Oficálna stránka obce

Detské ihrisko Gazdovská

23. mája 2021

Názov projektuDetské ihrisko Gazdovská
PoskytovateľNadácia Ekopolis
Dotačná schémagrantový program Dobrý sused
Trvanie projektu29.09.2020 – 29.03.2021
Celkové výdavky 15 000,00 € 
Výška grantu3 000,00 €
Cieľ projekturevitalizácia detského ihriska
Hlavné aktivity
  • demontáž pôvodného detského ihriska
  • osadenie nových herných prvkov
  • úprava dopadovej plochy

Popis projektu

V rámci projektu došlo k revitalizácií pôvodne súkromného detského ihriska, ktoré obec získala za symbolickú sumu. Nakoľko herné prvky pôvodného ihriska boli už poškodené a nezodpovedali ani normám na prevádzkovanie verejného detského ihriska, musela ich obec odstrániť a vybudovať ihrisko nanovo. Na demontáži herných prvkov a príprave priestoru na osadenie nových sa podieľali zamestnanci obce a dobrovoľníci. Potom nastúpila profesionálna firma, ktorá zabezpečila dodávku a montáž nových hracích prvkov tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné a technické normy kladené na detské ihriská. Deti sa môžu tešiť na novú vežu so šmykľavkou a preliezacím tunelom, pružinovú hojdačku v tvare ovečky, trojhojdačku s klasickým a baby sedákom ako aj hniezdom, v ktorom sa môže naraz hojdať až 5 detí. Netypickým prvkom je rotujúci kolotoč, ktorý obec umiestnila na detskom ihrisku medzi prvými na Slovensku. Na záver bolo treba doriešiť dopadovú plochu, ktorá bola po rokoch používania už čiastočne zničená a prerastená trávou. Vlastnými silami bola zničená geotextília nahradená novou. Dopadová plocha bola následne zasypaná príslušnou vrstvou riečneho štrku. Revitalizáciou detského ihriska a jeho otvorením pre širokú verejnosť sa vytvoril priestor, kde sa budú stretávať deti zo širšieho okolia, čo napomôže rozvoju vzájomných vzťahov v rámci susedskej komunity.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci programu Dobrý sused.
Projekt bol podporený darom v sume 4 000 € od spoločnosti K&K Pharmacy I. s. r. o.
Poďakovanie patrí p. Ondrejovi Trnovskému, p. Petrovi Benkovi a spoločnosti Benalex za darovanie pôvodného detského ihriska a pozemkov pod ním obci.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 23. mája 2021