Oficálna stránka obce

Celoplošné testovanie na C0VID-19

19. januára 2021

Obec Rovinka plánuje zorganizovať celoplošné testovanie – skríning na zistenie ochorenia COVID-19, ktoré pripravuje v dňoch 22. až 24. 01. 2021, t. j. v piatok, sobotu a v nedeľu v priestoroch ZŠ Rovinka, na ktoré v povoľovacom konaní vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto povolenie v čase od 8.00 h do 18.00 h. V čase od 12.00 h do 13.00 h bude obedná prestávka.

Zároveň sme podali žiadosť na vytvorenie druhého odberného miesta v Kultúrnom dome v Rovinke. Obec v tejto súvislosti hľadá záujemcov o pomoc na pozíciu zdravotníckych a administratívnych pracovníkov, ktorým bude vyplatená odmena za prácu na základe dohody o vykonaní práce.

Informácie pre záujemcov:

Ak máte záujem o pomoc pri celoplošnom skríningu, prihlásiť sa môžete do štvrtka 21. 01. 2021 do 12.00 h na telefónnom čísle 0915512024 alebo e-mailom na milan.kubes@gmail.com. Pri prihlásení budeme potrebovať Vaše celé meno, adresu, telefonický kontakt, e-mail, informáciu, či sa hlásite ako dobrovoľník na administratívne práce alebo ako zdravotník na výkon odborných činností.

Prihlásením sa zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania pre zabezpečenie informácií prihláseným dobrovoľníkom na celoplošné testovanie obyvateľstva na COVID-19 . Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu obecného úradu. Vybraní pracovníci budú následne telefonicky kontaktovaní s ďalšími inštrukciami.

Informácie v súvislosti s plošným skríningom a odbernými miestami budeme priebežne aktualizovať.

Vopred ďakujeme dobrovoľníkom a zdravotníkom, ktorí sa rozhodnú pomôcť.

 

  •  
  •  
  •  

Last modified: 20. januára 2021