Oficálna stránka obce

Brigáda pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa a Dňa obce Rovinka

30. augusta 2019

Nakoľko sa blíži podujatie Deň obce Rovinka, ktoré sa uskutoční 14. 09. 2019 a na 21. 09. 2019 pripadá Svetový čistiaci deň a výzva Upracme si Slovensko, rozhodla sa obec zorganizovať brigádu, ktorá sa uskutoční v sobotu 07. 09. 2019. Stretnutie dobrovoľníkov bude o 9.00 h pred obecným úradom. V závislosti od počtu účastníkov sa určia lokality, ktoré sa budú upratovať a čistiť od odpadkov. Vítané sú aj individuálne akcie, ktoré budú riešiť len konkrétnu lokalitu, pokiaľ také budú a bude treba súčinnosť obce napr. v podobe vývozu vyzbieraného odpadu, treba ma kontaktovať na e-mail: kacer@obecrovinka.sk alebo tel. č. 0915 941 081. Obec zabezpečí pitný režim a vrecia na zber odpadkov. Na brigáde sa zúčastnia aj záhradkári, ktorí budú pripravovať okolie obecného úradu na Deň obce. Zároveň je toto výzva pre všetkých obyvateľov obce, aby si upratali minimálne v bezprostrednom okolí svojich domov, aby bola Rovinka čo najkrajšia a najčistejšia, každý zdvihnutý papierik pomôže.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 30. augusta 2019