Oficálna stránka obce

Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Hlavná ul. č. 209
900 41 ROVINKA
Tel.: 02/45985 179

 

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast
LEKÁREŇ PLATAN - Centaurium, s.r.o.
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých - OBGYN, s.r.o.
Ambulancia pre deti a dorast - Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.
Neštátna stomatologická ambulancia
Súkromná gynekologická ambulancia
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.