Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Sčítanie obyvateľov – posledná možnosť

Občania, ktorí sa nesčítali v rámci elektronického ščítania, môžu využiť asistované sčítanie v termíne do 13.06.2021,...

9. júna 2021

Viac info

Aktuality

Očkovanie psov proti besnote

Veterinár MVDr. Závodský oznamuje, že pravidelné očkovanie psov proti besnote bude robiť 12. 06. 2021 od 10.00 do 12.00...

9. júna 2021

Viac info

Aktuality

Smútočné oznámenie

V hlbokom zármutku oznamujeme, že dlhoročný pediater v Rovinke MUDr. Martin Franiak nás opustil dňa 04.06.2021 vo veku 69 rokov....

8. júna 2021

Viac info

Aktuality

Informácia o činnostiach v rafinérii Slovnaft – jún 2021

V úvode mesiaca jún v rafinérii Slovnaft vykonáme údržbu jednotky na výrobu motorových palív, nasledovať bude plánovaný jarný...

1. júna 2021

Viac info

Aktuality

Zber kuchynského odpadu a oleja

Od 1. júna 2021 obec Rovinka mení zberovú spoločnosť na zber kuchynského odpadu a kuchynského oleja, čo so sebou prináša aj...

1. júna 2021

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb zdravotného strediska

Z dôvodu čerpania dovolenky bude od 31. 05. do 04. 06. 2021 zatvorená ambulancia všeobecného lekára pre deti...

28. mája 2021

Viac info

AktualityPodujatia

Deň detí

Pri príležitosti Dňa detí sa aj tento rok obec postarala o program pre deti. Oslava Dňa detí sa bude konať 4. júna od 16:00 hodiny...

26. mája 2021

Viac info

AktualityPodujatia

Hodový hudobný podvečer

V sobotu 29. mája 2021 od 18.00 h sa za Obecným úradom v Rovinke uskutoční Hodový hudobný podvečer. Účinkovať bude...

24. mája 2021

Viac info

Aktuality

Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov:...

24. mája 2021

Viac info

Aktuality

Detské ihrisko Gazdovská

Staronové detské ihrisko na Gazdovskej ulici je už otvorené. Pôvodné zostavy detského ihriska boli ako nevyhovujúce odstránené a...

23. mája 2021

Viac info