Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Zatvorený zberný dvor

Dňa 26. decembra 2017, t. j.  v utorok, bude zberný dvor zatvorený....

21. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zmena vývozu komunálneho odpadu počas Vianoc

Z dôvodu sviatkov a po dohode s firmou Marius Pedersen, a.s. Vám oznamujeme zmeny vývozov zmesového komunálneho odpadu...

20. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Nové VZN obce Rovinka

Dňa 13. decembra 2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka na svojom zasadnutí 5 všeobecne záväzných nariadení (VZN)...

17. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Úradné hodiny obecného úradu počas Vianoc

Z dôvodu čerpania dovoleniek bude v dňoch 27. decembra 2017 až 02. januára 2018 obecný úrad zatvorený. ...

14. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 22.12.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 22. 12. 2017 v čase od 8:00 do 11:30 bez dodávky elektriny...

14. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 13. decembra 2017 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční IX. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na OZ dňa...

12. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Zvýšená hlučnosť na Železničnej ulici

Vážení spoluobčania, v dňoch 15. a 16. 12. 2017 sa budú vykonávať na zbernom dvore na Železničnej ulici stavebné...

12. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Voľby starostu obce

Miestna volebná komisia v Rovinke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí  v znení...

9. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov

V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2017/2018, ktoré budú od 10.12.2017 Vám v prílohe...

8. decembra 2017

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 18.12.2017

Z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 18.12.2017 v čase od 8:00 do 17:30 bez dodávky elektriny...

7. decembra 2017

Viac info