Oficálna stránka obce

Aktuality

AktualityPodujatia

Deň otvorených dverí a zápis detí do Súkromnej materskej školy Hrášok

Milí rodičia, Súkromná materská škola Hrášok organizuje Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 05. 04. 2019...

29. marca 2019

Viac info

Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – okrsky pre 2. kolo

kolo – 16. marec 2019 kolo – 30. marec 2019 V obci Rovinka sa bude voliť v 3 volebných okrskoch: 1. okrsok: volebná...

29. marca 2019

Viac info

AktualityPodujatia

Deň otvorených dverí v materskej škole

Dňa 10. 04. 2019 od 9.00 h do 11.00 h sa v Materskej škole, Sadová 206/7, Rovinka uskutoční deň otvorených dverí....

29. marca 2019

Viac info

Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 27. marca 2019 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční III. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka...

24. marca 2019

Viac info

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

V zmysle schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb Vlády Slovenskej republiky budú v obci...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Prevzatie potvrdenia o pridelení názvu ulice a tabuľky s orientačným číslom – Slnečnicová ul.

Občania bývajúci na ulici  S L N E Č N I C O V Á  si môžu v termíne od 20. 03. 2019...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Prepravná služba pre občanov Rovinky

Obec Rovinka v spolupráci so združením OMAPO začína poskytovať pre občanov prepravnú službu do okolitých miest a obcí....

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Úhrada daní a poplatku za komunálny odpad

Správca dane obec Rovinka oznamuje daňovníkom miestnych daní (daň z nehnuteľností a daň za psa), že rozhodnutia...

20. marca 2019

Viac info

Aktuality

Zápis detí do materskej školy

Prihlasovanie detí do materskej školy pre školský rok 2019/2020 bude prebiehať od 06. 05. 2019 do 10. 05. 2019....

18. marca 2019

Viac info

Aktuality

Výstraha pred vetrom

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred vetrom. Pre okolie Rovinky platí...

15. marca 2019

Viac info