Oficálna stránka obce

Odpočet vodomerov

12. februára 2018

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje, že od 12. do 26. februára 2018 bude poverený pracovník vykonávať odpočet stavu vody z vodomerov.

Diskusia

Last modified: 12. februára 2018