Oficálna stránka obce

Evidencia podnetov, digitálny územný plán

12. septembra 2018

V rámci zvyšovania informovanosti občanov a prehľadnejšiemu a efektívnejšiemu riešeniu podnetov zo strany občanov boli vytvorené ako súčasť mapového portálu 2 nové zložky a to Podnety a Vektorový územný plán. Zároveň boli spracované videonávody, ktoré by mali uľahčiť prácu v mapovom portály.

V zložke Podnety môžete prehľadne priamo na mape vyznačiť konkrétny problém, ktorý Vás v obci trápi ako napr. nefunkčné lampa verejného osvetlenia, pokazený rozhlas, diery na cestách, znečistené verejné priestranstvo a pod. Zároveň na každý Váš podnet dostanete spätnú väzbu zo strany obce ako sa daný problém rieši a tým pádom sa nemusíte viacerí dopytovať na to isté, ale v portály už nájdete odpoveď na Váš problém. Mapovanie podnetov nie je všeliekom a neznamená to, že automaticky bude každý problém hneď vyriešený, umožní to však obci lepšie plánovať a zameriavať sa na oblasti, ktoré občanov najviac trápia. Niekoľko stoviek aktívnych občanov dokáže obci veľmi napomôcť pri odhaľovaní nedostatkov a poukázať na problémy, ktoré by svojimi kapacitami obec nikdy nenašla.

V zložke Vektorový územný plán je jedným z podkladov zdigitalizovaný konsolidovaný územný plán. Pomocou tohto nástroja si viete priamo nájsť napr. v akej funkčnej ploche sa nachádza ten, ktorý pozemok alebo čo znamenajú jednotlivé funkčné plochy. Tento územný plán je premietnutý na katastrálny podklad.

 

  •  
  •  

Last modified: 11. septembra 2018