Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Dodržiavanie pravidiel separovania a ukladania odpadu

Upozorňujeme pôvodcov odpadu, že uloženie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, burina, konáre,…) na voľnú...

10. júna 2020

Viac info

Aktuality

Povinnosť označiť zbernú nádobu na odpad

Oznamujeme vám, že od 15. 07. 2020 bude povinnosť mať už nalepenú nálepku na rok 2020 na zbernej nádobe. Nálepky si po...

10. júna 2020

Viac info

Aktuality

Výzva vlastníkom a nájomcom pozemkov k ich údržbe a koseniu

Obec Rovinka vyzýva všetkých občanov, ktorí vlastnia alebo majú v nájme pozemky v katastri obce Rovinka, aby zabezpečili...

8. júna 2020

Viac info

AktualityPodujatia

Upracme Rovinku

Dobrý deň Rovinčania, pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia a celoslovenského podujatia UPRACME...

3. júna 2020

Viac info

Aktuality

Otvorenie detských ihrísk

Od 3. júna 2020 od 12.00 h budú otvorené detské ihriská na Hlavnej ulici  za obecným úradom a na Farebnej ulici na...

3. júna 2020

Viac info

Aktuality

Oznámenie pre pôvodcov komunálneho odpadu

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom je pôvodca odpadu povinný: umiestniť...

3. júna 2020

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 27. mája 2020 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účasť...

23. mája 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Zasadnutie krízového štábu obce Rovinka + opatrenia – 20.05.2020

V prílohách nájdete zápisnicu zo zasadnutia Krízového štábu obce Rovinka, ktoré sa konalo 20. 05. 2020 a opatrenia...

21. mája 2020

Viac info

AktualityKoronavírus COVID-19

Upozornenie – detské ihriská

Detské ihriská v obci sú v zmysle vydaných opatrení Krízového štábu obce Rovinka zo dňa 13. 05. 2020 naďalej...

21. mája 2020

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Riaditeľ MŠ – Rovinka

Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Sadová 206, Rovinka. Výberové konanie...

19. mája 2020

Viac info