Oficálna stránka obce

Brigáda pracovníkov spoločnosti Swiss Re

26. júla 2019

Vo štvrtok 25. júla 2019 sa v obci uskutočnila brigáda pracovníkov spoločnosti Swiss Re. Cieľom akcie bolo zrevitalizovať detské ihrisko na Železničnej ulici. Dobrovoľníkom sa v spolupráci so zamestnancami obce podarilo na ihrisku vyčistiť štrkový podklad od prerastajúcej buriny, doplniť vrstvu štrku, tam kde bola nedostatočná, prestrihať živý plot, vysadiť nový živý plot na konci ihriska a v zelenom páse pred ihriskom a zasadiť nový strom, ktorý bude v budúcnosti poskytovať ochranu pre slnkom.

Vďaka finančnej podpore v sume 500 € od spoločnosti Swiss Re a dofinancovaniu zo strany obce sa zakúpili kríky na živý plot, javor, drevený domček s pieskoviskom, domček pre deti a malé futbalové bránky. Veríme, že výsledok práce dobrovoľníkov oceníte.

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom spoločnosti Swiss Re, ktorí sa na brigáde zúčastnili, osobitne p. Kristíne Henčelovej, ktorá svojich kolegov do Rovinky „dotiahla“ a zároveň brigádu organizačne zastrešila. Poďakovanie patrí aj p. Wagnerovi za zabezpečenie rastlín na výsadbu, vyvetvenie koruny stromu a odborné uchytenie a ošetrenie zasadeného javora, p. Markovičovej zo susediacej bytovky za nezištné poskytnutie vody na závlahu rastlín a p. Valovičovej za občerstvenie a koláč pre zúčastnených.

 

 

 

  •  
  •  

Last modified: 26. júla 2019