Oficálna stránka obce

Projekty financované z dotácií

Projekty financované z dotácií

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine – Obec Rovinka

     Názov projektu Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie...

4. augusta 2023

Viac info

Projekty financované z dotácií

Zelená oddychová zóna s náučným chodníkom

   Názov projektu Zelená oddychová zóna s náučným chodníkom Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj Dotačná...

12. januára 2023

Viac info

Projekty financované z dotácií

Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka

   Názov projektu Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka Poskytovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky...

20. decembra 2022

Viac info

Projekty financované z dotácií

Rozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka

   Názov projektu Rozšírenie zelených plôch v centre obce Rovinka Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj Dotačná...

24. októbra 2022

Viac info

Projekty financované z dotácií

Podpora športu v obci

Názov projektu Podpora športu v obci Poskytovateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Dotačná schéma Projekty zamestnancov Trvanie projektu...

21. októbra 2022

Viac info

Projekty financované z dotácií

Revitalizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka

   Názov projektu Revitalizácia zelených plôch v areáli ZŠ Rovinka Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj Dotačná...

11. januára 2022

Viac info

Projekty financované z dotácií

Revitalizácia centra oddychu, hier a kultúry

Názov projektu Revitalizácia centra oddychu, hier a kultúry Poskytovateľ Nadácia Ekopolis Dotačná schéma grantový program Dobrý...

23. mája 2021

Viac info

Projekty financované z dotácií

Detské ihrisko Gazdovská

Názov projektu Detské ihrisko Gazdovská Poskytovateľ Nadácia Ekopolis Dotačná schéma grantový program Dobrý sused Trvanie...

23. mája 2021

Viac info

Projekty financované z dotácií

Monitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie

       Názov projektu Monitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie Poskytovateľ Bratislavský samosprávny...

14. januára 2021

Viac info

Projekty financované z dotácií

Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov

      Názov projektu Zberný dvor Rovinka – dostavba, dovybavenie, rozšírenie a realizácia zberných dvorov...

24. októbra 2017

Viac info