Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Čerpanie dovolenky – referát odpadového hospodárstva

Z dôvodu čerpania dovolenky bude referát odpadového hospodárstva (agenda komunálneho odpadu) od 2. 10. do 6. 10.2017 zatvorený....

3. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Jesenná burzička v Dunajskej Lužnej

Pozývame Vás na 1. ročník burzy detského ošatenia, topánočiek, hračiek a športových potrieb, ktorá sa uskutoční 14. októbra...

3. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Denný stacionár Vrakuňa

Denný stacionár pre dôchodcov na Čiernovodskej ulici 25, Bratislava – Vrakuňa, Vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí,...

3. októbra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 11.10.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 11.10.2017 v čase od 8:00 do 15:30 bez dodávky elektriny...

24. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy

Na miestnych cintorínoch v Rovinke: Horný cintorín a Dolný cintorín sa nachádzajú aj hrobové miesta, ktorých nájomcovia...

24. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Upozornenie na nedostatky pri separovaní plastov

Na základe žiadosti spoločnosti Marius Pedersen, a.s., ktorá zabezpečuje v obci vývoz plastov, si Vás dovoľujeme upozorniť na...

20. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Prevzatie domových tabuliek s orientačnými číslami

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce...

17. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Výstavba novej základnej školy

Plánovaná výstavba novej základnej školy sa momentálne blíži k svojej realizácií. V súčasnosti má obec vydané...

17. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Nové voľby starostu obce

Ku dňu 30.06.2017 sa zo zdravotných dôvodov JUDr. Milan Bombala vzdal funkcie starostu obce, následne v zmysle § 13b ods. 4...

11. septembra 2017

Viac info

Aktuality

Oznámenie o čase a mieste konania Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Voľby sa budú konať dňa 04.11.2017 v čase od 07.00 hod. – do 22.00 hod. V obci Rovinka sú určené 2 volebné okrsky:...

5. septembra 2017

Viac info