Oficálna stránka obce

Dočasné uzavretie zberného dvora Rovinka

8. augusta 2017

Z dôvodu rozsiahlej plánovanej rekonštrukcie zberného dvora Vás chceme informovať, že zberný dvor v Rovinke bude v čase

od 8. 8. 2017 do odvolania uzavretý!!!

V tomto termíne bude prebiehať zber na dočasnom zbernom mieste na voľnej ploche hneď vedľa zberného dvora na Železničnej ulici, kde bude možné odovzdať v obmedzenom množstve len:

  • biologicky rozložiteľný odpad (pokosená tráva z udržiavaných trávnikov), samostatný kontajner,
  • drobný stavebný odpad (ide o drobný stavebný odpad z domácností, ktorý je spoplatnený – VZN č. 2/2016), samostatný kontajner,
  • kríky, konáre, drevený odpad (nie znečistené korene stromov, nie drevo obsahujúce kovové prvky), voľná plocha,
  • papier, kartóny, samostatný kontajner,
  • tvrdený plast, polystyrén, určená plocha.

Nebude možné odovzdať: elektrospotrebiče, prípadne iný komunálny odpad, ktorý v tomto oznámení nie je uvedený.

Pri príchode na zberné miesto ste povinní ohlásiť sa zamestnancovi na zbernom dvore, ktorý Vás usmerní.

Žiadame všetkých občanov, aby iný odpad, ako je v tomto oznámení určený, na zberné miesto nenosili, nakoľko im nebude prevzatý.

Ďakujeme za pochopenie.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 29. októbra 2017