Oficálna stránka obce

Koronavírus COVID-19

AktualityKoronavírus COVID-19

Nové infografiky ku COVID-19

V prílohách nájdete nové informácie týkajúce sa ochorenia COVID-19, ktoré sú spracované v prehľadných infografikách. COVID-19...

19. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Usmernenie pediatrickej ambulancie v Rovinke

Žiadame rodičov, aby v prípade zdravotných ťažkostí dieťaťa telefonovali na tel. č. 02/45685619. Do priestorov ambulancie...

19. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Koronavírus v Rovinke

Na základe zverejnených informácií Národným centrom zdravotných informácií na...

18. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

AktualityKoronavírus COVID-19

Opatrenia na zmiernenie šírenia koronavírusu

V prílohe nájdete zápisnicu zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka. Aktuálne platia v obci Rovinka nasledujúce obmedzenia:...

16. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

V prílohách nájdete opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, týkajúce sa epidémie koronavírusu. Opatrenie ÚVZ SR pri...

16. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Uzatvorenie detských ihrísk v obci

Oznamujeme občanom, že z bezpečnostných  dôvodov – obmedzenia šírenia prenosu koronavírusu COVID- 19, budú všetky...

12. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Usmernenie pediatrickej ambulancie k šíreniu koronavírusu + Usmernenie hlavného hygienika

V prílohách nájdete informácie ako postupovať pri podozrení na koronavírus. Ako postupovať pri podozrení na koronavírus...

11. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Obmedzenie služieb stomatologickej ambulancie

Stomatologická ambulancia v Rovinke bude zatvorená od 11. do 22. 03. 2020....

10. marca 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu

V prílohách nájdete opatrenia prijaté v súvislosti so šírením koronavírusu. Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom Zápis zo...

10. marca 2020

Viac info