Oficálna stránka obce

Detské ihrisko za obecným úradom

8. augusta 2019

Dnes boli osadené všetky prvky detského ihriska za obecným úradom. Nakoľko ešte nie sú hotové terénne úpravy a dopadové plochy, ihrisko ešte nie je možné využívať. V záujme bezpečnosti detí je nutné rešpektovať vyznačený odstup od detského ihriska. Za pochopenie ďakujeme. Otvorenie ihriska bude oznámené.

  •  
  •  

Last modified: 8. augusta 2019