Oficálna stránka obce

Aktuality

Aktuality

Obmedzenie služieb obecného úradu

Obecný úrad v Rovinke oznamuje daňovníkom, že oddelenie miestnych daní na 1. poschodí č. dverí 13, bude v čase od...

7. júla 2020

Viac info

Aktuality

Odstávky v rafinérií Slovnaft

Rafinéria Slovnaft postupne odstavuje niektoré výrobné jednotky, aby na nich počas júla mohla vykonať povinnú údržbu, opravy...

6. júla 2020

Viac info

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny – 22. – 23.07.2020

Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy budú v dňoch...

6. júla 2020

Viac info

Aktuality

Júlové odstávky v rafinérií Slovnaft

Počas júla budú v rafinérií Slovnaft odstávky viacerých technických zariadení, bližšie informácie nájdete v oznámení....

2. júla 2020

Viac info

AktualityPodujatia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 24. júna 2020 o 18:00 sa v Kultúrnom dome v Rovinke uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Účasť...

21. júna 2020

Viac info

Aktuality

Kalendár zberu odpadov na 2. polrok 2020

Prinášame vám kalendár vývozu komunálneho a separovaného odpadu na 2. polrok 2020. Interaktívny kalendár nájdete aj na...

18. júna 2020

Viac info

Aktuality

Buďme opatrní aj v lete!

Podľa kalendárnych dní sa o chvíľu skončí jar a začne leto. Určite si každý, v tomto jednom z najkrajších...

18. júna 2020

Viac info

AktualityPodujatia

Rovinčanský guláš

Vzhľadom k tomu, že sa uvoľňujú reštrikčné opatrenia súvisiace s koronavírusom, pripravuje obec oživenie podujatí...

15. júna 2020

Viac info

Aktuality

Nová monitorovacia stanica na meranie kvality ovzdušia

Spoločnosť Slovnaft nainštalovala novú monitorovaciu stanicu na meranie kvality ovzdušia v Rovinke neďaleko Bratislavy. Monitorovacia...

11. júna 2020

Viac info

Aktuality

Dodržiavanie pravidiel separovania a ukladania odpadu

Upozorňujeme pôvodcov odpadu, že uloženie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, burina, konáre,…) na voľnú...

10. júna 2020

Viac info