Oficálna stránka obce

Brigáda pred Dňom obce Rovinka

8. septembra 2019

V sobotu 7. septembra sa uskutočnila v obci brigáda, ktorej cieľom bolo upratať obec pred konaním Dňa obce Rovinka. Hoci počasie nebolo akcií veľmi naklonené, našlo sa niekoľko dobrovoľníkov, ktorým neprekážal ani dážď. Upratovania obce od odpadkov sa nakoniec priamo zúčastnili zástupcovia dobrovoľných hasičov a poslancov, ktorým patrí veľká vďaka. Vďaka patrí aj všetkým občanom, ktorí upratovali a čistili svoje okolie.

Druhou časťou brigády, o ktorú sa postarali miestny záhradkári, bolo skrášlenie a zveľadenie okolia obecného úradu, kde sa bude 14. septembra konať Deň obce Rovinka. Záhradkári zabezpečili plevanie buriny, úpravu zelene okolo obecné úradu ako aj prípravu záhrady za krčmou R77 na využitie počas dňa obce, za sprístupnenie, ktorej patrí poďakovanie p. Pafčovi. Nakoľko sa nečakane podarilo za výhodnú cenu získať cca 40 m2 trávnatého koberca, záhradkári tento koberec uložili a tak rozšírili už položený trávnik pri novom detskom ihrisku.

Všetkým zúčastneným, ktorí sa pričinili o krajšiu obec, patrí ešte raz poďakovanie.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 8. septembra 2019