Oficálna stránka obce

Brigáda ku Dňu zeme

14. apríla 2019

Brigáda pri príležitosti Dňa zeme sa v obci uskutočnila o niečo skôr ako bolo zvykom a to už 13. apríla. Aj napriek chladnejšiemu počasiu sa brigády zúčastnilo viac ako 50 dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií. O 10. hodine sa dobrovoľníci zišli na parkovisku pri cyklotrase, kde sa rozdali vrecia, rukavice, zberače odpadkov, ktoré zabezpečili skauti a rozdelili sa lokality, ktoré treba vyčistiť. Počas nasledujúcich 4 hodín dobrovoľníci vyčistili od odpadkov viaceré lokality v obci (hrádza, cyklocesta, Železničná a Jazerná ulica, okolie železničnej stanice a výskumného ústavu…). Odpad sa priebežne odvážal na zberný dvor pričom sa časť odpadu podarilo aj vyseparovať (kartóny, polystyrén, drevo, časť plastov a kovov). Naplnili sa desiatky vriec odpadu, čo vo výsledku predstavovalo viac ako 10 m³ komunálneho odpadu, o ktorý sa znížilo zaťaženie životného prostredia.

Fotogaléria

Poďakovanie za čistenie obce (nielen) počas Dňa Zeme

Deň Zeme sa každoročne oslavuje dňa 22. apríla. Je to deň celosvetovej akcie pre životné prostredie a občianskej spoluúčasti kedy sa podpisujú petície, vysádzajú stromy či sa čistí okolie a príroda od odpadkov.

Poďakovanie za čistenie našej obce a blízkeho okolia patrí všetkým dobrovoľníkom všetkých vekových kategórií, pánovi veľvyslancovi Jánovi Petríkovi, rodinám s deťmi či jednotlivcom, skautským oddielom Čarokéz (Dunajská Lužná, Rovinka) a Eldorado (Bratislava – Dúbravka) a v neposlednom rade pánovi starostovi Milanovi Kubešovi a pánovi Tomášovi Káčerovi, ako aj usilovným a ochotným zamestnancom obce, ktorí sa zúčastnili spoločného čistenia obce a okolia počas soboty 13. apríla 2019. Za 4 hodiny sme stihli vyčistiť rôzne časti obce od rôznorodého odpadu, prialo nám aj počasie.

Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom z futbalového oddielu TJ Rovinka, ktorí spolu s chlapcami čistia aj okolie hrádze. Táto Hornožitnoostrovná protipovodňová hrádza z polovice 19. storočia bola dokonca v roku 1994 vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Okrem toho, že hrádza plní dôležitú funkciu, slúži nám všetkým počas prechádzok či výletov na bicykli. Starajú sa o ňu aj niektoré rodiny bývajúce v jej tesnej blízkosti, ktorým rovnako patrí naša vďaka.

Rovnako chceme poďakovať všetkým ostatným obyvateľom obce, ktorí sa aj v priebehu roka starajú o to, aby verejné priestory v obci či okolie hrádze a jazier boli čisté a pekné. Aj takých dobrovoľníkov v obci máme. Počas prechádzky zbierajú odpad či upozorňujú na čierne skládky v obci či v blízkom okolí.

Ďakujeme aj všetkým zodpovedným developerom, ktorí podnikajú na území obce tak ako to vyžaduje naše VZN a udržiavajú čistotu v okolí stavenísk.

Všetci spoločne sa denne môžeme pričiniť o to, aby naša obec bola čistejšia a krajšia.

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku, Rovinka

  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. apríla 2019