Oficálna stránka obce

Informácie o voľbách

AktualityInformácie o voľbách

Zápisnice okrskových volebných komisií obce Rovinka

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje...

1. októbra 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – rozdelenie do okrskov

Voľby do Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať 30. septembra 2023. V obci Rovinka bude 1 volebný obvod (č....

26. júla 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – hlasovacie preukazy, delegovanie do komisií

Hlasovacie preukazy V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky...

26. júla 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 08. 06. 2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej...

27. júna 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Špeciálny spôsob hlasovania v referende

Oprávnený volič (ku dňu vykonania referenda má nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred...

16. januára 2023

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Referendum – hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho...

15. decembra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Výsledky komunálnych volieb

Prinášame vám výsledky komunálnych volieb v obci. Údaje boli spracované na základe volebnej zápisnice. Volebná účasť...

30. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Informácia pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred...

18. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Volebná kampaň – komunálne voľby 2022

Podmienky vedenia a financovania volebnej kampane upravuje zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani...

18. októbra 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – zoznam zaregistrovaných kandidátov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov (voľby do VÚC) sa uskutočnia 29. októbra 2022. Volebná komisia do týchto volieb...

4. októbra 2022

Viac info