Oficálna stránka obce

Projekty financované obcou

Projekty financované obcou

Výstavba modulovej základnej školy v obci Rovinka

Popis Predmetom projektu je vybudovanie novej budovy základnej školy. Budova je dvojpodlažná a nachádza sa v nej 12 tried, zborovňa,...

18. júla 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Výstavba školskej jedálne

Popis Predmetom projektu je vybudovanie novej školskej jedálne v školskom areáli pri základnej škole. Cena Predpokladaná cena diela:...

30. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Cyklotrasa Hrádza – Železničná stanica

Popis Predmetom projektu je vybudovanie cyklotrasy, ktorá bude súčasťou regionálnej cyklotrasy JURAVA (Svätý Jur – Vajnory...

30. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Parkovisko pri železničnej stanici

Popis V rámci projektu sa vybuduje parkovisko pri železničnej stanici, ktoré bude slúžiť pre záujemcov o využívanie...

30. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Parkovisko pri kostole

Popis V rámci projektu bude vybudovaných 14 parkovacích miest pri kostole a pochôdzna plocha pre peších pri pošte. Práce...

17. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Rekonštrukcia ulíc Školská, Rovná, Sadová

Popis Predmetom projektu je komplexná rekonštrukcia Školskej ulice. Rekonštrukcia by zahŕňala výmenu cestného asfaltu, kompletnú...

15. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Novostavba telocvične

Popis Predmetom projektu je vybudovanie telocvične so zázemím medzi starou a novou budovou školy, ktorá bude mať multifunkčné...

12. júna 2018

Viac info

Projekty financované obcou

Modernizácia verejného osvetlenia

Popis Predmetom projektu je kompletná výmena starých svietidiel v obci a ich nahradenie LED osvetlením. Vymenených bude 569 starých...

16. mája 2018

Viac info