Oficálna stránka obce

Aktuality

AktualityInformácie o voľbách

Navrhovanie a registrácia kandidátov pre voľby do samosprávy obce Rovinka

Voľby do orgánov samosprávy obcí a krajov Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Janka Kundláková Obecný úrad v Rovinke Tel.:...

20. júla 2022

Viac info

Aktuality

Nábeh etylénovej jednotky v Slovnafte

V rámci aktuálnych generálnych revízií v rafinérii Slovnaft sa úspešne ukončila údržba etylénovej jednoty...

15. júla 2022

Viac info

Aktuality

Dovolenka prepravnej služby OMAPO

Vážení spoluobčania – klienti prepravnej služby, oznamujeme vám, že od 8. augusta 2022 do 2. septembra 2022 bude mať prepravná...

15. júla 2022

Viac info

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného úradu

Z dôvodu čerpania dovolenky bude od 18. do 22. 07. 2022 zatvorené oddelenie evidencie obyvateľstva....

15. júla 2022

Viac info

AktualityInformácie o voľbách

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby...

15. júla 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zahrajko zo Spievankova

Detský kútik Tutti Bambini v spolupráci s obcou Rovinka pozývajú všetkých malých aj veľkých na predstavenie pre deti. Vystúpia...

14. júla 2022

Viac info

Aktuality

Stanovisko hygieny k používaniu vody z vlastných studní v Rovinke

Obyvatelia obce Rovinka sú zásobovaní pitnou vodou z verejného vodovodu, preto z hľadiska ochrany ich zdravia je žiadúce...

8. júla 2022

Viac info

AktualityPracovné ponuky

Referent pre prípravu a implementáciu projektov

Obec Rovinka ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu referent pre prípravu a implementáciu projektov. Inzerát asistent...

4. júla 2022

Viac info

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

1. júla 2022

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 29. júna 2022 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Pozvánka na...

27. júna 2022

Viac info