Oficálna stránka obce

Dočasné uzatvorenie Hrádznej ulice

2. septembra 2019

Oznamujeme občanom, že v dňoch 04. – 05. 09. 2019, bude z dôvodu budovania trativodu uzatvorená časť Hrádznej ulice pred domami so súp. č. 138 a 348 (viď mapa). To znamená, že prejazd z Okružnej ulice do lokality ulíc Hrádzna, Družstevná, Repková a im priľahlých ulíc nebude možný. Upozorňujeme preto občanov, aby sa v danej lokalite riadili prenosným dopravným značením (bude rozmiestnené 03. 09. 2019 v popoludňajších hodinách), ktoré bude označovať trasu obchádzky. Prístup do lokality bude dočasne cez križovatku pri Obchodnom centre CITY PARK Rovinka (Billa).

  •  
  •  
  •  

Last modified: 2. septembra 2019