Oficálna stránka obce

Detské ihrisko Rovinka

20. októbra 2018

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky –
program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“

Obec Rovinka sa už v roku 2017 zapojila do výzvy na poskytnutie dotácie v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2017 so svojim projektom „Detské ihrisko Rovinka“. Táto výzva však bola zrušená. Začiatkom roku 2018 bola výzva vyhlásená opäť a tentokrát bola aj úspešne ukončená. V rámci nej bol úspešný aj projekt obce Rovinka na dobudovanie detského ihriska v areáli materskej školy, ktorý bol podporený v rámci Podprogramu č. 2 – výstavba detských ihrísk. Obec získala dotáciu 13 000 €, spolufinancovanie obce bude 1 292 €. Projekt pozostáva z doplnenia existujúceho detského ihriska o 8 nových herných prvkov a informačnú tabuľu s prevádzkovým poriadkom.

prevažovacia hojdačka

balančná troj-kladina

pružinová hojdačka

pieskovisko

pieskovisko s domčekom

 

herný panáčik s prehadzovadlom, košom na basketbal a prvkami montessori

herná zostava so šmýkačkou, lezeckou a lanovou stenou – 2 ks

informačná tabuľa

  •  
  •  

Last modified: 19. októbra 2018