Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Zoznam dlžníkov na daniach a poplatkoch k 31.12.2017

Obec Rovinka v súlade s § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene...

20. februára 2018

Viac info

Aktuality

Odpočet vodomerov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že od 12. do 26. februára 2018 bude poverený pracovník vykonávať odpočet...

12. februára 2018

Viac info

Aktuality

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Agentúra Salvus poskytuje domáce ošetrovateľstvo zdravotníckym personálom hradené poisťovňou. Viac informácií získate na...

12. februára 2018

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 7. februára 2018 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční II. zasadnutie obecného zastupiteľstva.  Pozvánka na OZ...

5. februára 2018

Viac info

Aktuality

Testovanie pamäte a iných poznávacích funkcií

Spoločnosť Centrum MEMORY, n.o. a Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ponúkajú...

2. februára 2018

Viac info

Aktuality

Nové voľby starostu obce – výsledky

Dňa 27. januára 2018 sa v čase od 8.00 do 20.00 hod. uskutočnili nové voľby starostu obce Rovinka. Obec Rovinka predstavovala 1...

30. januára 2018

Viac info

AktualityPodujatia

11. reprezentačný ples obce

Dňa 10. februára 2018 o 19.00 hod. sa v sále Kultúrneho domu v Rovinke uskutoční 11. reprezentačný ples obce. Vstupné je 35 €....

28. januára 2018

Viac info

Aktuality

Tutti Bambini a Morris opäť otvorené

Oznamujeme Vám, že v prevádzky v objekte Centrum obce – Tutti Bambini a Reštaurácia & Bar Morris sú po odstránení...

26. januára 2018

Viac info

Aktuality

Oznámenie o zápise do základnej školy

Oznamujeme Vám, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2018/2019 sa na našej základnej škole...

24. januára 2018

Viac info

Aktuality

Zmena ordinačných hodín lekára pre dospelých

Oznamujem Vám, že ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, ktorú prevádzkuje spoločnosť OBGYN s.r.o., rozšírila...

24. januára 2018

Viac info