Oficálna stránka obce

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

19. júna 2021

Okresného riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 17. júna 2021 od 12.00 hod. do odvolania.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov – jún 2021

  •  
  •  
  •  

Last modified: 19. júna 2021