Oficálna stránka obce

Cyklotrasa Hrádza – Železničná stanica

30. júna 2018

Popis

Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude súčasťou regionálnej cyklotrasy JURAVA (Svätý Jur – Vajnory – Ivanka pri Dunaji – Most pri Bratislave – Rovinka – Hamuliakovo). Cyklotrasa bude spájať hrádzu so železničnou stanicou a bude viesť po uliciach Okružná a Železničná.

Cena

Predpokladaná cena diela: ? € s DPH

Zmluvná cena diela: zverejnená po podpise zmluvy

Skutočná cena diela: zverejnená po ukončení

Zdôvodnenie rozdielu: zverejnené po ukončení

Harmonogram

  1. analýza, príprava podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie: ? – ?
  2. projektová dokumentácia: ? – ? (predpoklad)
  3. stavebné povolenie: ? – ? (predpoklad)
  4. verejné obstarávanie: ? – ? (predpoklad)
  5. zmluva s úspešným uchádzačom: ? – ? (predpoklad)
  6. začatie stavebných prác: ? – ? (predpoklad)
  7. ukončenie stavebných prác: ? – ? (predpoklad)
  •  
  •  
  •  

Last modified: 26. júla 2018