Oficálna stránka obce

Oznam ZSE – aktualizácia údajov

29. novembra 2018

Vážení občania,
dnes a v najbližších dňoch Vás navštívia pracovní Západoslovenskej energetiky. Pracovník menom Ing. Peter Ježíšek vás navštívi na odberných miestach na základe doručených oznamov za účelom aktualizácie kontaktných, platobných údajov zákazníka a optimalizácie tarify. Návštevy budú realizované v časoch od 13:00 do 18:30 h priamo na odberných miestach u odberateľov. Totožnosť pracovníkov si môžete overiť na zákazníckej linke ZSE – Energia, a.s. 0850 111 555 pod kódom pracovníkov, ktoré sú uvedené na ozname, ktorý obdržia občania.
Zodpovedný pracovník: Matúš Nálepka
Tel. kontakt: +421 (0) 918 267 287

Oznam ZSE

  •  
  •  

Last modified: 28. novembra 2018