Oficálna stránka obce

Obecná rada

Členovia:

Eva Zemanovičová

Marta Kelemenová

Andrej Kľačan

Obecná rada:

  • zabezpečuje plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,
  • organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva a pripravuje návrhy uznesení.