Oficálna stránka obce

Výzva VV ObFZ Bratislava – mesto na zachovanie športovej atmosféry na futbalových štadiónoch

6. mája 2018

Vážení športoví fanúšikovia, hráči, funkcionári, priatelia futbalu!

Uplynulé dva víkendy sme, bohužiaľ, boli na futbalových ihriskách v súťažiach riadených našim Oblastným futbalovým zväzom, svedkami udalostí, ktoré nemožno nechať bez povšimnutia a sú neakceptovateľné. Delegované osoby, ale aj hráči súpera a členovia usporiadateľského zboru, sa stali objektom brutálnych fyzických útokov zo strany hráčov a na ihriskách došlo k nevídaným násilnostiam.

Žiadame funkcionárov, hráčov a divákov, aby rešpektovali súpera, rozhodcov, a vystupovali v duchu fair play.

Futbal by mal v prvom rade prinášať zábavu, radosť a potešenie. Vychutnajme si túto najpopulárnejšiu hru, veď šport by mal spájať a nie rozdeľovať. Konajme všetci spoločne v prospech futbalu, bez násilia a nevraživosti.

Veríme, že spoločným úsilím vytvoríme na štadiónoch pravú športovú atmosféru.

Na základe hore uvedených skutočností bol do Rozpisu súťaží ObFZ Bratislava – mesto doplnený bod 2. písmeno f: V prípade spáchania násilia na delegovaných osobách, hráčoch, členoch realizačných tímov, usporiadateľskej služby alebo divákoch je povinnosťou organizátora podujatia a delegovaných osôb privolať orgán polície.

Výkonný výbor
Oblastného futbalového zväzu
Bratislava – mesto

  •  
  •  

Last modified: 6. mája 2018