614, 92901 Kútniky367414181200,00ánosieťky proti hmyzu - ZŠ13.07.20162016
653/20163/1600105GEOsys s.r.o.Rezedová 25/25 B, 82101 Bratislava-Ružinov35849894300,00ánogeodetické práce - aktualizácia zamerania ulíc (Lúčna, Veterná, bez názvu)13.07.20162016
652/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281323,86ánoel. energia Hlavná ul. 06/201613.07.20162016
651/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441453,30niepoistenie majetku - cyklocesta12.07.20162016
650/2016Ing. Daniel Šabík JUMIDARovinka 0, 00000 Rovinka32833466126,60ánooprava krovinorezu a motorovej kosačky12.07.20162016
649/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342210,41ánoodber PHM 06/201611.07.20162016
648/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 06/201611.07.20162016
647/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281719,76ánoel. energia TJ 07-11/201611.07.20162016
646/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281299,62ánoel. energia VO Zasihlie D 07-09/201611.07.20162016
645/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728177,73ánoel. energia Zberný dvor 07-09/201611.07.20162016
644/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281874,66ánoel. energia KD 07-09/201611.07.20162015
643/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728132,55ánoel. energia objekt VPS 07-09/201611.07.20162015
642/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281184,13ánoel. energia VO 17 RD 07-09/201611.07.20162015
641/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281148,08ánoel. energia zdrav. stredisko 07-09/201611.07.20162015
640/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,64ánoel. energia Včielka 07-09/201611.07.20162015
639/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel. energia cintorín dolný 07-09/201611.07.20162015
638/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281713,48ánoel. energia Centrum obce Tutti Bambini 07-09/201611.07.20162015
637/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281448,74ánoel. energia VO Školská ul. 07-09/201611.07.20162015
636/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281133,94ánoel. energia Dom smútku 07-09/201611.07.20162015
635/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281230,84ánoel. energia VO pri VÚ 07-09/201611.07.20162015
634/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281754,18ánoel. energia MŠ 07-09/201611.07.20162015
633/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811018,68ánoel. energia ZŠ 07-09/201611.07.20162015
632/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel. energia VO ulica za Novou Rovinkou 07/201611.07.20162015
631/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel. energia VO Púpavová ul. 07/201611.07.20162015
630/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel. energia VO Záhradná ul. 07/201611.07.20162015
629/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel. energia VO Okružná ul. 07/201611.07.20162015
628/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel. energia VO Čerešňová ul. 07/201611.07.20162015
627/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel. energia sklad za cintorínom 07/201611.07.20162015
626/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel. energia VO Lúčna ul. 07/201611.07.20162015
625/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel. energia VO cyklotrasa za hrádzou 07/201611.07.20162015
624/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel. energia VO - Zasihlie A, B VO Rovinka Park 07/201611.07.20162015
623/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel. energia VO - Nová Rovinka parc. č. 184 1a) 1b) 07/201611.07.20162015
622/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109309,49ánonákup mäsa
ŠJ fa 141/2016
11.07.20162015
621/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017254,19ánonákup potravín
ŠJ fa 140/2016
11.07.20162015
620/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583799,91ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 139/2016
11.07.20162015
619/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034120,00ánonákup potravín
ŠJ fa 138/2016
11.07.20162015
618/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344220,55ánonákup potravín
ŠJ fa 137/2016
11.07.20162015
617/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498182,03ánonákup potravín
ŠJ fa 136/2016
11.07.20162015
616/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017288,75ánonákup potravín
ŠJ fa 135/2016
11.07.20162015
615/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698183,48ánonákup šk. ovocia a šťavy
ŠJ fa 134/2016
11.07.20162015
614/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344159,25ánonákup potravín
ŠJ fa 133/2016
11.07.20162015
613/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147167,51ánonákup potravín
ŠJ fa 132/2016
11.07.20162015
612/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498130,55ánonákup potravín
ŠJ fa 131/2016
11.07.20162015
611/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172161,40ánonákup potravín
ŠJ fa 130/2016
11.07.20162015
610/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344237,30ánonákup potravín
ŠJ fa 129/2016
11.07.20162015
609/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147188,77ánonákup potravín
ŠJ fa 128/2016
11.07.20162015
608/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498100,57ánonákup potravín
ŠJ fa 127/2016
11.07.20162015
607/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634422,74ánonákup potravín
ŠJ fa 126/2016
11.07.20162015
606/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172173,87ánonákup potravín
ŠJ fa 125/2016
11.07.20162015
605/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344182,28ánonákup potravín
ŠJ fa 124/2016
11.07.20162015
604/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498167,35ánonákup potravín
ŠJ fa 123/2016
11.07.20162015
603/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147130,56ánonákup potravín
ŠJ fa 122/2016
11.07.20162015
602/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172255,43ánonákup potravín
ŠJ fa 121/2016
11.07.20162015
601/2016RG Management s.r.o.Bodrocká 9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779324,00ánoodplata za služby v objekte T. Bambini za II. štv.201608.07.20162015
600/2016Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ08.07.20162015
599/2016Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869019,12ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ08.07.20162015
598/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 06/201608.07.20162015
597/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 07/201608.07.20162015
596/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 07/201608.07.20162015
595/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 07/2016
08.07.20162015
594/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 07/201608.07.20162015
593/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370372,25ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
17.5.2016-15.6.2016
07.07.20162015
592/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370265,25ánovodné, stočné KD
17.05.2016-15.6.2016
07.07.20162015
591/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 06/201607.07.20162015
590/2016TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563845,60ánotonery ZŠ07.07.20162015
589/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469319,01ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 6/201606.07.20162015
588/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 07/201604.07.20162015
587/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256134,00ánoplyn ZŠ preddavok 07/201604.07.20162015
586/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943322,17ánouloženie a likvidácia KO 06/201604.07.20162015
585/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 06/201604.07.20162015
584/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 6/201604.07.20162015
583/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 06/201604.07.20162015
582/2016ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánoprístup do siete internet Tutti Bambini - 07-09/201601.07.20162015
581/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232744424,90ánoobedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ13.06.-29.06 /201601.07.20162015
580/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo32823274455,40ánoobedy pre deti MŠ 13.6.-29.06 /201601.07.20162015
579/20163/1600085RAMON Consulting, s.r.o.Školská 990 17, 93101 Šamorín46591273540,00nieprojektová dokumentácia "Dostavba zberných dvorov - Rovinka"01.07.20162015
578/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO01.07.20162015
577/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 06/2016 ZŠ01.07.20162015
576/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.05.2016 - 15.06.201629.06.20162015
575/20163/1600117LIMEHOUSE COMPANY, s.r.o.Hlohovecká cesta 748, 95142 Zbehy463802811280,00niepráce na oprave stropu KD29.06.20162015
574/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 05/2016 ZŠ28.06.20162015
573/20163/1600104Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912254,40ánobezkontaktné žetóny ŠJ28.06.20162015
572/2016Dali s.r.o.Šafárikova 430 3, 92401 Galanta3143533512,38ánosačk&y do vysavača28.06.20162015
571/2016TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš4525876766,00ánoprístup. poplatok - stroj na jednotky ZŠ24.06.20162015
570/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000912,00ánoškolenie pracovníkov BOZP24.06.20162015
569/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 6/201623.06.20162015
568/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu 06 2016 ZS23.06.20162015
567/20163/1600110Profesia, spol. s r.o.Viedenská cesta 7, 85101 Bratislava35800861118,80ánopoplatok za balíkm služieb inzercia 20.6.2016-19.6.2017
23.06.20162015
566/20163/1600113CAMEA computer systems,a.s.Sabinovská 5065 67, 08001 Prešov36468924132,70ánotonery MŠ24.06.20162015
565/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto005854411470,27niepoistenie majetku obce22.06.20162015
564/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.05.2016-15.6.2016
24.06.20162015
563/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.05.2016-15.6.2016
22.06.20162015
562/2016OXICO Ing.Ján StrapecMudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto11667958352,00ánoučebnice AJ ZŠ22.06.20162015
561/20163/1600106Erich ZinnbauerBanšelova 4273/24, 82104 Bratislava-Ružinov3210456123,50nieservis gastronomických zariadení - plyn. kotol ŠJ20.06.20162015
560/20163/1600097mmcité2 s.r.o.Brnianska 2, 91105 Trenčín36320854229,86ánoodnímateľný stĺpik Donat - cyklocesta20.06.20162015
559/2016Štátna ochrana prírody Slovenskej republikyTajovského 28 B, 97409 Banská Bystrica1705852070,00nievydanie potvrdenia k územiu NATURA 2000 pre projejkt "Zberný dvor Rovinka-dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov"20.06.20162015
558/2016Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869019,12ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ20.06.20162015
557/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 05/201617.06.20162015
556/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109560,91ánonákup mäsa
ŠJ fa 120/2016
17.06.20162015
555/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583767,54ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 119/2016
17.06.20162015
554/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344141,09ánonákup potravín
ŠJ fa 118/2016
17.06.20162015
553/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649889,04ánonákup potravín
ŠJ fa 117/2016
17.06.20162015
552/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147159,88ánonákup potravín
ŠJ fa 116/2016
17.06.20162015
551/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172120,61ánonákup potravín
ŠJ fa 115/2016
17.06.20162015
550/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634467,08ánonákup potravín
ŠJ fa 114/2016
17.06.20162015
549/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649868,41ánonákup potravín
ŠJ fa 113/2016
17.06.20162015
548/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava314263447,92ánonákup potravín
ŠJ fa 112/2016
17.06.20162015
547/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147166,86ánonákup potravín
ŠJ fa 111/2016
17.06.20162015
546/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172254,24ánonákup potravín
ŠJ fa 110/2016
17.06.20162015
545/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634453,17ánonákup potravín
ŠJ fa 109/2016
17.06.20162015
544/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498158,94ánonákup potravín
ŠJ fa 108/2016
17.06.20162015
543/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147121,98ánonákup potravín
ŠJ fa 107/2016
17.06.20162015
542/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172105,82ánonákup potravín
ŠJ fa 106/2016
17.06.20162015
541/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634472,72ánonákup potravín
ŠJ fa 105/2016
17.06.20162015
540/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649828,08ánonákup potravín
ŠJ fa 104/2016
17.06.20162015
539/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147116,16ánonákup potravín
ŠJ fa 103/2016
17.06.20162015
538/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava314263445,46ánonákup potravín
ŠJ fa 102/2016
17.06.20162015
537/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172143,72ánonákup potravín
ŠJ fa 101/2016
17.06.20162015
536/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172136,30ánonákup potravín
ŠJ fa 100/2016
17.06.20162015
535/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837249,00ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 99/2016
17.06.20162015
534/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 98/2016
17.06.20162015
533/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344289,75ánonákup potravín
ŠJ fa 97/2016
17.06.20162015
532/2016Ozaniak ŠtefanSadová 616/1, 90041 Rovinka34779841250,00niemontáž kancel. nábytku -OÚ16.06.20162015
531/2016Zdetech s.r.o.Kremeľská 101, 84110 Bratislava-Devín461186911800,00ánoklimatizácia Toschiba16.06.20162015
530/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO16.06.20162015
529/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270120,05ánotelef. poplatky OÚ16.06.20162015
528/20163/1600072AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.Osvetová 24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065597,60ánoodvoz odpadu15.06.20162015
527/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 05/201615.06.20162015
526/20163/1600107Profesia, spol. s r.o.Viedenská cesta 7, 85101 Bratislava3580086194,80ánoinzercia 13.6.-13.7.2016
ref. ekon., rozpočet, účtovníctvo OÚ
15.06.20162015
525/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232742809,80ánoobedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ 01.06.-10.06 /201615.06.20162015
524/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo32823274280,80ánoobedy pre deti MŠ 01.6.-10.06 /201615.06.20162015
523/2016RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o.Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica438583765160,00ánovypracovanie projektu "Zberný dvor Rovinka"13.06.20162015
522/20163/1600098GETOS, s.r.o.Zlatovská 31, 91105 Trenčín36338354406,20ánoochranné známky pre psov13.06.20162015
521/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370347,72ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.4.2016-16.5.2016
10.06.20162015
520/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370213,98ánovodné, stočné KD
16.4.2016-16.5.2016
10.06.20162015
519/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.4.2016 - 18.05.201610.06.20162015
518/20163/1600095Filip Fronc - GEOMEPLíščie údolie 77, 84104 Bratislava-Karlova Ves40097960280,00niegeometrický plán - zamer. stánku parc.č.5/209.06.20162015
517/20163/1600023PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009912982,05ánokamerový systém cyklocesta09.06.20162015
516/20163/1600100PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009912748,52ánokamerový systém - prepojenie KD- Oú09.06.20162015
515/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 05/201608.06.20162015
514/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 05/201608.06.20162015
513/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-89,04ánoel.energia OÚ
vyúčtovanie 01.01.-31.05.2016
08.06.20162015
512/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-40,92ánoel.energia cintorín dolný
vyúčtovanie 01.01.-22.05.2016
08.06.20162015
511/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281347,70ánoel.energia Hlavná ul. 05/201608.06.20162015
510/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469360,07ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 5/201608.06.20162015
509/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 05/201607.06.20162015
508/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342221,86ánoodber PHM 05/201607.06.20162015
507/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159016071,62ánovývoz KO 5/201607.06.20162015
506/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009111,60ánoškolenie pracovníkov BOZP06.06.20162015
505/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 06/201606.06.20162015
504/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 06/201606.06.20162015
503/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 06/201606.06.20162015
502/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 06/201606.06.20162015
501/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel.energia VO Čerešňová ul. 06/201606.06.20162015
500/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel.energia sklad za cintorínom 06/201606.06.20162015
499/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728180,00ánoel. energia - VO Lúčna ul. - 06/201606.06.20162015
498/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 06/201606.06.20162015
497/20163/1600079EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka359039887300,18ánovjazd a parkovisko ZŠ06.06.20162015
496/2016AQUAMONTS s.r.o.Komárňanská cesta 11, 94002 Nové Zámky3654364117,40ánofilter do závlahového systému
úhrada - pokladňa OÚ
25.05.20162015
495/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín3626448261,34ánovyčistenie špirály ohrievača ZŠ03.06.20162015
494/20163/1600096PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka3573071430,00ánovýroba informač. tabúľ "Zberný dvor"03.06.20162015
493/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944719,46ánouloženie a likvidácia KO 05/201603.06.20162015
492/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 05/201603.06.20162015
491/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 06/201603.06.20162015
490/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 06/201603.06.20162015
489/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 06/201603.06.20162015
488/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 06/201603.06.20162015
487/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 06/201603.06.20162015
486/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 06/2016
03.06.20162015
485/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka31103031180,00niePracovné stretnutie predstaviteľov samosprávy
28.-30.9.2016
03.06.20162015
484/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 06/201602.06.20162015
483/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256145,00ánoplyn ZŠ preddavok 06/201602.06.20162015
482/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 05/201602.06.20162015
481/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350135,46ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ02.06.20162015
480/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 5/201602.06.20162015
479/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo32823274709,20ánoobedy pre deti MŠ 05 /201601.06.20162015
478/2016Ing. Jozef Biznár - Restaurant SlovakiaKollárova 31, 90027 Bernolákovo328232746764,30ánoobedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ 05 /201601.06.20162015
477/20163/1600057Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624362190,26ánododanie a osadenie dopravného značenia
na Školskej ulici
30.05.20162015
476/2016Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826218,39ánoaktualizácia Správny poriadok30.05.20162015
475/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO30.05.20162015
474/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.4.2016-15.5.2016
26.05.20162015
473/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037022,46ánovodné, stočné Dolný cintorín
16.2.2016-15.5.2016
26.05.20162015
472/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037016,85ánovodné, stočné Dom smútku
16.2.2016-15.5.2016
26.05.20162015
471/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.04.2016-15.5.2016
26.05.20162015
470/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-4,06ánoel.energia VO 17 RD 01.01.2016-10.05.201625.05.20162015
469/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-425,15ánoel.energia TJ 01.01.2016-10.05.201625.05.20162015
468/20163/1600083Kozics RóbertBratislavská 28, 90044 Tomášov3718518765,00nievýmena polievačov na detskom ihrisku TJ24.05.20162015
467/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 04/2016 ZŠ24.05.20162015
466/20163/1600069EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka359039883152,36ánostavebné práce - oprava vozovky na Okužnej ul. a Družstevnej ul.23.05.20162015
465/20163/1600081EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka35903988132,00ánododávka a montáž komínovej hlavice objekt OÚ23.05.20162015
464/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoštvrťročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD20.05.20162015
463/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Seminár pre hlavných kontrolórov k aktuálnym problémom kontrolnej činnosti20.05.20162015
462/2016Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869012,74ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ18.05.20162015
461/20163/1600093ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113184,38ánokancelárske potreby ŠJ17.05.20162015
460/20163/1600087, 3/1600088ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131387,88ánokancelárske potreby OÚ17.05.20162015
459/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 5/201617.05.20162015
458/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ17.05.20162015
457/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109942,06ánonákup mäsa
ŠJ fa 96/2016
17.05.20162015
456/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698182,27ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 95/2016
17.05.20162015
455/2016Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363183,00ánonákup mlieka
ŠJ fa 94/2016
17.05.20162015
454/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498262,25ánonákup potravín
ŠJ fa 93/2016
17.05.20162015
453/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147207,14ánonákup potravín
ŠJ fa 92/2016
17.05.20162015
452/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172353,70ánonákup potravín
ŠJ fa 91/2016
17.05.20162015
451/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344363,09ánonákup potravín
ŠJ fa 90/2016
17.05.20162015
450/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147120,31ánonákup potravín
ŠJ fa 89/2016
17.05.20162015
449/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498224,00ánonákup potravín
ŠJ fa 88/2016
17.05.20162015
448/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172420,84ánonákup potravín
ŠJ fa 87/2016
17.05.20162015
447/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172148,73ánonákup potravín
ŠJ fa 86/2016
17.05.20162015
446/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344381,93ánonákup potravín
ŠJ fa 85/2016
17.05.20162015
445/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314762,88ánonákup potravín
ŠJ fa 84/2016
17.05.20162015
444/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498124,82ánonákup potravín
ŠJ fa 83/2016
17.05.20162015
443/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147203,61ánonákup potravín
ŠJ fa 82/2016
17.05.20162015
442/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172115,37ánonákup potravín
ŠJ fa 81/2016
17.05.20162015
441/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837279,02ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 80/2016
17.05.20162015
440/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344292,17ánonákup potravín
ŠJ fa 79/2016
17.05.20162015
439/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314723,73ánonákup potravín
ŠJ fa 78/2016
17.05.20162015
438/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147164,29ánonákup potravín
ŠJ fa 77/2016
17.05.20162015
437/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172109,21ánonákup potravín
ŠJ fa 76/2016
17.05.20162015
436/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498345,96ánonákup potravín
ŠJ fa 75/2016
17.05.20162015
435/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172179,95ánonákup potravín
ŠJ fa 74/2016
17.05.20162015
434/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 73/2016
17.05.20162015
433/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344335,49ánonákup potravín
ŠJ fa 72/2016
17.05.20162015
432/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498286,09ánonákup potravín
ŠJ fa 71/2016
17.05.20162015
431/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147254,08ánonákup potravín
ŠJ fa 70/2016
17.05.20162015
430/20163/1600082Com-Klíma s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno359364953283,20ánododávka a montáž klimatiz. zariad. Tutti Bambini16.05.20162015
429/20163/1600091Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401272,56ánočistiace potreby ZŠ16.05.20162015
428/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270116,51ánotelef. poplatky OÚ16.05.20162015
427/20163/1600026Prof&Partners s.r.o. č.licencie 365Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača460708851100,00nieoverenie účtovnej závierky r. 201516.05.20162015
426/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 04/201616.05.20162015
425/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061691,73ánovývoz KO16.05.20162015
424/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objjektov ZŠ 05 /201616.05.20162015
423/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370494,84ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.3.2016-15.4.2016
13.05.20162015
422/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370242,95ánovodné, stočné KD
16.03.2016-15.4.2016
13.05.20162015
421/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015678,87ánovývoz KO 4/201612.05.20162015
420/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 03/2016 ZŠ11.05.20162015
419/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 02/2016 ZŠ11.05.20162015
418/2016Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697130,00niespráva počítač. technológií 01/2016 ZŠ11.05.20162015
417/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 04/201610.05.20162015
416/20163/1600054Schrack Technik s.r.o.Ivanská cesta 10 C, 82104 Bratislava-Ružinov31610919199,42ánopočítač LG - doplnky - káble, panely09.05.20162015
415/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746941631,00ánočlenský príspevok ZOHŽO na r. 201609.05.20162015
414/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 04/201609.05.20162015
413/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350133,74ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ09.05.20162015
412/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281388,66ánoel.energia Hlavná ul. 04/201609.05.20162015
411/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 04/201609.05.20162015
410/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342224,74ánoodber PHM 04/201606.05.20162015
409/20163/1600089, 3/1600090Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661272,40ánotonery OÚ, ŠJ06.05.20162015
408/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469329,27ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 3/201605.05.20162015
407/20163/1600092Dimarko, Marek graffinger-DimarkoNobelova 0 3, 83102 Bratislava-Nové Mesto34459987158,44ánodrogistický tovar ŠJ05.05.20162015
406/20163/1600050František Zajíček ZAJ -KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888062016,00ánovýroba a montáž rampy za hrádzou05.05.20162015
405/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 04/201605.05.20162015
404/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 04/201605.05.20162015
403/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 05/201605.05.20162015
402/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 05/2016
05.05.20162015
401/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 05/201605.05.20162015
400/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel.energia sklad za cintorínom ul. 05/201605.05.20162015
399/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel.energia VO Čerešňová ul. 05/201605.05.20162015
398/2016Profesia, spol. s r.o.Viedenská cesta 7, 85101 Bratislava3580086182,80ánoinzercia 2.5.-16.5.2016
kuchár ŠJ
05.05.20162015
397/2016Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331133,24nieposkyt. opatr. služby 4/201605.05.20162015
396/20163/1600073StructureSS, s.r.o.Záhradná 22 A, 90031 Stupava46973231720,00nieSpráva - posúdenie stropu KD
prieskum a návrh sanácie stropu KD
04.05.20162015
395/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 04/201604.05.20162015
394/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 05/201604.05.20162015
393/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 05/201604.05.20162015
392/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 05/201604.05.20162015
391/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 05/201604.05.20162015
390/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 05/201604.05.20162015
389/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 05/201604.05.20162015
388/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 05/201604.05.20162015
387/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 05/201604.05.20162015
386/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943442,16ánouloženie a likvidácia KO 04/201604.05.20162015
385/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 05/201603.05.20162015
384/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256345,00ánoplyn ZŠ preddavok 05/201603.05.20162015
383/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 3/201603.05.20162015
382/20163/1600076DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka367439091925,23ánoelektroninštačné práve a materiál - prestavba garáže na knac.priestory OÚ02.05.20162015
381/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.3.2016-15.4.2016
02.05.20162015
380/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
67.03.2016-15.4.2016
02.05.20162015
379/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.03.2016 - 18.04.201602.05.20162015
378/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ02.05.20162015
377/2016Datakabinet,s.r.o.Poľnohospodárov 6, P.O.Box 90, 97101 Prievidza46100385399,00ánointernetový prístup k metodickým materiálom pedag.pracovníkov ZŠ28.04.20162015
376/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871850,00ánokonferencia "Učiteľ nie je Google" 9.-10.6.2016 ZŠ
vyúčtovacia fa k zálohovej fa č. 304/2016, VS 51602588
28.04.20162015
375/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590148,96ánovývoz odpadu záhradkári
faktúra vrátená dodávateľovi, obec si vývoz neobjednala
vývoz bol objednaný Sl. zväzom záhradkárov Veľké jazero 1
28.04.20162015
374/20163/1600037BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482478,69ánovýmena , dodávka, montáž radiator,
zalepenie vývodov kanaliz.potrubia - suterén OÚ
27.04.20162015
373/20163/1600027BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482863,08áno kúren.páce v objekte OÚ
prestavvba garáže na kanc.priestory
27.04.20162015
372/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín3626448290,50ánooprava kúren, potrubia v objekte Centrum obce27.04.20162015
371/20163/1600034BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482217,60ánooprava čerpadla, plyn. kotla OÚ27.04.20162015
370/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482-398,91ánovýmena , dodávka, montáž radiator,
zalepenie vývodov kanaliz.potrubia - suterén OÚ
dobropis k fa č. 213/2016, VS 160195
27.04.20162015
369/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482-719,23áno kúren.páce v objekte OÚ
prestavvba garáže na kanc.priestory
dobropis k fa č. 116/2016, VS 160078
27.04.20162015
368/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482-181,33ánooprava čerpadla, plyn. kotla OÚ
dobropis k fa č. 133/2016, VS 160094
27.04.20162015
367/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482-75,42ánooprava kúren, potrubia v objekte Centrum obce
dobropis k fa č. 115/2016, VS 160043
27.04.20162015
366/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871898,00ánoročné predplatné Škola a stravovanie 01.05.2016-30.04.201727.04.20162015
365/20163/1600080VODATECH, s.r.o.Nová 1104 30, 94657 Svätý Peter36747904400,80ánoservisné práce - ústredňa OÚ26.04.20162015
364/20163/1600030EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka359039885902,64ánostavebné práce - rekonštrukcia garáže na kanc.priestory OÚ26.04.20162015
363/20163/1600016Kranex group s.r.o.Toryská 22, 82107 Bratislava-Vrakuňa47226251900,00ánododávka a montáž podlahového kúrenia - prestavba garaáže OÚ25.04.20162015
362/2016CBS Foto, s.r.o.Kynceľová 54, 97401 Kynceľová47560347108,00niefotografovanie obce jar/leto 201625.04.20162015
361/20163/1600064VRBA , s.r.o.Kráľovianky 28, 93101 Šamorín358614791443,00ánostromčeky k výsadbe vr. kolov25.04.20162015
360/20163/1600078Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624361614,17ánododanie a osadenie stlpikov na Jazernej ul.25.04.20162015
359/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO25.04.20162015
358/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ25.04.20162015
357/2016Transportexpert s.r.o.Sokolská 1646/84, 96001 Zvolen46893971150,00nieškolenie "Bezpečnosť a ochrana zdravia detí an detských ihriskách" MŠ25.04.20162015
356/2016Asociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310, 97271 Nováky3792219039,00nieškolenie "Správa registratúry"25.04.20162015
355/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441672,38niepoistenie majetku ZŠ22.04.20162015
354/20163/1600070JF con plus, s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš471688621550,00niearchitektonickí štúdia
"Výstavba telocvične pri ZŠ Rovinka"
22.04.20162015
353/20163/1600068Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436318,66ánododanie a osadenie dopravného značenia
na Školskej ulici
22.04.20162015
352/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 03/201622.04.20162015
351/20163/1600044Elex, s.r.o.Popradská 80, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice17337232498,22ánoúprava a pripojenie rozvádzača - hangár21.04.20162015
350/20163/1600075Ing. Daniel Šabík JUMIDARovinka 0, 00000 Rovinka32833466144,12ánooprava hriadeľa -dvojbubnová rotačná kosačka21.04.20162015
349/20163/1600077AREA METAL, s.r.o.Zbehy 791, 9514235862769165,84ánopletivo20.04.20162015
348/2016RG Management s.r.o.Bodrocká 9, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice47155779309,60ánoodplata za služby v objekte T. Bambini za I. štv.201619.04.20162015
347/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270115,97ánotelef. poplatky OÚ18.04.20162015
346/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO18.04.20162015
345/2016Národný ústav celoživotného vzdelávaniaTomášikova 4, 82103 Bratislava-Ružinov00699438180,00nieseminár "Manažérske minimum pre riaditeľky MŠ"14.04.20162015
344/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 03/201614.04.20162015
343/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 04/201614.04.20162015
342/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu 04 2016 ZŠ14.04.20162015
341/20163/1600071Roman Méry - MEKORovinka 0, 90041 Rovinka4386509750,00nieodvoz makadamu -Školská ul. - Poľná ul.13.04.20162015
340/20163/1600066SIETE - RYBY s.r.o.Kubrická 82/66, 91101 Trenčín3631835358,80ánošnúry na ochranné siete ihrisko TJ13.04.20162015
339/20163/1600045KOKAYKO VadymŽitavská 22, 82107 Bratislava-Vrakuňa452394011388,00nievymaľovanie tried ZŠ12.04.20162015
338/20163/1600045Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell054,72ánokresliace potreby MŠ12.04.20162015
337/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281476,53ánoel.energia Hlavná ul. 03/201612.04.20162015
336/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Riešenie sociálnych služieb v obci a komunitný plán soc.služieb v obci12.04.20162015
335/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172193,21ánonákup potravín
ŠJ fa 69/2016
12.04.20162015
334/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109916,61ánonákup mäsa
ŠJ fa 68/2016
12.04.20162015
333/2016Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363158,95ánonákup mlieka
ŠJ fa 67/2016
12.04.20162015
332/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698179,45ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 66/2016
12.04.20162015
331/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498173,95ánonákup potravín
ŠJ fa 65/2016
12.04.20162015
330/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344197,34ánonákup potravín
ŠJ fa 64/2016
12.04.20162015
329/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172319,38ánonákup potravín
ŠJ fa 63/2016
12.04.20162015
328/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147129,40ánonákup potravín
ŠJ fa 62/2016
12.04.20162015
327/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344279,30ánonákup potravín
ŠJ fa 61/2016
12.04.20162015
326/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498494,70ánonákup potravín
ŠJ fa 60/2016
12.04.20162015
325/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147111,36ánonákup potravín
ŠJ fa 59/2016
12.04.20162015
324/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172138,67ánonákup potravín
ŠJ fa 58/2016
12.04.20162015
323/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344346,15ánonákup potravín
ŠJ fa 57/2016
12.04.20162015
322/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147184,45ánonákup potravín
ŠJ fa 56/2016
12.04.20162015
321/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498272,21ánonákup potravín
ŠJ fa 55/2016
12.04.20162015
320/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837203,98ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 54/2016
12.04.20162015
319/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172247,02ánonákup potravín
ŠJ fa 53/2016
12.04.20162015
318/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837279,62ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 52/2016
12.04.20162015
317/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344288,83ánonákup potravín
ŠJ fa 51/2016
12.04.20162015
316/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498366,77ánonákup potravín
ŠJ fa 50/2016
12.04.20162015
315/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147232,56ánonákup potravín
ŠJ fa 49/2016
12.04.20162015
314/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583777,47ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 48/2016
12.04.20162015
313/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172465,76ánonákup potravín
ŠJ fa 47/2016
12.04.20162015
312/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 46/2016
12.04.20162015
311/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Príprava nového VZN o nakladaní s odpadmi12.04.20162015
310/20163/1600064VRBA , s.r.o.Kráľovianky 28, 93101 Šamorín35861479936,00ánostromčeky k výsadbe12.04.20162015
309/2016Ladislav Stríž - Pohrebná službaTrojičné nám. 12, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice34332197663,33ánospráva cintorínov v obci Rovinka r . 201611.04.20162015
308/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015525,27ánovývoz KO 3/201611.04.20162015
307/20163/1600061StructureSS, s.r.o.Záhradná 22 A, 90031 Stupava46973231640,00nieSpráva - prieskum biotického a abiotického poškodenia stropu KD - posudok08.04.20162015
306/20163/1600065Ing. Daniel Šabík JUMIDARovinka 0, 00000 Rovinka328334661500,00ánodvojbubnová rotačná kosačka s kardanovým hriadeľom08.04.20162015
305/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 03/201608.04.20162015
304/2016Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871850,00ánokonferencia "Učiteľ nie je Google" 9.-10.6.2016 ZŠ
08.04.20162015
303/2016SLOVGRAMJakubovo nám.14, 81348 Bratislava1731059838,50ánoodmeny výkon. umelcom zvukových záznamov za verejný prenos prostred,tech.zariad. r 201608.04.20162015
302/20163/1600058Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401392,70ánočistiace prostriedky MŠ07.04.20162015
301/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 03/201607.04.20162015
300/20163/1600067Vidor Kelemen - klampiar90041309+41784768,00ánooprava strechy KD07.04.20162015
299/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728150,00ánoel. energia - sklad za cintorínom - 04/201607.04.20162015
298/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281100,00ánoel. energia - VO Čerešňová ul. - 04/201607.04.20162015
297/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281299,62ánoel.energia VO Zasihlie D 04-06/201607.04.20162015
296/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728177,73ánoel.energia Zberný dvor 01-06/201507.04.20162015
295/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 04/201607.04.20162015
294/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281874,66ánoel.energia KD 04-06/201607.04.20162015
293/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728132,55ánoel.energia objekt VPS 04-06/201607.04.20162015
292/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281184,13ánoel.energia VO 17 RD 04-06/201607.04.20162015
291/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281148,08ánoel.energia zdrav. stredisko 04-06/201607.04.20162015
290/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281563,62ánoel.energia OÚ 04-06/201607.04.20162015
289/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,64ánoel.energia Včielka 04-06/201607.04.20162015
288/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel.energia cintorín dolný 04-06/201607.04.20162015
287/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281713,48ánoel.energia Centrum obce Tutti Bambini 04-06/201607.04.20162015
286/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 04/2016
07.04.20162015
285/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 04/201607.04.20162015
284/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 04/201607.04.20162015
283/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 04/201607.04.20162015
282/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 04/201607.04.20162015
281/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 04/201607.04.20162015
280/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 04/201607.04.20162015
279/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 04/201607.04.20162015
278/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 04/201607.04.20162015
277/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281448,74ánoel.energia VO Školská ul. 04-06/201607.04.20162015
276/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281133,94ánoel.energia Dom smútku 04-06/201607.04.20162015
275/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281230,84ánoel.energia VO pri VÚ 04-06/201607.04.20162015
274/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281754,18ánoel.energia MŠ 04-06/201607.04.20162015
273/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811018,68ánoel.energia ZŠ 04-06/201607.04.20162015
272/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 041/201607.04.20162015
271/2016Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ07.04.20162015
270/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342122,20ánoodber PHM 03/201607.04.20162015
269/20163/1600062KOSENIE s.r.o.Malinovského 316, 91621 Čachtice46377701960,00ánovertikulácia prihnojovaie futbal.ihriska06.04.20162015
268/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 03/201606.04.20162015
267/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350233,64ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ06.04.20162015
266/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469334,82ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 3/201605.04.20162015
265/2016ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánoprístup do siete internet Tutti Bambini - 04-06/201605.04.20162015
264/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 03/201605.04.20162015
263/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 03/201605.04.20162015
262/20163/1600035Kálmán Ladislav KominárSokolská 13, 90301 Senec17603374485,00niekontrola a čistenie komínov v objektoch obce04.04.20162015
261/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370372,25ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.2.2016-15.3.2016
04.04.20162015
260/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370191,70ánovodné, stočné KD
16.2.2016-15.3.2016
04.04.20162015
259/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 04/201604.04.20162015
258/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256900,00ánoplyn ZŠ preddavok 04/201604.04.20162015
257/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 3/201604.04.20162015
256/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746942867,06ánouloženie a likvidácia KO 03/201604.04.20162015
255/20163/1600052A J Produkty a.s.Bulharská 42, 91702 Trnava3626851846,80ánozávesné kartotéky04.04.20162015
254/20163/1600048PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714180,00ánovýroba informačnej tabule04.04.20162015
253/2016Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331291,83nieposkyt. opatr. služby 3/201604.04.20162015
252/2016D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangar01.04.20162015
251/2016D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537740,00niederatizácia ZŠ01.04.20162015
250/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO01.04.20162015
249/2016Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3636151818,84ánopreplombovanie elektromera - sklad za cintorínom30.03.20162015
248/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 19.2.2016 - 18.03.201630.03.20162015
247/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303125,00niepublikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve30.03.20162015
246/20163/1600059ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131242,36ánokancelárske potreby OÚ29.03.20162015
245/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691267,03ánoservisná podpora programu ŠJ
faktúra stornovaná - nesprávne vyfakturovaná suma
29.03.20162015
244/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 02/201623.03.20162015
243/20163/1600043Bombovo, CK s.r.o.Novozámocká 230, 94901 Nitra365399614000,00ánoŠkola v prírode 16.5.-20.5.2016, Bystrá, chata Limba ZŠ22.03.20162015
242/2016Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700200,09niezmluvné poistenie Škoda Fabia Combi
01.06.2016 - 31.05.2017
22.03.20162015
241/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037091,39ánovodné, stočné zdrav. stredisko
16.2.2016-15.3.2016
22.03.20162015
240/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
16.2.2016-15.3.2016
22.03.20162015
239/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015243,69ánovývoz KO 1/201622.03.20162015
238/20163/1600001EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka3590398812640,31ánohydroizolačné práce - suterén OÚ21.03.20162015
237/20163/1600051Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov47062436151,12ánododanie a osadenie dopravného značenia
pri vjazde do MŠ
21.03.20162015
236/2016KOBIT-SK, s.r.o.M.R.Štefánika 2970 48, 02601 Dolný Kubín3164144010230,00ánoposypová nadstavba sypača na zimnú údržbu SK-1(M)18.03.20162015
235/20163/1600055Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 72708244038,34ánomodul pre OE - doplnenie slaboprúd.rozvodov - rekonštr.garáže16.03.20162015
234/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270116,01ánotelef. poplatky OÚ16.03.20162015
233/20163/1600053Zuzana Ivanová - MOVEODrobného 2, 84102 Bratislava-Dúbravka32166842326,24ánohračky do DZC Tutti Bambini15.03.20162015
232/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109624,93ánonákup mäsa
ŠJ fa 45/2016
15.03.20162015
231/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698137,01ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 44/2016
15.03.20162015
230/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344262,53ánonákup potravín
ŠJ fa 43/2016
15.03.20162015
229/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498213,75ánonákup potravín
ŠJ fa 42/2016
15.03.20162015
228/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147195,81ánonákup potravín
ŠJ fa 41/2016
15.03.20162015
227/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172174,19ánonákup potravín
ŠJ fa 40/2016
15.03.20162015
226/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344268,65ánonákup potravín
ŠJ fa 39/2016
15.03.20162015
225/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498267,99ánonákup potravín
ŠJ fa 38/2016
15.03.20162015
224/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147219,65ánonákup potravín
ŠJ fa 37/2016
15.03.20162015
223/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634415,84ánonákup potravín
ŠJ fa 36/2016
15.03.20162015
222/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172407,72ánonákup potravín
ŠJ fa 35/2016
15.03.20162015
221/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837147,76ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 34/2016
15.03.20162015
220/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344439,39ánonákup potravín
ŠJ fa 33/2016
15.03.20162015
219/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498266,33ánonákup potravín
ŠJ fa 32/2016
15.03.20162015
218/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147142,65ánonákup potravín
ŠJ fa 31/2016
15.03.20162015
217/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172439,22ánonákup potravín
ŠJ fa 30/2016
15.03.20162015
216/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837208,74ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 29/2016
15.03.20162015
215/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344249,40ánonákup potravín
ŠJ fa 28/2016
15.03.20162015
214/20163/1600042František Zajíček ZAJ -KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka446888061164,00ánovýroba kovovej konštrukcie, geograf. tabule na cyklotrasu14.03.20162015
213/20163/1600037BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482398,91ánovýmena , dodávka, montáž radiator,
zalepenie vývodov kanaliz.potrubia - suterén OÚ
14.03.20162015
212/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 03/201614.03.20162015
211/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu 03 2016 ZS14.03.20162015
210/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370280,85ánovodné, stočné ZŠ 20.2.2016 - 18.02.201614.03.20162015
209/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 02/201614.03.20162015
208/20163/1600046PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714204,00ánosprac. pollep označenie mot.voz. logom obce14.03.20162015
207/2016Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363137,89ánonákup mlieka
ŠJ fa 27/2016
11.03.20162015
206/2016Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363172,98ánonákup mlieka
ŠJ fa 26/2016
11.03.20162015
205/2016BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698174,02ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 25/2016
11.03.20162015
204/2016Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109779,93ánonákup mäsa
ŠJ fa 24/2016
11.03.20162015
203/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147163,15ánonákup potravín
ŠJ fa 23/2016
11.03.20162015
202/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498167,53ánonákup potravín
ŠJ fa 22/2016
11.03.20162015
201/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172151,27ánonákup potravín
ŠJ fa 21/2016
11.03.20162015
200/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172187,93ánonákup potravín
ŠJ fa 20/2016
11.03.20162015
199/2016Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 19/2016
11.03.20162015
198/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344445,75ánonákup potravín
ŠJ fa 18/2016
11.03.20162015
197/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498223,77ánonákup potravín
ŠJ fa 17/2016
11.03.20162015
196/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147232,37ánonákup potravín
ŠJ fa 16/2016
11.03.20162015
195/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172276,47ánonákup potravín
ŠJ fa 15/2016
11.03.20162015
194/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634431,62ánonákup potravín
ŠJ fa 14/2016
11.03.20162015
193/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837216,38ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 13/2016
11.03.20162015
192/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498321,90ánonákup potravín
ŠJ fa 12/2016
11.03.20162015
191/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344301,02ánonákup potravín
ŠJ fa 11/2016
11.03.20162015
190/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147204,00ánonákup potravín
ŠJ fa 10/2016
11.03.20162015
189/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017283,94ánonákup potravín
ŠJ fa 09/2016
11.03.20162015
188/2016Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583788,55ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 8/2016
11.03.20162015
187/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634467,92ánonákup potravín
ŠJ fa 7/2016
11.03.20162015
186/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172120,86ánonákup potravín
ŠJ fa 06/2016
11.03.20162015
185/2016Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147220,78ánonákup potravín
ŠJ fa 5/2016
11.03.20162015
184/2016Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344283,31ánonákup potravín
ŠJ fa 4/2016
11.03.20162015
183/2016Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498150,88ánonákup potravín
ŠJ fa 3/2016
11.03.20162015
182/2016ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532101,94ánonákup potravín
ŠJ fa 2/2016
11.03.20162015
181/2016CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172754,27ánonákup potravín
ŠJ fa 01/2016
11.03.20162015
180/20163/1600040AAA ZIMKLIMA s.r.o.Veľké Lovce 772/772, 94142 Veľké Lovce35973323372,00ánomontáž, demontáž klimatiz. jednotiek KD10.03.20162015
179/20163/1600006Mobilita servis, spol. s r.o.Technická 6, 82104 Bratislava-Ružinov3569301141,64ánodržiaky na uchytenie infor.tabúľ10.03.20162015
178/20163/1600039ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov35919965550,80ánokoše na psie exkrementy10.03.20162015
177/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Odmeň. volených predstaviteľov miestnej samosprávy10.03.20162015
176/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113119,80ánoškolská dokumentácia MŠ08.03.20162015
175/20163/1600032I4wifi,a.s.Prumyslová 1472 11, 10219 Praha27651851131,35ánozriadenie wifi MŠ08.03.20162015
174/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281501,56ánoel.energia Hlavná ul. 02/201607.03.20162015
173/2016TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980541,27ánozverejňovanie cintorínov na portál i www.cintoriny.sk r. 201607.03.20162015
172/2016TOPSET Solutions, s.r.o.Hollého 2366 25, 90031 Stupava4691980578,00ánoZmluva o aktualiz. programov - cintoríny r. 201607.03.20162015
171/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava358503700,00ánovodné, stočné hangár za cintorínom
07.6.2015-17.2.2016
07.03.20162015
170/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370258,56ánovodné, stočné KD
20.1.2016-15.2.2016
07.03.20162015
169/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370378,92ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
20.1.2016-15.2.2016
07.03.20162015
168/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034252,31ánoodber PHM 02/201607.03.20162015
167/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015535,41ánovývoz KO 2/201607.03.20162015
166/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469336,49ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 2/201607.03.20162015
165/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350120,00ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ07.03.20162015
164/2016N Via s.r.o.Nová 5, 90024 Veľký Biel45404291240,00ánoproj. dokumentácia - dopravné značenie ul Okružná, Školská, Hrádzna, Sadová07.03.20162015
163/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 02/201607.03.20162015
162/20163/1600041A J Produkty a.s.Bulharská 42, 91702 Trnava36268518124,80ánozávesné kartotéky04.03.20162015
161/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 02/201604.03.20162015
160/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 02/201604.03.20162015
159/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 2/201604.03.20162015
158/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 02/201604.03.20162015
157/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 02/201604.03.20162015
156/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 03/2016
04.03.20162015
155/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303123,00nieškolenie Účtovníctvo a rozpočt. pre obce03.03.20162015
154/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015243,35ánovývoz KO 12/201503.03.20162015
153/20163/1600047PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009911689,74ánoinštalačné a montážne práce zriadenie internetu MŠ03.03.20162015
152/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 02/201603.03.20162015
151/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 02/201603.03.20162015
150/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 02/201603.03.20162015
149/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 02/201603.03.20162015
148/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 02/201603.03.20162015
147/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 02/201603.03.20162015
146/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 02/201603.03.20162015
145/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746942951,61ánouloženie a likvidácia KO 02/201603.03.20162015
144/2016Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča449847401418,00ánointeriérové vybavenie - stoličky 24 ks, stoly 4 ks
obliečky 50 ks
02.03.20162015
143/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 02/201602.03.20162015
142/20163/1600002PLAYGROUND, s.r.o.Pažitná 23, 91701 Trnava47051990384,00ánoservis inter. ihriska Tutti Bambini02.03.20162015
141/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 02/201602.03.20162015
140/2016Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto36361518134,21ánopripojovací poplatok do distrib. siete - VO Čerešňová ul.02.03.20162015
139/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 03/201602.03.20162015
138/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152561644,00ánoplyn ZŠ preddavok 03/201602.03.20162015
137/2016Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331291,83nieposkyt. opatr. služby 2/201602.03.20162015
136/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 2/201602.03.20162015
135/20163/1600020František Zajíček ZAJ -KOVHlavná 244/28, 90041 Rovinka44688806240,00ánovýroba a bet. rampy a stlpika na pešej zóne29.02.20162015
134/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ29.02.20162015
133/20163/1600034BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482181,33ánooprava čerpadla, plyn. kotla OÚ26.02.20162015
132/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037044,93ánovodné, stočné Dolný cintorín
17.2.2015-15.2.2016
26.02.20162015
131/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037044,93ánovodné, stočné Dom smútku
17.2.2015-15.2.2016
26.02.20162015
130/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370138,20ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.2.2016-15.2.2016
26.02.20162015
129/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.2.2016-15.2.2016
26.02.20162015
128/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787135,84ánovýmena záložného akumulátora objektu OÚ26.02.20162015
127/2016Slovensky pozemkovy fondBudkova 36, 81715 Bratislava17335345526,59niesplátka za prenájom pozemku - Cyklocesta Rovinka k 1.3.2016
26.02.20162015
126/20163/1600013Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča449847401480,00ánoinetriérové vybavenie MŠ - 2 ks nábytková zostava26.02.20162015
125/20163/1600014NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743192377,50ánointeriérové vybavenie - 35 ks plastová postieľka, 35 ks matrac,
10 ks paplón+vankúš, plat. nohy k postieľkam
26.02.20162015
124/20163/1600033Internet Mall Slovakia, s.r.o.Pasienková 12599 2G, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35950226120,00ánovysávač MŠ26.02.20162015
123/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto3569294458,80ánoservis. udalosť na zariad. EPS - KD25.02.20162015
122/2016Klačan Branislav ADR-TRANSBratislavská 42 31, 90021 Svätý Jur41494211150,00ánoodvoz a likvidácia odpadu MŠ Rovinka24.02.20162015
121/20163/1600038SIETE - RYBY s.r.o.Kubrická 82/66, 91101 Trenčín3631835358,80ánošnúry na ochranné siete ihrisko TJ22.02.20162015
120/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka31103031845,00niečlenský príspevok obcí Podunajskej oblasti na r. 2016
výpis Uznesenia č. 5/2014
18.02.20162015
119/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256339,74ánocena za prekročenie hranice množstav plynu Centrum obce
1.2.2015-31.12.2015
19.02.20162015
118/2016Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto36361518134,21ánopripojovací poplatok do distrib. siete - VO Čerešňová ul.19.02.20162015
117/2016SOZARastislavova 3, 82109 Bratislava0017845420,40ánoautorská odmena za verejné použitie hudobných diel19.02.20162015
116/20163/1600027BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482719,23áno kúren.páce v objekte OÚ
prestavvba garáže na kanc.priestory
18.02.20162015
115/2016BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín3626448275,42ánooprava kúren, potrubia v objekte Centrum obce18.02.20162015
114/2016Rozhlas a televízia SlovenskaMlynská dolina 0, 84104 Bratislava-Karlova Ves47232480224,11nieúhrada za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Slovenska r. 201618.02.20162015
113/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270119,89ánotelef. poplatky OÚ16.02.20162015
112/2016Alemal, s.r.o.T. Vansovej 1440/1, 96001 Zvolen4710275612,00ánokúpa nehnuteľností podľa KZ č. 17/201616.02.20162015
111/2016Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu ŠJ 01/201615.02.20162015
110/20163/1600024OSPRA INVEST sroPodzáhradná 70, 82106 Bratislava313529791209,60ánovrecia na psie exkrementy15.02.20162015
109/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 2/201615.02.20162015
108/20163/1600009ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113119,52ánokancelárske potreby ŠJ12.02.20162015
107/20163/1600008ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131677,59ánokancelárske potreby OÚ12.02.20162015
106/2016Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 01/201612.02.20162015
105/2016Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 01/201612.02.20162015
104/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objektu 02 2016 ZS12.02.20162015
103/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281566,94ánoel. energia - Hlavná ul. - 01/201612.02.20162015
102/20163/1600015Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 727082440946,89ánopočítač - ref. evidencie obyv. OÚ
vyúčtovacia fa k zálohovej fa č.45
12.02.20162015
101/2016WebSupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves3642192857,24áno.sk doména obecrovinka.sk od 24.01.2016 do 23.01.2017
Custom hosting obecrovnka.sk od 24.1.2016 do 23.1.2017
vyúčtovacia fa k záloh. fa č. 9/2016
12.02.20162015
100/20163/1600032I4wifi,a.s.Prumyslová 1472 11, 10219 Praha27651851131,35ánozriadenie wifi MŠ11.02.20162015
99/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Finančné výkazy11.02.20162015
98/2016ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061686,64ánovývoz KO10.02.20162015
97/2016Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 01/201610.02.20162015
96/20163/1600025D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka445553771400,00niedezinfekcia, odvoz trusu, biolog. odpadu KD08.02.20162015
95/2016Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469327,50ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 1/201608.02.20162015
94/2016CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350145,01ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ08.02.20162015
93/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370111,46ánovodné, stočné KD
16.12.2015-19.1.2016
08.02.20162015
92/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370416,82ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.12.2015-19.1.2016
08.02.20162015
91/20163/1600022Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka3661766176,20ánotonery MŠ05.02.20162015
90/2016DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 01/201605.02.20162015
89/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441135,15niezmluvné poistenie mot. voz- Citroen05.02.20162015
88/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441471,26niehavarijné poistenie mot. voz- Citroen05.02.20162015
87/20163/1600017Šelc Ján, Ing.Belinského 19, 85101 Bratislava-Petržalka14016125500,00nievypracovanie proj. dokum. "Prestavba garáže na kancelárie"04.02.20162015
86/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel.energia VO pri MŠ 02/201604.02.20162015
85/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 02/201604.02.20162015
84/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel.energia VO Predium 02/201604.02.20162015
83/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 02/201604.02.20162015
82/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 02/201604.02.20162015
81/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel.energia VO Záhradná ul. 02/201604.02.20162015
80/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel.energia VO Okružná ul. 02/201604.02.20162015
79/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 02/201604.02.20162015
78/20163/1600019EU PIPE SERVICES s.r.o.Kostolná 59, 90024 Veľký Biel46647350180,00ánotlakové čistenie kanalizácie04.02.20162015
77/2016Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746942723,95ánouloženie a likvidácia KO 01/201604.02.20162015
76/2016ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 1/201604.02.20162015
75/2016JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 01/201604.02.20162015
74/20163/1600012ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o.Súmračná 23, 82102 Bratislava-Ružinov35919965226,80ánokoše na psie exkrementy04.02.20162015
73/2016Občianske združenie Šport lifePlacová 17 71, 01301 Teplička nad Váhom500713944650,00nieorganizovanie lyžiarskeho kurzu pre žiakov ZŠ Rovinka03.02.20162015
72/2016Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 01/201603.02.20162015
71/2016BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342129,96ánoodber PHM 01/201603.02.20162015
70/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel.energia VO Agátová ul. 02/2016
03.02.20162015
69/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel.energia VO Púpavová ul. 02/201603.02.20162015
68/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou 02/201603.02.20162015
67/20163/1600007, 3/1600018DK PLAST s.r.o.Kútniky 0, 92901 Kútniky367414181021,76ánookná, žalúzie OÚ02.02.20162015
66/2016DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka367439091190,28ánooprava VO02.02.20162015
65/2016PENTA SK s.r.o.Stará Ivánska cesta 1 C, 82104 Bratislava-Ružinov3589946852,43ánotechnické vybavenie PC - prepojovacie káble - MŠ
vyúčtovacia fa k záloh. fa č.42
02.02.20162015
64/20163/1600021I4wifi,a.s.Prumyslová 1472 11, 10219 Praha27651851236,00ánozriadenie wifi - MŠ
vyúčtovacia fa k záloh. fa č.43/2016
02.02.20162015
63/2016Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331303,47nieposkyt. opatr. služby 1/201602.02.20162015
62/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 02/201602.02.20162015
61/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152561744,00ánoplyn ZŠ preddavok 02/201602.02.20162015
60/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.12.2015 - 19.01.201601.02.20162015
59/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.12.2015-16.1.2016
01.02.20162015
58/2016Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.12.2015-16.1.2016
01.02.20162015
57/2016PORADCA s.r.o.Pri celulózke 40, 01001 Žilina3637127113,50ánopublikácia Balíček - Povinnosti zamestnávateľa01.02.20162015
56/2016MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944380,28ánoročná skúška zariad. EZS, EPS a PER - KD01.02.20162015
55/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303144,00nieškolenie Výrub drevín01.02.20162015
54/2016KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever4390897779,63ánoprístup do virtuálnej knižnice ZŠ
vyúčtovacia faktúra k zálohovej faktúre č. 8/2016
29.01.20162015
53/20163/1600010, 3/1600011Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661238,20ánotonery OÚ, ŠJ29.01.20162015
52/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270128,52ánotelef. poplatky OÚ28.01.20162015
51/2016Motor Partner s.r.o.Panónska cesta 12, 85104 Bratislava-Petržalka3569486618135,00ánonákup motor. vozidla Nový Jumper valník
28.01.20162015
50/2016Národný ústav celoživotného vzdelávaniaTomášikova 4, 82103 Bratislava-Ružinov0069943820,00nieškolenie "Ako viesť modernú MŠ od A po Z" - MŠ26.01.20162015
49/2016Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ26.01.20162015
48/2016Wood-Wex, s.r.o.Ružová 182, 92401 Galanta362616611933,86ánoinetriérové vybavenie - šatne - MŠ26.01.20162015
47/2016Fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707840,00ánogeodetické zameranie školského areálu - výstavba telocvične p.č. 1783/1,6,7... ZŠ26.01.20162015
46/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 01/201625.01.20162015
45/20163/1600015Alza.cz a.s.Jateční 33 a, 17000 Praha 727082440946,89ánopočítač - ref. evidencie obyv. OÚ25.01.20162015
44/2016RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objjektov ZŠ 01 /201622.01.20162015
43/20163/1600021I4wifi,a.s.Prumyslová 1472 11, 10219 Praha27651851236,00ánozriadenie wifi - MŠ19.01.20162015
42/2016PENTA SK s.r.o.Stará Ivánska cesta 1 C, 82104 Bratislava-Ružinov3589946852,43ánotechnické vybavenie PC - prepojovacie káble - MŠ19.01.20162015
41/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281313,41ánoel. energia - VO Okružná ul. - 01/201618.01.20162015
40/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728177,73ánoel. energia - Zberný dvor - 01-03/201618.01.20162015
39/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281122,51ánoel. energia - VO Nová Rovinka parc. č. 184 1a), 1b) - 01/201618.01.20162015
38/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281299,62ánoel. energia - VO Zasihlie D - 01-03/201618.01.20162015
37/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281719,76ánoel. energia - TJ - 01-06/201618.01.20162015
36/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811018,68ánoel. energia - ZŠ - 01-03/201618.01.20162015
35/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281133,94ánoel. energia - Dom smútku - 01-03/201618.01.20162015
34/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281754,18ánoel. energia - MŠ - 01-03/201618.01.20162015
33/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281230,84ánoel. energia - VO pri VÚ - 01-03/201618.01.20162015
32/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281448,74ánoel. energia - VO Školská ul. - 01-03/201618.01.20162015
31/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel. energia - cintorín dolný - 01-03/201618.01.20162015
30/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,64ánoel. energia - Včielka - 01-03/201618.01.20162015
29/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281563,62ánoel. energia - OÚ - 01-03/201618.01.20162015
28/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281184,13ánoel. energia - VO 17 RD - 01-03/201618.01.20162015
27/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281148,08ánoel. energia - zdrav. stredisko - 01-03/201618.01.20162015
26/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728132,55ánoel. energia - objekt VPS - 01-03/201618.01.20162015
25/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281874,66ánoel. energia - KD - 01-03/201618.01.20162015
24/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728149,34ánoel. energia - VO Záhradná ul. - 01/201618.01.20162015
23/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728129,43ánoel. energia - VO ulica za Novou Rovinkou - 01/201618.01.20162015
22/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728175,79ánoel. energia - VO cyklotrasa za hrádzou - 01/201618.01.20162015
21/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728163,56ánoel. energia - VO Agátová ul. - 01/2016
18.01.20162015
20/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728131,79ánoel. energia - VO pri MŠ - 01/201618.01.20162015
19/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281227,98ánoel. energia - VO Trhové polia za Bataxom - 01/201618.01.20162015
18/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281128,41ánoel. energia - VO Predium - 01/201618.01.20162015
17/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281361,53ánoel. energia - VO Zasihlie A, B; VO Rovinka Park - 01/201618.01.20162015
16/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728190,15ánoel. energia - VO Púpavová ul. - 01/201618.01.20162015
15/2016ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281713,48ánoel. energia - Centrum obce Tutti Bambini - 01-03/201618.01.20162015
14/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562852,00ánozberná faktúra plyn 01/201615.01.20162015
13/2016Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152561799,00ánoplyn ZŠ preddavok 01/201615.01.20162015
12/2016ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113119,80ánoškolská dokumentácia MŠ14.01.20162015
11/20163/1600004EU PIPE SERVICES s.r.o.Kostolná 59, 90024 Veľký Biel46647350216,00ánovyčistenie lapača tukov budova Centrum obce13.01.20162015
10/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka31103031236,60niečlenské RZOPO na r. 201613.01.20162015
9/2016WebSupport, s.r.o.Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves3642192857,24áno.sk doména obecrovinka.sk od 24.01.2016 do 23.01.2017
Custom hosting obecrovnka.sk od 24.1.2016 do 23.1.2017
13.01.20162015
8/2016KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever4390897779,63ánoprístup do virtuálnej knižnice ZŠ11.01.20162015
7/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava356972700,50ánomobilný telefón
Pozn.: úhrada osobne do osob. spotreby
nezahrnuté do účtovníctva obce
11.01.20162015
6/2016Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270121,02ánotablet Samsung
pozn.:úhrada osobne, do osob. spotreby,
nezahrnuté do účtovníctva obce
11.01.20162015
5/2016ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60ánoprístup do siete internet Tutti Bambini - 01-03/201607.01.20162015
4/2016ZMOSBezručova 9, 81109 Bratislava0584614498,46nieZMOS - členský príspevok na rok 201604.01.20162015
3/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto00585441117,94niehavar. poistenie motor.vozidla Fabia04.01.20162015
2/2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15 A, 81520 Bratislava-Staré Mesto005854411470,27niepoistenie majetku obce04.01.20162015
1/2016Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Nový zákon o finančnej kontrole04.01.20162015
1248/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 12/201531.12.20152015
1247/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov36797332120,10ánoel.energia RIVER 1.11.-30.11.201531.12.20152015
1246/2015INFRA Slovakia, s.r.o.J.Hollého 875, 90873 Veľké Leváre4475242389,00ánopredplatné Kafomet MŠ31.12.20152015
1245/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733217,32ánoel.energia RIVER 1.12.2015.-31.12.201531.12.20152015
1244/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344319,60ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 276/2015
31.12.20152015
1243/2015AVE Bratislava s.r.o.Hlohová 6, 82107 Bratislava-Vrakuňa35939443896,40ánovývoz odpadu31.12.20152015
1242/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz KO zo ŠJ 12/201531.12.20152015
1241/2015Centrálny depozitár cenných papierov,a.s.Ulica 29. augusta 1 A, 81480 Bratislava-Staré Mesto31338976315,00ánopoplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 201519.01.20162015
1240/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370349,96ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
17.11.2015-15.12.2015
19.01.20162015
1239/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370131,51ánovodné, stočné KD
17.11.2015-15.12.2015
19.01.20162015
1238/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109495,52ánonákup mäsa
ŠJ fa 290/2015
31.12.20152015
1237/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698137,01ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 289/2015
31.12.20152015
1236/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344118,66ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 288/2015
31.12.20152015
1235/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017243,49ánonákup potravín
ŠJ fa 287/2015
31.12.20152015
1234/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498232,97ánonákup potravín
ŠJ fa 286/2015
31.12.20152015
1233/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634422,23ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 285/2015
31.12.20152015
1232/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583780,06ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 284/2015
31.12.20152015
1231/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344379,93ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 283/2015
31.12.20152015
1230/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147389,14ánonákup potravín
ŠJ fa 282/2015
31.12.20152015
1229/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498115,99ánonákup potravín
ŠJ fa 281/2015
31.12.20152015
1228/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634452,26ánonákup potravín
ŠJ fa 280/2015
31.12.20152015
1227/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172210,88ánonákup potravín
ŠJ fa 279/2015
31.12.20152015
1226/2015Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034192,00ánonákup potravín
ŠJ fa 278/2015
31.12.20152015
1225/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837190,44ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 277/2015
31.12.20152015
1224/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498202,92ánonákup potravín
ŠJ fa 275/2015
31.12.20152015
1223/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314763,59ánonákup potravín
ŠJ fa 274/2015
31.12.20152015
1222/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172162,96ánonákup potravín
ŠJ fa 273/2015
31.12.20152015
1221/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147156,00ánonákup potravín
ŠJ fa 272/2015
31.12.20152015
1220/2015Slavka Ivančíková - AKULLČataj 244, 90083 Čataj48047261117,42ánonákup potravín ŠJ
ŠJ fa 271/2015
31.12.20152015
1219/2015ATC-JR, s.r.o.Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov35760532123,62ánonákup potravín
ŠJ fa 270/2015
31.12.20152015
1218/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109796,06ánonákup mäsa
ŠJ fa 269/2015
31.12.20152015
1217/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná35766981111,02ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 268/2015
31.12.20152015
1216/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344323,87ánonákup potravín
ŠJ fa 267/2015
31.12.20152015
1215/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837176,47ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 266/2015
31.12.20152015
1214/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147143,62ánonákup potravín
ŠJ fa 265/2015
31.12.20152015
1213/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498259,19ánonákup potravín
ŠJ fa 264/2015
31.12.20152015
1212/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017295,26ánonákup potravín
ŠJ fa 263/2015
31.12.20152015
1211/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172179,47ánonákup potravín
ŠJ fa 2262/2015
31.12.20152015
1210/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344156,46ánonákup potravín
ŠJ fa 261/2015
31.12.20152015
1209/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314794,16ánonákup potravín
ŠJ fa 260/2015
31.12.20152015
1208/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498384,80ánonákup potravín
ŠJ fa 259/2015
31.12.20152015
1207/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256674,98ánozberná faktúra plyn vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1206/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152565484,44ánoplyn ZŠ vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1205/2015RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o.Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica438583764200,00ánoZmluva o spolupráci a poradenstve a akceptačného protokolu - Cyklocesta31.12.20152015
1204/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281518,11ánoel.energia VO Púpavová ul. vyúčtovanie
20.03.-31.12.2015
31.12.20152015
1203/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-0,03ánoel.energia cintorín dolný vyúčtovanie
01.01.-31.12.2015
31.12.20152015
1202/2015OZO-Recykling, s.r.o.Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš3639979536,00ánoodvoz a likvidácia dokumentov31.12.20152015
1201/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772818,18ánoel.energia VO cyklotrasa za hrádzou vyúčt.
16.12.-31.12.2015
31.12.20152015
1200/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 12/201531.12.20152015
1199/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 12/201531.12.20152015
1198/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281347,99ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b)
vyúčtovanie 01.01.-31.12.2015
31.12.20152015
1197/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811044,74ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1196/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281433,44ánoel.energia OÚ vyúčtovanie 01.01.-31.12201531.12.20152015
1195/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-141,79ánoel.energia TJ vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1194/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281159,32ánoel.energia VO Predium vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1193/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-40,87ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom vyúčtovanie
01.01.-31.12.2015
31.12.20152015
1192/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281377,01ánoel.energia VO Agátová ul. vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1191/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281595,18ánoel.energia VO Hlavná ul. 12/201531.12.20152015
1190/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281916,29ánoel.energia Centrum obce Benalex 07.02.-31.12.201531.12.20152015
1189/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281165,82ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou vyúčtovanie
01.01.-31.12.2015
31.12.20152015
1188/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-69,24ánoel.energia MŠ vyúčtovanie 01.01.-31.12201531.12.20152015
1187/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728144,04ánoel.energia Dom smútku vyúčtovanie 01.01-31.12.201531.12.20152015
1186/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281400,61ánoel.energia VO Záhradná ul. vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1185/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-852,25ánoel.energia VO Okružná ul. vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1184/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 12/201531.12.20152015
1183/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 12 /201531.12.20152015
1182/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869038,23ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ31.12.20152015
1181/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469322,32ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 12/201531.12.20152015
1180/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728152,31ánoel.energia KD vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1179/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281129,41ánoel.energia objekt VPS vyúčtovanir 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1178/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281450,48ánoel.energia VO 17 RD vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1177/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281234,59ánoel.energia zdrav. stredisko vyúčtovanie 1.1.-31.12.201531.12.20152015
1176/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-12,61ánoel.energia Včielka vyúčtovanie 01.01.-31.12.201531.12.20152015
1175/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281404,90ánoel.energia VO Školská ul. vyúčtovanie 22.10.-31.12.201531.12.20152015
1174/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-46,99ánoel.energia VO pri VÚ vyúčtovanie 01.1.-31.12.201531.12.20152015
1173/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811529,90ánoel.energia ZŠ vyúčtovanie 22.10.-31.12.201531.12.20152015
1172/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-222,08ánoel.energia VO Zasihlie D vyúčtovanie 01.01.-31.12./201531.12.20152015
1171/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281255,57ánoel.energia Zberný dvor vyúčtovanie 01.01.-31.12./201531.12.20152015
1170/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281104,69ánoel.energia VO pri MŠ vyúčtovanie 01.01.-
1.12./2015
31.12.20152015
1169/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 12/201531.12.20152015
1168/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746942756,55ánouloženie a likvidácia KO 12/201531.12.20152015
1167/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka3145034233,48ánoodber PHM 12/201531.12.20152015
1166/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 12/201531.12.20152015
1165/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350176,67ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ31.12.20152015
1164/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.11.2015-16.12.2015
31.12.20152015
1163/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.11.2015-16.12.2015
31.12.20152015
1162/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.11.2015 - 19.12.201531.12.20152015
1161/2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica36631124152,71ánodenník Pravda predplatné rok 201631.12.20152015
1160/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691264,80ánoinštalácia nových verzií PC program ŠJ31.12.20152015
1159/2015Siemens s.r.o.Stromová 9, 83796 Bratislava31349307298,75ánooprava svetelnej signalizácie29.12.20152015
1158/2015Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826228,80ánoSprávny poriadok aktualizácia publik.28.12.20152015
1157/2015STAVREM PLUS s.r.o.Boldocká 1, 90301 Senec35794542944,23ánododávka a montáž podlahovej krytiny MŠ28.12.20152015
1156/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO28.12.20152015
1155/2015Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331251,99nieposkyt. opatr. služby 12/201528.12.20152015
1154/2015MAQUITA s.r.o.Soľná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno36316881135,35ánorozvrhová tabuľa ZŠ22.12.20152015
1153/2015BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482108,08ánooprava kúren, potrubia v objekte Centrum obce22.12.20152015
1152/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ21.12.20152015
1151/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO21.12.20152015
1150/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 11/201521.12.20152015
1149/2015VODATECH, s.r.o.Nová 1104 30, 94657 Svätý Peter3674790460,00ánoservisné práce - oprava telef OÚ21.12.20152015
1148/2015Talajka, s.r.o.Alžbetin Dvor 354, 90042 Miloslavov470624361170,72ánododanie a osadenie dopravného značenia ul. Hlavná, Okružná, Školská, Hrádzna18.12.20152015
1147/2015Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697260,00niespráva počítač. technológií 11-12/2015 ZŠ18.12.20152015
1146/2015Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401243,92ánočistiace potreby ZŠ18.12.20152015
1145/2015RENGI a pols. - Reingraber RudolfLiúnická 187 1, 90042 Dunajská Lužná14139642371,09ánomaliarske práce v objekte MŠ
fa uhradená v pokladni OÚ 18.12.2015
18.12.20152015
1144/2015ARES, spol. s r.o.Sportová 5, 82104 Bratislava3136382210,80ánopredplatné časopisu Predškolská výchova 2015/2016 MŠ17.12.20152015
1143/2015Euro Data SK, a.s.Kvačalova 5, 01004 Žilina4427187537,70ánotoner ZŠ17.12.20152015
1142/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objejktu 12 2015 ZS17.12.20152015
1141/2015Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697260,00niespráva počítač. technológií 09-10/2015 ZŠ17.12.20152015
1140/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov36797332120,30ánoel.energia RIVER 1.11.-30.11.201517.12.20152015
1139/2015MARCY MUSIC s.r.o.Jasná 855/52, 90041 Rovinka358309482400,00nievystúpenie umelcov, scenár, moderovanie
Deň Obce
16.12.20152015
1138/2015MARCY MUSIC s.r.o.Jasná 855/52, 90041 Rovinka358309481400,00nieozvučenie, osvetlenie, javisko technika
Deň Obce
16.12.20152015
1137/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270115,00ánotelef. poplatky OÚ16.12.20152015
1136/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 11/201516.12.20152015
1135/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 12/201516.12.20152015
1134/2015ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble460936723301,08ánozostava reproduktor MR, vonkajší BR prijímač15.12.20152015
1133/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ14.12.20152015
1132/2015Fm-geo, s.r.o.Majerníkova 1 A, 84105 Bratislava-Karlova Ves36716707300,00ánovyprac. geom. plánu č. 151/2015 na rozdel. nehnut. p.č. 1317/15611.12.20152015
1131/2015IN-kanál, spol. s r.o.Mlynské luhy 19, 82105 Bratislava-Ružinov35773308882,00ánočistenie kanalizácie za budovou OÚ11.12.20152015
1130/2015Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča44984740264,00ánokúpeľňová zostava MŠ11.12.20152015
1129/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281694,79ánoel.energia VO Hlavná ul. vyúčtovanie 21.10.2015 - 30.11.201510.12.20152015
1128/2015TÜV SÜD Slovakia s.r.o.Jašíkova 6, 82103 Bratislava-Ružinov35852216120,00ánoposúdenie PD pre staveb. povolenie "Novostavba modulovej MŠ v obci Rovinka"10.12.20152015
1127/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147309,31ánonákup potravín
ŠJ fa 258/2015
09.12.20152015
1126/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344149,64ánonákup potravín
ŠJ fa 257/2015
09.12.20152015
1125/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017295,26ánonákup potravín
ŠJ fa 2562015
09.12.20152015
1124/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172241,72ánonákup potravín
ŠJ fa 255/2015
09.12.20152015
1123/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583792,58ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 254/2015
09.12.20152015
1122/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344163,44ánonákup potravín
ŠJ fa 253/2015
09.12.20152015
1121/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363153,24ánonákup mlieka
ŠJ fa 252/2015
09.12.20152015
1120/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017281,42ánonákup potravín
ŠJ fa 251/2015
09.12.20152015
1119/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147158,01ánonákup potravín
ŠJ fa 250/2015
09.12.20152015
1118/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017222,50ánonákup potravín
ŠJ fa 249/2015
09.12.20152015
1117/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172217,04ánonákup potravín
ŠJ fa 248/2015
09.12.20152015
1116/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634495,04ánonákup potravín
ŠJ fa 247/2015
09.12.20152015
1115/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649888,78ánonákup potravín
ŠJ fa 246/2015
09.12.20152015
1114/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344299,99ánonákup potravín
ŠJ fa 245/2015
09.12.20152015
1113/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498252,47ánonákup potravín
ŠJ fa 244/2015
09.12.20152015
1112/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147119,30ánonákup potravín
ŠJ fa 243/2015
09.12.20152015
1111/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583783,23ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 242/2015
09.12.20152015
1110/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172196,39ánonákup potravín
ŠJ fa 241/2015
09.12.20152015
1109/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172221,44ánonákup potravín
ŠJ fa 240/2015
09.12.20152015
1108/2015Slavka Ivančíková - AKULLČataj 244, 90083 Čataj4804726158,50ánonákup potravín ŠJ
ŠJ fa 239/2015
09.12.20152015
1107/2015Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034264,00ánonákup potravín
ŠJ fa 238/2015
09.12.20152015
1106/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498200,47ánonákup potravín
ŠJ fa 237/2015
09.12.20152015
1105/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344188,74ánonákup potravín
ŠJ fa 236/2015
09.12.20152015
1104/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147222,79ánonákup potravín
ŠJ fa 235/2015
09.12.20152015
1103/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363162,31ánonákup mlieka
ŠJ fa 234/2015
09.12.20152015
1102/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698175,32ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 233/2015
09.12.20152015
1101/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život141491091446,13ánonákup mäsa
ŠJ fa 232/2015
09.12.20152015
1100/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344226,92ánonákup potravín
ŠJ fa 231/2015
09.12.20152015
1099/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172202,06ánonákup potravín
ŠJ fa 230/2015
09.12.20152015
1098/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344348,36ánonákup potravín
ŠJ fa 229/2015
09.12.20152015
1097/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172121,24ánonákup potravín
ŠJ fa 228/2015
09.12.20152015
1096/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498267,62ánonákup potravín
ŠJ fa 227/2015
09.12.20152015
1095/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147184,15ánonákup potravín
ŠJ fa 226/2015
09.12.20152015
1094/2015Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331200,00niepríspevok na prevádzku - opatrovateľská služby08.12.20152015
1093/2015L+L BUS, s.r.o.Jána Smreka 13, 90301 Senec468590711280,00niepreprava dôchodcov Rovinka - Demänovská dolina08.12.20152015
1092/2015Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311207,36ánopodpora programu W Mzdy vr. CD na rok 201608.12.20152015
1091/2015Asseco Solutions, a.s.Bárdošova 2, 83321 Bratislava00602311146,00ánolicencia W Mzdy z 50 zam. na 100 zamestnancov08.12.20152015
1090/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 11/201508.12.20152015
1089/2015SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč44717342559,40nieuličné tabule08.12.20152015
1088/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469317,69ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 11/201507.12.20152015
1087/2015Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča44984740206,00ánodeliaci panel MŠ07.12.20152015
1086/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 11/201507.12.20152015
1085/2015Gajdoš Gabriel - REPREZENTSekčovská 19, 08641 Raslavice1428731599,80ánozástavy, št. hymny ZŠ04.12.20152015
1084/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342105,35ánoodber PHM 11/201504.12.20152015
1083/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113197,20ánopedag. dokumentácia ZŠ04.12.20152015
1082/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370423,50ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.10.2015-16.11.2015
04.12.20152015
1081/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370167,17ánovodné, stočné KD
16.10..2015-16.11.2015
04.12.20152015
1080/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 11/201504.12.20152015
1079/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350208,78ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ04.12.20152015
1078/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015381,87ánovývoz KO 03/201504.12.20152015
1077/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944173,79ánouloženie a likvidácia KO 11/201503.12.20152015
1076/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 11/201503.12.20152015
1075/2015MY DVA Slovakia, s.r.o.Polianky 17, 84101 Bratislava-Dúbravka3593754859,16ánosedáky na stoličky ZŠ02.12.20152015
1074/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256866,00ánoplyn ZŠ preddavok 12/201502.12.20152015
1073/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 12/201502.12.20152015
1072/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313013,20ánopredložka OÚ 11/201502.12.20152015
1071/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 11 /201502.12.20152015
1070/2015Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331223,60nieposkyt. opatr. služby 11/201501.12.20152015
1069/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441628,03niepoistenie infraštruktúra (revitalizácia) obce 12.12.2015 - 12.12.201630.11.20152015
1068/2015EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka359039883536,00ánostavebné práce vybudovanie trativodu na daž´dovú vodu Kvetná ul. Rovinka30.11.20152015
1067/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.10.2014 - 19.11.201530.11.20152015
1066/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO30.11.20152015
1065/2015RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o.Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica438583766000,00ánovypracovanie "Programu hospod. rozvoja a soc.rozvoja obce Rovinka na roky 2014-2020"30.11.20152015
1064/2015Klačan Branislav ADR-TRANSBratislavská 42 31, 90021 Svätý Jur414942117075,30ánolikvidácia čiernych skládok v obci Rovinka - prísp. z Enviroment.fondu30.11.20152015
1063/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.10.2015-16.11.2015
27.11.20152015
1062/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.10.2015-16.11.2015
27.11.20152015
1061/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037014,60ánovodné, stočné Dolný cintorín
17.8.2015-16.11.2015
27.11.20152015
1060/2015Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci3111178586,40ánoriady ŠJ27.11.20152015
1059/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871848,45ánoRegionálne školstvo právo novem. 2015 ZŠ27.11.20152015
1058/2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava0015170090,60niepoist. zodpovednosti za škodu spôsob,.pri výkone povolania
pripoistenie zamestnanca
27.11.20152015
1057/2015Grass plus s.r.o.Telocvičná 42, 82105 Bratislava-Ružinov44578326120,00ánooprava a údržba závlahového systému v obci25.11.20152015
1056/2015ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble46093672288,00ánoreproduktor MR25.11.20152015
1055/2015DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909531,35ánooprava VO25.11.20152015
1054/2015DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909538,80ánooprava VO25.11.20152015
1053/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912144,00ánoservisná podpora programu ŠJ13.11.20152015
1052/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691271,83ánoservisná podpora programu ŠJ23.11.20152015
1051/2015Daniel ANTALA - IzoláciePodlužany 136, 95652 Podlužany374559401200,00nieizolácia časti objektu strecha materskej školy23.11.20152015
1050/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441211,92niehavarijné poistenie mot.vozidla VW Caddy EČ SC356DH 02.12..2015 - 02.12.201623.11.20152015
1049/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 10/201520.11.20152015
1048/2015Kubus Pro, s.r.o.Stredná 21, 82104 Bratislava-Ružinov35882069340,75ánopastelky MŠ19.11.20152015
1047/2015Daffer spol. s r.o.Včelárska 1, 97101 Prievidza363204392778,00ánointeriérové vybav. ZŠ
stoly, stoličky
19.11.20152015
1046/2015MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoštvrťročný servis zariad. EZS, EPS, PER v KD18.11.20152015
1045/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344278,13ánonákup potravín
ŠJ fa 225/2015
18.11.20152015
1044/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498241,32ánonákup potravín
ŠJ fa 224/2015
18.11.20152015
1043/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147159,90ánonákup potravín
ŠJ fa 223/2015
18.11.20152015
1042/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634446,80ánonákup potravín
ŠJ fa 222/2015
18.11.20152015
1041/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172162,52ánonákup potravín
ŠJ fa 221/2015
18.11.20152015
1040/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583727,07ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 220/2015
18.11.20152015
1039/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172114,50ánonákup potravín
ŠJ fa 215/2015
18.11.20152015
1038/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344364,26ánonákup potravín
ŠJ fa 218/2015
18.11.20152015
1037/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498170,11ánonákup potravín
ŠJ fa 217/2015
18.11.20152015
1036/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147184,30ánonákup potravín
ŠJ fa 216/2015
18.11.20152015
1035/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172355,86ánonákup potravín
ŠJ fa 215/2015
18.11.20152015
1034/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363198,30ánonákup mlieka
ŠJ fa 214/2015
18.11.20152015
1033/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837418,74ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 213/2015
18.11.20152015
1032/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344287,10ánonákup potravín
ŠJ fa 212/2015
18.11.20152015
1031/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498127,73ánonákup potravín
ŠJ fa 211/2015
18.11.20152015
1030/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017238,86ánonákup potravín
ŠJ fa 210/2015
18.11.20152015
1029/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344190,20ánonákup potravín
ŠJ fa 209/2015
18.11.20152015
1028/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147192,34ánonákup potravín
ŠJ fa 208/2015
18.11.20152015
1027/2015UNIMAR TRADE s.r.o.Hlavná 340/2, 90041 Rovinka4722586696,48ánonákup potravín
ŠJ fa 207/2015
18.11.20152015
1026/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172232,46ánonákup potravín
ŠJ fa 206/2015
18.11.20152015
1025/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život141491091352,34ánonákup mäsa
ŠJ fa 205/2015
18.11.20152015
1024/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698137,37ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 204/2015
18.11.20152015
1023/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634440,56ánonákup potravín
ŠJ fa 203/2015
18.11.20152015
1022/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344335,83ánonákup potravín
ŠJ fa 202/2015
18.11.20152015
1021/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634452,74ánonákup potravín
ŠJ fa 201/2015
18.11.20152015
1020/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147265,17ánonákup potravín
ŠJ fa 200/2015
18.11.20152015
1019/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649869,84ánonákup potravín
ŠJ fa 199/2015
18.11.20152015
1018/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172343,70ánonákup potravín
ŠJ fa 198/2015
18.11.20152015
1017/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837188,20ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 197/2015
18.11.20152015
1016/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344426,86ánonákup potravín
ŠJ fa 196/2015
18.11.20152015
1015/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498116,70ánonákup potravín
ŠJ fa 195/2015
18.11.20152015
1014/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147431,93ánonákup potravín
ŠJ fa 194/2015
18.11.20152015
1013/2015Blachere Illumination Central Europe s.r.o.Bajkalská 9 A, 83104 Bratislava-Nové Mesto36614807435,26ánovianočná výzdoba16.11.20152015
1012/2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700126,14niepoist. zodpovednosti za škodu spôsob,.prevádzkovou činnosťou MŠ16.11.20152015
1011/2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700126,14niepoist. zodpovednosti za škodu spôsob,.prevádzkovou činnosťou ZŠ16.11.20152015
1010/2015Sloboda zvieratMlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov3194820156,00nieodchyt a umiestnenie psov16.11.20152015
1009/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 10/201516.11.20152015
1008/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín34115901119,70ánovývoz odpadu ŠJ 11/201516.11.20152015
1007/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733278,40ánoel.energia RIVER 1.10.-31.10.201516.11.20152015
1006/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270115,00ánotelef. poplatky OÚ, MŠ16.11.20152015
1005/2015D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka44555377200,00niedezinsekcia ZŠ16.11.20152015
1004/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131129,04ánokancel.potreby OÚ16.11.20152015
1003/2015Kubus Pro, s.r.o.Stredná 21, 82104 Bratislava-Ružinov35882069295,92ánofixy na tabule ZŠ13.11.20152015
1002/2015NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319980,80ánointeriérové vybavenie MŠ
postieľky, matrace
12.11.20152015
1001/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná001906161331,46ánovývoz kompostu12.11.20152015
1000/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objejktu 10 2015 ZS12.11.20152015
999/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 11/201512.11.20152015
998/2015PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009912319,82ánododávka a montáž videovrátnika ZŠ12.11.20152015
997/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Účtovná závierka v obciach12.11.20152015
996/2015DWORKIN SLOVAKIA s. r. oMajerníková 17, 84105 Bratislava-Karlova Ves35891416306,26ánotonery ZŠ11.11.20152015
995/2015DWORKIN SLOVAKIA s. r. oMajerníková 17, 84105 Bratislava-Karlova Ves35891416380,27ánotonery ZŠ11.11.20152015
994/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 10/201511.11.20152015
993/2015M PRO s.r.o.Kadnárova 23, 83152 Bratislava-Rača459116068400,00ánoprojektové práce na projekte - Novostavba modulovej materskej školy v obci Rovinka - proj. dokum. pre územné rozhodnutuie a projekt pre stav. povolenie10.11.20152015
992/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303113,30nieDiár samosprávy 2 ks10.11.20152015
991/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691268,63ánoservisná podpora programu ŠJ10.11.20152015
990/2015Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 97401 Banská Bystrica3663112461,67ánošeky typ "S"09.11.20152015
989/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469338,57ánotelef.poplatky OÚ, ŠJ, ZŠ, KD 10/201509.11.20152015
988/2015ISTRA dopravná spoločnosť, s.r.o.Bosákova 4, 85104 Bratislava35801689120,00ánopreprava dôchodcov Radoš. naivné divadlo Bratislava09.11.20152015
987/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO09.11.20152015
986/2015Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava00151700537,72niepoist. zodpovednosti za škodu spôsob,.pri výkone povolania06.11.20152015
985/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342149,35ánoodber PHM 10/201506.11.20152015
984/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350212,90ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ06.11.20152015
983/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015156,78ánovývoz KO 10/201506.11.20152015
982/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 11/201505.11.20152015
981/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 11/201505.11.20152015
980/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 11/201505.11.20152015
979/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 11/201505.11.20152015
978/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 11/201505.11.20152015
977/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 11/201505.11.20152015
976/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 11/201505.11.20152015
975/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 11/201505.11.20152015
974/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 11/201505.11.20152015
973/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 11/201505.11.20152015
972/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 10/201505.11.20152015
971/2015PNC s.r.o.Segnáre 46, 84103 Bratislava-Lamač45641145187,51ánonálepky na kontajnery KO 201605.11.20152015
970/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO05.11.20152015
969/2015Village Garden, s.r.o.Viničná 1, 90045 Malinovo44640757414,00ánopostrek trávnika futbal. ihrisko05.11.20152015
968/2015Jaroslav KollerKomárovská 7, 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice35168021204,00ánotabuľky na menovku ZŠ04.11.20152015
967/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 10 /201504.11.20152015
966/2015Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661205,20ánotonery OÚ04.11.20152015
965/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746942946,52ánouloženie a likvidácia KO 10/201504.11.20152015
964/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 10/201504.11.20152015
963/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370454,72ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
18.9.2015-15.10.2015
04.11.20152015
962/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370178,32ánovodné, stočné KD
18.9.2015-15.10.2015
04.11.20152015
961/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie - Majetok obcí02.11.20152015
960/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie - Daňové exekučné konanie02.11.20152015
959/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912143,67ánopodpora programu ŠJ02.11.20152015
958/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912-57,20ánoukončenie licenčnej zmluvy program pre ŠJ02.11.20152015
957/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-700,76ánoel.energia OÚ vyúčtovanie 01.01.2015 - 21.10.201502.11.20152015
956/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,07ánoel.energia ZŠ vyúčtovanie 12.02.2015-21.10./201502.11.20152015
955/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-645,26ánoel.energia VO Školská ul. vyúčtovanie 01.01.-21.10.201502.11.20152015
954/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281-1488,07ánoel.energia VO Hlavná ul. vyúčtovanie 01.01-20.10.201502.11.20152015
953/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 11/201502.11.20152015
952/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256735,00ánoplyn ZŠ preddavok 11/201502.11.20152015
951/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka3581313019,80ánopredložka OÚ 09/201502.11.20152015
950/2015Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331230,38nieposkyt. opatr. služby 10/201502.11.20152015
949/2015Okresný súd Bratislava IIINámestie Biely kríž 7, 83607 Bratislava-Nové Mesto0003950116,50niesúdny poplatok Okresný súd BA 3 - Mikuš, Jablonský02.11.20152015
948/2015CAMEA computer systems,a.s.Sabinovská 5065 67, 08001 Prešov3646892498,00ánotoner MŠ30.10.20152015
947/2015TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš45258767109,50ánoučebnice ZŠ28.10.20152015
946/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO28.10.20152015
945/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.09.2015 - 19.10.201527.10.20152015
944/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.9.2015-16.10.2015
27.10.20152015
943/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.9.2015-18.10.2015
27.10.20152015
942/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell053,76ánokresliace potreby, stavebnice MŠ26.10.20152015
941/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell0144,00ánokresliace potreby, stavebnice MŠ26.10.20152015
940/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell0711,60ánokresliace potreby MŠ26.10.20152015
939/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell048,36ánokresliace potreby MŠ26.10.20152015
938/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell066,60ánokresliace potreby MŠ26.10.20152015
937/2015Ledacolor GmbHGrazer Strasse 21, 90041 Mariazell0159,60ánokresliace potreby MŠ26.10.20152015
936/2015Mariana Bezáková MAJAIvana Bukovčana 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves41532252269,33ánokresliace pomôcky MŠ26.10.20152015
935/2015OXICO Ing.Ján StrapecMudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto1166795860,27ánoknihy ZŠ26.10.20152015
934/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787135,84ánopozáručná výmena záložného akumulátora OÚ26.10.20152015
933/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563890,00ánoservis kopírky26.10.20152015
932/2015BEG SLOVAKIA, s.r.o.Klenová 20, 83101 Bratislava-Nové Mesto31388442902,88ánopolicový regál OÚ26.10.20152015
931/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 09/201523.10.20152015
930/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Správa registratúry v samospráve22.10.20152015
929/2015M PRO s.r.o.Kadnárova 23, 83152 Bratislava-Rača459116063600,00ánoarchitek. štúdia s vizualizáciami - Novostavba modulovej materskej školy v obci Rovinka22.10.20152015
928/2015AUTOCAMBIO, s.r.o.Oreské 102, 90863 Oreské36279951182,70ánoposypová soľ22.10.20152015
927/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441204,44niepoistenie zodpov. za škodu spôs.prev. mot.vozidla EČ SC687BC 31.12..2015 - 30.12.201622.10.20152015
926/2015RPS - Regionálna poradenská činnosť s.r.o.Skuteckého 12, 97401 Banská Bystrica438583764200,00ánoZmluva o spolupráci a poradenstve a akceptačného protokolu - Cyklocesta21.10.20152015
925/2015Ing. Zsolt Marczibal - CONNECTKráľov Brod 0, 92541 Kráľov Brod17644429104,70niedaňové tlačivá OÚ21.10.20152015
924/2015Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava31348262111,74ánoManažment školy v praxi ZŠ21.10.20152015
923/2015JFcon,s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš46347909360,00ánoprojektová dokumentácia
"Rovinka-škola suterén s kotolňou"
20.10.20152015
922/2015JFcon,s.r.o.Družstevná 942 6, 03101 Liptovský Mikuláš463479095040,00ánoprojektová dokumentácia
"Obnova budovy Centrum obce s.č.470" - pre zvýšenie energet.účinnosti budovy
20.10.20152015
921/2015Ing. Ivan ČárskyEisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves33630658195,00nieprenos dát, inštalácia systému a softweru ZŠ20.10.20152015
920/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563833,60ánovideo rozbočovač k interaktívnej tabuli ZŠ20.10.20152015
919/2015JVL,sr.o.Lazaretská 2419 23, 95113 Bratislava-Staré Mesto474211341385,20ánokancel. potreby a kresliace potreby MŠ20.10.20152015
918/2015REVO hřiště s.r.o.Kulturní 1784, 96801 Rožnov pod Radhoštěm27859312245,82ánohračky MŠ19.10.20152015
917/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691257,60ánoservisná podpora programu ŠJ19.10.20152015
916/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava35908718504,00ánoKuliferdo MŠ19.10.20152015
915/2015Martinus.sk, s.r.o.M.R.Štefánika 58, 03601 Martin3644053168,32ánoPreambula ústavy SR ZŠ19.10.20152015
914/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787169,92ánoochrana objejktu vr poplachu 10 2015 ZS19.10.20152015
913/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 10/201519.10.20152015
912/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733259,47ánoel.energia RIVER 1.9.-30.9.201519.10.20152015
911/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131139,00ánokomplexná školská agenda pre materské školy - licencia platná 36 mesiacov16.10.20152015
910/2015INSGRAF s.r.o.P. Pázmaňa 51 19, 92701 Šaľa47078839253,90ánolavičky šatníkové ZŠ16.10.20152015
909/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270128,05ánotelef. poplatky OÚ16.10.20152015
908/2015Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka3661766137,20ánotonery ZŠ15.10.20152015
907/2015LiberaTerra, s.r.o.Jaseňová 3323 16, 90025 Chorvátsky Grob3592709719,00ánoučebnice ZŠ15.10.20152015
906/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015343,54ánovývoz KO 09/201515.10.20152015
905/2015LAWEX, spol. s r.o.Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica36037800728,40ánodigestor,fornonet, prepravné ŠJ15.10.20152015
904/2015Smartown s.r.o.Ševčenkova 34, 85101 Bratislava-Petržalka46754466140,41ánokancel. potreby ZŠ15.10.20152015
903/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172175,14ánonákup potravín
ŠJ fa 193/2015
15.10.20152015
902/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583761,27ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 192/2015
15.10.20152015
901/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498182,45ánonákup potravín
ŠJ fa 191/2015
15.10.20152015
900/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344333,92ánonákup potravín
ŠJ fa 190/2015
15.10.20152015
899/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147149,43ánonákup potravín
ŠJ fa 189/2015
15.10.20152015
898/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017298,04ánonákup potravín
ŠJ fa 188/2015
15.10.20152015
897/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498208,16ánonákup potravín
ŠJ fa 187/2015
15.10.20152015
896/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837215,72ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 1862015
15.10.20152015
895/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344398,10ánonákup potravín
ŠJ fa 185/2015
15.10.20152015
894/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017286,98ánonákup potravín
ŠJ fa 184/2015
15.10.20152015
893/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634483,28ánonákup potravín
ŠJ fa 183/2015
15.10.20152015
892/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147408,63ánonákup potravín
ŠJ fa 182/2015
15.10.20152015
891/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017271,17ánonákup potravín
ŠJ fa 181/2015
15.10.20152015
890/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498132,12ánonákup potravín
ŠJ fa 180/2015
15.10.20152015
889/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172857,62ánonákup potravín
ŠJ fa 179/2015
15.10.20152015
888/2015Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 178/2015
15.10.20152015
887/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344203,56ánonákup potravín
ŠJ fa 177/2015
15.10.20152015
886/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147153,73ánonákup potravín
ŠJ fa 176/2015
15.10.20152015
885/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837110,82ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 1752015
15.10.20152015
884/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109284,81ánonákup mäsa
ŠJ fa 174/2015
15.10.20152015
883/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634461,76ánonákup potravín
ŠJ fa 173/2015
15.10.20152015
882/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava314263444,07ánonákup potravín
ŠJ fa 172/2015
15.10.20152015
881/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649837,38ánonákup potravín
ŠJ fa 171/2015
15.10.20152015
880/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634437,38ánonákup potravín
ŠJ fa 170/2015
15.10.20152015
879/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314766,41ánonákup potravín
ŠJ fa 169/2015
15.10.20152015
878/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344117,61ánonákup potravín
ŠJ fa 168/2015
15.10.20152015
877/2015Erich ZinnbauerBanšelova 4273/24, 82104 Bratislava-Ružinov32104561114,90nieservis gastronomických zariadení ŠJ14.10.20152015
876/2015BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482204,00ánomontáž a oprava bojlera ZŠ14.10.20152015
875/2015BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482660,00ánoprehliadka plyn. zariadení v objektoch obce14.10.20152015
874/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590171,82ánovývoz odpadu ŠJ 09/201514.10.20152015
873/2015D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537780,00niederatizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred., hangar14.10.20152015
872/2015D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537740,00niederatizácia ZŠ14.10.20152015
871/2015Šišolák Martin, Ing.Pri štadióne 14, 90021 Svätý Jur44592396750,00nievypracovanie žiadosti "Zvýšenie energetickej účinnosti budovy centra obce súp.č.470 Rovinka13.10.20152015
870/2015Sloboda zvieratMlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov3194820136,00nieodchyt a umiestnenie psov13.10.20152015
869/2015AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171112,86ánoučebnice ZŠ12.10.20152015
868/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563874,40ánokopírka - káble ZŠ12.10.20152015
867/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131345,77ánokancelárske potreby OÚ12.10.20152015
866/2015MUSICA LITURGICA, s.r.o.Šafránová 5, 81102 Bratislava-Staré Mesto358560848,90ánoučebnice ZŠ12.10.20152015
865/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 09/201509.10.20152015
864/2015PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714690,00ánovýroba infor. tabúľ a propag. materiálu ZŠ09.10.20152015
863/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350253,99ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ09.10.20152015
862/2015Milan Bánoczky - TOMDUSKráľová pri Senci 508, 90050 Kráľová pri Senci31111785541,93ánoriady ŠJ09.10.20152015
861/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370352,18ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
18.8.2015-17.9.2015
09.10.20152015
860/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370127,06ánovodné, stočné KD
18.8.2015-17.9.2015
09.10.20152015
859/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.08.2014 - 19.09.201509.10.20152015
858/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.8.2015-16.9.2015
09.10.20152015
857/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.8.2015-16.9.2015
09.10.20152015
856/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 09/201509.10.20152015
855/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469351,92ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 9/201508.10.20152015
854/2015MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto3569294467,20ánoservis.udalosť -servis zariad. EZS - KD08.10.20152015
853/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO08.10.20152015
852/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563854,22ánoservis kopírky ZŠ08.10.20152015
851/2015PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714786,00ánoprenájom stanov, pivné sety, doprava Futbalový turnaj o pohár starostu07.10.20152015
850/2015PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714990,00ánoprenájom stanov, pivné sety, doprava Deň Obce Rovinka07.10.20152015
849/2015GEOsys s.r.o.Rezedová 25/25 B, 82101 Bratislava-Ružinov35849894990,00ánogeodetické práce - zameranie osí ulíc Rovinka07.10.20152015
848/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ07.10.20152015
847/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie zákon o miestny daniach , popl za kom. služby07.10.20152015
846/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie zákon o miestny daniach , popl za kom. služby07.10.20152015
845/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Povinnosti obcí odpady07.10.20152015
844/2015Euro Data SK, a.s.Kvačalova 5, 01004 Žilina4427187593,47ánoservis kopírky ZŠ07.10.20152015
843/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342206,92ánoodber PHM 09/201507.10.20152015
842/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 07/201507.10.20152015
841/2015PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714750,00ánoprenájom stanov, pivné sety, doprava Cyklocesta Rovinka07.10.20152015
840/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 09/201506.10.20152015
839/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281525,00ánoel.energia Centrum obce Benalex 10-11/201506.10.20152015
838/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 10/201506.10.20152015
837/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 10/201506.10.20152015
836/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 10/201506.10.20152015
835/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 10/201506.10.20152015
834/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 10/201506.10.20152015
833/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 10/201506.10.20152015
832/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 10/201506.10.20152015
831/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 10/201506.10.20152015
830/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281383,38ánoel.energia VO Zasihlie D 10-11/201506.10.20152015
829/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728158,79ánoel.energia Zberný dvor 10-11/201506.10.20152015
828/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 10/201506.10.20152015
827/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 10/201506.10.20152015
826/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811444,32ánoel.energia VO Hlavná ul. 11-11/201506.10.20152015
825/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281626,30ánoel.energia ZŠ 10-11/201506.10.20152015
824/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281749,92ánoel.energia MŠ 10-11/201506.10.20152015
823/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281121,66ánoel.energia Dom smútku 10-11/201506.10.20152015
822/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281240,17ánoel.energia VO pri VÚ 10-11/201506.10.20152015
821/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel.energia cintorín dolný 10-11/201506.10.20152015
820/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281498,98ánoel.energia VO Školská ul. 10-11/201506.10.20152015
819/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,98ánoel.energia Včielka 10-11/201506.10.20152015
818/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281615,89ánoel.energia OÚ 10-11/201506.10.20152015
817/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281179,67ánoel.energia zdrav. stredisko 10-11/201506.10.20152015
816/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281124,87ánoel.energia VO 17 RD 10-11/2015
duplicitná evidencia
06.10.20152015
815/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281124,87ánoel.energia VO 17 RD 10-11/201506.10.20152015
814/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728158,58ánoel.energia objekt VPS 10-11/201506.10.20152015
813/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281836,22ánoel.energia KD 10-11/201506.10.20152015
812/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943085,23ánouloženie a likvidácia KO 09/201505.10.20152015
811/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 09/201505.10.20152015
810/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO05.10.20152015
809/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 09 /201505.10.20152015
808/2015Advice, s.r.o.Stavbárska 46, 82107 Bratislava-Vrakuňa36823619348,00ánosprístupnenie geoportalu 02.10.2015-1.10.201602.10.20152015
807/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60áno- prístup do siete internet Tutti Bambini 10-12/201502.10.20152015
806/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256445,00ánoplyn ZŠ preddavok 10/201502.10.20152015
805/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 10/201502.10.20152015
804/2015Ružová záhrada n.o.Šafárikova 28, 90301 Senec42166331187,79nieposkyt. opatr. služby 09/201502.10.20152015
803/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 09/201502.10.20152015
802/2015DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909687,84ánooprava VO02.10.20152015
801/2015Asociácia správcov registratúryM.R.Štefánika 310, 97271 Nováky3792219078,00nieškolenie - Správa registratúry02.10.20152015
800/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie - Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora pre obce02.10.20152015
799/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Rozpočtové pravidlá v praxi z pohľadu auditora29.09.20152015
798/2015Združenie základných škôl SlovenskaMalokarpatské námestie 1, 84103 Bratislava-Lamač31750222145,00niekonferencia združenia základných škôl Slovenska 21.10.-23.10.2015 ZŠ29.09.20152015
797/2015regionPRESS, s.r.o.Študentská 2, 91701 Trnava3625241750,22ánoinzercia Verejná obch. súťaž pozemok29.09.20152015
796/2015AKS group, s.r.o.Hollého 383 65, 01001 Žilina47424893288,00ánoprenájom mobilného WC - Deň obce24.09.20152015
795/2015Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401158,49ánočistiace potreby KD24.09.20152015
794/2015Centrum enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICAVysoká 18, 81106 Bratislava-Staré Mesto35998407108,70niepoplatok za registráciu v programe Zelená škola na šk.rok 2015/2016 ZŠ23.09.20152015
793/2015SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173424592,92niesmalt. domové čísla23.09.20152015
792/2015SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173421859,50niesmalt. domové čísla23.09.20152015
791/2015SMALTOVŇA MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o.Bratislavská 25, 90851 Holíč447173421308,90nieuličné tabule23.09.20152015
790/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912154,56ánobezkontaktné žetóny ŠJ23.09.20152015
789/2015Kreativici, s.r.o.Saratovská 2, 84102 Bratislava-Dúbravka47384697400,00nietvorba web stránky ZŠ22.09.20152015
788/2015PORADCA s.r.o.Pri celulózke 40, 01001 Žilina3637127178,00ánopublikácia Verejná správa 2016 predplatné r. 201624.09.20152015
787/2015Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401275,29ánočistiace potreby MŠ22.09.20152015
786/2015KOMENSKY, s.r.o.Park mládeže 360/1, 04001 Košice-Sever439089772,50ánosamolepky s prihlas. údajmi k virtual.knižnici ZŠ22.09.20152015
785/2015Učebné pomôcky, s.r.o.Jegorovova 37, 97401 Banská Bystrica31641199580,93ánoučebné pomôcky ZŠ22.09.20152015
784/2015Miroslav CettlHolíčska 17, 85105 Bratislava-Petržalka41117123141,58nieinštalat. práce ZŠ22.09.20152015
783/2015PROMO ACTIVITY s.r.o.Ševčenkova 16, 85101 Bratislava-Petržalka35730714960,00ánotričká, informačné tabule22.09.20152015
782/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441113,50niezmluvné poistenie VW Cady 02.12..2015-01.12.201621.09.20152015
781/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 08/201521.09.20152015
780/2015Benalex design s.r.o.Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto4656234620000,00ánozariad. Tutti Bambini -
faktúra dodatočne vyžiadaná v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 01.02.2015, z toho dôvodu dátum vystavenia a zdaniteľného plnenia faktúry opravený na deň príchodu faktúry
21.09.20152015
779/2015DK PLAST s.r.o.Kútniky 0, 92901 Kútniky36741418570,00ánožalúzie OÚ18.09.20152015
778/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733254,65ánoel.energia RIVER 1.8.-31.8.201518.09.20152015
777/2015Anton KanisRovinka 0, 90041 Rovinka33837147950,00nievýroba a montáž brány TJ17.09.20152015
776/2015Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku, združenie zákl.školstva okresu Malacky, Pezinok, SenecVajnorská 1, 83103 Bratislava-Nové Mesto3175258660,00nieodbory - konzultácie17.09.20152015
775/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie Zákon o ochrane osobných údajov, info z zákon...17.09.20152015
774/2015DellarteJána Smreka 22, 84108 Bratislava-Devínska Nová Ves47834587340,00niekultúrny, zábavný program Deň obce16.09.20152015
773/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava3569727096,00ánotelef. poplatky OÚ16.09.20152015
772/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 09/201516.09.20152015
771/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objejktu 09 2015 ZS16.09.20152015
770/2015Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.Hrachová 34, 82105 Bratislava0017323266203,50ánoučebnice - ZŠ16.09.20152015
769/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871822,00ánoTestovanie matematika, sl. jazyk 5 roč. - publ. ZŠ16.09.20152015
768/2015SIETE - RYBY s.r.o.Kubrická 82/66, 91101 Trenčín36318353350,40ánoochranná sieť ihrisko ZŠ14.09.20152015
767/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113116,52ánokancelárske potreby OÚ14.09.20152015
766/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO14.09.20152015
765/2015BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482501,01ánododávka a montáž potrubia suterén ZŠ14.09.20152015
764/2015MaHav s.r.o.Kalinkovo 293, 90043 Kalinkovo461017811695,60ánokamenný koberec a sanačné práce - schody ZŠ10.09.20152015
763/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469291,16ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 08/201510.09.20152015
762/2015PavelčákovciLudmanská 3, 04001 Košice-Juh3168721163,00nieCD - učebné pomôcky ZŠ10.09.20152015
761/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869031,86ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ10.09.20152015
760/2015Wolters Kluwer s.r.o.Oravská 17, 82109 Bratislava3134826275,00ánoÚčtovníctvo ROPO a OBCÍ
nvember 2015 - október
10.09.20152015
759/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 08/201510.09.20152015
758/2015FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školeníPodzáhradná 49, 82107 Bratislava-Podunajské Biskupice3544524628,00nieškolenie Daň z nehnuteľností na rok 2016 školenie10.09.20152015
757/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 08/201510.09.20152015
756/2015BRUTTO s.r.o.Trnavská cesta 912, 92601 Sereď44533870160,65ánofyzikálna váha 2 ks ZŠ10.09.20152015
755/2015NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce36174319128,00ánobiela magnet. tabuľa ZŠ10.09.20152015
754/2015OXICO Ing.Ján StrapecMudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto1166795882,72ánoknihy ZŠ10.09.20152015
753/2015OXICO Ing.Ján StrapecMudroňova 58, 81103 Bratislava-Staré Mesto1166795810,66ánoknihy ZŠ10.09.20152015
752/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871847,05ánoRegionálne školstvo právo septem. 2015 ZŠ10.09.20152015
751/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 08 /201508.09.20152015
750/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370113,68ánovodné, stočné KD
16.7.2015-17.8.2015
07.09.20152015
749/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370236,28ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.7.2015-17.8.2015
07.09.20152015
748/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 08/201507.09.20152015
747/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342220,54ánoodber PHM 08/201507.09.20152015
746/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015419,27ánovývoz KO 08/201507.09.20152015
745/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO07.09.20152015
744/2015Ján Popluhár - JAPOPTrnavská 39, 90027 Bernolákovo30749417148,24ánooprava krovinorezu07.09.20152015
743/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350100,32ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ07.09.20152015
742/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943354,30ánouloženie a likvidácia KO 08/201507.09.20152015
741/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441171,63niedodatok k PZ poistenie majetku ZŠ04.09.20152015
740/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 09/201504.09.20152015
739/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 09/201504.09.20152015
738/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 09/201504.09.20152015
737/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 09/201504.09.20152015
736/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 09/201504.09.20152015
735/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 09/201504.09.20152015
734/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 09/201504.09.20152015
733/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 09/201504.09.20152015
732/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 09/201504.09.20152015
731/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 09/201504.09.20152015
730/2015Ing. Peter Huliak - "HUCO"Hlavná 339/126, 90041 Rovinka17465401251,39ánočistiace potreby ZŠ02.09.20152015
729/2015BRUTTO s.r.o.Trnavská cesta 912, 92601 Sereď44533870111,10ánofyzikálna váha 2 ks ZŠ02.09.20152015
728/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 08/201502.09.20152015
727/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 09/201502.09.20152015
726/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256143,00ánoplyn ZŠ preddavok 09/201502.09.20152015
725/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 08/201502.09.20152015
724/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441435,50niepoistenie cyklotrasa ročné poistné28.08.20152015
723/2015RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto34153004590,46ánokuchynský riad, nádoby a doplnky do termoboxov ŠJ28.08.20152015
722/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.7.2015-16.8.2015
28.08.20152015
721/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.7.2015-16.8.2015
28.08.20152015
720/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037014,60ánovodné, stočné Dolný cintorín
17.5.2015-16.8.2015
28.08.20152015
719/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037022,46ánovodné, stočné Dom smútku
17.2.2015-16.8.2015
28.08.20152015
718/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.07.2015 - 19.08.201528.08.20152015
717/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912687,66ánoinštalácia, konfigurácia SW - PC ŠJ28.08.20152015
716/2015Národný ústav celoživotného vzdelávaniaTomášikova 4, 82103 Bratislava-Ružinov0069943820,00nieškolenie Odmeň. a prac.-právne vzťahy - školstvo27.08.20152015
715/2015IDEA Nábytok a.r.o.Mečíková 54, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves465986181570,50ánododávka stoličiek ZŠ26.08.20152015
714/2015Marián TENCER-PROMONTBrehy 177, 96801 Nová Baňa4309964525,00niedoprava stoličiek z IDEA Nábytok Bratislava - Rovinka ZŠ26.08.20152015
713/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 81109 Bratislava-Staré Mesto3636151893,77ánovytýčenie VN kábla v chodníku p.č.1676/1 na Školskej ul.
pred ZŠ
25.08.20152015
712/2015BUGÁR, s.r.o.Bratislavská 21, 93101 Šamorín36264482562,00ánooprava prepadnutého kanaliz. potrubia v priestoroch ZŠ25.08.20152015
711/2015Anton KanisRovinka 0, 90041 Rovinka33837147580,00niedodávka a osadenie a betonáž čist. med. s mriežkou
Okružná ul.
24.08.20152015
710/2015Anton KanisRovinka 0, 90041 Rovinka33837147620,00nievyvŕtanie trativodu Okružná ul.24.08.20152015
709/2015DENMAX, s.r.o.Spojná 437/13, 90042 Dunajská Lužná46100016950,00niedemontáž a montáž plotu, úprava terénu v objekte TJ24.08.20152015
708/2015GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.M.R.Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín438974521480,00ánoumývačka riadu pre ZŠ24.08.20152015
707/2015LAWEX, spol. s r.o.Sládkovičova 41, 97405 Banská Bystrica3603780012250,00ánokonvektomat s príslušenstvom ŠJ - úhrada VZ a dotácia BSK24.08.20152015
706/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO21.08.20152015
705/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objejktu 08 2015 ZS21.08.20152015
704/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 08/201521.08.20152015
703/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270101,44ánotelef. poplatky OÚ21.08.20152015
702/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370365,56ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
16.6.2015-15.7.2015
17.08.20152015
701/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370271,94ánovodné, stočné KD 16.6.2015-15.7.201517.08.20152015
700/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733259,60ánoel.energia RIVER 1.7.-31.7.201517.08.20152015
699/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131168,00ánoKomplexná školská agenda - licencia ZŠ17.08.20152015
698/2015EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka359039881189,00ánostavebné práce "Oprava havárie strechy na Dome smútku v Rovinke"14.08.20152015
697/2015SPOĽAHNI SA, s.r.o.Grobská 39, 90027 Bernolákovo4752084154,00ánoservis čerpacej technológie - pieskový filter TJ14.08.20152015
696/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015273,93ánovývoz KO 07/201514.08.20152015
695/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350231,78ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ14.08.20152015
694/2015PENTA SK s.r.o.Stará Ivánska cesta 1 C, 82104 Bratislava-Ružinov35899468519,49ánomateriál k diaľkovému prepojeniu - čipy ŠJ, MŠ, ZŠ13.08.20152015
693/2015Com-Klíma s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno35936495999,20ánododávka a montáž rozvod. chladu, inštalač. materiálu, úprava elektroinštaqlácie12.08.20152015
692/2015Miroslav CettlHolíčska 17, 85105 Bratislava-Petržalka41117123706,49nieinštalat. práce MŠ11.08.20152015
691/2015SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.Seberíniho 9, 82103 Bratislava-Ružinov36675121268,80ánomateriál na opravu multifunkčného ihriska ZŠ10.08.20152015
690/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469323,70ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 07/201510.08.20152015
689/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061688,92ánovývoz KO10.08.20152015
688/2015SreS, s.r.o.Staré Grunty 7, 84104 Bratislava-Karlova Ves467447381437,12ánomonitory k PC 12 ks ZŠ10.08.20152015
687/2015Baribal s.r.o.Kežmarská cesta 2134 21, 05401 Levoča44984740414,00ánostavebnice, hračky - MŠ10.08.20152015
686/2015NOMiland, sr.o.Magnezitárska 11, 04013 Košice-Ťahanovce361743192198,80ánointeriérové vybavenie MŠ
stoly, stoličky, matrace
10.08.20152015
685/2015SPOĽAHNI SA, s.r.o.Grobská 39, 90027 Bernolákovo47520841138,00ánoservis čerpacej technológie - pieskový filter TJ10.08.20152015
684/2015Com-Klíma s.r.o.A. Jedlíka 4554, 94501 Komárno359364951000,00ánododávka klimatizačného zariadenia OÚ10.08.20152015
683/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 07/201507.08.20152015
682/2015R-PRPJECT INVEST, s.r.o.Pečnianska 27, 85101 Bratislava-Petržalka438319155452,80ánoprojektová dokumentácia "Stavebné úpravy jestvujúcej turistickej trasy, objekt SO 101-00 Úprava turistickej trasy"06.08.20152015
681/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 08/201506.08.20152015
680/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 08/201506.08.20152015
679/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 08/201506.08.20152015
678/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 08/201506.08.20152015
677/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 08/201506.08.20152015
676/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 08/201506.08.20152015
675/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 08/201506.08.20152015
674/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 01/201506.08.20152015
673/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 08/201506.08.20152015
672/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 07 /201506.08.20152015
671/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943118,57ánouloženie a likvidácia KO 07/201506.08.20152015
670/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 07/201506.08.20152015
669/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649836,31ánonákup potravín
ŠJ fa 167/2015
05.08.20152015
668/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634439,90ánonákup potravín
ŠJ fa 166/2015
05.08.20152015
667/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto2265314780,17ánonákup potravín
ŠJ fa 165/2015
05.08.20152015
666/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634447,88ánonákup potravín
ŠJ fa 164/2015
05.08.20152015
665/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109790,68ánonákup mäsa
ŠJ fa 163/2015
05.08.20152015
664/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583743,06ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 164/2015
05.08.20152015
663/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634463,48ánonákup potravín
ŠJ fa 161/2015
05.08.20152015
662/2015UNIMAR TRADE s.r.o.Hlavná 340/2, 90041 Rovinka4722586632,16ánonákup potravín
ŠJ fa 160/2015
05.08.20152015
661/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342224,98ánoodber PHM 07/201505.08.20152015
660/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 07/201505.08.20152015
659/2015Vidor Kelemen - klampiarOkružná 184/71, 90041 Rovinka309+41784672,00ánooprava strechy KD05.08.20152015
658/2015Ozaniak ŠtefanSadová 616/1, 90041 Rovinka34779841570,00niemontáž kuchyne, opravy nábytku ZŠ05.08.20152015
657/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 07/201505.08.20152015
656/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 08/201505.08.20152015
655/2015RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto34153004460,00áno dvojdrez
kuchyn. vybavenie pre ZŠ
04.08.20152015
654/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto00585441453,30niepoistenie cyklocesta ročné poistné05.08.20152015
653/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 07/201504.08.20152015
652/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113136,97ánokancelárske potreby ZŠ04.08.20152015
651/2015OFFICE DEPOT s.r.o.Prievozská 4, 82109 Bratislava-Ružinov36192384313,92ánokorková nástenka 24 ks ZŠ03.08.20152015
650/2015Daffer spol. s r.o.Včelárska 1, 97101 Prievidza363204393472,50ánointeriérové vybav. ZŠ
stoly, stoličky
03.08.20152015
649/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov3581525669,00ánoplyn ZŠ preddavok 08/201503.08.20152015
648/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 08/201503.08.20152015
647/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113122,84ánokancelárske potreby MŠ03.08.20152015
646/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 07/201503.08.20152015
645/2015DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909912,14ánooprava VO03.08.20152015
644/2015Interrier Invest s.r.oKukučínova 23, 04001 Košice-Juh36190381174,17ánokoberec MŠ31.07.20152014
643/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.6.2015-16.7.2015
30.07.20152014
642/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.6.2015-16.7.2015
30.07.20152014
641/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.06.2015 - 19.07.201530.07.20152014
640/2015Čistenie kanalizácií Alena BedečováJ. Csemáka 3904 1, 90301 Senec47645521108,00niečistenie kanalizácie pri objekte ZŠ30.07.20152014
639/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787150,00ánoochrana objejktu 07 2015 ZS30.07.20152014
638/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 07/201530.07.20152014
637/2015Comfort Clean s.r.o.Belinského 6, 85101 Bratislava-Petržalka4565723872,00ánotepovanie kobercov MŠ29.07.20152014
636/2015PROXEN s.r.o.Trnavská cesta 1371 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto457009917665,55ánoústredňa EPS rozhlasu ZŠ29.07.20152014
635/2015Skanska SK a.s.Krajná 29, 82104 Bratislava-Ružinov31611788269865,34ánostavebné práce Cyklocesta Rovinka /Z2231012008003/ ITMS projektu 22310120080, budovanie a rozvoj cyklotrasy a webová aplikácia29.07.20152014
634/2015MANUTAN Slovakia s.r.o.Galvaniho 7 B, 82104 Bratislava-Ružinov35885815550,80ánokorková tabuľa ZŠ27.07.20152014
633/2015Rottner Security Slovensko, s.r.o.Gagarinova 10 B, 82105 Bratislava-Ružinov45711615117,32ánoskrinky na kľúče ZŠ27.07.20152014
632/2015DATS Slovakia, s.r.o.Rovinka 0, 90041 Rovinka36743909843,38ánooprava VO24.07.20152014
631/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270105,13ánotelef. poplatky OÚ22.07.20152014
630/2015JV INTERSAD s.r.o.Na pažiti 6, 90021 Svätý Jur176383482348,23ánovýrub stromov cyklocesta20.07.20152014
629/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva3662000910,80ánoškolenie vodičov20.07.20152014
628/2015ONE s.r.o.Krásnohorská 8, 85107 Bratislava-Petržalka4441222376,80ánokomatex tabuľa cyklocesta20.07.20152014
627/2015MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoštvrťročný servis zariad. EZS, EPS, PER v KD20.07.20152014
626/2015ESET spol. s.r.o.Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka31333532276,48áno20.07.20152014
625/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov3679733258,94ánoel.energia RIVER 1.6.-30.6.201520.07.20152014
624/2015Extreme Digital Zrt.Szentendrei út 89 95, 01033 Budapest4020247572127,10ánovysavač MŠ15.07.20152014
623/20152U s.r.oTrnavská cesta 70, 82102 Bratislava-Ružinov17315786123,00ánoznak SR, portrét prezidenta ZŠ15.07.20152014
622/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 06/201515.07.20152014
621/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342277,85ánoodber PHM 06/201513.07.20152014
620/2015AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o.Osvetová 24, 82105 Bratislava-Ružinov36357065298,80ánovývovz odpadu13.07.20152014
619/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto3574787146,67ánopripojovací poplatok - ochrana objejktu ZS13.07.20152014
618/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871360,00ánopripojovací poplatok - ochrana objejktu ZS13.07.20152014
617/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869031,86ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ13.07.20152014
616/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869024,05ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ10.07.20152014
615/2015Sloboda zvieratMlynské nivy 37, 82109 Bratislava-Ružinov3194820136,00nieodchyt a umiestnenie túlavých psov10.07.20152014
614/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649873,37ánonákup potravín
ŠJ fa 159/2015
10.07.20152014
613/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147213,16ánonákup potravín
ŠJ fa 158/2015
10.07.20152014
612/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344159,58ánonákup potravín
ŠJ fa 157/2015
10.07.20152014
611/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172127,86ánonákup potravín
ŠJ fa 156/2015
10.07.20152014
610/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172132,98ánonákup potravín
ŠJ fa 155/2015
10.07.20152014
609/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436323,99ánonákup mlieka
ŠJ fa 154/2015
10.07.20152014
608/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583772,30ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 153/2015
10.07.20152014
607/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498224,88ánonákup potravín
ŠJ fa 152/2015
10.07.20152014
606/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147200,17ánonákup potravín
ŠJ fa 151/2015
10.07.20152014
605/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344294,65ánonákup potravín
ŠJ fa 150/2015
10.07.20152014
604/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498179,64ánonákup potravín
ŠJ fa 149/2015
10.07.20152014
603/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147136,77ánonákup potravín
ŠJ fa 148/2015
10.07.20152014
602/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363153,28ánonákup mlieka
ŠJ fa 147/2015
10.07.20152014
601/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344318,74ánonákup potravín
ŠJ fa 146/2015
10.07.20152014
600/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172184,37ánonákup potravín
ŠJ fa 145/2015
10.07.20152014
599/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634452,74ánonákup potravín
ŠJ fa 144/2015
10.07.20152014
598/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837265,38ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 1432015
10.07.20152014
597/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649873,58ánonákup potravín
ŠJ fa 142/2015
10.07.20152014
596/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147129,29ánonákup potravín
ŠJ fa 141/2015
10.07.20152014
595/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344203,98ánonákup potravín
ŠJ fa 140/2015
10.07.20152014
594/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172159,72ánonákup potravín
ŠJ fa 139/2015
10.07.20152014
593/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837103,74ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 1382015
10.07.20152014
592/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698128,78ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 137/2015
10.07.20152014
591/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698157,55ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 136/2015
10.07.20152014
590/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109597,42ánonákup mäsa
ŠJ fa 135/2015
10.07.20152014
589/2015UNIMAR TRADE s.r.o.Hlavná 340/2, 90041 Rovinka4722586640,20ánonákup potravín
ŠJ fa 134/2015
10.07.20152014
588/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344212,35ánonákup potravín
ŠJ fa 133/2015
10.07.20152014
587/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147117,24ánonákup potravín
ŠJ fa 132/2015
10.07.20152014
586/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498103,03ánonákup potravín
ŠJ fa 131/2015
10.07.20152014
585/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172240,36ánonákup potravín
ŠJ fa 130/2015
10.07.20152014
584/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634421,24ánonákup potravín
ŠJ fa 129/2015
10.07.20152014
583/2015Slavka Ivančíková - AKULLČataj 244, 90083 Čataj4804726171,60ánonákup potravín ŠJ
ŠJ fa 128/2015
10.07.20152014
582/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498138,20ánonákup potravín
ŠJ fa 127/2015
10.07.20152014
581/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017265,99ánonákup potravín
ŠJ fa 126/2015
10.07.20152014
580/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649868,52ánonákup potravín
ŠJ fa 125/2015
10.07.20152014
579/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147119,27ánonákup potravín
ŠJ fa 124/2015
10.07.20152014
578/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344271,80ánonákup potravín
ŠJ fa 123/2015
10.07.20152014
577/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172165,85ánonákup potravín
ŠJ fa 122/2015
10.07.20152014
576/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344364,68ánonákup potravín
ŠJ fa 120/2015
10.07.20152014
575/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172396,64ánonákup potravín
ŠJ fa 119/2015
10.07.20152014
574/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498127,82ánonákup potravín
ŠJ fa 118/2015
10.07.20152014
573/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147191,10ánonákup potravín
ŠJ fa 117/2015
10.07.20152014
572/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634414,35ánonákup potravín
ŠJ fa 116/2015
10.07.20152014
571/2015Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 1152015
10.07.20152014
570/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837343,56ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 114/2015
10.07.20152014
569/2015Double N, s.r.o.Pestovateľská 9, P.O.Box 134, 82104 Bratislava-Ružinov3584890183,06ánočistiace potreby Tutti Bambini09.07.20152014
568/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159014953,36ánovývoz KO 06/201509.07.20152014
567/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469299,28ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 06/201508.07.20152014
566/2015LACNO, s.r.o.Stará Vajnorská 11, 83104 Bratislava-Nové Mesto4799295639,87ánoventilátor 3 ks07.07.20152014
565/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 06/201507.07.20152014
564/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 06/201507.07.20152014
563/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 07/201507.07.20152014
562/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 01/201507.07.20152014
561/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 07/201507.07.20152014
560/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728158,79ánoel.energia Zberný dvor 07-09/201507.07.20152014
559/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281772,65ánoel.energia TJ 07-11/201507.07.20152014
558/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 07/201507.07.20152014
557/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281383,38ánoel.energia VO Zasihlie D 07-09/201507.07.20152014
556/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto366772811444,32ánoel.energia VO Hlavná ul. 07-09/201507.07.20152014
555/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281626,30ánoel.energia ZŠ 07-09/201507.07.20152014
554/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281749,92ánoel.energia MŠ 07-09/201507.07.20152014
553/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281121,66ánoel.energia Dom smútku 07-09/201507.07.20152014
552/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281240,17ánoel.energia VO pri VÚ. 07-09/201507.07.20152014
551/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 07/201507.07.20152014
550/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 07/201507.07.20152014
549/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281525,00ánoel.energia Centrum obce Benalex 07-09/201507.07.20152014
548/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 07/201507.07.20152014
547/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 07/201507.07.20152014
546/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728158,58ánoel.energia objekt VPS 07-09/201507.07.20152014
545/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281836,22ánoel.energia KD 07-09/201507.07.20152014
544/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281124,87ánoel.energia VO 17 RD 07-09/201507.07.20152014
543/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281179,67ánoel.energia zdrav. stredisko 07-09/201507.07.20152014
542/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281615,89ánoel.energia OÚ 07-09/201507.07.20152014
541/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281144,98ánoel.energia Včielka 07-09/201507.07.20152014
540/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728195,13ánoel.energia cintorín dolný 07-09/201507.07.20152014
539/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281498,98ánoel.energia VO Školská ul. 07-09/201507.07.20152014
538/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 07/201506.07.20152014
537/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 07/201506.07.20152014
536/2015DK PLAST s.r.o.Kútniky 0, 92901 Kútniky367414184783,70ánožalúzie ZŠ06.07.20152014
535/2015Euro Data SK, a.s.Kvačalova 5, 01004 Žilina4427187543,70ánotoner ZŠ06.07.20152014
534/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061647,88ánovývoz KO06.07.20152014
533/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 06 /201503.07.20152014
532/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov31331131290,54ánokancelárske potreby OÚ03.07.20152014
531/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746944458,71ánouloženie a likvidácia KO 06/201503.07.20152014
530/2015Ing. Ivan ČárskyEisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves3363065866,00niespráva PC učebne ZŠ 06/201503.07.20152014
529/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 06/201502.07.20152014
528/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 06/201502.07.20152014
527/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov3581525669,00ánoplyn ZŠ preddavok 07/201502.07.20152014
526/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 07/201502.07.20152014
525/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 06/201502.07.20152014
524/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 06/201501.07.20152014
523/2015ISPER Slovakia, s.r.o.Jasovská 22, 85107 Bratislava-Petržalka4666055178,60áno- prístup do siete internet Tutti Bambini 07-09/201501.07.20152014
522/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava31345638810,60ánomontáž interakktívnych tabúľ a projektorov29.06.20152014
521/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370396,76ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
20.5.2015-15.6.2015
29.06.20152014
520/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370227,35ánovodné, stočné KD
20.5.2015-15.6.2015
29.06.20152014
519/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.5.2015-16.6.2015
29.06.20152014
518/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.5.2015-16.6.2015
29.06.20152014
517/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.05.2015 - 19.06.201529.06.20152014
516/2015KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance GroupRajská 15, 81108 Bratislava-Staré Mesto005854411470,27niepoistenie majetku obce 15.7.2015 - 15.1.201629.06.20152014
515/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo3587435097,63ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ26.06.20152014
514/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871846,70ánoRegionálne školstvo právo jún 2015 ZŠ26.06.20152014
513/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 05/201526.06.20152014
512/2015AITEC, s.r.o.Slovinská 12, 82104 Bratislava-Ružinov43829171352,88ánoučebnice ZŠ26.06.20152014
511/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka31103031180,00nieprac. stretnutie predstaviteľov samosprávy
23.9. - 25.9.2015
24.06.20152014
510/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563843,20ánoservis kopírky ZŠ24.06.20152014
509/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746941510,50ánočlenský príspevok ZOHŽO na r. 201523.06.20152014
508/2015Water & coffee, s.r.o.Stará Vajnorská 17, 83104 Bratislava-Nové Mesto3587869019,12ánoprenájom tlakovej flaše na vodu OÚ22.06.20152014
507/2015REATEK, s.r.o.Klincová 37, 82108 Bratislava-Ružinov46177868246,00ánoservis detského interiérového ihriska22.06.20152014
506/2015Miroslav ChladnýMalá Bytča 126, 01401 Bytča10958274500,00nievýsek krovín - cyklocesta Rovinka22.06.20152014
505/2015Redfrog s.r.o.Topoľčianska 22, 85105 Bratislava-Petržalka44394357949,10nietelovýchovné potreby pre ZŠ19.06.20152014
504/2015KOSENIE s.r.o.Malinovského 316, 91621 Čachtice46377701576,00ánotrávové osivo, osev - futbal.ihrisko19.06.20152014
503/2015KOSENIE s.r.o.Malinovského 316, 91621 Čachtice46377701778,80ánoúdržba zelene - futbal.ihrisko19.06.20152014
502/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava3569727095,02ánotelef. poplatky OÚ19.06.20152014
501/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 06/201518.06.20152014
500/2015Západoslovenská distribučná, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36361518335,52ánonavýšenie kapacity odber. miesta ŠJ - z dôvodu zapojenia konvektomat18.06.20152014
499/2015ČEZ Slovensko, s.r.o.Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Ružinov367973325,48ánoel.energia Piza Pazza 29.5.-31.5.201517.06.20152014
498/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061695,76ánovývoz KO16.06.20152014
497/2015Watching.sk s.r.o.Koprivnická 15, 84101 Bratislava-Dúbravka46300708550,00nieobhliadka a vypracovanie ornitologického posudku - 2 exempl.
k.ú. Rovinka - cyklocesta
15.06.20152014
496/2015Slovenská legálna metrológia, n.o.Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica37954521162,00ánovlhkomer, meradlá teploty pre ŠJ15.06.20152014
495/2015A J Produkty a.s.Bulharská 42, 91702 Trnava3626851814,40ánopredeľovač zásuvky - kovová kartotéka15.06.20152014
494/20152U s.r.oTrnavská cesta 70, 82102 Bratislava-Ružinov17315786125,52ánozástavy SR, EÚ, Rovinky pre OÚ15.06.20152014
493/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín3411590195,76ánovývoz odpadu ŠJ 05/201515.06.20152014
492/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344278,40ánonákup potravín
ŠJ fa 113/2015
12.06.20152014
491/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498102,22ánonákup potravín
ŠJ fa 112/2015
12.06.20152014
490/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147124,10ánonákup potravín
ŠJ fa 111/2015
12.06.20152014
489/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017268,77ánonákup potravín
ŠJ fa 110/2015
12.06.20152014
488/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344179,77ánonákup potravín
ŠJ fa 109/2015
12.06.20152014
487/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363118,22ánonákup mlieka
ŠJ fa 108/2015
12.06.20152014
486/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109882,84ánonákup mäsa
ŠJ fa 107/2015
12.06.20152014
485/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698157,55ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 106/2015
12.06.20152014
484/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498130,32ánonákup potravín
ŠJ fa 105/2015
12.06.20152014
483/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147157,28ánonákup potravín
ŠJ fa 104/2015
12.06.20152014
482/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017246,78ánonákup potravín
ŠJ fa 103/2015
12.06.20152014
481/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498127,38ánonákup potravín
ŠJ fa 102/2015
12.06.20152014
480/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147100,54ánonákup potravín
ŠJ fa 101/2015
12.06.20152014
479/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok31654363153,32ánonákup mlieka
ŠJ fa 100/2015
12.06.20152014
478/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344181,86ánonákup potravín
ŠJ fa 99/2015
12.06.20152014
477/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172207,82ánonákup potravín
ŠJ fa 98/2015
12.06.20152014
476/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017289,28ánonákup potravín
ŠJ fa 97/2015
12.06.20152014
475/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača31445837276,00ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 96/2015
12.06.20152014
474/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691243,20ánoservisná podpora programu ŠJ - žetóny11.06.20152014
473/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350188,27ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ11.06.20152014
472/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734168,00ánoškolenie k programu Korwin 04.6.201505/201511.06.20152014
471/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 05/201510.06.20152014
470/2015SKLENÁRSTVO-JANÍCSEKDun. Lužná 341, 90042 Dunajská Lužná31110070165,00nievýroba a montíž dvojskiel zasadačka OÚ
10.06.20152014
469/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015035,10ánovývoz KO 05/201510.06.20152014
468/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469313,86ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 05/201510.06.20152014
467/2015Poradca podnikateľa,spol. s.r.o.Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 13159250359,16ánopublikácia Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné r.201608.06.20152014
466/2015Ing. Ivan ČárskyEisnerova 11, 84107 Bratislava-Devínska Nová Ves33630658132,00niespráva PC učebne ZŠ 04,05/2015
08.06.20152014
465/2015Mobilita servis, spol. s r.o.Technická 6, 82104 Bratislava-Ružinov3569301119,20ánodržiak VO08.06.20152014
464/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie - Elektronické trhovisko05.06.20152014
463/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342308,29ánoodber PHM 05/201504.06.20152014
462/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370363,32ánovodné, stočné MŠ, ŠJ
18.4.2015-19.5.2015
04.06.20152014
461/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava35850370298,68ánovodné, stočné KD
18.4.2015-19.5.2015
04.06.20152014
460/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 06/201504.06.20152014
459/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 06/201504.06.20152014
458/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943057,68ánouloženie a likvidácia KO 05/201504.06.20152014
457/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 05 /201503.06.20152014
456/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 06/201503.06.20152014
455/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 06/201503.06.20152014
454/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 06/201503.06.20152014
453/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 06/201503.06.20152014
452/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 06/201503.06.20152014
451/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 06/201503.06.20152014
450/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 06/201503.06.20152014
449/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 06/201503.06.20152014
448/2015Dezider Németh - montáž, opravy a revízie výťahovHorný diel 100/4, 93040 Štvrtok na Ostrove1170127759,75ánoservis výťahu KD 05/201503.06.20152014
447/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 05/201503.06.20152014
446/2015Agentúra MakileHrobákova 22, 85102 Bratislava-Petržalka47953543200,00niedetské predstavenie "Sestričky notičky"03.06.20152014
445/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 06/201502.06.20152014
444/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov3581525674,00ánoplyn ZŠ preddavok 06/201502.06.20152014
443/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 05/201502.06.20152014
442/2015VODATECH, s.r.o.Nová 1104 30, 94657 Svätý Peter3674790448,00ánoservisné práce - oprava telefónu OÚ02.06.20152014
441/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka358131309,60ánopredložka OÚ 05/201501.06.20152014
440/2015TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.Gajova , 81109 Bratislava3134563891,20ánotoner ZŠ01.06.20152014
439/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871845,00ánoúčastnícky poplatok - medz. konferencia "Učiteľ nie je Google" ZŠ01.06.20152014
438/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912499,20ánobezkontaktné žetóny ŠJ29.05.20152014
437/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912504,00ánobezkontaktné žetóny ŠJ29.05.20152014
436/2015Loira s.r.o.P.O.Hviezdoslava 2159 2, 95501 Topoľčany46344519516,00ánoenergetický certtifikát ZŠ - energetický štítok27.06.20152014
435/2015UNIPRASTAV, s.r.o.Prievidzská 126/79, 97246 Čereňany31620469-28111,58ánonadstavba a stavebné úpravy ZŠ dobropis k faktúre č.201503-0227.05.20152014
434/2015RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto34153004429,30ánovýlevka, teplomer ŠJ27.05.20152014
433/2015RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto34153004940,80ánovozík ŠJ27.05.20152014
432/2015Distribučná agentúra AD REMMánesovo námestie 6, 85101 Bratislava-Petržalka11782889794,64ánoučebnice angl. jazyk ZŠ27.05.20152014
431/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037037,90ánovodné, stočné ZŠ 20.04.2015 - 19.05.201525.05.20152014
430/2015MP Elektronik spol. s r.o.Bohúňova 22, 81104 Bratislava-Staré Mesto35692944270,72ánoštvrťročný servis zariad. EZS, EPS, PER v KD25.05.20152014
429/2015Viliam Turan TURANCARBratislavská 29, 94901 Nitra22679057550,00ánoprepravné ZŠ Rovinka - Kittsee25.05.20152014
428/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303121,00nieškolenie Mzdová účtovníčka v r. 201525.05.20152014
427/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037020,05ánovodné, stočné OÚ
17.4.2015-16.5.2015
21.05.20152014
426/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037086,93ánovodné, stočné zdrav. stredisko
17.4.2015-16.5.2015
21.05.20152014
425/2015Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 82646 Bratislava3585037014,60ánovodné, stočné Dolný cintorín
17.2.2015-16.5.2015
21.05.20152014
424/2015Orange Slovensko, a.s.Prievozská 6/A, 82109 Bratislava35697270102,48ánotelef. poplatky OÚ21.05.20152014
423/2015Advokátska kancelária Four Legal s.r.o.Trnavská cesta 27 B, 83104 Bratislava-Nové Mesto47865873840,00ánoprávne služby 04/201521.05.20152014
422/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061662,70ánovývoz KO21.05.20152014
421/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113114,88ánokancelárske potreby ŠJ20.05.20152014
420/2015ŠEVT a.s.Plynárenská 6/6, 82109 Bratislava-Ružinov3133113188,78ánokancelárske potreby OÚ20.05.20152014
419/2015RAVI s.r.o.Drotárska cesta 9, 81102 Bratislava-Staré Mesto35747871191,72ánoochrana objektov OÚ a KD 05/201520.05.20152014
418/2015VODATECH, s.r.o.Nová 1104 30, 94657 Svätý Peter36747904108,00ánoservisné práce - ústredňa OÚ20.05.20152014
417/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303144,00nieškolenie Reklamné stavby - novela stav. zákona20.05.20152014
416/2015MGC - ServisFurdekova 14, 85103 Bratislava-Petržalka3488005430,00nieservis umývačka riadu ŠJ18.05.20152014
415/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš36006912172,80ánoservisná podpora programu ŠJ18.05.20152014
414/2015Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.Štefanovičova 20, 81104 Bratislava3590871898,00ánoŠkola a stravovane - ročné predplatné publikácia ŠJ
01.05.2015 - 30.04.2016
18.05.20152014
413/2015ECO-BAU-GLOBAL s.r.o.Veľká Mača 1031, 92532 Veľká Mača471140296345,90ánotlakové čistenie kanalizácie15.05.20152014
412/2015RM GASTRO - JAZ s.r.o.Rožňavská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto341530041370,10ánovýlevka, vozík ŠJ15.05.20152014
411/2015Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka36617661239,40ánotonery OÚ14.05.20152014
410/2015Magic Print s.r.o.Rovniankova 15, 85102 Bratislava-Petržalka3661766167,20ánotonery ŠJ14.05.20152014
409/2015D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537760,00niederatizácia KD, MŠ, OÚ, zdrav. stred.14.05.20152014
408/2015D-KOD s.r.o.Vojenská 14/15, 90041 Rovinka4455537740,00niederatizácia ZŠ14.05.20152014
407/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín341159015017,69ánovývoz KO 04/201514.05.20152014
406/2015Marius Pedersen, a.s.Súvoz 1, 91250 Trenčín34115901119,70ánovývoz odpadu ŠJ 04/201514.05.20152014
405/2015Prof&Partners s.r.o. č.licencie 365Púchovská 8, 83106 Bratislava-Rača46070885800,00nieoverenie účtovnej závierky r. 201414.05.20152014
404/2015VESNA, n.o.Smolenická 14, 85105 Bratislava-Petržalka4573915337,00nieškolenie - Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve14.05.20152014
403/2015Ozaniak ŠtefanSadová 616/1, 90041 Rovinka34779841115,00nieprahy a rozdeľovacie steny-paravany ZŠ13.05.20152014
402/2015Verejná informačná služba, spol. s r.o.Janka Alexyho 12, 03101 Liptovský Mikuláš3600691218,77ánoservisná podpora programu ŠJ12.05.20152014
401/2015Centaurium, s.r.o.Hlavná 209/104, 90041 Rovinka35927623318,66ánoupratovanie zdrav. strediska 04/201512.05.20152014
400/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344162,95ánonákup potravín
ŠJ fa 95/2015
12.05.20152014
399/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498114,18ánonákup potravín
ŠJ fa 94/2015
12.05.20152014
398/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172203,06ánonákup potravín
ŠJ fa 93/2015
12.05.20152014
397/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147132,63ánonákup potravín
ŠJ fa 92/2015
12.05.20152014
396/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634481,00ánonákup potravín
ŠJ fa 91/2015
12.05.20152014
395/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634423,40ánonákup potravín
ŠJ fa 90/2015
12.05.20152014
394/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583748,55ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 89/2015
12.05.20152014
393/2015Arthur Gilbord, s.r.o.Cajlanská 121 18, 90201 Pezinok45706034240,00ánonákup potravín
ŠJ fa 88/2015
12.05.20152014
392/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172106,34ánonákup potravín
ŠJ fa 87/2015
12.05.20152014
391/2015Slavka Ivančíková - AKULLČataj 244, 90083 Čataj4804726122,80ánonákup potravín ŠJ
ŠJ fa 86/2015
12.05.20152014
390/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344332,59ánonákup potravín
ŠJ fa 85/2015
12.05.20152014
389/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa1751649885,69ánonákup potravín
ŠJ fa 84/2015
12.05.20152014
388/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172160,88ánonákup potravín
ŠJ fa 83/2015
12.05.20152014
387/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147113,75ánonákup potravín
ŠJ fa 82/2015
12.05.20152014
386/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344198,01ánonákup potravín
ŠJ fa 81/2015
12.05.20152014
385/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498210,66ánonákup potravín
ŠJ fa 80/2015
12.05.20152014
384/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147102,93ánonákup potravín
ŠJ fa 79/2015
12.05.20152014
383/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172166,38ánonákup potravín
ŠJ fa 78/2015
12.05.20152014
382/2015BONI FRUCTI, spol. s r.o.Lipnická 3035/162, 90042 Dunajská Lužná3576698186,33ánonákup šk.ovocia a šťavy
ŠJ fa 77/2015
12.05.20152014
381/2015Arpád Bognár Mäso údeninyEliášovce 284, 93038 Nový Život14149109779,20ánonákup mäsa
ŠJ fa 76/2015
12.05.20152014
380/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava3142634420,88ánonákup potravín
ŠJ fa 67/2015
12.05.20152014
379/2015Tatranská mliekareň a.s. Nad traťou 26 060 KežmarokNad traťou 26, 06001 Kežmarok3165436324,00ánonákup mlieka
ŠJ fa 74/2015
12.05.20152014
378/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky4551017234,85ánonákup potravín
ŠJ fa 73/2015
12.05.20152014
377/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498109,48ánonákup potravín
ŠJ fa 72/2015
12.05.20152014
376/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344168,69ánonákup potravín
ŠJ fa 71/2015
12.05.20152014
375/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172142,50ánonákup potravín
ŠJ fa 70/2015
12.05.20152014
374/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147166,91ánonákup potravín
ŠJ fa 69/2015
12.05.20152014
373/2015Deák, spol. s r.o.Veľká Mača 1122, 92532 Veľká Mača3144583783,23ánonákup mrazenej hydiny
ŠJ fa 68/2015
12.05.20152014
372/2015Peško & Turner s.r.o.Čulenova 16, 91700 Trnava31426344298,98ánonákup potravín
ŠJ fa 67/2015
12.05.20152014
371/2015Pavol Kováčik - ATRAKríková 14142/2, 82107 Bratislava-Vrakuňa17516498223,49ánonákup potravín
ŠJ fa 66/2015
12.05.20152014
370/2015CITYFOOD s.r.o.Jazdecká 5236/1, 94001 Nové Zámky45510172151,84ánonákup potravín
ŠJ fa 65/2015
12.05.20152014
369/2015Ing. Ladislav LičkoSibírska 1598/15, 83102 Bratislava-Nové Mesto22653147284,24ánonákup potravín
ŠJ fa 64/2015
12.05.20152014
368/2015Regionálne združenie obcí Podunajskej oblastiHlavná 324/166 A, 90041 Rovinka3110303122,00nieškolenie - Novela zákona o odpadoch12.05.20152014
367/2015Divadlo JajaPúpavová 37, 84104 Bratislava-Karlova Ves0400,00niebábkové predstavenie "Prešporská povesť"11.05.20152014
366/2015Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov35763469322,32ánotelef.poplatky OÚ, MŠ, ŠJ, ZŠ, KD 04/201511.05.20152014
365/2015DATALAN, a.s.Galvaniho 17 A, 82104 Bratislava-Ružinov35810734153,60ánopodpora programu Korwin 04/201507.05.20152014
364/2015CanTechnology, s.r.o.Ibišteková 500/9, 85110 Bratislava-Čunovo35874350192,58ánoprenájom kopírovacieho zariadenia - odpočet OÚ07.05.20152014
363/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728127,63ánoel.energia VO Agátová ul. 05/201507.05.20152014
362/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728145,88ánoel.energia VO Záhradná ul. 05/201507.05.20152014
361/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281290,08ánoel.energia VO Zasihlie A,B VO Rovinka Park 05/201507.05.20152014
360/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281381,27ánoel.energia VO Okružná ul. 05/201507.05.20152014
359/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728135,00ánoel.energia VO ulica za Novou Rovinkou 05/201507.05.20152014
358/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281125,73ánoel.energia VO Nová Rovinka parc .č. 184 1a) 1b) 05/201507.05.20152014
357/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281258,75ánoel.energia VO Trhové polia za Bataxom 05/201507.05.20152014
356/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto36677281131,29ánoel.energia VO Predium 05/201507.05.20152014
355/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728138,51ánoel.energia VO pri MŠ 05/201507.05.20152014
354/2015ZSE Energia, a.s.Čulenova 6, 00000 Bratislava-Staré Mesto3667728130,00ánoel.energia VO Púpavová ul. 05/201507.05.20152014
353/2015BATAX, spol. s r.o.Hlavná 34/27, 90041 Rovinka31450342264,12ánoodber PHM 04/201507.05.20152014
352/2015Ing. František Wagner PhD. - GartenRovinka 0, 90041 Rovinka41467647990,00nierez stromu - Platan06.05.20152014
351/2015Frig-Product spol.s r.o.Gazdovský rad 41, 93101 Šamorín3140845144,40ánoobhliadka a vydanie potvrdenia o tech. stave výparník ŠJ06.05.20152014
350/2015Benedikt Vércse, malliar a natieračPóšfa 97, 93034 Holice40812693125,00niemaľovanie 2 autobus.zastávok06.05.20152014
349/2015Marta KelemenováOkružná 184/71, 90041 Rovinka454061461000,00niespráva KD 04/201506.05.20152014
348/2015JF, spol. s r.o.Záhradná 4, 96212 Detva36620009162,00ánozabezpečenie BOZP a PO, prac.zdrav.služby 04 /201506.05.20152014
347/2015ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvoKošariská 192/42, 90042 Dunajská Lužná0019061644,46ánovývoz KO06.05.20152014
346/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov358152562815,00ánozberná faktúra plyn 05/201506.05.20152014
345/2015Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Mlynské nivy 44 a, 82511 Bratislava-Ružinov35815256177,00ánoplyn ZŠ preddavok 05/201506.05.20152014
344/2015Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstveGazdovský rad 41/37 A, 93101 Šamorín340746943174,79ánouloženie a likvidácia KO 04/201506.05.20152014
343/2015regionPRESS, s.r.o.Študentská 2, 91701 Trnava3625241750,22ánoinzercia v novinách Senecko
predaj solária a biliard.stola
05.05.20152014
342/2015ELMIK Vráble s.r.o.Staničná 502, 95201 Vráble4609367296,00ánoreproduktory MR05.05.20152014
341/2015ŠKP servis s.r.o.Záporožská 8, 85101 Bratislava-Petržalka35813130