Oficálna stránka obce

Bezplatné dlhové poradenstvo

31. decembra 2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predstavuje projekt Bezplatné dlhové poradenstvo. Bezplatné dlhové poradne boli vytvorené za účelom poskytovania bezplatnej pomoci zameranej na riešenie problémov ľudí zasiahnutých ťažkou finančnou situáciou, kde sieť poradní BDP pokrývajúcich celé územie Slovenska poskytuje pomoc obyvateľstvu v ekonomickej, finančnej, právnej i psychologickej oblasti.

Poradenstvo sa poskytuje v Pezinku na adrese Šancová 2, 902 01 Pezinok, tel.: 0918 654 816, e-mail: bdp.pk@upsvvr.gov.sk.

Viac informácií je možné nájsť v priloženom letáku alebo na stránke pomahamedlznikom.sk.

Národný projekt Bezplatné dlhové poradenstvo je realizovaný ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a financovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Bezplatné dlhové poradenstvo – leták

  •  
  •  
  •  

Last modified: 31. decembra 2022