Oficálna stránka obce

Detské centrum Polárka

14. júla 2021

Sme novootvorené súkromné detské centrum Polárka, poskytujúce celodennú komplexnú starostlivosť od troch do šiestich rokov v novom detskom centre rodinného typu s veľkým dvorom a záhradou. Naším cieľom je poskytnúť starostlivosť a vzdelávanie deťom na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni, ktorú budú zabezpečovať vysokoškolský vzdelaní a skúsení pedagógovia. Chceme sa zamerať hlavne na rozvoj pohybových zručností a schopností, hravou formou. Poskytujeme výučbu anglického jazyka aj v spolupráci so zahraničnými škôlkami. Taktiež sa inšpirujeme pedagogickým prístupom Márie Montessori. Hudbu pri výchove považujeme za mimoriadne dôležitú, keďže hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti, a preto je v neposlednom rade jednou z našich hlavných ideí detského centra.

Detičkám poskytujeme maximálny individuálny prístup vzhľadom k minimálnemu počtu detí v triede.

Našou víziou sú šťastné a spokojné deti, deti ktoré sú samostatné a ktoré sa dokážu orientovať vo svete veľkých. Formovať charakter osobnosti a vytvárať podmienky pre šťastné deti schopné pozitívne meniť spoločnosť. Veríme, že budeme prínosom pri budovaní hodnotnejšieho a krajšieho sveta.

Kontakty:
mobil: 0949 221 017
e-mail: info@hellopolarka.sk

  •  
  •  
  •  

Last modified: 13. júla 2021